آمادگی «فتح» برای انتقال به میدان گازی تنگ بیجار
دستگاه حفاری 56 اینچ فتح، به عنوان نخستین دستگاه حفاری سنگین خشکی شرکت ملی حفاری ایران، آماده انتقال به موقعیت عملیاتی میدان گازی تنگ بیجار دراستان ایلام شد. معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران درعملیات حفاری گفت: انتقال این دستگاه حفاری سنگین، درچارچوب قرارداد میان شرکت ملی حفاری و شرکت نفت مناطق مرکزی انجام می شود. حمیدرضا خوشایند افزود:براساس این قرارداد، سه دکل حفاری در مو قعیت‎های عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی استقرار خواهند یافت. وی گفت: دستگاه 56 فتح که مراحل بازسازی، نوسازی و تعمیرات اساسی آن هم اکنون درسایت بازسازی شرکت انجام شده، نخستین دستگاهی است که به محض اعلام کارفرما مبنی بر مهیا شدن مکان مورد نظر به منطقه تنگ بیجار انتقال می یابد. خوشایند یادآورشد:دستگاه 57 فتح نیز برای نفت شهر و دستگاه 82 فتح نیز، سومین دکل درنظر گرفته شده برای موقعیت عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است.

نهایی شدن اجرای یک پروژه پژوهشی در صنعت حفاری
پروژه پژوهشی «تهیه و تدوين دانش فنی، فناوری طراحی و ساخت سیستم مکانیزه برش، مخلوط نمایی سیمان ومواد پودری براساس کارکرد خلاء و فیلتراسیون مناسب» درمرحله نهایی عقد قرارداد قرار گرفت.
مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت ملی حفاری گفت: این پروژه پژوهشی متعاقب نیازسنجی این مدیریت درسطح شرکت، با همکاری مدیریت خدمات سیمان و انگیزش چاه تعریف وپس ازبررسی در کارگروه های تخصصی، درشورای عالی پژوهش شرکت ملی حفاری تصویب شده است. مهدی عرشیان گفت: دراین پروژه، با همکاری مجموعه های دانش بنیان از مرکز رشد دانشگاه، مطابق با فناوری های روز، سیستمی برای برش و مخلوط نمایی طراحی واجرا  می شود که ازیک سو به حل مشکلات زیست محیطی وازسوی دیگربه صرفه جویی قابل توجه در هزینه های مصرفی منجر می شود. وی تاکید کرد: در این پروژه دستیابی به دانش فنی همراه با طراحی و ساخت به دست متخصصان کشورمان در دستور کار قرار گرفته است. عرشیان گفت: با توجه به نیاز ملی حفاری و دیگر شرکت های حفاری داخلی به این سیسستم، با تحقق این پروژه، دستیابی به دانش ساخت سیسستم های بعدی امکان پذیر خواهد شد. مدیرپژوهش، فناوری ومهندسی ساخت ملی حفاری گفت: عقد قرارداد مربوط به پروژه پژوهشی یاد شده در مرحله نهایی شدن است و به زودی اجرایی می شود.

 

60درصد رشد درصادرات نفت گاز
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: صادرات نفت گازازمرزهای زمینی این منطقه  نیمه نخست امسال 60 درصد افزایش داشته است. مهدی کاشی افزود: دربازه زمانی یاد شده 85میلیون و737 هزار و 400 لیتر نفت گاز ازطریق مرزهای لطف آباد و سرخس استان خراسان رضوی به افغانستان صادرشده است. وی صادرات نفت گازبه افغانستان را از مرزهای یاد شده، در نیمه نخست سال گذشته 53 میلیون و 570 هزار لیتر اعلام کرد. به گفته مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی، ارزش ریالی فرآورده صادرشده در نیمه نخست امسال یک هزار و 50 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از دو برابر رشد داشته است.
وی ارزش ریالی صادرات نفت گاز در 6 ماه نخست سال گذشته را 500 میلیارد ریال اعلام کرد. کاشی تصریح کرد: صادرات فرآورده مزبور از طریق فروش آزاد داخل باک درمرزهای لطف آباد وسرخس است که بیشترین آن با 42 میلیون و 132 هزار و 51 لیتربه تعاونی مرزنشینان مربوط می شود. مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی با بیان این که شرکت های صادراتی نیز12 میلیون و248 هزار و 216 لیتر صادرات داشته اند، اظهار کرد: سازمان همیاری نیزهشت میلیون و 130 هزار و 640 لیتر نفت گاز صادرکرده است. وی ادامه داد: بخش دیگری ازصادرات نفت گاز نیز از طریق جایگاه عرضه و فروش داخل باک درمرز دوغارون با 18 میلیون و 256 هزار و 942 لیتر انجام شده است.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی، شهرستان های مشهد، نیشابور، فریمان، قوچان، تربت جام، تایباد، درگز وسرخس رازیر پوشش دارد.

 

جا به جایی 914 میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی در 6 ماه
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهارازجابه جایی بیش از914 میلیون لیترانواع فرآورده نفتی با ناوگان حمل ونقل این منطقه در 6 ماه نخست امسال خبر داد. مصطفی نخعی درجلسه هماهنگی با پیمانکاران حمل و نقل فرآورده های نفتی منطقه چابهار که با هدف تببین چشم انداز و رئوس برنامه های حمل و نقل برگزار شد، افزود: نیمه نخست امسال 283 فروند نفتکش جاده پیما، افزون بر914 میلیون لیترانواع فرآورده نفتی رابا تلاش وهمدلی فعالان درناوگان حمل فرآورده های نفتی به نقاط مختلف این حوزه عملیاتی حمل کرده اند. وی باتاکید برجایگاه خاص وموقعیت راهبردی منطقه چابهار، کنترل و نظارت برحفظ و صیانت ازسرمایه های ملی را نکته ای مهم و ضروری برشمرد. نخعی با اشاره به ارسال بیش از66میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی به شهرستان های خاش و زاهدان تصریح کرد: با توجه به اعلام سهمیه تامین وتوزیع ستاد، این مقدارفرآورده نفتی با بهره گیری از ناوگان حمل و نقل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار به منطقه همجوار (زاهدان) ارسال شده است. وی رسالت ومسئولیت منطقه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار را درتامین و توزیع به موقع سوخت مهم خواند و افزود: دراین زنجیره، ناوگان حمل مواد سوختی نیز در ارائه هرچه بهتر خدمات، اهمیت بسزایی دارد؛ از این رو توجه پیمانکاران برای حل مشکلات احتمالی رانندگان، رفع ایراد نفتکش ها و آماده به کار بودن آنها نکته مهمی است. مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار تصریح کرد: اولویت وساختار اصلی شرکت، ارائه خدمات مناسب به شهروندان است، از این رو شرکت های حمل ونقل و پیمانکاران باید درسایه اجرای قوانین و مقررات و رعایت اصول اخلاقی، وظیفه خود را به درستی به انجام دهند.

 

انتقال 13میلیارد مترمکعب گاز به مبادی مصرف

مدیرمنطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران گفت: نیمه نخست امسال بیش از 13میلیارد مترمکعب گازطبیعی ازطریق تاسیسات وخطوط لوله این منطقه عملیاتی به مبادی مصرف منتقل شده است. یداله بایبوردی افزود: بنابر آمار، مقدار گاز انتقالی ازاین منطقه عملیاتی به منظور مصارف خانگی، نیروگاه ها، صنایع و صادرات در6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 20 درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد: ازمجموع گازانتقالی دربازه زمانی یاد شده امسال، افزون برهفت میلیارد مترمکعب به شرکت های گازاستانی تحویل وبیش از6 میلیارد مترمکعب نیزجهت صادرات به پایانه های مرزی صادرات منتقل شده است. مدیرمنطقه 8 عملیات انتقال گازایران با قدردانی از تلاش های کارکنان عرصه انتقال گاز اظهارکرد: به دلیل حساسیت واهمیت مصرف گاز طبیعی دربخش های مختلف، فعالیت ها در واحد های عملیاتی با نظم و هماهنگی خاصی، بدون وقفه انجام می شود تا مشکل قطع یا افت فشار گازدر فصول مختلف سال به وجود نیاید.
وی با اشاره به افت دما و سرد شدن هوا در نیمه نیمه دوم سال، همچنین کوتاه بودن فصل کاری درمناطق سردسیر، برضرورت استفاده بهینه از نعمت گازطبیعی تاکید کرد.

 


گلباران «رشادت»  درآبهای خلیج فارس
درآیینی باحضوررضا حقیقی، رئیس منطقه عملیاتی لاوان و روسای دیگر بخش های این حوزه عملیاتی، سکوی نفتی رشادت گلباران شد. در این مراسم که به پاسداشت حمله تجاوزگرایانه نیروهای امریکایی به این سکوی نفتی برگزارشد، به دو نفر ازکارکنان (فریبرز ادراکی وعبدالزهراحمدانی مطلق) این سکو که درزمان حمله به سکوی رشادت درآن حضور داشتند، هدایایی به رسم یادبود اعطا شد. سکوی R4 میدان نفتی رشادت درمنطقه عملیاتی لاوان30سال پیش از سوی نیروی دریایی ایالات متحده امریکا به حوزه های نفتی آب های سرزمینی کشورمان در خلیج فارس مورد حمله قرار گرفت. میدان رشادت، یکی از میدان های نفتی ایران میان آب های خلیج فارس است که در 108 کیلومتری جنوب غربی جزیره لاوان قرار دارد. این میدان نفتی که درگذشته با نام میدان نفتی رستم شناخته می شد، در سال 1344 کشف شد. پس از کشف نفت سبک و مرغوب بادرجه مرغوبیت(API 36) در میدان رشادت از سال ۱۳۴۷ با ساخت سکوهای رشادت 3، 4 و 7 توسط شرکت نفت ایران و ایتالیا (ایمینیکو)، بهره برداری از این میدان نیز آغاز شد.  این سه سکو در طول هشت سال دفاع مقدس همانند دیگر سکوهای نفتی شرکت نفت فلات قاره ایران، مورد تهاجم دشمن قرار گرفت.  

 


مشکل خوراک پایدار پتروشیمی امیرکبیرحل شد
مدیریت اموربین الملل شرکت ملی نفت و پتروشیمی امیرکبیر، توافقنامه ساخت کارخانه ان جی ال 2300 را به منظور تأمین خوراک پایدار امضا کردند.  مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیر کبیر با بیان این که توافقنامه ساخت کارخانه ان جی ال2300 به منظورتأمین خوراک مورد نیاز این مجتمع با شرکت ملی نفت امضا شده است، افزود: با امضای این توافقنامه، مهمترین چالش مجتمع پتروشیمی امیرکبیر، یعنی «تأمین خوراک پایدار» برطرف شده است. سید جوادسلیمانی تصریح کرد:با امضای این توافقنامه، راه برای ساخت این کارخانه جمع آوری گازهای همراه نفت دراستان خوزستان هموار شده است. به گفته مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر، ساخت کارخانه استخراج میعانات و گازهای نفتی
 ان جی ال 2300، افزون برحل مشکل تامین خوراک پتروشیمی امیرکبیر و ایجاد تحول در روند تولید وسودآوری این شرکت، به اشتغالزایی اقتصاد محلی منطقه نیز کمک خواهد شد.  براساس این توافقنامه، فروش خوراک به کارخانه ان جی ال 2300 تا 20 سال تضمین شده است و زمان آن قابل تمدید خواهد بود. درچارچوب این توافقنامه، پتروشیمی امیرکبیر باید در مدت زمان چهار سال به طراحی و احداث کارخانه ان جی ال در استان خوزستان اقدام کند. بیژن زنگنه، وزیر نفت، خردادماه امسال در همسویی با اجرای سیاست های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ماموریت هایی را برای توسعه صنعت پتروشیمی برای مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین کرد که یکی از ماموریت های سه گانه واگذار شده به وی، ایجاد زمینه لازم برای اجرای به موقع طرح های تامین خوراک پتروشیمی ها از جمله طرح های ان جی ال بود که با گذشت حدود سه ماه از سیاست های ابلاغی وزیر نفت در این حوزه به طور کامل عملیاتی شده است.

 

اهدای یک مجموعه آزمایشگاهی به دانشگاه هرمزگان
مجموعه آزمايشگاهي وكارگاهي مهندسي شيمي، مكانيك وعمران دانشگاه هرمزگان، اهدایی ازسوی شرکت پالایش نفت بندرعباس با هدف عمل به مسئولیت اجتماعی، به بهره برداری رسید. درآیینی که به همین منظوربرگزارشد، فریدون همتی، استاندار هرمزگان، این اقدام را گامي درجهت تقويت ارتباط ميان صنعت و دانشگاه خواند و افزود: با توجه به نیاز استان هرمزگان به نيروهاي متخصص و كارآزموده، اين مجموعه آزمايشگاهي می تواند كمك خوبي در این زمینه باشد.  همتی گفت: ساخت این مجموعه آزمایشگاهی و کارگاهی ازسوی شرکت پالایش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری برای بخش نفت، گاز و پتروشیمی استان به منظور تربیت نیروهای متخصص به شمار می آید.
وي افزود: دولت، برنامه جامعي براي توسعه سواحل مكران به ویژه در شهرستان جاسك دارد وقراراست پايانه نفتي بزرگی شامل دو پالايشگاه و سه پتروشيمي درآن احداث شود. استاندارهرمزگان همچنین با بیان این که ايجاد زيرساخت هاي لازم براي توسعه صنعت نفت و گاز در جزيره قشم نيز در دست پيگيري است، اظهارکرد:قراراست منطقه ويژه پارسيان نیزدرغرب هرمزگان به يك قطب پتروشيمي و نفت و گاز تبديل شود. همتي گفت: مواردی که به آنها اشاره شد، به نيروي انساني متخصص نياز دارد؛از این رو بايد درجهت تربيت و آموزش نيروهاي بومي و ماندگارهرمزگان به منظور اشتغال در اين مجموعه ها تلاش شود. نامور، مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس نیزدر آئین افتتاح مجموعه آزمايشگاهي و كارگاهي مهندسي شيمي، مكانيك و عمران دانشگاه هرمزگان گفت: رسالت اصلی این شرکت، تولید و تامین فرآورده های نفتی و تامین انرژی مورد نیاز کشور است.

 

 

 امضای تفاهم نامه همکاری میان دو شرکت نفتی
شرکت نفت خزر و مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران با هدف استفاده بهينه ازامكانات، اطلاعات و توانمندي هاي طرفين، تفاهم نامه همكاري هاي فني، علمي و اكتشافي امضا کردند.
تبادل تجربيات، داده هاواطلاعات، دانش وتوانمندي فني، همچنین مطالعات ومشاهدات علمي دربخش هاي زمين شناسي، ژئوفيزيك، حفاري، مهندسي نفت، نقشه برداري، ايمني، بهداشت، محيط زيست وآموزش، از اهم موضوعات اين تفاهم نامه است.
این تفاهم نامه میان محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت نفت خزر وسید صالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران امضا شد.
مديرعامل شركت نفت خزر در آیین امضای این تفاهم نامه گفت: اطمينان دارم با حمايت هاي مديراكتشاف شركت ملي نفت ايران، مي توان با كارگروهي مناسب، به هم افزايي و ارزش افزوده در پروژه ها دست یافت.
دلاویز با اشاره به ظرفيت هاي بسيارخوب موجود درشرکت نفت خزر افزود: تلاش برای جذب سرمایه و فناوری در خزر با جدیت ادامه دارد و در تعامل با شرکت‎های بین‎المللی درصدد هستيم تا مقدمات انجام فعالیت‎های توسعه‎ای را فراهم کنیم.
وی با اشاره به محورهاي تعريف شده دراين تفاهم نامه گفت: همكاري هاي فني، علمي و اكتشافي با مديريت اكتشاف در سه محور برنامه پنج ساله اكتشافي در دريا وسواحل خزر، تفاهم نامه با شركت لوك اويل و مطالعات دشت گرگان انجام خواهد شد.
مديراكتشاف شركت ملي نفت ايران نيز گفت: یكي از اهداف مهم مديريت اكتشاف، تقويت ارتباطات با شركت هاي توليدي و بهره برداری است و اين مسير پيش خواهد رفت تا به نتايج مورد نظر دست يابيم.
سیدصالح هندی با اشاره به تفاهم نامه اخیربا شركت لوك اويل روسيه در حوزه خزرنيز گفت:با همكاري مديريت اكتشاف وشركت نفت خزرباید مراحل اجرایی فعاليت ها مشخص شده درماه هاي آتي، هرچه زودتر آغاز شود.
هندي تصريح کرد: شوراي عالي اكتشاف به رياست مقام عالي وزارت نفت، مديريت اكتشاف را مكلف کرده است كه برنامه حفاري در دريا و خشكي را براي برنامه پنجم توسعه تدوين كند وبه تصويب هيئت مديره شركت ملي نفت ايران برساند.
مديراكتشاف شركت ملي نفت ايران افزود: با توجه به اولويت هاي مقام عالي وزارت نفت، همكاري هاي مشتركي با شركت نفت خزر دراستان هاي ساحلي انجام خواهد شد كه حفاري اكتشافي درمنطقه كپه داغ با هدف توسعه فعاليت هاي اكتشافي مناطق شمالي كشور، از آن جمله است.