پژوهشکده ازدياد برداشت دانشگاه علم و صنعت افتتاح شد  
پژوهشکده ازدياد برداشت دانشگاه علم و صنعت ايران با حضور معاون امور مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت به طور رسمي افتتاح شد. حبيبالله بيطرف روز شنبه
(14 بهمنماه) در آيين گشايش رسمي پژوهشکده ازدياد برداشت دانشگاه علم و صنعت گفت: پژوهشکده ازدياد برداشت، رکن مطالعاتي و پژوهشي علمي- صنعتي در حوزه ازدياد برداشت نفت به شمار ميآيد. ايران يکي از توليدکنندگان بزرگ نفت دنياست و بزرگترين ذخاير گازي دنيا را در اختيار دارد.  وي تاکيد کرد: بايد از اين ذخاير، بيشترين بهره را براي توسعه و پيشرفت کشور ببريم و آيندگان از آثار و برکات آن بهرهمند شوند.
معاون امور مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت گفت: حجم کل ذخاير نفت درجاي ايران بيش از 700 ميليارد بشکه است که با ضريب بازيافت 20 درصدي، ميتوان 150 ميليارد بشکه آن را استخراج و به درآمد ارزي تبديل کرد.
وي تصريح کرد: اگر بتوانيم با روشهاي علمي و پژوهشي، به اين 20 درصد اضافه کنيم، ميتوانيم به نحو چشمگيري به درآمد کشور بيفزاييم. به عنوان مثال، اگر فقط يک درصد به ضريب بازيافت ذخاير نفتي کشور اضافه شود، بيش از 7 ميليارد بشکه نفت برداشت و صادر خواهيم کرد که با قيمت امروز، 430 ميليارد دلار درآمد ارزي براي کشور به ارمغان ميآورد. بيطرف افزود: برخي ميدانهاي نفتي ما با ضريب 6 تا 8 درصد بازيافت ميشود که قابل قبول نيست. در کشورهاي حاشيه خليج فارس ضريب بازيافت، بيش از اين رقم است.
وي گفت: با وجود تنوع موضوعهاي پژوهشي در زمينه نفت و گاز، اولويت اصلي وزارت نفت، ازدياد برداشت است و تمام توان علمي ما متوجه همين مساله است.
معاون امور مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت تاکيد کرد: ازدياد برداشت، دور از دسترس نيست. بسياري از شرکتها و موسسات علمي چنين کاري کردهاند و ما نيز ميتوانيم اين هدف را محقق کنيم.
وي با ذکر اين نکته که بايد از 70 سال قبل، پژوهشکدههاي ازدياد برداشت در کشور راهاندازي ميشد، افزود: وزارت نفت براي توسعه مطالعات و مهندسي در حوزه مخزن، بنا دارد از همه ظرفيتهاي دانشگاهها استفاده کند و تاکيد دارد مراکز و پژوهشکدههاي ازدياد برداشت در کشور راهاندازي شود، از اين رو از همه دانشگاههاي توانمند خواسته شده به ميدان بيايند و قراردادهايي منعقد شده است.
بيطرف درباره اين قراردادها توضيح داد: قراردادهاي اوليه، فرايندمحور بود و دانشگاهها خواستار تغيير شکل آن براي بهبود پرداختها بودند، از اين رو قراردادهاي بروندادمحور تعريف شد که پنج مرحله دارند و مراحل اول و دوم اين قراردادها 16 خروجي دارند و به ازاي اتمام هر يک از خروجيها، هزينهها به طرف قرارداد پرداخت ميشود.
بيطرف تاکيد کرد: تنوع ذخاير و چالشهاي هر يک از مخازن بايد به طور مجزا مورد توجه قرار گيرد. در مورد هر مخزن، روش ازدياد برداشت متفاوتي موثر است و کارايي دارد. به عنوان مثال استفاده از روشهاي شيميايي ازدياد برداشت در مورد برخي مخازن ميتواند دهها ميليارد دلار سرمايه براي کشور به ارمغان آورد، بنابراين بايد از روشهاي متنوع پژوهشي استفاده شود. وي تصريح کرد: در حوزه ازدياد برداشت، بايد از تجارب ديگر دانشگاهها استفاده کنيم و خوشبختانه در اين زمينه منع چنداني وجود ندارد.


معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران:
روند توسعه غرب کارون سال آينده شتاب   مي‎گيرد

معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور مهندسي و توسعه، از آغاز مرحله دوم توسعه ميدانهاي در حال بهرهبرداري غرب کارون خبر داد و گفت: سال آينده روند توسعه در غرب کارون با شتاب بيشتري همراه است.  غلامرضا منوچهري، ضمن بازديد از طرحهاي توسعهاي غرب کارون (پنجشنبه، 12 بهمن 96) از آغاز مرحله دوم توسعه ميدانهاي در حال بهرهبرداري خبر داد و گفت: با توجه به اين امر، مقدمات لازم در خصوص نحوه ورود توسعه دهنده جديد در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي بايد طرح ريزي و اجرا شود.
وي پيشبيني کرد که سال آينده و سالهاي پس از آن، روند توسعه در غرب کارون با شتاب بيشتري همراه باشد.  معاون توسعه مهندسي شرکت ملي نفت با تاکيد بر اينکه هم اکنون عمدهترين فعاليتهاي توسعه اي نفت در ميدانهاي نفتي غرب کارون در حال انجام است، گفت: در بخش ظرفيتسازي، خوشبختانه هم اکنون در ميدان نفتي آزادگان جنوبي، به توليد 100 هزار بشکه نفت در روز رسيدهايم. در ميدان ياران جنوبي نيز افزايش 10 هزار بشکه اي داشته ايم که همه اين موارد، به افزايش توليد نفت کشور و رسيدن به رقم حدود چهار ميليون بشکه کمک کرده است. منوچهري با اشاره به انگيزه بالاي عملياتي پيمانکاران فعال در منطقه غرب کارون و همچنين عوامل شرکت ملي نفت ايران و شرکت متن گفت: اين منطقه، ظرفيتهاي لازم براي افزايش توليد را دارد، ضمن اينکه اين بازديد از منطقه که با هدف تاکيد بر هماهنگي بين بخش‎هاي مختلف و شرکت نفت و گاز اروندان به عنوان مسئول بهرهبرداري است، کمک ميکند تا پيوستگي حاصل به افزايش سرعت توسعه و در نهايت توليد بينجامد.
وي اظهار کرد: در ميدانهاي نفتي آزادگان، يادآوران و ياران جنوبي نيز بايد هماهنگيهاي لازم براي تحقق قراردادهاي جديد به گونهاي باشد تا فعاليتهاي اجرايي فازهاي بعدي به موازات فعاليتهاي توسعهاي جاري با سرعت بيشتري دنبال شود.
منوچهري افق کاري نفت در مجموعه آزادگان جنوبي را رسيدن به توليد 320 هزار بشکه در روز اعلام کرد و گفت: هم اکنون بيش از يک سوم اين هدف محقق شده، ضمن اينکه اين پروژه هم اکنون در اجزاي مختلف، کلاسترها و بخشهاي جداسازي گاز از نفت و سيستم فرايندي استمرار دارد که البته بايد سرعت يابد.
معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران با بيان اينکه قراردادهاي مربوط به واحدهاي فرآورشي ميدان آزادگان جنوبي، با ظرفيتي بالاي 300 هزار بشکه در روز منعقد شده است، گفت: قرارداد ديگري نيز با هدف نصب تاسيسات واحدهاي فرآورشي سيار (Skid Mounted) با ظرفيت 50 هزار بشکه در روز نيز منعقد شده که بزودي عمليات اجرايي آن آغاز ميشود.
منوچهري همچنين از نهايي شدن قرارداد توسعه ميدانهاي ياران شمالي و جنوبي خبر داد و گفت: قرارداد مربوط به توسعه ميدان نفتي يادآوران نيز هم اکنون در حال مذاکره است.
وي همچنين از برنامهريزي براي انجام مناقصه ميدان مشترک آزادگان خبر داد و گفت: همه اين اقدامها نويدبخش فعاليت جديد و گسترده در صنعت نفت است. با توجه به برنامهريزيهاي انجام شده ظرف چند سال آتي، حدود يکهزار حلقه چاه در منطقه غرب کارون حفر ميشود که اين به معناي حداقل 10 سال فعاليت مستمر در اين منطقه است.

توليد نفت ياران جنوبي به 25 هزار بشکه در روز مي‎رسد
مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت گفت: با آماده شدن و در سرويس قرار گرفتن چاههاي ميدان ياران جنوبي، ظرفيت توليد نفت از اين ميدان به 25 هزار بشکه در روز ميرسد. سيد نورالدين شهنازيزاده در جريان بازديد معاون مديرعامل در امور توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران از روند توسعه ميادين غرب کارون گفت: ميدان ياران جنوبي در قالب طرحي زودهنگام، با توليد روزانه 10 هزار بشکه نفت در دستور کار شرکت متن قرار گرفته است. وي ادامه داد: با توجه به اتمام عمليات حفاري چاههاي باقي مانده، هم اکنون دريافت و نصب تاسيسات درون چاهي، سرچاهي و خطوط لوله جرياني اين چاهها در دستور کار قرار گرفته است و به نظر ميرسد توليد نفت از اين ميدان بزودي به 25 هزار بشکه در روز بالغ شود. شهنازيزاده درباره ميدان آزادگان جنوبي نيز گفت: در اين ميدان با در سرويس قرار دادن 13 حلقه چاه و راه اندازي هفت حلقه چاه از مجموع 10 منيفلد، توانستيم به توليد روزانه 110 هزار بشکه نفت دست يابيم. وي ادامه داد: البته با توجه به اين که گلوگاه اصلي ما در ميادين غرب کارون، نداشتن واحدهاي فرآورش است، توليدات اين ميدان از طريق استفاده از ظرفيت خالي واحد جفير که پيش از اين به منظور فرآورش توليدات ميادين اقماري پيشبيني و ساخته شده بود، فرآورش ميشود. اين مقام مسئول ادامه داد: در خصوص ساخت تاسيسات فرآورش نفت نيز سفارش ساخت و اجاره يک دستگاه فرآورش سيار به صورت Skid mount انجام و قرارداد آن منعقد شده است. شهنازيزاده متذکر شد: اين قرارداد 6 ماهه بوده و بنابر برنامهريزيهاي انجام شده، حداکثر تا مرداد سال 97 در سرويس قرار خواهد گرفت. وي با اعلام اين که با راه اندازي اين واحد فرآورش، امکان توليد 50 هزار بشکه نفت ديگر از آزادگان جنوبي وجود خواهد داشت، گفت: در همين زمينه، افزايش يک واحد کوچک فرآورشي ميدان جفير را نيز در دستور کار قرار دادهايم تا به اين ترتيب به ظرفيت توليد آزادگان جنوبي بيفزاييم. شهنازي زاده در خصوص انتقال مجموعه توليدات در اين منطقه به مبادي مصرف و صادرات نيز گفت: تلمبه خانه غرب کارون، نفت توليدي را به جزيره خارگ و بهرگان ارسال ميکند. وي ادامه داد: اين تلمبه خانه ظرفيتي حدود 550 هزار بشکه در روز دارد که در مجموع امکان پمپاژ 350 هزار بشکه نفت سنگين و حدود 200 هزار بشکه نفت سبک را دارد. وي افزود: هم اکنون تلمبههاب نفت سنگين در تلمبه خانه اميديه در سرويس قرار دارد و تلمبههاي نفت سبک و امکانات نفت سبک هم همراه با مخازن مربوطه آماده هستند. شهنازي زاده ادامه داد: عمليات احداث بخشي از خط لوله انتقال نفت سبک باقي مانده که با در سرويس قرار گرفتن آن، امکان بهرهبرداري از مجموعه 550 هزار بشکهاي تلمبه خانه فراهم ميشود. وي متذکر شد: کل توليدات نفت در غرب کارون بالغ بر يک ميليون و 220 هزار بشکه خواهد بود، در همين زمينه با اجرايي شدن يک طرح توسعهاي ديگر، در مجموع 700 هزار بشکه به ظرفيت تلمبه خانه اضافه ميشود.

 

ساختمان   پليکلينيک آزادي  بهداشت و درمان نفت به بهرهبرداري رسيد
ساختمان 11 هزار متري پليکلينيک آزادي بهداشت و درمان نفت، به منظور رفاه حال کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت، جايگزين درمانگاه هزار متري اين مرکز شد.
حبيبالله سميع، مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در مراسم بهرهبرداري رسمي اين مرکز که (دوشنبه، 16 بهمن ماه) برگزار شد، گفت: ضرورت ارائه خدمات سرپايي مطابق با روزآمدترين استانداردهاي بهداشتي، درماني و نداشتن اين شرايط در ساختمان قديمي درمانگاه آزادي، سبب احداث و جايگزيني ساختمان مجهز امروزي شد.
وي با اشاره به اينکه بيش از يک سوم جمعيت طبي بهداشت و درمان تهران در محدوده غرب ساکن هستند، تاکيد کرد: مراجعه اين جمعيت براي انجام درمانهاي سرپايي در بيمارستان فوقتخصصي نفت تهران، افزون بر مشکلات و سختي دوري راه، ترافيک، مشکلات تردد در مرکز شهر و ازدحام و شلوغي بيمارستان که اتلاف وقت و هزينه براي بيماران دربر داشت، سبب شد تا پس از موافقت وزير نفت و تلاش مسئولان بهداشت و درمان صنعت نفت، مرکز تخصصي و مجهز سرپايي غرب تهران احداث شود و در اختيار کارکنان و خانوادههايشان قرار گيرد.
مديرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت با تاکيد بر سلامتمحور بودن اين سازمان تصريح کرد: پليکلينيک آزادي با ارائه خدمات تخصصي و موظف، همچنين توجه ويژه به مسئوليت پيشگيري و کنترل دقيق روي بيماريهاي غيرواگير و تقويت بخش پزشک و پرستار خانواده در اين مرکز، بزودي به يکي از بزرگترين مراکز کاهش نرخ بيماري در کشور بدل خواهد شد.
سميع با تاکيد بر گسترش خدمات تخصصي سرپايي در اين مرکز گفت: بزودي پليکلينيک آزادي 80 درصد خدمات سرپايي مراجعان را پوشش خواهد داد.
وي افزود: بخش‎هاي پاراکلينيکي، تصويربرداري، آزمايشگاه، فيزيوتراپي، بخش قلب و عروق و زيرگروههاي بيماريهاي داخلي در اين پليکلينيک به طور کامل تجهيز ميشوند و با روزآمدترين تجهيزات دنيا و کادر پزشکي و پرستاري توانمند، به کارکنان منطقه غرب تهران خدماترساني ميکنند.
مديرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت در ادامه به شيوه بهرهبرداري در اين مرکز اشاره کرد و گفت: بهرهبرداري با شيوه برونسپاري در اولويت ماست، به اين صورت که بخشهاي مختلف درمان سرپايي در پليکلينيک را به شرکتهاي خصوصي واگذار ميکنيم. اين شيوه از مزاياي فراواني برخوردار است، اول اين که محيط فيزيکي و تجهيزات، متعلق به سازمان است و ما نظارت مستقيم بر عملکرد شرکتهاي مستقر در پليکلينيک داريم. همچنين بهکارگيري موسسهها و شرکتهاي بخش خصوصي با تعرفههاي منطقي، باعث کاهش قابل توجه هزينههاي سازمان خواهد شد.
ساختمان پلي کلينيک آزادي در پنج طبقه و در فضايي نزديک به 11 هزار متر مربع شامل بخشهاي اداري، بستري روزانه، کلينيکهاي دندانپزشکي، کودکان، زنان، پوست، فيزيوتراپي، بخشهاي پاراکلينيکي، فضاهاي خدماتي و تاسيساتي و... امروز با حضور رئيس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و برخي مقامهاي اين سازمان به طور رسمي به بهرهبرداري رسيد.


کتاب طراحي قراردادهاي اکتشاف و توليد نفت و گاز منتشر شد
مرکز مطالعات بينالمللي انرژي، کتاب طراحي قراردادهاي اکتشاف و توليد نفت و گاز (راهبردهاي نحوه اعطا و مسائل طراحي آنها) نوشته سيلوانا توردو را منتشر کرد. اين کتاب که با همکاري ديويد جانستون و دانيل جانستون تهيه شده و پيروز اشرف آن را ترجمه کرده، مجموعهاي است دانشنامهگونه در توصيف و تحليل راهبردها، چارچوبها و رويکردهاي مطرح در طراحي انواع قراردادهاي اکتشاف، توسعه و توليد نفت و گاز جهان که به بررسي مزايا و معايب هر کدام از آنها پرداخته است. در اين کتاب، اطلاعات تجارب و مثالهاي مربوط به نوع رويکرد دولتهاي کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه در اعطاي انواع مجوزهاي اکتشاف و توليد نفت و گاز به شرکتهاي نفتي بينالمللي (و داخلي) طي چند دهه گذشته ارائه شده است که حاکي از نقش تعيينکننده شرايط و اطلاعات زمينشناختي حوضههاي متنوع نفت و گاز هر کشور، اولويتهاي سياستگذاري دولتها و محدوديتهاي داخلي و خارجي پيش روي آنهاست.

شهادت جانباز 70 درصدي پالايشگاه تبريز
خسرو يعقوب آذري، جانباز 70 درصد پالايشگاه تبريز که 23 مهرماه 1359 در بمباران واحد آب صنعتي، با اصابت تركش موشك هواپيماهاي رژيم بعثي به فيض جانبازي نايل شده بود، پس از 37 سال تحمل رنج و مشقت عوارض ناشي از جانبازي به 29 نفر از ياران و همکاران شهيدش در پالايشگاه پيوست. يعقوب آذري در زمان جنگ، رئيس نوسازي مكانيك پالايشگاه تبريز بود که در حمله هواپيماهاي عراق به اين پالايشگاه در سن 31 سالگي دو پاي خود را از دست داد و تا سال 86 در سمتهاي رئيس هماهنگي و تعميرات كالا و مسئول منازل سازماني به فعاليت خود ادامه داد و پس از آن بازنشسته شد.  در بخشي از خاطرات او آمده است:«پس از بمباران پالايشگاه در جلسهاي قرار شد به منظور جلوگيري از كمبود مواد سوختي، پالايشگاه هر چه سريعتر راهاندازي شود و قسمتي از اين مسئوليت به من واگذار شد با كمك همه همكاران كارها به سرعت آغاز شد . در حال بررسي نقشه مربوط به كنترل برق بودم كه ناگهان صداي انفجار مهيبي فضا را پركرد. بلافاصله به روي زمين دراز كشيدم، ولي با انفجار بعدي به هوا پرتاب شدم و پنج يا شش متري آن طرفتر زمين خوردم . همه در حال دويدن و گريز از صحنه انفجار بودند، خواستم بلند شوم و بدوم كه احساس ناتواني كردم، وقتي برگشتم ديدم هردو پايم قطع شده است.  در اين حمله اتاق كنترل مركزي الف و اتاقهاي مجاور و باتريها به طور كلي منهدم شده و به واحد آب، برق و بخار خسارتهاي زيادي وارد آمد و 6 نفر شهيد و 18 نفر هم مجروح شدند. با تلاشهاي شبانهروزي كاركنان در مدت 57 روز قسمتهاي آسيب ديده بازسازي و دوباره راهاندازي شد»، اين بخشي از روايت خسرو يعقوب آذري از زمان حمله و لحظه جانباز شدن و شهادت دوستانش در پالايشگاه تبريز است که 37 سال زندگي او را تحت تاثير قرارداد و در نهايت 10 بهمن ماه 1396 به فيض شهادت نايل آمد.


اختصاص 110 ميليارد ريال به طرحهاي مسئوليت اجتماعي مناطق نفتخيز جنوب
  مديرعامل شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مارون گفت: 110 ميليارد ريال از محل صرفهجوييها به طرحهاي مسئوليت اجتماعي اين شرکت اختصاص يافت.
جهانگير پورهنگ، تحقق برنامه توليد اين شرکت در سال 96 را نتيجه عزم جهادي کارکنان دانست و گفت: با وجود مشکلاتي که به دليل تحريمها بر بدنه صنعت نفت تحميل شد، توانستيم برنامه توليد را محقق کنيم و با توليد روزانه 580 هزار بشکه نفت، 600 ميليون فوت مکعب گاز و 35 هزار بشکه مايعات ارزشمند گازي و نفتا، به اهداف توليدي خود در سال جاري دست يابيم.
وي در پاسخ به اين پرسش که شرکت بهره‎برداري نفت و گاز مارون در مسير اجراي مسئوليت اجتماعي خود در سال 96 چه کارهايي انجام داده است، اظهار کرد: در سال جاري، 110 ميليارد ريال از محل صرفهجوييها، به طرح‎هاي مسئوليت اجتماعي شرکت نفت و گاز مارون اختصاص يافت و در فاصله زماني هفته دولت تا دهه فجر، 6 مدرسه روزآمد را به متراژ 500 متر مربع در بخش‎ها و روستاهاي اطراف واحدهاي عملياتي شرکت احداث و تجهيز کرديم و در چند روز آينده، احداث 6 مدرسه ديگر را آغاز خواهيم کرد.
مديرعامل شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مارون در ادامه با اشاره به تامين سه دستگاه تانکر آبرساني براي تامين آب برخي مناطق بخش غيزانيه، تامين وسايل کمک آموزشي براي دانشآموزان حوزه عملياتي شرکت، حمايت از سه تيم ورزشي حاضر در ليگهاي مختلف و تامين روشنايي بخش غيزانيه افزود: به همت بسيج سازندگي شرکت و صرف 3 ميليارد ريال هزينه، 27 مسجد در حوزه عملياتي شرکت بازسازي شد و به بهرهبرداري رسيد.
وي در ادامه به طرح بزرگ احداث شبکه آبرساني در محدوده جغرافيايي مناطق نفتخيز جنوب پرداخت و يادآور شد: در اين طرح، سهم شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مارون، تامين 60 ميليارد ريال براي احداث خط لوله آبرساني به مناطق محروم حوزه عملياتي شرکت است که بخشي از آن تاکنون به مجري طرح پرداخت شده و بقيه آن با پيشرفت کار تامين خواهد شد.
پورهنگ، عملکرد شرکت را در حوزه صيانت از محيط زيست مثبت ارزيابي کرد و با اشاره به تزريق حدود 100 درصدي پساب نمکزداييها به چاه‎هاي دفعي و بازيافت بيش از 107 هزار بشکه نفت ازسوي دستگاههاي تفکيک‎گر و فرآورش سيار نفت در 6 ماه نخست سال جاري گفت: شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مارون، همواره تلاش کرده در حد امکان و توان، مشکلات مردم را برطرف کند و باز هم در اين مسير به تلاش خود ادامه ميدهد، به اين اميد که در آينده هيچ مشکلي براي مردم اين مناطق وجود نداشته باشد.