تجربه بهینه کاوی شرکت های موفق بین المللی رصد می شود

ثبت   27  هزار   دستور کار  تعمیراتی در شرکت انتقال گاز ایران

مهدی مهرابی برنامه های نگهداری و تعمیرات ناوگان انتقال گاز به صورت سالانه، با راهبری مدیریت برنامه ریزی و مشارکت مناطق عملیاتی و با هماهنگی مدیریت دیسپچینگ ملی گاز تدوین و اجرا می شود. در تدوین این برنامه ها، ملزومات شبکه برای فصل سرد سال مورد توجه قرار می گیرد، به نحوی که عمده تعمیرات در نیمه اول سال انجام می شود تا شبکه انتقال گاز آمادگی ورود به فصل سرما را داشته باشد. برخی برنامه ها نیز با هماهنگی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران و لحاظ کردن شرایط شبکه برای اجرا در نیمه دوم سال برنامه ریزی می شود. در ادامه، گفت وگو با محمد اقبالی، هماهنگ کننده مدیریت برنامه ریزی شرکت انتقال گاز ایران را درباره تعمیرات اساسی خطوط لوله انتقال گاز و تاسیسات تقویت فشار گاز می خوانیم.

لطفا کمی درباره پیشینه کاری خود بفرمایید.

دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی از دانشگاه اصفهان هستم. در سال 81 پس از مدتی فعالیت در صنعت رنگ، از طریق آزمون استخدامی وارد منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران شدم. در 10 سال اول خدمت (تا سال 91) در تأسیسات تقویت فشار گاز (مجتمع قم و خرم دره) به عنوان نوبتکار ارشد بهره برداری، سرپرست نوبتکاران بهره برداری، رئیس بهره برداری و رئیس تعمیرات و سرپرست تأسیسات مشغول به خدمت بودم. در سال 91 از طرف معاونت مهندسی در امور ایستگاه های تقویت فشار گاز، در ستاد انتقال گاز دعوت به همکاری شدم و از سال 93 افتخار فعالیت در مدیریت برنامه ریزی را دارم. در حال حاضر به عنوان هماهنگ کننده مدیریت برنامه ریزی مشغول به خدمت هستم.

 طی 6 ماه امسال چند دستور کار تعمیراتی در مناطق عملیاتی ثبت شده است؟

طی نیمه نخست سال جاری در مجموع 27 هزار و 270 دستور کار تعمیراتی در مناطق ثبت و انجام شده که از این تعداد، 18 هزار و 930مورد از نوع تعمیرات پیشگیرانه (PM) و 8 هزار و 340 مورد نیز از نوع تعمیرات اصلاحی (CM) است. همچنین با توجه به مأموریت شرکت مبنی بر انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی، به منظور کسب آمادگی حداکثری در فصل زمستان، تاکنون 73 مورد تعمیرات اساسی و بازرسی توربوکمپرسور/ الکتروکمپرسور/ انجین کمپرسور در سطح شرکت انجام و در بحث خطوط لوله نیز تاکنون حدود یکهزار و 180 کیلومتر پیگرانی هوشمند، حدود یکهزار و100 کیلومتر پیگرانی تمیزکننده انجام شده است.

 برای اجرای تعمیرات اساسی خطوط و تاسیسات تقویت فشار گاز از نرم افزار یا متد خاصی پیروی می کنید یا براساس مدیریت ریسک و بر مبنای زمان کارکرد است؟

همه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات تقویت فشار گاز و خطوط لوله در نرم افزار IPCMMS ثبت شده و بانک اطلاعاتی مربوطه امکان تحلیل و مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات را داراست و به منظور تحلیل های پیشگیرانه و آینده نگر مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای تدوین و کنترل اجرای تعمیرات تاسیسات تقویت فشار گاز و خطوط لوله، از نرم افزارهای مدیریت پروژه مانند MS Project استفاده می شود. ضمن اینکه برای تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات از روش های مبتنی بر مدیریت ریسک و قابلیت اطمینان (PMO/RCM) استفاده می شود. به طور مثال بر اساس مباحث مربوط به قابلیت اطمینان و مدیریت ریسک، فاصله زمانی بین تعمیرات اساسی توربین های موتورسیچ از 25000 به 33000 ساعت افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این در حوزه خطوط لوله برنامه ریزی تعمیرات بر اساس نتایج حاصل از پیگرانی هوشمند و شناسایی عیوب صورت می گیرد که در این خصوص می توان به تعمیرات ناشی از نتایج پیگرانی هوشمند روی خط چهارم سراسری اشاره کرد که در سال جاری در حداقل زمان ممکن و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و با هماهنگی مدیریت های ستادی و مناطق مربوطه انجام شد و برگ زرین دیگری به سوابق درخشان همکارانم در شرکت انتقال گاز ایران افزود.

 در حوزه تعمیرات اساسی از الگوی شرکت های بین المللی بهره می گیرید؟

تجربیات شرکت های موفق با زمینه کاری مشابه در این مدیریت رصد و پس از بررسی در حوزه های مختلف مدیریت دارایی های فیزیکی به منظور بهینه کاوی استفاده می شود. به طور مثال استفاده از مرزبندی حدود تجهیزات در خطوط لوله، بر اساس ارزیابی ریسک که مبنای بازرسی فنی مبتنی بر ریسک (RBI) است، صورت می گیرد.