شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

افزایش توان تولید نفت با وجود تحریم

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ضمن تشریح دستاوردهای این شرکت در سال های اخیر از افزایش ظرفیت و توان تولید نفت با وجود شرایط تحریمی خبر داد.

احمد محمدی با بیان این که دوره کنونی در صنعت نفت ایران به ویژه در سه سال گذشته، از سخت ترین دوران این صنعت بوده است، افزود:تحریم های اعمال شده از سوی دولت آمریکا بیشترین محدودیت را برای صنعت نفت در امور پشتیبانی از تولید و صادرات نفت ایجاد کرده است.

وی هدف از تحریم های آمریکا را به صفر رساندن صادرات نفت ایران عنوان و اظهار کرد:این هدف آمریکا با تلاش شبانه روزی کارکنان صنعت نفت محقق نشده، اما باید توجه داشت که تحریم های دوره کنونی نسبت به تحریم های اعمال شده در ابتدای دهه 90 شمسی، بسیار سنگین تر و همه جانبه تر است.

محمدی با بیان اینکه تحریم های پیشن آمریکا محدودیت فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت را در بر داشت، افزود: در دوره کنونی تلاش این بود که فروش نفت ایران به صفر برسد، اما با اقدام ها و ابتکارهایی که مجموعه های مختلف کشور انجام داده اند، صادرات نفت تا حد امکان در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب همچنین با بیان اینکه به طور معمول بودجه صنعت نفت ایران از محل 14.5 درصد از فروش نفت تأمین می شود، تصریح کرد: بر این اساس هم زمان با کاهش صادرات، بودجه سرمایه ای صنعت نفت به شدت دچار کاهش شد.

محمدی ادامه داد: با وجود کاهش شدید بودجه شرکت ملی نفت ایران، باید اعتبارهای مورد نیاز بر اساس اولویت های ضروری کشور، مانند ادامه تولید از میدان های نفتی کشور، تأمین گاز مصرفی خانگی و صنعتی و تأمین خوراک پالایشگاهی و پتروشیمی اختصاص می یافت، به همین دلیل افزون بر منابع داخلی، از منابع غیردولتی مانند فروش اوراق منفعت و ... نیز استفاده شد.

وی به نقش صادرات محصولات پتروشیمی و ضرورت حفظ درآمدهای ارزی این صنعت برای کشور اشاره   و تصریح کرد: به همین منظور پایداری خوراک مجتمع های پتروشیمی کشور نیز با جدیت دنبال شد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت:به منظور پایداری و تأثیرگذاری این شرکت در اقتصاد کشور، روش های کاربردی مختلفی به کار گرفته شد که مهم ترین آن اجرای طرح های EPC و EPD با عنوان طرح 28 مخزن نفتی بوده است.

580 میلیارد ریال صرفه جویی درمواد تعلیق شکن

مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از استمرار مصرف بهینه تعلیق شکن ها و صرفه جویی 580 میلیارد ریالی مواد تعلیق شکن در این شرکت طی یک سال اخیر خبر داد.

غلامرضا نورانی، مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: به منظور مصرف بهینه مواد تعلیق شکن و هزینه های مرتبط با آن، راهکارهای فنی لازم طراحی و روال مستمری نیز برای کنترل و نظارت بر مصرف این مواد ایجاد شد.

نورانی گفت: با این اقدام که از طریق بهینه سازی مصرف و انجام اصلاحیه های فرآیندی و پایش های دقیق و منظم شکل می گیرد، در مصرف هشت هزار و 200 بشکه مواد تعلیق شکن صرفه جویی شده است.

تعلیق شکن ها مواد فعال سطحی هستند که هنگام اضافه شدن به مخلوط آب و نفت ضمن کاهش کشش سطحی قطرات آب در نفت، سبب به هم چسبیدن قطرات و تشکیل قطرات بزرگ تر و به دلیل اختلاف چگالی میان آب و نفت از هم جدا می شوند.

با بومی سازی و کاهش مصرف مواد تعلیق شکن، در سال 98 نیز بیش از 300 میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی حاصل شده بود.

 

    پژوهشگاه صنعت  نفت

تدوین برنامه نوآوری در اندیشه های حکمرانی

برنامه تدوین اندیشه های حکمرانی مطلوب در پژوهشگاه صنعت نفت با هدف بررسی مؤلفه های حکمرانی مدیران چندی پیش در این مجموعه آغاز شد.

با توجه به شاخص های گوناگون حکمرانی مطلوب و بر اساس سیاست ها و راهبردهای پژوهشگاه صنعت نفت تعدادی از این مؤلفه ها شناسایی و از منظر مدیران این مجموعه بحث و بررسی شد. بر همین اساس، مؤلفه هایی نظیر نتیجه گرایی، میزان اثربخشی فعالیت ها، ارتقای ارزش ها، شفاف سازی، مشارکت کارکنان، پاسخگویی و ظرفیت سازی از میان همه مؤلفه های حکمرانی مطلوب انتخاب و در ادامه عملکرد مدیران ارشد پژوهشگاه صنعت نفت از دیدگاه آنها مورد تحلیل قرار گرفت. با بررسی مؤلفه های حکمرانی مطلوب، پژوهشگاه صنعت نفت درصدد است شاخص های حکمرانی را در میان بالاترین مدیران ارشد سازمان مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.

از آنجا که این مجموعه ارتباطات وسیعی با سازمان های مختلف داخل و خارج از کشور همچنین نقش چشم گیری در ارتقای سطح دانش، توسعه پایدار و حل معضلات صنعت دارد، برای نیل به اهداف سازمانی خود، نیازمند در اختیار داشتن مؤلفه هایی به منظور ارزیابی عملکرد بهینه و حکمرانی مطلوب مدیران خود است؛ از این رو در قالب یک مستند، مؤلفه های انتخابی از دیدگاه مدیران و معاونان ارشد سازمان مورد تحلیل قرار گرفته اند تا نقاط ضعف و قوت این مجموعه شناسایی شود و سرانجام این مرکز بزرگ بتواند گام های مثبتی برای ارتقای این سازمان بردارد. در برنامه تدوین اندیشه های حکمرانی که از چندی پیش در پژوهشگاه صنعت نفت آغاز شده است، بر مسائلی نظیر هم اندیشی و مشورت با کارکنان، اجرای مسئولیت اجتماعی پژوهشگاه، اهمیت به جایگاه سرمایه انسانی، مدیریت زمان، شبکه سازی، همکاری با بخش خصوصی، ارائه راهکار مناسب با هدف افزایش اثربخشی این مجموعه و کاهش کاغذبازی تأکید شده است.

 

   پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

کاهش 10 درصدی درمصرف گاز مایع

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان گفت:با اجرای طرح توزیع الکترونیک ، مصرف گاز مایع استان زنجان در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش یافته است.

حمید حبیبی افزود: این میزان کاهش با اجرای طرح پیش گفته از مردادماه پارسال و استفاده از زیر ساخت بانکی با تکیه بر راستی آزمایی های مستمر مصرف کنندگان گاز مایع همچنین حذف خانوارها و مصرف کنندگان غیرمجاز (خودروها ) محقق شده است.

وی افزود : کنترل و نظارت بی وقفه در بستر الکترونیک از طریق ساخت بانکی و سامانه درخواست فرآورده های نفتی نقش قابل توجهی در جلوگیری از توزیع بی رویه و انحراف توزیع خارج از شبکهاین فرآورده نفتی است.

حبیبی همچنین از کاهش 49 درصدی مصرف نفت سفید نیز در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبرداد و افزود: این میزان کاهش نیز به واسطه راه اندازی طرح توزیع الکترونیکی مبتنی بر راستی آزمایی ، حذف خانوارهای غیر مجاز و توسعه شبکه گازرسانی تحقق یافته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان افزود:کنترل و نظارت بی وقفه در بستر الکترونیک از طریق زیر ساخت بانکی نیزنقش قابل توجهی در جلوگیری از توزیع بی رویه و انحراف و توزیع خارج از شبکه نفت سفید داشته است.

 

     شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 پايش شبانه روزي خطوط لوله نفت ايران

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت:خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی سراسر کشور با تکیه بر نیروهای جهادی پایگاه مقاومت بسیج شرکت خطوط لوله و فرآورده های نفتی به صورت شبانه روز پایش می شوند.

حسين حيدري با اشاره به فعاليت هاي حدود 50 پایگاه مقاومت بسیج در سطح شرکت و مناطق دوازده گانه آن اظهارکرد: پایگاه های بسیج در تمام مناطق پایش خطوط را انجام می دهند.

وی تصریح کرد: نیروهای بسیج در این بازدیدها ایرادهای فنی، تجاوز به حریم خطوط و برداشت های غیرمجاز احتمالی را جهت رفع گزارش می دهند.

حیدری با بیان این که اخیراً فرمانی مبنی بر پایش ایستگاه های مخابراتی و فِنس ولوها را به نیروها ابلاغ شده است، اظهار کرد:نیروهای جهادی پایگاه بسیج مناطق حتی پاکسازی فِنس ولوها را انجام می دهند تا خس و خاشاکی وجود نداشته باشد و با این پاکسازی ایمنی فِنس ولوها افزایش پیدا می کند.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت:با توجه به حضور روزانه نیروهای خط بان در کنار خطوط لوله و ضرورت مراقبت از خطوط لوله در شب به دلیل غیر محصور بودن آنها، نیروهای بسیج پایش شبانه را در دستور کار خود قرار داده اند و این پایش های شبانه در طول سال چندین نوبت انجام می شود.

وی تاکید کرد: پايش هاي شبانه با وجود همه دشواري ها نتايج مثبتي در پي داشته و موجب کشف بسياري از برداشت هاي غير مجاز شده است.

 

    صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

   رضایتمندی از پرداخت منظم مستمری بازنشستگان نفتی

صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سال های اخیر با وجود کاهش تعداد شاغلان کسورپرداز و افزایش چهار برابری بازنشستگان این صنعت، پرداخت های مستمری و مقرری را در برنامه ای منظم که در گزارش افکارسنجی ایسپا به آن اشاره شده، انجام داده است.

جعفر پاسباز، مدیر امور مالی این صندوق ها درباره گزارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) که در بخش مالی رضایت 98.9 درصدی ذی نفعان صندوق در زمینه پرداخت منظم مستمری و مقرری را ثبت کرده است، گفت: دشواری موضوع زمانی نمایان می شود که تعداد کنونی مستمری بگیران به نسبت شاغلان را با سال های پیش مقایسه کنیم.

وی افزود:برای نمونه، تعداد مستمری بگیران سال 80حدود 22 هزار نفر بوده ، در حالی که این تعداد در مستمری تیرماه امسال بالغ بر 92 هزار نفر افزایش یاقته به این معنا که تعداد بازنشستگان در 20 سال بیش از چهار برابر شده است.

پاسباز درباره منابع تأمین مستمری و مقرری نیز گفت: وجوه مربوط به کسورات بازنشستگی شاغلان و منافع حاصل از سرمایه گذاری ها در سال های گذشته، منابع تأمین نقدینگی برای پرداخت مستمری و مقرری ماهانه است.

مدیر امور مالی صندوق های بازنشستگی صنعت نفت اظهار کرد: محدودیت تنها در موضوع افزایش تعداد بازنشستگان نیست، زیرا تعداد شاغلان پرداخت کننده کسور به صندوق نیز از سال 1380 تاکنون کاهش یافته و از 107 هزار نفر، به حدود 80 هزار نفر رسیده که این موضوع محدودیتی هایی را ایجاد کرده، اما با تأمین منابع از محل هایی که صندوق سرمایه گذاری کرده، پرداختی ها انجام شده است.

پاسباز افزود: پرداخت منظم مستمری و مقرری، اصلی نهادینه شده در صندوق بازنشستگی صنعت نفت به شمار می آید و ارقام ثبت شده رضایت در نظرسنجی های سال های 98  و 1400 مؤید این موضوع است.

برپایه این گزارش، رضایت نسبی از پرداخت منظم مستمری و مقرری در سال ۹۸ ازسوی مرکز افکارسنجی ایسپا در استان های تهران و خوزستان به عنوان استان های پرجمعیت از نظر تعداد بازنشستگان صنعت نفت 81 درصد بوده است.

در دومین نظرسنجی ایسپا که تیرماه امسال در 31استان انجام شد رضایت بازنشستگان صنعت نفت  در حوزه پرداخت مستمری 98.9 درصد اعلام شده است.

 

   شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

  پیشرفت واحد نمک زدایی دانان به 65 درصد رسید

 واحد نمک زدایی پیش ساخته (Skid mounted) میدان نفتی دانان با پیشرفت 65 درصدی در حال اجراست.

پرویز صالح وند، مجری طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت شرکت نفت مناطق مرکزی گفت: عملیات اجرایی ساخت این واحد نمک زدایی با ظرفیت 10 هزار بشکه نفت در روز از نیمه دوم پارسال آغاز شد و طبق برنامه زمان بندی، پیش بینی می شود پایان امسال به بهره برداری برسد. وی افزود: پس از ابلاغ برنامه های وزارت نفت مبنی بر لزوم ساخت واحدهای فرآیندی پیش ساخته، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران طراحی و ساخت این واحد نمک زدایی را به صورت Skid Mounted در داخل کشور و از سوی پیمانکاران توانمند بخش خصوصی در دستور کار قرار داد.

مجری طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اظهار کرد: با نصب و راه اندازی واحد نمک زدایی دانان، ظرفیت فرآورشی نفت نمکی این واحد از 55 هزار بشکه نفت در روز به 65 هزار بشکه افزایش می یابد که با تحقق این مهم، امکان افزایش تولید از میدان نفتی دانان و در نتیجه اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید میسر می شود.

 

   شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

چاه شماره 74 خانگیران تولیدی شد

چاه شماره 75 منطقه عملیاتی خانگیران با ظرفیت تولید روزانه 1.3 میلیون مترمکعب و به منظور حفظ و نگهداشت سقف تولید گاز مورد نیاز منطقه شرق و شمال شرق عملیاتی شد.

محمدرضا سلطانی، مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در آیین راه اندازی رسمی این چاه که با حضور نماینده مردم شهرستان سرخس در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه، فرماندار و مسئولان محلی شهرستان سرخس برگزار شد، با اشاره به اهمیت تولید و بهره برداری از این چاه، به تشریح روند عملیاتی شدن آن پرداخت و گفت: نگهداشت سقف تولید گاز مورد نیاز منطقه شرق و شمال شرق ایجاب می کند چاه های جدیدی در مخزن گاز ترش مزدوران حفر و با نصب تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله مورد نیاز به مجموعه چاه های تولیدی این مخزن اضافه شود.  وی افزود: عملیات اجرایی نصب تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله این چاه ازسوی مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران آغازشد و شهریورماه امسال کار اجرایی تأسیسات سرچاهی و احداث خط لوله تولید و اتصال آن به مرکز جمع آوری شرقی به پایان رسید و این چاه با دبی تقریبی 1.3 میلیون مترمکعب در روز عملیاتی شد. مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، درباره هزینه عملیات حفاری این چاه اظهار کرد: برای احداث تأسیسات و خطوط لوله چاه یادشده، حدود 9 میلیون دلار و 150 میلیارد ریال هزینه شده است. سلطانی تصریح کرد: از نکات حائز اهمیت این پروژه تکیه به توان داخل و توجه خاص به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به خودکفایی بیشتر بوده است.

وی تاکید کرد: در تکمیل چاه 75 خانگیران بیشتر ادوات و تجهیزات رشته تکمیلی چاه، ساخت داخل است.

 ساخت تجهیز کاربردی به همت متخصصان

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق از طراحی و ساخت تجهیز نصب گیربکس روی برخی از تاج چاه های منطقه عملیاتی خانگیران از سوی کارشناسان واحد خدمات فنی این شرکت خبر داد.

بهروز راهداری، رئیس اداره خدمات فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با اشاره به نبود طراحی اولیه از سوی سازنده خارجی گیربکس روی تاج چاه گفت: از آنجا که در طراحی اولیه سازنده خارجی تجهیز یاد شده ، امکان تجهیز نصب گیربکس روی شیر در نظر گرفته نشده بود، کارشناسان واحد خدمات فنی در بخش عملیات و تعمیرات سرچاهی با همکاری کارکنان واحد کارگاه مرکزی باتکیه بر دانش فنی و امکانات محلی موجود، موفق به طراحی و ساخت این تجهیز شدند.

رئیس اداره خدمات فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با اشاره به این که تجهیز یادشده پس از هماهنگی های مربوط و آزمایش های اولیه، روی برخی تاج چاه های منطقه خانگیران نصب شده است، تصریح کرد: نتایج ارائه شده از سوی همکاران اداره های بهره برداری و مهندسی بهره برداری حکایت از عملکرد رضایت بخش و مناسب این تجهیز دارد.