درس آموزی از حوادث

سقوط سبد حمل نفرات

صنعت نفت از صنايع پيچيده و با ريسک بالاست که بروز حوادث در آن می تواند خسارت های جاني و مالي جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. در طول تاريخ، حوادث زيادي در اين صنعت رخ داده که پيامدهاي فراواني در بر داشته است؛ از این رو اهميت درس آموزی از حوادث و سوانح در اين صنعت، براي شناسايي مناطق پر ريسک چند برابر می شود. همانطور که می دانید، دانش به دست آمده در مورد علل حادثه، می تواند اجازه استقرار اقدام های پيشگيرانه و کاهش دهنده حوادث در محل را صادر کند، ضمن آنکه بازخورد ناشي از آن نیز باعث بهبود رفتار ايمني در افراد مستقر در فضاي صنعت نفت خواهد شد. با بهره مندی از نکات «درس آموزی از حوادث»، می توان از نوع وقايع ناخواسته تشديدکننده و بازدارنده آن، عواقب احتمالي وقايع ناخواسته و... به اقدام های کنترلي که می تواند عواقب ناشي از حوادث را محدود کند، دست يافت. به دليل اهميت اين موضوع، هفته نامه «مشعل» قصد دارد با چاپ برخي «درس آموزی از حوادث صنعت نفت ايران و جهان»، گامي در مسير کاهش حوادث بردارد. در ادامه، درس آموزی از حادثه «سقوط سبد حمل نفرات» در يکي از مناطق عملياتي را می خوانید:

شرح حادثه

بعد از وقفه 16 ماهه، کار روی جداره یک مخزن پروپان شروع شد. کار بین دوجداره مخزن شامل اندازه گیری، نصب حفاظ ها و تک بندی به منظور عایق گذاری بین دوجداره مخزن بود که باید در 6 متر ارتفاع انجام می شد. طریقه کار به این صورت بود که مونتاژ حفاظ ها از سمت پایین دیواره مخزن شروع می شد و تا بالاترین ارتفاع ادامه می یافت و دوباره این روال تکرار می شد. با توجه به ارتفاع 31 متری مخزن، آخرین حفاظ در ارتفاع حدود 28 متری نصب شد. به این ترتیب که دو مورد از حفاظ ها در دوره اول دیواره مخزن و 8 مورد بعدی با فاصله تقریبا هر 2.78 متری در دوره های بعدی نصب شدند. بعد از نصب حفاظ در اولین ردیف در ارتفاع 28 متری، طبق روال، بسکت باید در جهت افقی حرکت می کرد تا دوباره به سمت پایین بیاید و نصب حفاظ ها از سمت پایین شروع شود. در حین حرکت افقی، بر اثر پاره شدن زنجیرمن، بسکت به همراه کارکنان داخل آن سقوط کرد. بعد از وقوع حادثه، کارکنانی که روی داربست های کناری محل حادثه و همچنین کارکنانی که روی سقف مخازن کار می کردند، به دنبال شنیدن سقوط بسکت، به محل حادثه آمدند که پس از اطلاع رسانی، بعد از حدود 20 دقیقه، 2 آمبولانس در محل حادثه حاضر شدند. ابتدا مصدومان به بهداری منتقل و سپس به بیمارستان اعزام شدند. در این حادثه 3 نفر از کارکنان مستقر در سبد سقوط کرده، به علت شدت جراحات وارده فوت کردند.

شما چه کاری می توانید انجام دهید

  استفاده از تجهیزات بالابر مناسب برای فعالیت های کار در ارتفاع (با توجه به اینکه ماهیت فاز ساخت وساز به گونه ای است که کار در ارتفاع، یکی از فعالیت های اصلی این فاز به شمار می رود، نیازمند توجه ویژه به این فعالیت و تامین تجهیزات مناسب است.)

  بررسی دستگاه های بالابر، به خصوص کابل ها و زنجیرها

  بررسی صدور پروانه کار در ارتفاع به صورت جداگانه برای تمامی فعالیت های انجام شده در ارتفاع با توجه به دستورعمل کار در ارتفاع و نظام پروانه های کار

  برگزاری جلسه ایمنی قبل از شروع کار به منظور آگاهی افراد در مورد خطرات مرتبط با کار

  افزایش صلاحیت و دانش کافی کارکنان اچ اس ای پیمانکار

  انجام ارزیابی ریسک جامع برای تجهیزات

آیا می دانستید

   فاز ساخت وساز در پروژه های نفت و گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، یکی از فازهای مهم در چرخه عمر سیستم از نظر وسعت فعالیت و همچنین ریسک بالای آن به دلیل نقش انسان در بیشتر فعالیت های مرتبط با آن است. ماهیت این فاز به گونه ای است که کار در ارتفاع، یکی از فعالیت های اصلی آن به شمار می رود.

  کار روی مخازن از جمله انجام جوشکاری و مونتاژ، به این دلیل که افراد برای مدتی طولانی در آن محیط کار می کنند، نیازمند استفاده از ایستگاه کاری ایمن موقت و قابل حرکت در ارتفاع های مختلف است که علاوه بر فراهم آوردن فضای کاری ایمن، باعث افزایش تمرکز کارکنان و انجام کار با دقت بالا می شود.