موفقیتی دیگر برای متخصصان شرکت پالایش نفت اصفهان

دستیابی به دانش فنی  نسل جديد سيستم آب بند خشك كمپرسور

مشعل    در طول تعميرات اساسي واحد آيزوماكس شماره 2 شركت پالايش نفت اصفهان، پروژه تغيير سيستم آب بندي كمپرسور گاز گردشي اين واحد، با اتكا به دانش و تخصص كارشناسان شركت و بدون نياز به كمك شركت هاي خارجي با كمترين هزينه انجام شد. اين كمپرسور كه حدود دو ماه است بدون كوچكترين مشكلي در سرويس قرار گرفته، يكي از پیچیده ترین تجهيزات پالايشگاهي است و تغيير در سيستم آب بندي آن، از جمله كارهاي فوق تخصصي و ظريفي است كه صفر تا صد آن به دست تواناي متخصصان اين شركت انجام شده است. برای آگاهی بیشتر از روند اجرای این سیستم با مهدي نصرآزاداني، رئيس نگهداري و تعميرات ماشین آلات دوار شركت پالايش نفت اصفهان گفت وگو کرده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

  درباره پروژه تغيير سيستم آب بندي كمپرسورC2-602 توضیح می دهید؟

گاز گردشی C-602 واحدهاي آيزوماكس يكي از تجهيزات بسيار مهم و حياتي واحدهاي پالايشي و فاقد كمپرسور يدك است و در صورتي كه هرگونه مشكلي براي آن به وجود آيد، تمام واحد از سرویس خارج می شود كه از نظر مالي خسارت های سنگيني را به دنبال دارد. طبق تجربيات سال های گذشته با توجه به بالا بودن فشار داخل اين كمپرسورها بيشترين مشكلات آنها نشتي سيستم آب بندي بوده است كه با توجه به مشكلات عديده و زيادي كه در سال های گذشته وجود داشته و به دليل بروز مشكلات آب بندها پس از تعميرات اساسي يا در حين كار به دليل Fail كردن سیل ها واحد به صورت اضطراري و در هر مرحله چندين روز بسته شده بود كه خسارت زيادي براي شركت به دنبال داشت، تصميم به جايگزيني آب بندهای جدید گرفته شده است.

  درباره سیل های  قديمي اين كمپرسورها بفرمایید که در گذشته چگونه بوده است؟

آب بندي گازها نسبت به مايعات به خصوص در فشارهاي بالا بسيار دشوار است. با توجه به بالا بودن فشار كمپرسورهاي گاز گردشي C- 602 واحدهاي آيزوماكس كه حدود 200Bar فشار دارند و خطرناك بودن گاز کمپرس شونده كه هيدروژن است؛ در سیستم های قديمي براي آب بندي گاز داخل كمپرسور به طرف بيرون از روغن با فشار بالا استفاده مي شد كه با ايجاد يك ديواره فشاري روغن با فشار بالا از بيرون آمدن گاز داخل كمپرسور ممانعت و كار آب بندي انجام می شد؛ به طوری که فشار روغن بايد بسيار دقيق و کنترل شده باشد طوري كه همواره مقدار كمي از فشار گاز بالاتر باشد، زيرا در صورتي كه فشار روغن بيشتر از حد كنترل شود، باعث وارد شدن حجم روغن بالايي داخل كمپرسور می شود كه علاوه بر هدر رفتن روغن از تراپ ها باعث ايجاد مشكلات براي خود كمپرسور و فرايند می شود و در صورتي كه فشار روغن از حد كنترل شده كمتر باشد، باعث ورود و جايگزين شدن گاز به جاي روغن روي سيل رينگ هاي آب بندي و عدم روانكاري و سوخته شدن سيل رینگ های آب بندي شده كه منجر به افزايش لقي بين سيل رینگ ها و شافت افت فشار روغن و بيرون زدن گاز داخل كمپرسور می شود كه الزاما بايد كمپرسور و واحد عمليات از سرويس خارج شود.

  مشكلات سیستم های آب بندي سیل های قديمي چه بوده كه تصميم به اجراي اين پروژه گرفته شده است؟

كمپرسورهايي كه با سیل های روغني كار مي كنند، براي تامين و تنظيم فشار و فلوي روغن به تجهيزاتی مانند مخزن روغن پمپ هاي فشار بالا و فشار پايين تاپ تانك تراپ فيلتر و همچنين مجموعه زيادي سیستم های كنترلي پيچيده ابزار دقيق براي تنظيم فشار و فلوي روغن و بافر گاز ازجمله كنترل ولوهاي تنظيم روغن و بافر گاز ترانسميترهاي اندازه گیری سطح روغن داخل تاپ تانك نیاز دارند كه هركدام بايد داراي سیستم های حفاظتي باشند و كوچك ترين انحراف در عملكرد اين تجهيزات و اختلال فشار روغن باعث بيرون زدن سيل كمپرسور می شود.