سي و نهمين ميثاق
مشعل - کارکنان صنعت نفت همچون ديگراقشار مردم، 12بهمن 39 سال پيش را خوب به ياد دارند؛ روزي مهم وفراموش ناشدني درتاريخ پر افتخار ملت ايران. دراين روز، شورو شعفي برپا ويک ملت منتظر رهبرش بود؛رهبري که کلامي نافذ داشت، رهبري که درکمال سادگي ميزيست وبا تکيه بر اعتقاد و باورهاي ديني، همچنين پشتيباني ملت، پايههاي ظلم حکومت پهلوي را درهم شکست.ملت منتظرآيت الله سيد روح الله موسوي خميني (ره) بود؛آيت الهي که پس از سالها تبعيد، پاي درخاک وطن ميگذارد.سرانجام اين انتظاردر 12 بهمن 57 با پرواز تاريخي«انقلاب» از فرودگاه شار دوگل پاريس به مقصد تهران وبا فرود هواپيماي بوئينگ 747 شرکت هواپيمايي ايرفرانس، درفرودگاه بينالمللي مهرآبادتهران پايان يافت؛ «امام آمد» و وطن عطر آگين شد.امام آمد تا قيام خرداد 42 را که خونها بر آن رفته بود، ، با حمايت مردم به ايستگاه آخر برساند واين اتفاق مهم در بهمن 57 رخ داد و کام مردم شيرين کرد، اما يازده سال پس ازاين اتفاق شيرين، آفتاب عمر امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران به غروب نشست و ملتي را در حزن و اندوه فرو برد. هم اينک که 39 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ميگذرد، ملت ايران همزمان با گراميداشت دهه فجر انقلاب، به پاس احترام و قدر شناسي از رهبر فقيد انقلاب، در حرم مطهرامام راحل (ره) حاضر ميشوند وبا قرائت فاتحه به ايشان  اداي احترام ميکنند.دستگاهها و نهادهاي دولتي ازجمله وزارت نفت نيز در چنين روزهايي همراه با ديگر اقشار مردم، در مرقد مطهر حضرت امام خميني (ره) حضور مييابند تا با نثار فاتحه و اهداي تاج گل، آيين احترام به رهبرفقيد انقلاب را به جاي آورند.همزمان با گراميداشت دهه پيروزي انقلاب اسلامي ايران که امسال با ايام فاطميه تقارن يافته بود، کارواني از وزارت نفت متشکل از معاونان، مديران و کارکنان اين وزارتخانه درحرم مطهرامام خميني (ره) حاضر شد تا با آرمانهاي معمارکبير انقلاب اسلامي تجديد ميثاق کند.در آئيني که به همين مناسبت وبا نواختن سرود جمهوري اسلامي ايران در مرقد مطهر امام خميني (ره) برگزارشد، حبيبالله بيطرف، امير حسين زماني نيا وعليرضا صادق آبادي، معاونان وزير نفت، به همراه شماري از مديران مياني و کارکنان صنعت نفت برمرقد مطهر بنيانگذار کبير جمهوري اسلامي ايران حاضر شدند و با قرائت فاتحه و اهداي تاج گل، بار ديگر با آرمانهاي رهبر فقيد انقلاب تجديد بيعت کردند.حرم مطهر امام خميني (ره) هميشه ميزبان زائراني است که از راههاي دور و نزديک ميآيند تا بر روح بلند رهبر ساده زيست خود فاتحه نثار کنند، اما در دهه انقلاب، بيشتر مهمانان اين حرم مطهر دستگاههاي دولتي هستند؛ به همين دليل صحن حرم، پيوسته پروخالي ميشود.کاروان وزارت نفت که براي تجديد ميثاق با آرمانهاي بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي در حرم حاضر شده بود، بر سر مزار شهداي دولت، شهيد محمد علي رجايي وشهيد محمد جواد باهنر، همچنين دکتربهشتي و 72 تن از نمايندگان خانه ملت حاضر شدند و با قرائت فاتحه ياد و نام آنان را گرامي داشت.انقلاب اسلامي با گذراز سي ونهمين بهار پاي در چهلمين سال تولد خود ميگذارد و ملت ايران با گذشت هرسال با بنيانگذار آن، خميني کبير، ميثاقي دوباره و با اوعهد ميبندند که به انقلابي که خونهاي بسياري برايش نثار شده است، پايبند بمانند و از آرمانهاي آن تا سرحد جان دفاع کنند.