چشم انداز روشن مسجدسليمان با اجراي طرحهاي عامالمنفعه صنعت نفت
در گفتوگو با مديرعامل شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مسجدسليمان
مسئـوليت    نفت  در شـهر آغـازها

محمد شهبازينژاد- حسين شيخ آزادي   شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مسجدسليمان از شرکتهاي پيشرو در اجراي فعاليتهاي عامالمنفعه است که به دليل قدمت صنعت نفت و پيوند ديرينه آن با مردم اين منطقه، اقدامهاي گستردهاي در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي در دست اجرا دارد. آمارها نشان ميدهد بيشترين حجم فعاليتهاي مرتبط با رفاه عمومي و عمران و آباداني مناطق پيرامون نفت در مسجدسليمان انجام ميشود که دليل آن محروميتهاي موجود در منطقه و گستردگي حوزه فعاليت شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مسجدسليمان در 13 شهرستان است. اين فعاليتها در حالي صورت ميگيرد که ماموريت اين شرکت، توليد صيانتي نفت و گاز از مخازن است، اما با توجه به تعهد به محيط پيراموني و مسئوليتهاي اجتماعي خود، به انجام اين امور اهتمام دارد. قباد ناصري، مديرعامل شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مسجدسليمان در گفت و گو با «مشعل» پروژههاي در حال اجراي اين شرکت را در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي به تفصيل شرح داده که متن آن در پي مي آيد:
تحقق 109 درصدي برنامه توليد مسجدسليمان
گستره فعاليت ما 27 هزار کيلومتر مربع شامل 13 شهرستان واقع در 3 استان جنوب غرب کشور است.تمام خطوط لوله و تاسيسات اين شرکت از حوزه بالادستي پنج سد مهم عبور ميکنند که نگهداشت توليد و نگهداري از تأسيسات و تعمير آنها کاري بسيار دشوار است اما با توجه به گستره حوزه فعاليت، تاکنون به گونهاي عمل کردهايم که هيچ گونه آلودگي زيست محيطي پيش نيامده و در بحث توليد توانستهايم با تحقق 109 درصدي برنامه در آذرماه، به عنوان شرکت برتر در مناطق نفتخيز جنوب بالاترين درصد توليد را کسب کنيم که با همت همکاران محقق شده است.

پروژه احداث پارک موزه برق تمبي
 65 درصد پيشرفت دارد
شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مسجدسليمان در بحث مسئوليتهاي اجتماعي اقدامهاي خوب و ارزندهاي در حوزههاي مختلف راهسازي، فرهنگي و آموزش، ورزشي و بهداشتي انجام داده است. يکي از پروژههاي رفاهي که هم اکنون در شهر مسجدسليمان در حال اجراست، احداث پارک 8 هكتاري است که در قالب اجراي پروژه پارک موزه برق تمبي به ثمر نشست و از پيشرفت خوبي برخوردار است و هم اکنون بيش از 65 درصد پيشرفت فيزيکي دارد. اميدواريم تا فروردين ماه آينده اين پروژه تحويل مردم شريف مسجدسليمان شود. اين پارک در حاشيه رودخانه تمبي در حال احداث است که هم چشمانداز خوبي دارد و هم در فاز بعدي با احداث پل طبيعت، ارتباط دو طرف رودخانه برقرار ميشود.يکي ديگر از اقدامهايي که انجام دادهايم، احداث پارک موزه چاه شماره يک است. اين چاه همواره مورد استقبال و بازديد گردشگران است؛ به گونهاي که نوروز امسال 12 هزار نفر از اين چاه بازديد کردند که اهميت آن را براي مردم نشان ميدهد. از همين رو قرار است امکانات رفاهي در آنجا فراهم کنيم از جمله سرويسهاي بهداشتي، نمازخانه، سالن نمايش و پارکينگ که پيمانکار آن مشخص شده و به زودي شروع به کار ميکند. در فاز بعدي نيز قرار است زمينهاي اطراف خريداري شود و محوطه چاه براي احداث يک پارک تفريحي بزرگ توسعه يابد. يکي ديگر از پروژههاي عامالمنفعه اين شرکت، احداث بلوار پنج بنگله تا ميدان شهداي نفت است. اعتبار اين پروژه تصويب شده و مشاور پروژه در حال طراحي مسير است که پس از آن مرحله تشريفات مناقصه انجام ميشود. با تکميل پروژه هم رفاه مردم و هم امنيت عبور و مرور کارکنان اداره مرکزي اين شرکت تأمين ميشود. تکميل ساختمان اصلي موزه بي بي يان، از ديگر پروژههايي است که از پيشرفت خوبي برخوردار و مقرر شده است تا قبل از نيمه نخست سال 97 به بهرهبرداري برسد.

احداث بيمارستان 32 تختخوابي
 در مسجدسليمان
در حوزه بهداشت و درمان، احداث بيمارستان 32 تختخوابي نيز، يکي از آرزوهاي ديرينه کارکنان نفت و مردم مسجدسليمان است و قرار بود اين بيمارستان سال 83 احداث شود که به دلايلي متوقف شد، اما از حدود 4 ماه قبل تکميل اين پروژه در هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران مصوب شد. اين بيمارستان به صورت وي آي پي(VIP) يعني هر اتاق يک تخت احداث ميشود و قابل توسعه تا 64 تخت است، برآورد مالي اجراي اين پروژه انجام شده و هم اکنون در مرحله تشريفات مناقصه است. بهسازي مرکز بهداشتي- درماني ميدان (باغ ملي ) با نام مجتمع درماني نور که يک کلينيک تخصصي، دندانپزشکي و درمانگاه خانواده است، آذرماه امسال به بهرهبرداري رسيد. براي احداث پلي کلينيک تخصصي در شهر هفتکل نيز، شرح نيازي تعريف شده که در صورت تامين اعتبار احداث ميشود و مورد استفاده کارکنان و عموم مردم قرار ميگيرد.براي مناطق عملياتي نيز به دليل فاصله تا مراکز درماني شهرها، همچنين وجود کارکنان اقماري، مجوز احداث 5 مرکز پزشکياري گرفته شده که به زودي کار تکميل ساختمان آنها و استقرار پزشکيار انجام ميشود. در حوزه عملياتي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، شرکتهاي بهرهبرداري نفت و گاز مسجدسليمان و گچساران داراي نيروي اقماري هستند و به اين دليل نياز به پزشکيار در واحدهاي عملياتي ضروري است.از ديگر اقدامهاي مهم اين شرکت در حوزه بهداشت و درمان، اعزام گروههاي جهادي پزشکي به مناطق دور افتاده است که با همکاري سازمان بهداشت و درمان انجام ميشود. اين گروهها با حدود 12 متخصص يا جراح همزمان به مناطق روستايي و عشايري که امکان مراجعه به شهر براي آنها دشوار است، ميروند و به رايگان بيماران را ويزيت و درمان ميکنند. داروها به صورت رايگان در اختيار آنها قرار ميگيرد و در صورت نياز به عمل جراحي، بيمار با هزينه شرکت به بيمارستان اعزام و عمل ميشود و بعد از سلامت کامل با خودروهاي شرکت به محل سکونت منتقل ميشود. در سال 95 در پنج مرحله گروههاي جهادي پزشکي با اطلاع رساني قبلي به مناطق مختلف اعزام شدند و براي امسال هم برنامهريزي شده است که اين گروهها اعزام شوند؛ در هر مرحله حدود 200 تا 300 نفر ويزيت ميشوند.يکي از کارهاي در دست اقدام اين شرکت براي شهرستان مسجدسليمان در حوزه بهداشت و درمان، احداث آزمايشگاه انتظامي است که با راه اندازي آن مردم اين شهرستان براي برخي آزمايشهاي مربوط به حوزه مواد مخدر و موارد مرتبط نيازي به مراجعه به شهر اهواز را نخواهند داشت.

بهرهبرداري از جاده مسجدسليمان
 به ايذه در سال 97
در حوزه راهسازي، اين شرکت احداث جاده مسجدسليمان به ايذه را در دست اجرا دارد که بخشهايي از آن تکميل شده و با راهاندازي کامل بخشي از ترافيک شهر مسجدسليمان را کاهش ميدهد و مسير مسجدسليمان به ايذه را نزديک به صد کيلومتر کوتاهتر ميکند. شرکت ملي نفت ايران براي اين پروژه حدود 43 ميليارد تومان اعتبار تصويب کرده که بايد نيمه نخست سال 97 به بهرهبرداري برسد.اين جاده راه ارتباطي مسجدسليمان و منطقه شمال و شمال غرب خوزستان به استان اصفهان و چهارمحال و بختياري را تسهيل و مسجدسليمان را از بن بست خارج ميکند.تعريض باقي مانده جاده ورودي مسجدسليمان از سه راهي لالي، از ديگر اقدامهاي اين شرکت در حوزه راهسازي است که در اين پروژه احداث دو دستگاه پل 75 متري و 55 متري و حدود يک کيلومتر جاده سازي و آسفالت پيشبيني شده است. اين پروژه در مرحله انتخاب مشاور است و اميدواريم با انتخاب پيمانکار و اجراي سريع پروژه، شاهد تکميل جاده دوبانده تا سه راهي لالي باشيم. مرمت و بهسازي جادههاي روستاهاي بخش مرکزي مسجدسليمان با استفاده از ماشينآلات و تجهيزات راهسازي مناطق نفتخيز جنوب، از ديگر پروژههاي در دست انجام است که حتي روستاهاي دورافتاده مثل روستاهاي للر، کتك، شيخون عالي، چلو و شيمبار را شامل ميشود که بخشي از آن انجام شده و هم اکنون نيز تمام ماشينآلات شرکت در حال انجام کار در اين مناطق هستند. بهسازي جاده ايستگاه قديم سد شهيد عباسپور به تل بزان که جاده بسيار پيچ در پيچ و خطرناکي بود، در قالب اين پروژه انجام شد. تعريض اين جاده تا سيد صالح در مرحله بعدي تعريف شده که به کوشش مديريت مهندسي و ساختمان شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب انجام ميشود.همچنين ترميم و بهسازي جاده بيدروبه به بالارود در شهرستان انديمشک که تقريبا چند روستا در اين مسير هستند، در حال انجام و آسفالت است. جاده  دسترسي به واحد بهرهبرداري تمبي از مسير هشت بنگله و مالكريم نيز در هيئت مديره مصوب شد و به محض اختصاص اعتبار ميتوانيم اين جاده را که جاده کمربندي شهر و مورد استفاده مردم است، تکميل کنيم. به علت نبود جاده کمربندي به سمت هفتگل، باغملک و ايذه، بخشي از ماشينآلات سنگين از مرکز شهر عبور ميکنند.
کاشت و نگهداشت بيش از 20 هزار اصله نهال براي حفظ محيط زيست
شرکت بهره  برداري نفت و گاز مسجدسليمان به منظور حفظ محيط زيست، سيستم پايش و هشدار آلودگي آب رودخانهها و سدها را خريداري کرده و در اختيار سد دز در شمال استان خوزستان قرار داده است. براي توسعه فضاي سبز نيز، کاشت و نگهداشت بيش از 20 هزار اصله نهال در سال جاري در دست انجام است و براي کاهش نفتسوزي نيز خريد دو دستگاه فرآورش سيار و تفکيک گر سيار نفت (mot و mos) را در دستور کار قرار داريم که اميدواريم سال آينده تحويل شود.از ديگر فعاليتهاي اين شرکت در حوزه محيط زيست و ايمني، بازسازي و نوسازي تجهيزات آتش نشاني است که امسال انجام شد همچنين احداث تجهيزات ايمني آتش نشاني در منطقه هفت شهيدان و هفتکل که پروژه آن تعريف شده و به محض تامين اعتبار احداث آنها آغاز ميشود. يکي ديگر از کارهايي که در دست اجرا داريم، مشخص کردن مناطق آلوده به نشت نفت در مسجدسليمان بر پايه مطالعات علمي است. در گذشته پنج منطقه به عنوان مناطق آلوده به نشت نفت و گاز مشخص شد که پشتوانه علمي نداشت، اما با همکاري اداره کل حفاظت محيط زيست استان خوزستان و از سوي مشاور علمي پروپوزالي براي شناسايي مناطق آلوده به نشت نفت و گاز تهيه شده و اين پروپوزال در شوراي پژوهش استان خوزستان نيز مصوب شد. قرار است بر اساس اين طرح مناطق آلوده از سوي يک موسسه علمي و دانشگاهي شناسايي و راهکارهايي براي رفع آن تهيه و تدوين شود.متاسفانه به دليل اين که طرح جامع شهري با مناطق آلوده به نفت گره خورده بود در چند سال اخير هيچ طرحي براي توسعه شهر اجرا نشد، اما قرار است اين مسئله به صورت نهادينه و علمي حل شود، با وجود اين در برخي مناطق آلودهاي که قبلا تعريف شد، بعضي مناطق تخليه و به فضاي سبز تبديل شد.برنامهريزي براي بهسازي خطوط لوله جرياني نفت به ويژه خط لوله 12 اينچ لب سفيد و 20 اينچ انتقال نفت شمال غرب به سمت اهواز، از ديگر فعاليتهاي اين شرکت است که هم باعث حفظ امنيت همجواران و شهرها و تاسيسات و روستاها و هم حفظ محيط زيست ميشود.
تعمير و بازسازي 28 مدرسه
 در دو سال اخير
در زمينه بهسازي مدارس شهرستان در دو سال اخير 28 مدرسه تعمير و بازسازي شد و در سال تحصيلي جاري نيز براي 2 هزار دانشآموز بستههاي نوشت افزار تهيه و در اختيار آموزش و پرورش شهرستان قرار داده شد. در زمينه کلاسهاي تقويتي و کنکور نيز، خدمات زيادي به آموزش پرورش ارائه کردهايم که نتيجه خوبي هم گرفته شد. براي نمونه در سال جاري 12 نفر از دانش آموزان شهرستان مسجدسليمان در رشته هاي پزشکي و زيرگروه آن قبول شدند؛ در طرح اوقات فراغت هم با همکاري سازمان تبليغات اسلامي به دانش آموزان شهرستان خدمات ارائه دادهايم که با استقبال دانشآموزان همراه بود.اين شرکت همچنين در تمام مراسم و فعاليتهاي فرهنگي شهرستان با سازمانها و نهادها همکاري دارد؛ در بحث کمک به زلزلهزدگان کرمانشاه نيز، همکاران اين شرکت دو محموله کمک به مناطق زلزلهزده اعزام کردند. احداث حسينيه شهداي نرگسي نيز جزء پروژههاي مصوب اين شرکت است که در حال انجام تشريفات مناقصه است. از ديگر پروژههاي اين شرکت در حوزه فرهنگي، احداث حسينيه و يادمان شهداي گمنام شهر هفتکل است که 90 درصد پيشرفت دارد و تا يکي دو ماه آينده افتتاح خواهد شد.با انجام اين فعاليتها در يک سال گذشته که حق مردم منطقه است، به وضوح مشاهده کردهايم که مردم با نفت آشتي مجدد کردند و نفت را از خودشان ميدانند، در صورتي که قبلا نفت را تافته جدابافته ميديدند؛ اميدواريم با تامين اعتبارات مالي از سوي شرکت ملي نفت ايران بتوانيم بيش از اين در جهت خدمت رساني به مردم شهرستانهاي واقع در حوزه فعاليت شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مسجدسليمان گام برداريم. در پايان از حسن توجه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب و مسئولان شهرستان که در اجراي اين پروژهها حامي و ياريگر ما بودند، صميمانه قدرداني ميکنم.


احداث 10 زمين چمن مصنوعي
در حوزه ورزش نيزشرکت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان احداث 10 قطعه زمين چمن مصنوعي در شهرهاي حوزه فعاليت را در دست اجرا دارد که به زودي پيمانکار آنها انتخاب ميشود. اين زمينها پس از احداث و تکميل براي استفاده عمومي تحويل ادارات ورزش و جوانان و يا شهرداري شهرستانها قرار ميگيرد.استخر سرپوشيده با تمام امکانات از جمله جکوزي و سونا در شهر لالي در حال احداث است و حدود 57 درصد پيشرفت فيزيکي دارد که تا قبل از پايان نيمه نخست 97 به بهرهبرداري ميرسد.يکي ديگر از پروژهها تکميل استخر سرپوشيده نفتون در مسجدسليمان است که با پيگيريهاي انجام شده و مساعدتهاي مديرعامل شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب، اعتبار آن تصويب شد و در اولويت قرار گرفت، به زودي شرح کار تکميلي پروژه تهيه و براي مرحله تشريفات مناقصه آماده ميشود.موضوع مهمي که مسجدسليمان را از ديگر شهرهاي نفتي متمايز ميکند اين است که همه اماکن ورزشي علاوه بر کارکنان نفت در اختيار عموم مردم اين شهر است. هم اکنون حدود 5 هزار و 500 ورزشکار از اماکن ورزشي نفت استفاده ميکنند که نزديک به 70 درصد آنها غير شرکتي هستند.