مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از تمهیدات برای ورود به فصل سرما می گوید

تامین پایدار  گــاز  در فصل  زمستان

 

 شرکت نفت مناطق مرکزي ايران با سه شرکت زير مجموعه بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، شرق و غرب و منطقه عملياتي سراجه قم از شرکت هاي توليدي نفت و گاز در ساختار شرکت ملي نفت ايران و بزرگترين توليدکننده راهبردی گاز در مناطق خشکي کشور به شمار مي آيد که ماموريت مهم توليد و توسعه بيشتر ميدان هاي خشكي در محدوده جغرافيايي استان هاي لرستان، كردستان، كرمانشاه، مركزي، قم، ايلام، خراسان، آذربايجان غربي و شرقي، اردبيل، فارس، بوشهر، هرمزگان، چهارمحال بختياري و بخشي از خوزستان را به عهده دارد. رامين حاتمي، مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در گفت وگو با «مشعل» از آمادگی کامل این شرکت برای ورود به فصل سرما خبر داده و به بیان جزییات تعمیرات اساسی در زیرمجموعه های این شرکت می پردازد. به گفته او، برنامه توليد تكليفي گاز غني شركت نفت مناطق مركزي ايران در چهار ماهه پاياني سال 1400 به طور متوسط 244 ميليون مترمكعب در روز است که به منظور آمادگی کامل برای تامین این امر، به همت كاركنان شركت نفت مناطق مرکزی ایران به ويژه در واحدهاي فني و عملياتي با انجام تعميرات اساسي برنامه ريزي شده، بخش قابل توجهي از تاسيسات و خطوط لوله انتقال گاز با هدف استمرار و توليد ايمن به انجام رسيده است كه اين مهم تا اواسط مهر ماه سال جاري پايان مي يابد و با تمام توان و ظرفيت آماده تامين پايدار گاز زمستاني خواهد شد. متن کامل این گفت وگو در ادامه می آید:

  فعالیت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به عنوان دومین شرکت تولیدکننده گازکشور،گستره ای وسیع را شامل می شود. ابتدا اشاره کنیدکه مناطق عملیاتی و همچنین بخش های تحت پوشش این شرکت تامین گاز چه بخش هایی را در بر می گیرد؟

شركت نفت مناطق مركزي ايران، به عنوان بزرگترين شركت توليد كننده گاز مناطق خشكي كشور و از شركت هاي اصلي توليدي در ساختار شركت ملي نفت ايران، مسئوليت توسعه و توليد گاز و نفت از بالغ بر 78 ميدان هيدروكربوري شامل 49 ميدان گازي و 29 ميدان نفتي را بر عهده دارد كه هم اكنون 15  ميدان نفتي و 15 ميدان گازي از اين ميدان ها واقع در استان هاي فارس، بوشهر، قم، لرستان، خراسان رضوي، ايلام، كرمانشاه، هرمزگان، شمال خوزستان در برنامه عمليات بهره برداري بوده و توسعه مابقي ميادين در برنامه هاي آتي شركت قرار دارد.  اين شركت با مركزيت ستاد تهران داراي سه شركت تابعه بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي با مركزيت شيراز، شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با مركزيت كرمانشاه و شركت بهره برداري نفت و گاز شرق با مركزيت مشهد مقدس است؛ سياست گذاري هاي كلان در حوزه توليد و توسعه ميادين هيدروكربوري در ستاد تهران انجام مي گیرد.

 در آستانه شروع فصل سرما هستیم و عمده نقاط سرد موجود در حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی قرار دارد. با توجه به تامین بخش زیادی از گاز کشور از حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، آیا آمادگی برای تامین پایدار گاز در فصل سرما وجود دارد؟

بله، حتما و به طور يقين، به همت كاركنان شركت نفت مناطق مرکزی ایران به ويژه در واحدهاي فني و عملياتي با انجام تعميرات اساسي برنامه ريزي شده  در بخش قابل توجهی از تاسيسات و خطوط لوله انتقال گاز با هدف استمرار و توليد ايمن به انجام رسيده است كه اين مهم تا اواسط مهره ماه سال جاري پايان مي يابد و با تمام توان و ظرفيت آماده تامين پايدار گاز زمستاني خواهد شد.

  این آمادگی برای تامین پایدار گاز در مناطق تحت پوشش چگونه حاصل شده و اطمینان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برای تامین حداکثری گاز در فصل سرما با انجام چه برنامه ها و اقدام هایی صورت گرفته است؟

از جمله مواردی که باید در راه آمادگی برای تامین پایدار گاز در مناطق تحت پوشش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به آن اشاره کنم، راه اندازي چاه هاي جديد برنامه ريزي شده به منظور تولید در چهار ماهه پاياني سال در برخي از ميدان ها در زمان تعهد شده است. همچنین  اتمام به موقع چاه هاي تحت تعمير كه در برنامه توليد تكليفي ميزان توليد براي اين چاه ها در نظر گرفته شده است، از دیگر فعالیت ها در این شرکت به منظور ورود به فصل سرما به شمار می رود. افزون بر این موارد، انجام برنامه ریزی تعمیرات اساسی در چاه ها، خطوط لوله جرياني و تأسیسات میادین تولیدی گاز است که از فعالیت های مهم محسوب می شود.