سبد پروژه های جهش دوم صنعت پتروشیمی در حال تکمیل است

شمارش معکوس برای افتتاح های 1400

مشعل: صنعت پتروشیمی حالا دیگر به یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور تبدیل شده و توانسته است جایگاه خود را در داخل و در منطقه و جهان به دست بیاورد و در این میان برنامه های توسعه ای هیچ گاه متوقف نشده است و حالا در 1400 تعداد قابل توجهی از پروژه های صنعت پتروشیمی در آستانه بهره برداری و تعدادی دیگر نیز در انتظار تصمیمات جدید و شروع مراحل اجرایی هستند.  بر این اساس دست به نقدترین پروژه های آماده افتتاح شامل «آرتا انرژی» ، «فاز یک پتروکیمیای ابن سینا» ، «فاز اول ABS پلیمر پاد جم» ، «دی آریا پلیمر»، «پتروشیمی هنگام» و «دی پلیمر آرین» ، «طرح اتیلن گلایکول پارس فنل» و «پتروشیمی دالاهو» هستند که هر کدام به نحوی مراحل پایانی کار خود را می گذرانند و خیلی زود در نوبت برنامه های افتتاح قرار می گیرند.  این پروژه ها در سبد جهش دوم صنعت پتروشیمی هستند و خیلی زود می توانیم وارد فصل جدید صنعت پتروشیمی شویم. در جهش سوم و فصل جدید پتروشیمی شاهد فعالیت طرح های پیشران، راهبردی و خوراک ترکیبی هستیم که قرار است تا ۱۴۰۶ ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی را به ۱۶۰ میلیون تن و درآمد این صنعت را به ۵۰ میلیارد دلار برساند. حالا و در نیمه دوم 1400 خوب است مروری بر آخرین وضعیت برخی از این پروژه های نزدیک به افتتاح در 1400 بیندازیم.

آرتا انرژی

پروژه پتروشیمی آرتا انرژی از حدود سه سال قبل توسط بخش خصوصی و درست روبه روی واحد تولیدی کارخانه آرتا پلاست در حال اجرا و تامین کننده زنجیره مواد اولیه همین مجموعه است. واحدهای صنعتی مستقر در آرتا پلاست زنجیره کامل تولید محصولاتی مانند پارکت و ام .دی .اف هستند و هدف سرمایه گذار از احداث پتروشیمی آرتا انرژی، تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید چسب و دیگر مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید این محصولات است. پتروشیمی آرتا انرژی در زمینی به مساحت ۸ هکتار اجر شده و قرار است سالانه ۱۳۲ هزار تن متانول گرید AA و ۲۸۳ هزار تن فرمالدئید تولید کند و در این جریان تا زمان بهره برداری برای حدود 500 نفر شغل ایجاد کرده است. این واحد پس از افتتاح برای حدود 300 نفر شغل مستقیم ایجاد می کند. این واحد صنعتی سالانه به ۱۶۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی نیاز دارد که شرکت گاز استان در حال احداث خط لوله ویژه برای تامین گاز این واحد است.

 فاز یک پتروکیمیای ابن سینا

فاز نخست پروژه پتروکیمیای ابن سینا شامل واحد تفکیک بوتان و واحد انیدرید مالئیک است. انیدرید مالئیک در صنایع تولیدی رزین های غیراشباع مصرف بسیار و کاربردی دارد و اکنون بخش بزرگی از نیاز کشور در بخش تولید پلی استرهای غیراشباع از طریق واردات تأمین می شود.

 با بهره برداری از این طرح، برای نخستین بار امکان تولید تجاری سه محصول انیدرید مالئیک، ایزوبوتان و نرمال بوتان در ماهشهر فراهم می شود که این محصولات در صنایع تکمیلی همچون ساخت و تولید انواع رزین های پلی استر، صنایع خودروسازی، دریایی، الکترونیک، انواع الیاف ها دارای کاربردهای متنوع و متعددی است. انتظار می رود واحد جداسازی بوتان در نوبت اول و واحد انیدرید مالئیک در نوبت دوم به بهره برداری برسد.

این واحد در فضایی در حدود 3 هکتار در سایت 2 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در بندر امام خمینی در حال اجراست. موقعیت واحد به لحاظ نزدیکی و سهولت دسترسی به بندرامام خمینی و مسیرهای بین المللی آبی به کشورهای مختلف بسیار مناسب است.

دی آریا پلیمر

محصول اصلی دی پلیمر آریای خمین پلی پروپیلن در گرید های مختلف خواهد بود. این واحد با ظرفیت اولیه 175 هزار تن پلی پروپیلن طراحی شده که این میزان با تخصیص خوراک تعهد شده تا 300 هزار تن قابل افزایش است. مواد اولیه مورد نیاز این طرح پروپیلن، اتیلن و هیدروژن است که توسط پالایشگاه امام خمینی شازند تامین می شود . البته با اجرای طرح های جدید پروپیلن در کشور منابع تامین این مواد بیشتر خواهد بود.  محل اجرای طرح شهرک تخصصی صنایع پتروشیمی در ۱۴ کیلومتری شهرستان خمین است و این پروژه می تواند در دو فاز به بهره برداری و ظرفیت 300 هزار تن برسد.

 پتروشیمی هنگام

طرح آمونیاک و اوره پتروشیمی هنگام در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در حال اجرا و مراحل نهایی است. مساحت این طرح بالغ بر 25 هکتار و شامل واحد آمونیاک، واحد اوره وگرانول، آفسایت و ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی است. پتروشیمی هنگام زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس قرار دارد و از اردیبهشت سال گذشته سهام پتروشیمی هنگام ازسوی پتروشیمی نوری خریداری شده است.  این اقدام به منظور تنوع بخشی به سبد محصولات و کاهش ریسک و پایداری سودآوری انجام شده است. طبق برنامه قرار است ابتدا واحد آمونیاک به بهره برداری رسیده و به فاصله چند ماه واحد اوره نیز آماده بهره برداری رسمی شود.

 دی پلیمر آرین

پروژه متانول دی پلیمر آرین عسلویه، یکی از طرح های شرکت پتروشیمی باختر در منطقه صنعتی عسلویه است. طرح دی پلیمر آرین در زمینی به مساحت 7.44 هکتار در دست احداث است . خوراک و مواد اولیه مورد نیاز طرح شامل  1500 میلیون متر مکعب در سال گاز طبیعی و 960 هزار تن در سال اکسیژن است و در نهایت این طرح 1.65 میلیون تن متانول در سال تولید می کند. همچنین قرارداد خوراک با پتروشیمی دماوند منعقد شده و سرویس های جانبی نیز از آن پتروشیمی تامین می شود.

 فاز اول ABS پلیمر پاد جم

فاز نخست پروژه ABS-Rubber پتروشیمی جم با ظرفیت ۲۰۰ هزارتن ABS و ۶۰ هزارتن Rubber  توسط شرکت توسعه پلیمر پادجم در حال اجراست.  ایـن طـرح در منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پارس واقـع در بنـدر عسـلویه در زمینـی بـه مسـاحت ۱۵ هکتـار است. 

خوراک های دریافتی ایـن مجتمـع شـامل اسـتایرین، بـه میـزان ۱۵۲ هـزار تـن در سـال از طریـق خـط لوله از مجتمـع پتروشیمی پـارس،  بوتادیـن بـه مقـدار ۵۴ هـزار تـن در سـال از طریـق خـط لولـه از مجتمـع پتروشیمی جـم و آکریلونیتریـل بـه میـزان ۴۷ هـزار تـن در سـال از خـارج کشـور تأمیـن می شود.

  کلیه سرویس های جانبـی ایـن مجتمـع از طریـق خـط لولـه از مجتمـع پتروشـیمی دماونـد تأمیـن می شود.

طرح اتیلن گلایکول پارس فنل

این طرح در منطقه عسلویه و در فاز 2 پتروشیمی به مساحت 7.33 هکتار واقع شده است. فرآورده اصلی این واحد، منو اتیلن گلایکول (MEG) به میزان 500 هزار تن در سال به همراه دی اتیلن گلایکول (50 هزار تن درسال) و تری اتیلن گلایکول (3.5 هزارتن در سال) خواهد بود.

خوراک این مجموعه شامل 330 هزار تن اتیلن و 380 هزار تن اکسیژن در سال است که محل تامین خوراک اتیلن از پتروشیمی بوشهر و اکسیژن از پتروشیمی دماوند خواهد بود. عمده محصولات این طرح صادر خواهد شد و پیش بینی می شود سالانه ارزآوری قابل توجهی داشته باشد.

  پتروشیمی دالاهو

فاز نخست کیمیا صنایع دالاهو با ظرفیت تولید سالانه 60 هزار تن پلی استایران انبساطی در مراحل نهایی اجراست.  ظرفیت نهایی تولید پلی استایرن در این مجتمع ۱۲۰ هزار تن در سال خواهد بود.

مواد اولیه مورد نیاز برای تولید پلی استایرن انبساطی در شرکت کیمیا صنایع دالاهو شامل استایرن منومر و پنتان مایع است که استایرن منومر از طریق پتروشیمی پارس و پنتان از پتروشیمی نوری (برزویه) تامین خواهد شد. کیمیا صنایع دالاهو یا همان پتروشیمی دالاهو یکی از چهار طرح پلی استایرن انبساطی است که قرار است اولین پارک پتروشیمی ایران در عسلویه را تشکیل دهند.