گزارش «مشعل» از برگزاری سومین المپیاد تخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت
 مشعل     سمیه راهپیما   دو دوره از برگزاری المپیاد تخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت می گذرد و امسال نیز سومین دوره آن در مجتمع ورزشی - آموزشی محمود آباد با حضور 17 تیم (نفت و گاز پارس، پتروشیمی جم، نفت و گاز زاگرس جنوبی، مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم، پخش تیم (الف)، پالایش گاز فجر جم، پتروشیمی بندر امام، نفت و گاز کارون، پتروشیمی پازارگاد، پخش تیم(ب)، پالایش نفت کرمانشاه، پتروشیمی پلیمر کرمانشاه، مجتمع محمود آباد، پالایش گاز هاشمی نژاد، پالایش نفت اصفهان، سازمان منطقه ویژه انرژی پارس و پالایشگاه نهم مجتمع گازی پارس جنوبی) در پنج رشته؛   دو 4 در 100 متر امدادی، عملیات آبرسانی از ماشین به سیبل نشانه، حمل هوز با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (PPE)، بالا رفتن از نردبان طنابی نجات و دو 100 متر با مانع از تاریخ 27 تا 29 مهرماه و به میزبانی شرکت ملی گاز ایران با یکدیگر به رقابت پرداختند. این المپیاد به صورت دو سالانه برگزار می شود و نخستین دوره آن در سال 92 در شهر اصفهان برگزار شد که پالایشگاه گاز فجر جم، شرکت پتروشیمی بندر امام و شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.   المپیاد دوم نیز سال 94 و در ورزشگاه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) برگزار شد که به ترتیب شركت پتروشيمی پرديس، پالايشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبي و شركت نفت و گاز پارس مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.
ایجاد انگیزه با هدف ارتقای توان جسمی، فنی و عملیاتی آتشنشانان برای مقابله با حریق و حوادث احتمالی، ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آتشنشانان به هنگام شرکت در حوادث بین منطقه ای، به اشتراک گذاری دانش، تجربه و مهارت آتشنشانان با یکدیگر، آشنایی با مواد مسابقات آتشنشانان و امدادگران کشور و آشنایی کارکنان آتشنشان صنعت نفت ایران با یکدیگر و ایجاد مودت و دوستی، اهدافی است که برای المپیاد تخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت در نظر گرفته شده است.
مشروح این گزارش را در ادامه می خوانید:
مشعل     سمیه راهپیما   دو دوره از برگزاری المپیاد تخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت می گذرد و امسال نیز سومین دوره آن در مجتمع ورزشی - آموزشی محمود آباد با حضور 17 تیم (نفت و گاز پارس، پتروشیمی جم، نفت و گاز زاگرس جنوبی، مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه چهارم، پخش تیم (الف)، پالایش گاز فجر جم، پتروشیمی بندر امام، نفت و گاز کارون، پتروشیمی پازارگاد، پخش تیم(ب)، پالایش نفت کرمانشاه، پتروشیمی پلیمر کرمانشاه، مجتمع محمود آباد، پالایش گاز هاشمی نژاد، پالایش نفت اصفهان، سازمان منطقه ویژه انرژی پارس و پالایشگاه نهم مجتمع گازی پارس جنوبی) در پنج رشته؛   دو 4 در 100 متر امدادی، عملیات آبرسانی از ماشین به سیبل نشانه، حمل هوز با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (PPE)، بالا رفتن از نردبان طنابی نجات و دو 100 متر با مانع از تاریخ 27 تا 29 مهرماه و به میزبانی شرکت ملی گاز ایران با یکدیگر به رقابت پرداختند. این المپیاد به صورت دو سالانه برگزار می شود و نخستین دوره آن در سال 92 در شهر اصفهان برگزار شد که پالایشگاه گاز فجر جم، شرکت پتروشیمی بندر امام و شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.   المپیاد دوم نیز سال 94 و در ورزشگاه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) برگزار شد که به ترتیب شركت پتروشيمی پرديس، پالايشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبي و شركت نفت و گاز پارس مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.
ایجاد انگیزه با هدف ارتقای توان جسمی، فنی و عملیاتی آتشنشانان برای مقابله با حریق و حوادث احتمالی، ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آتشنشانان به هنگام شرکت در حوادث بین منطقه ای، به اشتراک گذاری دانش، تجربه و مهارت آتشنشانان با یکدیگر، آشنایی با مواد مسابقات آتشنشانان و امدادگران کشور و آشنایی کارکنان آتشنشان صنعت نفت ایران با یکدیگر و ایجاد مودت و دوستی، اهدافی است که برای المپیاد تخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت در نظر گرفته شده است.
مشروح این گزارش را در ادامه می خوانید:
  علیرضا شکوهیان، رئیس ایمنی و آتشنشانی شرکت ملی گاز ایران در آیین گشایش سومین المپیاد تخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت با بیان اینکه آتشنشانان از جان گذشتگانی هستند که در زمان وقوع حادثه به سوی آتش می روند و جان خود را در طبق اخلاص می گذارند، می گوید: زمانی که همه از یک حادثه فرار می کنند، آنها به صحنه حادثه می روند.  وی ادامه می دهد: همه مسئولان صنعت نفت باید غنی سازی شغل آتشنشانی هم از نظر فردی و هم سازمانی را جزو برنامه کاری خود قرار دهند. اگر بخواهیم یک آتشنشان موفق داشته باشیم، باید از یک سو انگیزه شغلی و از سوی دیگر سطح دانش آنها را افزایش دهیم؛ مقوله ای که شاید خیلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  شکوهیان می افزاید: المپیاد تخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت تلاش می کند مهارت جسمانی آتشنشانان را روی خط مبنا و مطلوبی قرار دهد و توصیه می کنم بحث های دانشی نیز به این المپیاد افزوده شود.  به گفته وی، المپیاد پست های امداد در شرکت ملی گاز برگزار می شود که در آن ضمن مهارت فنی، مساله دانشی آنها نیز سال به سال بهبود پیدا می کند، از این رو بهتر است در المپیاد های تخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت نیز علاوه بر ارتقای مهارت جسمی و تخصصی، مسائل دانشی را نیز اضافه کنیم. رئیس ایمنی و آتشنشانی شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان می کند: حدود 9 جلسه فنی و تخصصی در اداره کل اچ اس ای وزارت نفت و شرکت ملی گاز برگزار شد و برنامه ریزی های خوبی صورت گرفت و چهار جلسه آن به بازنگری دستورعمل اختصاص داشت و یک جلسه نیز برای داوران برگزار شد.

مقام والای ایثار
 رئیس اچ اس ای شرکت پتروشیمی نیز در این مراسم به مقام والای ایثار اشاره می کند و می گوید: برای آتشنشانان، جان عزیزتر از مال است؛ زیرا با از خود گذشتگی، به برترین ایثار انسانی، یعنی فدای جان خود در این راه دست می زنند. متاسفانه افرادی که کارهای ارزشمند انجام می دهند، در جلوی چشم دیده نمی شوند.  سعید باغبانی ادامه می دهد: شغل آتشنشانی از نظر مادی، هیچ مزیتی برای آنها ندارد. در زمان جنگ وقتی امام  (ره)رزمندگان را به عنوان افراد بسیار بالایی می دید، به حال آنها غبطه می خورد.  وی با اشاره به اهمیت المپیاد تخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت می افزاید: همیشه خاطراتی که از برگزاری محل هایی مانند المپیاد باقی می ماند، بسیار بیشتر از مکان های رسمی است و می تواند مکانی برای افزایش مودت، دوستی، انتقال تجارب و توشته ای برای آینده و ارتباطات آینده آتشنشانان باشد.

رضایت شغلی
 معاون ایمنی و آتشنشانی اداره کل اچ اس ای وزارت نفت، ضمن زنده نگاه داشتن یاد شهدای آتشنشان وزارت نفت، به ویژه شهدای پالایشگاه نفت آبادان در سال ۵۹ در این آیین می گوید: آتشنشانان، کسانی هستند که در زمان وقوع حادثه و وقتی همه از حادثه فرار می کنند، به سمت آن رفته و برای نجات جان و مال مردم، از جان خود می گذرند. سیدمحمد پورراکی، دو محور فلسفه شغل آتشنشانی و اهداف المپیاد آتشنشانی را مورد بحث قرار می دهد و خاطرنشان می کند: طی مطالعات انجام شده در سطح جهان، شغل آتشنشانی بیشترین رضایت را در میان مشاغل دیگر دارد که دلیل آن نیز عشق به این حرفه بیان شده است.  وی هدف اصلی از برگزاری این مسابقات را ارتقای سطح آمادگی جسمانی و روحی آتشنشانان، انتقال تجارب، ایجاد مودت و دوستی بر می شمرد و ادامه می دهد: این مسابقات بر اساس نیازی که به منظور ایجاد آمادگی حس می شود، برگزار شده و سیاستگذاری های اداره کل اچ اس ای وزارت نفت ارتقای همین سطح آمادگی است تا در زمان وقوع حادثه در کنار مهار آن، جان دیگران و جان خود را حفظ کنند. وی با بیان اینکه ارتقای جایگاه آتشنشانی، یکی از مسائل مهم فرهنگی به شمار می رود، می افزاید: در چند سال اخیر با وجود حوادثی که رخ داد، توجه مردم به آتشنشانان بیشتر شده است، اما برای ایجاد فرهنگ، باید فعالیت های بیشتری انجام داد.

آیین پایانی
 در این مراسم محمدرضا یوسفی پور، رئیس اچ اس ای شرکت ملی گاز ایران می گوید: آتشنشانان شبانه روز از سرمایه های انسانی و جان آنها محافظت می کنند.   وی در ادامه به رکوردهای سومین دوره المپیاد تخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت اشاره می کند و می افزاید: رکوردهای این دوره از المپیاد نسبت به دو دوره گذشته بسیار رشد کرده و این نشان از رقابت های بسیار تنگاتنگ گروه ها دارد.  به گفته یوسفی پور، دقت، قدرت و سرعت در حوزه فعالیت آتشنشانان بسیار مهم است و همیشه باید در راس فعالیت های آنها مورد توجه قرار گیرد.  وی به نقش حراست در سازمان ها اشاره می کند و می گوید: اعتقاد داریم که در این مسابقات باید نیروهای حراست نیز شرکت داشته باشند. رئیس اچ اس ای شرکت ملی گاز ایران تاکید می کند: باید تدابیری برای ارتقای سطح آتشنشانان اندیشیده شود تا بتوانند علاوه بر حضور در المپیاد نفت، در سطح ملی و بین المللی نیز حضور داشته باشند.

انتقال تجارب
 رکن‎الدین جوادی، معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری نیز در این مراسم می گوید: برگزاری رقابت های گوناگون باعث نشان دادن شایسته سالاری می شود و امیدوارم برگزاری المپیاد تخصصی- عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت گامی در مسیر شرکت در سطح  مسابقات جهانی باشد و به این وسیله زمینه برای ارتقای آتشنشانان در صحنه بین المللی مهیا شود.  وی با بیان اینکه باید برنامه ریزی هایی صورت گیرد تا بتوانیم از حوادث پیش بینی شده و غیرقابل پیش بینی جلوگیری کنیم، ادامه می دهد: بهتر است تمهیداتی در نظر گرفته شود تا آتشنشانان در تمام مراحل ساخت تاسیسات حضور داشته باشند. با این روش سرعت عمل آنها در مهار آتش و مقابله با حوادث افزایش می یابد و آسیب ها به حداقل می رسد.  جوادی می افزاید: اگر از نظر سازمانی و فرهنگی روی قابلیت های همکاران و آتشنشانان کار نشود و عشق به کار را در آنها ایجاد نکنیم، آموزش ها ، نتیجه لازم را نخواهند داشت، از این رو امیدوارم با برگزاری این المپیاد ها، عرق به فرهنگ در یک سازمان تشدید شود.  
 معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری خاطر نشان می کند: ماموریت اصلی یک آتشنشان در اذهان عمومی، جلوگیری از آسیب دیدن همکاران، کاهش آسیب به تاسیسات و سرمایه های ملی است، این یعنی بار سنگینی از مسئولیت را به دوش داریم و باید هر لحظه، خودمان را برای مواجهه با حوادث پیش بینی شده و نشده آماده کنیم.  جوادی ادامه می دهد: با توجه به اینکه صنعت نفت با یک تجربه 100 ساله، همیشه در بحث ایمنی و آتشنشانی پیشگام بوده، اما حوادث متعدد سنگینی داشته ایم که در حین پروژه ها و بهره برداری رخ داده و باید با اطلاع رسانی دقیق و درست، افراد از تجربه های یکدیگر مطلع شوند.
معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری در پایان پیشنهاد می کند: برای دوره المپیاد چهارم وزارت نفت که در سال ۹۸ برگزار می شود، در کنار مسابقات، باید ثبت تجربیات و انتقال تجارب چهار شرکت اصلی نفت در زمینه اطفای حریق، جلوگیری از حوادث و... نیز مورد توجه قرار گیرد.
مانور شوت نجات ایمنی افراد
 در حاشیه برگزاری سومین المپیاد تخصصی - عملیاتی آتشنشانان وزارت نفت ، مانور شوت نجات ایمنی افراد از سوی مجتمع ورزشی- آموزشی محمودآباد برگزار شد.  «شوت نجات» شامل پارچه اي از جنس UVA ضد حريق و ضد آب است که براي تخليه افراد ساکن در ساختمان هاي بلند با سرعت و ايمني بالا، در زمان حوادثي همچون زلزله و آتش سوزي طراحي شده است.  شوت نجات ايمني افراد در بيش از  100کشور جهان در حال استفاده است که بين 2/3 تا  115متر هم مي تواند ارتفاع داشته باشد. سرعت سقوط در شوت ايمني حدود 2/10متر در هر ثانيه است که با پنج متر در ثانيه، يعني ميانگين سرعت آسانسور مقايسه شده است.  فرد در زمان حادثه به صورت پايدار به سمت پايين سر مي خورد و بدون اينکه حس افتادن و سقوط از ارتفاع را داشته باشد، چون تماس محکمي با ديواره هاي پارچه اي در هنگام سرخوردن دارد، در کمال راحتي و سلامت از آن خارج مي شود. به عبارت ديگر، به علت ساختار مارپيچي شوت نجات، افراد متعددي در شوت به طور متوالي و بدون هيچ محدوديتي پايين مي آيند.  قانون جاذبه و اصطکاک، افراد با اوزان مختلف را جدا ازهم و در فاصله برابر نگه مي دارد. شوت  نجات ایمنی افراد، همچنين قابليت تخليه کودکان کوچک با وزن هاي بالاي 12 کيلوگرم و نيز توان جويان را دارد. آزمايش هاي عملي این وسیله نشان مي دهد که هشت تا  10 نفر مي توانند از ارتفاع30 متري طي دو دقيقه پايين بيايند.
 گزارش میدانی تفصیلی سومین المپیاد تخصصی  - عملیاتی آتشنشانان را در شماره آینده می خوانید....