اميري فرد: هدف، حرکت در مسير رشد و توسعه ورزش همگاني است
اميري فرد، مشاور معاون مدير عامل در امور عمليات غير صنعتي که در مسابقات جانبازان و معلولين شرکت ملي نفت ايران حضور داشت، سطح کمي و کيفي اين مسابقات را خوب توصيف کرد و معتقد است که جانبازان در بهترين سطح آمادگي ورزشي قرار داشتند.
سطح مسابقات چطور بود؟
 عالي، خوشحاليم كه با زحمات دوستان، مسابقات جانبازان عزيز بخوبي و در بهترين سطح چه به لحاظ کيفي و چه کمي برگزار شد؛ البته جانبازان عزيز هم نشان دادند که در بهترين سطح آمادگي ورزشي قرار دارند و نتايج به دست آمده در طول مسابقه، گواه اين موضوع بود.
 شما به عنوان  عضو شوراي سياستگذار امور ورزش شرکت ملي نفت ايران فكر مي كنيد چه اقدامهايي در حوزه سياستگذاري ميتوان انجام داد كه شاهد بهبود عملكرد در شركت ملي نفت باشيم؟
 آنچه كه در بحث ورزش مهم است، تاكيد مديران شركت، بخصوص کاردر، مديرعامل و خليلي، معاون ايشان، بر ورزش همگاني هم براي كاركنان شاغل  و خانوادههاي آنهاست. ذکر اين نکته هم لازم است که با جلسات متعددي كه دراين زمينه برگزار شده، بهترين راهکارها را براي ورزش همکاران و خانوادههايشان ارائه ميکنيم و نيز سياستهاي شوراي عالي ورزش ابلاغ مي شود. در کل، هدف اين است كه در مسير رشد و توسعه ورزش همگاني حركت كنيم و با كمك مديران ارشد سازمان اميدواريم شاهد نتايج مطلوبي باشيم.
 در امر ورزش چه برنامهاي داريد؟
 اميدواريم با روند رو به رشد و توجه ويژه به توسعه ورزش همگاني و همچنين با در نظر گرفتن صلاح شركت و اهداف ورزش همگاني، بتوانيم در مسير شرح وظايف خود حركت كنيم و شاهد حضور فعال كاركنان و همكاران شاداب و سالم در مسير خدمت بهتر به اقتصاد كشورمان در حوزه نفت و انرژي باشيم.


رضاييان: جانبازان، آمادگي خود را به رخ کشيدند
بهرام رضاييان، رئيس امور ورزش و تربيت بدني منطقه انرژي پارس، سطح مسابقات و جشنواره ورزشي - فرهنگي جانبازان و معلولين شرکت ملي نفت ايران را بسيار بالا توصيف ميکند و اميدوار است که ميزبان خوبي براي اين رقابتها بوده باشند.
 منطقه انرژي پارس، ميزبان مسابقات اين دوره از مسابقات جانبازان شد.
خد را شكر اين فرصت در اختيار ما گذاشته شد و توانستيم در يك شرايط خوب، ميزبان ورزشکاران جانباز شركت ملي نفت ايران باشيم.
 از نظر خودتان ميزباني چطور بود و شما نمره چند به آن مي دهيد؟
همين كه جانبازان توانستند خارج از محيط كار خود در فضايي دوستانه رقابت كنند و براي ورزش و سلامت خود اهميت قائل شوند، براي ما ارزش دارد. اما نمره را بايد دوستان و مسئولان به ما بدهند. اميدوارم که ميزبان خوبي بوده باشيم. ما در حد توان سعي کرديم اين مسابقات به بهترين نحو برگزار شود.
 تيم منطقه ويژه در اين مسابقات چه مقامهايي كسب كرده است؟
 تعداد جانبازان منطقه ويژه در اين دوره 27 نفر بود که بيشتر در رشتههاي انفرادي دارت، شطرنج و شنا شركت كردند و مقامهاي خوبي نيز به دست آوردند.
سطح مسابقات چگونه بود؟
سطح مسابقات خيلي خوب بود. تيمها رقابت سختي با هم داشتند و هيچ تيمي به راحتي تسليم نميشد. در هر6 رشته، ورزشکاران جانباز آمادگي خود را به رخ کشيدند و نشان دادند که در همه حال آماده هستند.
 شرايط تيم فوتبال پارس جنوبي را چطور ارزيابي ميکنيد؟
در اولين حضور در ليگ برتر فوتبال باشگاههاي ايران، شرايط خوبي داريم و نتايج راضي کننده بود و سعي ميکنيم با ادامه اين روند، بتوانيم حتي سهميه آسيايي را به دست بياوريم تا نماينده خوبي براي نفت بوده باشيم. در حال حاضر در جايگاه پنجم جدول قرار داريم و مطمئن هستم که در بازيهاي باقي مانده ،  اين رتبه ارتقا پيدا ميکند.
 

قورچيان: جانبازان نشان دادند که هميشه آماده هستند
رئيس امور ورزش و تربيت بدني شرکت ملي نفت ايران، سطح برگزاري اين جشنواره ورزشي را بسيار بالا توصيف ميکند و عقيده دارد که اين رقابتها به حفظ آمادگي جانبازان خيلي کمک ميکند.
 سطح مسابقات را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
 سطح مسابقات خوب بود، چون در سالهاي گذشته اين تعداد شركت كننده در مسابقات حضور نداشتند. از سوي ديگر بايد بگويم که ورزشکاران آماده بودند و سطح کيفي مسابقات را بالا بردند و رقابتها نيز بسيار نزديک و حساس دنبال شد.
 براي اين دوره چه كارهايي انجام شد تا سطح مسابقات نسبت به سالهاي گذشته بهتر شود؟
 همانطور كه عرض كردم 14 شركت در منطقه شمال داريم كه 13 شركت را در اين مسابقات فعال كرديم. تقريباً 70 تا 80 درصد از جانبازان در اين مسابقات شركت كردند كه نسبت به دو سال گذشته، پيشرفت قابل ملاحظهاي را شاهد بوديم.
 ميزباني چطور بود؟
 ميزباني كار بسيار سختي است؛ چون در كيش هيچگونه امكاناتي نداريم، اما جا دارد از دست درکاران كه زحمات بسيار زيادي را متحمل شدند و مسابقات خوبي را برگزار كردند، تشکر کنم. هم از نظر اسكان، هم از لحاظ برنامههاي فرهنگي و همچنين سالنهاي در نظر گرفته شده امکانات بسيار خوبي را شاهد بوديم.
  اين مسابقات با چه هدفي برگزار شد؟
 در وهله اول، هدف از برگزاري اين مسابقات که با مشاركت جانبازان شركت ملي نفت هر ساله برگزار ميشود، توسعه ورزش همگاني و نيز سلامت محور بودن کارکنان جانباز است. حفظ آمادگي آنان و همچنين انتخاب و شركت در المپياد وزارتي از ديگر اهداف برگزاري اين مسابقات است.
 مسابقات در چند رشته اجرا شد؟
 در شش رشته (شنا، تيراندازي، دارت، شطرنج، پينگ پنگ و فوتسال) که حدود 400 ورزشکار و عوامل اجرايي، مهمان منطقه انرژي پارس بودند.  
تفاوت اين دوره از مسابقات با سالهاي گذشته چه بوده و اصولاً تغييراتي داشته؟ بنابر اظهار نظر كارشناسان اين دوره  از نظر كيفي خيلي بهتر بود و اين به خاطر برگزاري دورههاي آموزشي بود كه در طول سال از سوي مربيان مجرب آموزش ميديدند.


صالحي وند: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، ميزبان خوبي براي جانبازان بود
با بک صالحي وند، مسئول ورزش همگاني امور ورزش شركت ملي نفت ايران و دبير كل ستاد مسابقات و جشنواره جانبازان و معلولين، سطح مسابقات را بالا توصيف کرد و گفت: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به عنوان ميزبان، با بهترين شرايط، مسابقات را برگزار کرد و به جرات ميتوان گفت که يکي از بهترين مسابقات برگزار شده بود.
مسابقات با چه هدفي برگزار شد؟
 اين مسابقات که هر ساله با مشاركت جانبازان شركت ملي نفت برگزار ميشود، هدفي جز سلامت و نشاط جانبازان ندارد، ضمن اين که حفظ آمادگي جانبازان براي انتخاب و شركت در المپياد وزارتي نيز هدف ديگري است که دنبال ميشود.
 تفاوت اين دوره از مسابقات با سالهاي گذشته چه بوده و اصولاً به لحاظ کيفي چقدر متفاوت بوده؟
 بنا به اظهار نظر كارشناسان، اين دوره از نظر كيفي خيلي بهتر بود و اين به خاطر آموزشهايي بود كه در طول سال از سوي مربيان مجرب داده ميشد.
سطح آمادگي ورزشکاران را چطور ارزيابي ميکنيد؟
سطح آمادگي ورزشکاران خيلي بالا بود. جانبازان نشان دادند که در همه حال آماده هستند. مسابقات خيلي فشرده و حساس برگزار شد و نتايج بسيار به هم نزديک بود و هيچ تيمي براحتي شکست نميخورد، همين نشان داد که همه شرکت کنندگان با آمادگي بالا ،قدم به اين رقابتها گذاشته بودند.


روح اله بهمني، سرپرست امور ورزش نفت و گاز مسجدسليمان شد
طي حکمي از سوي مهران نصيريان دوست، مديرمنابع انساني شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مسجدسليمان، روح اله بهمني به عنوان سرپرست امور ورزش اين شرکت منصوب شد. روح اله بهمني 39 ساله، با دارا بودن مدرک کارشناسي ارشد در رشته مديريت دولتي، 16 سال سابقه فعاليت در شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مسجدسليمان دارد.  وي که از فوتباليستهاي اسبق و با اخلاق شهر مسجدسليمان محسوب ميشود، در تمامي ردههاي سني در اين رشته ورزشي فعاليت کرده است. روح اله بهمني، همچنين در ردههاي مختلف سني تيم فوتبال نفت مسجدسليمان از جمله پايه و بزرگسالان به عنوان مربي، سرپرست و مديرفني فعاليت داشته است. شايان ذکر است؛ 6 هزار و 200 ورزشکار که بيش از 50 درصد آنها را عموم شهروندان تشکيل مي دهند، در تيمهاي مختلف امور ورزش شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان فعاليت دارند.


بانوي نفتي، مربي تيم ملي کاراته شد
با حكم رئيس سازمان بينالمللي كيوكوشين كاراته ايران، شيهان طيبه عباسي، به عنوان مربي تيم ملي كشورمان در رقابتهاي جهاني برگزيده و منصوب شد .  در اين حكم كه از سوي فرهاد سهرابي، رئيس سازمان بينالمللي كيو كوشين كاراته ايران به امضا رسيده، طيبه عباسي، مربي ارزنده تيم كاراته بانوان نفت مسجدسليمان به عنوان مربي تيم ملي بانوان سازمان كيو كوشين ( دفاع شخصي ) براي حضور در مسابقات جهاني سازمان سبكهاي آزادWKO1 ارمنستان منصوب شده است.  شيهان طيبه عباسي كه در گذشته نيز مربيگري در تيم ملي كشورمان را برعهده داشته است، طي سالها  همكاري با تيم كاراته بانوان نفت مسجدسليمان توانسته است در مسابقات استاني، كشوري و جهاني، مقامها و عناوين ارزندهاي را كسب کند و كاراته كاهاي قابل و توانمندي را براي تيم ملي تربيت کند.

درخشش ورزشكار شركت نفت خزر در كيك بوكس
 همكار ورزشکار نفتي در شركت نفت خزر، در مسابقات ورزشي رزمي موفق به كسب عنوان نايب قهرماني شد.  در نخستين دوره مسابقات کشوري سيستم رزمي ترکيبيهادوفايت کشور و در استايل لوکيک، اميرسعيدديوسالار، همکارشاغل درامورحقوقي و پيمانهاي شرکت نفت خزر پس ازرسيدن به مرحله فينال وزن مثبت 90 کيلوگرم، موفق به کسب عنوان نايب قهرماني اين دوره ازمسابقات شد.