وزيرنفت در جمع فراکسيون زنان مجلس تاکيد کرد
وزارت نفت در مسير رفع کامل تبعيض جنسيتي

وزير نفت با تاکيد بر اين که تبعيض جنسيتي کارکنان نفت در دولت يازدهم برداشته شد، گفت: هم اکنون چند نفر از گروه مذاکره کنندگان قراردادهاي نفتي، بانوان هستند. آنان خوب و سالم کار ميکنند.
بيژن زنگنه در نشست با اعضاي فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين که تعداد بانوان در صنعت نفت اندک است، يادآور شد: زماني که وارد وزارت نفت شدم، ورود دانشجوي دختر به صنعت نفت ممنوع شده بود که در 2 مرحله اين تبعيض جنسيتي برداشته شد.
وي با بيان اين که هم اکنون جذب زنان تنها روي سکوها ممنوع است، زيرا بنيان خانواده دچار آسيب ميشود، به طرح اقماري اشاره کرد و گفت: در طرح اقماري، يک مرد به مدت 2 هفته از خانواده خود دور است، از اين رو ديگر شهرک ايجاد نميکنيم و اگر اسکاني داده شود، در داخل بدنه شهر انجام ميشود.
وزير نفت در ادامه اين نشست، به افزايش توليد گاز نسبت به پارسال اشاره کرد و افزود: ميزان توليد گاز ايران به 750 ميليون مترمکعب در روز رسيده است که 80 ميليون مترمکعب نسبت به پارسال بيشتر است.
وي با بيان اين که تنها صندوق بازنشستگي سرپاي کشور، صندوق بازنشستگي صنعت نفت است، عنوان کرد: در وزارت نفت، سن شناسنامه، ملاک بازنشستگي است نه ميزان زمان خدمت در صنعت نفت.
زنگنه حداکثر نيروي کار مورد نياز صنعت نفت را 70 هزار نفر عنوان کرد و افزود: هم اکنون 220 هزار نيرو در صنعت نفت کار ميکنند و در واقع ما 3 برابر نياز، نيرو در صنعت نفت داريم.


معاون اول رئيس جمهوري:
فراهم شدن استفاده از فاينانس از دستاوردهاي برجام است

معاون اول رئيس جمهوري، فراهم شدن زمينه استفاده از منابع مالي خارجي را از دستاوردهاي برجام دانست و گفت: برجام، دستاوردهاي بسياري داشته که لازم است به نحو مطلوب به مردم اطلاع رساني شود.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني معاون اول رئيس جمهوري، جلسه بررسي موانع و مشکلات استفاده از منابع مالي خارجي در پروژههاي مهم، روز دوشنبه (9 بهمنماه) به رياست اسحاق جهانگيري برگزار شد.
معاون اول رئيس جمهوري در اين جلسه، فراهم شدن زمينه استفاده از منابع مالي خارجي (فاينانس) را از دستاوردهاي برجام دانست و گفت: برجام، دستاوردهاي بسياري داشته که لازم است به نحو مطلوب به مردم اطلاع رساني شود.
جهانگيري با اشاره به گزارش نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي از آخرين وضع طرحها و پروژههاي معرفي شده براي استفاده از فاينانس افزود: بايد کميته يا کارگروهي براي تعيين طرحهاي اولويتدار تشکيل شود و طرحها و پروژههايي را که قابليت و صلاحيت استفاده از منابع مالي خارجي دارند، مشخص کنند.
وي از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس کل بانک مرکزي و معاون هماهنگي و نظارت خود خواست دستورعمل و آييننامهاي براي نحوه استفاده از منابع مالي خارجي براي طرحهاي اولويتدار تهيه شود.
معاون اول رئيس جمهوري با يادآوري اينکه پروژههاي مهم با استفاده از 17 ميليارد دلار فاينانس از طريق چين در کشور در حال اجراست، تصريح کرد: علاوه بر اين، حدود 30 ميليارد دلار ديگر موافقتنامه استفاده از منابع مالي خارجي از طريق چين و برخي کشورهاي اروپايي به امضا رسيده که از اين ميزان، تاکنون 12 ميليارد دلار نهايي شده و بزودي وارد مرحله اجرا و گشايش اعتبارات اسنادي (LC) ميشود. اينها بخشي از دستاوردهاي برجام است. وي با اشاره به دستورعمل و سازوکار تعيين شده براي استفاده بخش خصوصي و دولتي از منابع مالي خارجي عنوان کرد: البته سهمي از منابع مالي خارجي به طرحها و پروژههاي مهم زيربنايي کشور که ازسوي سازمان برنامه و بودجه اولويتگذاري شده، تعلق خواهد گرفت که تضمين بازپرداخت آن به عهده دولت خواهد بود.
در ادامه اين جلسه، بيژن زنگنه، وزير نفت گزارشي از اقدامهاي صورت گرفته ازسوي اين وزارتخانه براي اجراي پروژههاي بخش نفت و پتروشيمي از طريق فاينانس ارائه کرد و گفت: پروژههايي که در بخش نفت و پتروشيمي از طريق فاينانس تامين مالي شدهاند، حدود 42 ميليارد دلار است که اين رقم غير از بخش بالادستي نفت است.


معاون وزير امورخارجه:
ايران در حوزه صادرات و جذب سرمايه  در صنعت نفت مشکلي ندارد

معاون وزير امورخارجه گفت: در حوزه توليد، فروش، صادرات و سرمايهگذاري در صنعت نفت هيچ مشکلي نداريم، ايران امروز نفت خود را ميفروشد و پول آن نيز به کشور باز ميگردد.
سيدعباس عراقچي با حضور در برنامه تلويزيوني «جهان آرا»، به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره کرد و در پاسخ به اين پرسش که آيا اکنون که ما نفت ميفروشيم، پول آن برميگردد؟ گفت: بله، پول آن برميگردد. از ابتداي سال 96 تا امروز، بيش از 40 ميليارد دلار نفت فروختهايم که 37 ميليارد دلار به حسابهاي بانک مرکزي برگشته و هزينه شده است. وي تصريح کرد: آمريکا ميگويد ايران همه کارهاي خود را انجام ميدهد و ميخواهد ايراني را که در منطقه مقتدر شده، کنترل و محدود کند. ميخواهد تحريمهاي سابق نفتي، بانکي و کشتيراني را برقرار کند، اما ميبيند که برجام مانع است. عراقچي عنوان کرد: تحريمهاي اصلي که از طريق برجام برداشته شده، کماکان معلق است. ايران منافع خود را ميبرد، هم منابع حاصل از فروش نفت باز ميگردد و هم کشتيراني، نفتکشها و بيمه برقرار است.
معاون سياسي وزير امورخارجه با اشاره به حادثه نفتکش سانچي گفت: نفتکش سانچي متاسفانه غرق شد و يک تراژدي رقم خورد و بيش از 30 نفر را از دست داديم، اين نفتکش همه بيمههاي بينالملي را داشت که زمان تحريمها هيچ کدام از آن بيمهها وجود نداشت.کشتي سانچي همه بيمه هاي بين المللي را دارا بود و يک دلار به کشور خسارت وارد نشد.
وي در پاسخ به اين پرسش که چرا نفتکش سانچي با پرچم کشور ديگر تردد داشته است، گفت: به علت مزايايي که استفاده از پرچم اين کشورها براي صاحبان کشتيها ايجاد ميکند، از آن استفاده ميشود. تقريبا تمام کشورها از پرچم پاناما و دومنيکن استفاده ميکنند. اتفاقا زمان تحريم اجازه اين استفاده را به ما نميدادند. عراقچي تصريح کرد: ايران امروز نفت خود را ميفروشد، بيمه و مسائل بانکي راه افتاده است و ما دوباره به صحنه بازگشتهايم. معاون وزير امورخارجه عنوان کرد: اين‎که تحريمهاي نفتي را نميتوانند بازگردانند، به دليل برجام است و در اين ترديدي نداريم. برجام مانع ترامپ است. وي ميخواهد قدرت ايران را بگيرد. براي همين عنوان ميکند که برجام از بين برود. وي گفت: ايران اکنون هم از نظر خودمان و هم از نظر جامعه بينالملل از برجام و منافع آن سود ميبرد. هم نفت ميفروشد و هم سرمايه جذب کرده است. عراقچي افزود: در حوزه توليد نفت، فروش نفت، صادرات نفت و سرمايه گذاري در صنعت نفت هيچ مشکلي نداريم. در حوزه حمل و نقل نيز هيچ مشکلي وجود ندارد.


دربيستوهشتمين اجلاس مديران نگهداري و تعميرات صنعت پتروشيمي مطرح شد:
ضرورت استقرار نظام مديريت داراييهاي فيزيکي در صنعت پتروشيمي

بيستوهشتمين اجلاس مديران نگهداري و تعميرات صنعت پتروشيمي با حضور حبيبالله بيطرف و سيدرضا نوروززاده، معاونان وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري و پتروشيمي در مشهد برگزار شد.
حبيبالله بيطرف، معاون امور مهندسي، پژوهش و فناوري وزير نفت در بيستوهشتمين اجلاس مديران نگهداري و تعميرات صنعت پتروشيمي به اهميت و مزيتهاي اين صنعت اشاره و اظهار کرد: در سالهاي اخير ميزان فروش خارجي محصولات پتروشيمي از فروش داخلي اين محصولات جلو افتاده که اين نقطه قوت، صنعت پتروشيمي کشور را به صنعتي ممتاز در عرصه صادرات تبديل کرده است.
او گفت: صنعت پتروشيمي بالغ بر 60 طرح به ظرفيت توليد 70 ميليون تن محصول در دستور کار دارد که با اجراي آنها طي 10 سال آينده، توليد و درآمدزايي در اين صنعت 2 برابر ميشود.بيطرف همچنين بر ضرورت استقرار نظام مديريت داراييهاي فيزيکي به منظور ايجاد تحول در بهرهبرداري، نگهداري و تعمير تاسيسات پتروشيمي تاکيد کرد و گفت: اهميت صنعت پتروشيمي و ويژگي‎هاي ممتاز آن ايجاب ميکند بحث نگهداري و تعميرات بيش از پيش مدنظر قرار گيرد و در ميان مديران ارشد اين صنعت، فرهنگ نگهداري بر تعميرات مقدم شود.به گفته وي، در حالي که 90 درصد چرخه عمر طرحها و تاسيسات در دوران بهرهبرداري قرار دارد، 85 درصد ضوابط، مقررات فني، دستورعملهاي اجرايي، استانداردها و اقدامها، مربوط به مرحله پديدآوري است و اين چرخه نيازمند اصلاح است.معاون وزير نفت بر ضرورت استقرار نظام مديريت داراييهاي فيزيکي به منظور ايجاد تحول در بهرهبرداري، نگهداري و تعمير تاسيسات پتروشيمي تاکيد کرد.وي افزون بر مزيتها، به چالشهاي صنعت پتروشيمي به ويژه تامين پايدار خوراک اشاره کرد و گفت: در اين صنعت، هنوز در حوزه تحقيق و توسعه، مسئوليتهاي اجتماعي و تطابق با محيطهاي پيراموني و حرکت به سمت استانداردهاي بينالمللي، جاي کار زيادي وجود دارد.بيطرف تصريح کرد: اگر شرکت پتروشيمي مايل باشد بهرهبرداري از تاسيسات خود را با هدف انتقال فناوري به داخل کشور، کوتاهمدت به شرکتي بينالمللي واگذار کند، منوط به استفاده از نيروها و ظرفيتهاي داخلي، وزارت نفت از اين اقدام حمايت خواهد کرد.معاون وزير نفت به سامانه EP که به منظور ساماندهي خريد و تدارکات کالا در وزارت نفت راهاندازي شده نيز اشاره و اظهار کرد: بهتر است شرکتهاي پتروشيمي از اين ظرفيت ايجاد شده بهرهمند شوند.
توليد محصولات پتروشيمي به ظرفيت اسمي نزديک ميشود
سيدرضا نوروززاده نيز در سخنان خود در بيستوهشتمين اجلاس مديران نگهداري و تعميرات صنعت پتروشيمي از افزايش 5 درصدي توليد محصولات پتروشيمي تا پايان سال 96 نسبت به پارسال خبر داد و گفت: در حال نزديک شدن به ظرفيت اسمي توليد هستيم. وي افزود: امروز به برکت نيروهاي متخصص و کارآمد ايراني، شاهد توسعه در بخشهاي مختلف بويژه در صنعت نفت هستيم و بايد به اين سرمايههاي انساني که کشور را با همه تنگناها، در مسير توسعه قرار دادهاند و سرمايه اصلي به شمار ميروند، بيش از پيش توجه کنيم.نوروززاده با اشاره به توسعه صنعت پتروشيمي، ميزان توليد محصولات پتروشيمي را از ابتداي سال تاکنون 44 ميليون تن اعلام و اظهار کرد: پيش بيني ميکنيم توليد محصولات پتروشيمي در پايان سال 96 نسبت به سال 95، پنج درصد رشد را تجربه کند.معاون وزير نفت يادآور شد: به اين ترتيب در حال نزديک شدن به ظرفيت اسمي توليد هستيم.وي تامين خوراک، امور فرآيندي و نگهداري و تعميرات را از بخشهاي حائز اهميت در صنعت پتروشيمي عنوان کرد و گفت: در حوزه فرآيندها و نگهداري و تعميرات نيز بايد کارها را با اتکا به توان نيروي انساني متخصص پيش ببريم.

پياده‎سازي استانداردهاي مديريت دارايي‎هاي فيزيکي در صنعت نفت
بخش ديگري از اين اجلاس با سخنان مديرکل نظام مديريت داراييهاي‎ فيزيکي وزارت نفت همراه بود. عليرضا اصل عربي گفت: استانداردهاي نظام مديريت داراييهاي فيزيکي تا پايان سال 97 در صنعت نفت پيادهسازي ميشود.او با بيان اين مطلب گفت: به اين منظور تاکنون 6 کارگروه فعال شده است.مديرکل نظام مديريت داراييهاي‎ فيزيکي وزارت نفت در تشريح اقدامهايي که به منظور نهادينه کردن مديريت داراييهاي فيزيکي در صنعت نفت در دست انجام است، به امضاي تفاهمنامه با دانشگاه صنعت نفت به منظور توانمندسازي مديران ارشد و مياني در حوزه مديريت داراييهاي فيزيکي اشاره کرد و گفت: بر اساس تصميمات اتخاذ شده، معرفي واحدهاي پيشرو در حوزه مديريت داراييهاي فيزيکي نيز در برنامه قرار ميگيرد.
 اصل عربي افزود: براي استقرار نظام مديريت داراييهاي فيزيکي در صنعت نفت به 70 استاندارد نياز داريم که اين استانداردها تا پايان سال آينده در صنعت نفت پياده‎‏سازي ميشود.

 

در نشست شوراي عالي مخازن کشور
طرحهاي مطالعاتي پرگس و مپنا براي توسعه ميدان کرنج بررسي شد

طرحهاي مطالعاتي کنسرسيوم پرگس و شرکت مپنا براي توسعه ميدان کرنج در يکصدوچهل و هفتمين جلسه کميته مشاوران مديريت مخازن کشور بررسي شد.
تاکنون شرکت‎هاي مختلفي طرحهاي مطالعاتي خود را با هدف توسعه مخزن آسماري ميدان کرنج که قرار است به شيوه قراردادي شرکت ملي مناطق نفتخيز قرارداد توسعه آن منعقد شود، ارائه داده‎اند که از ميان آنها، شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب برنامه دو شرکت مپنا و کنسرسيوم پرگس را به عنوان نزديکترين برنامه به طرح پيشنهادي خود انتخاب کرده است.طرح پيشنهادي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب، کنسرسيوم پرگس و شرکت مپنا در شوراي عالي مخازن با حضور مدير برنامهريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران، معاون بررسي طرحهاي منابع هيدروکربوري، اعضاي کميته مشاورين مخازن، برخي از اعضاي کارگروه مذاکراتي اين طرح و کارشناسان مربوط، بررسي شد و اعضا ديدگاههاي خود را درباره طرحهاي پيشنهادي ارائه دادند.
ميدان ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺮﻧﺞ با طول 35 و عرض 6 کيلومتر در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ايران، در ﺣﻮﺿﻪ رﺳﻮﺑﯽ زاﮔﺮس، ﺣﺪود 115 کيلوﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اهواز و 40 کيلوﻣﺘﺮي ﺷﺮق راﻣﻬﺮﻣﺰ، در ﻣﺠﺎورت ميدانهاي ﭘﺎرﺳﯽ و کرﻧﺞ در ﺷﻤﺎل و ميدان آﻏﺎﺟﺎري در ﺟﻨﻮب ﻗﺮار دارد.
اين ميدان در ﺳﺎل 1342 ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﺣﻔـﺮ نخستين ﭼـﺎه در ﻣﺨـﺰن آﺳﻤﺎري ﮐﺸﻒ و ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺷﻤﺎره 2 در ﺳﺎل 1342 شمسي وﺟﻮد ﻧﻔﺖ در ﺳـﺎزﻧﺪ ﭘﺎﺑـﺪه ميدان ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آن نيز در آذرﻣﺎه ﺳﺎل 1343 آغاز شد.تاکنون در اين ميدان در مجموع 40 حلقه چاه حفاري شده است. ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي آﺳﻤﺎري و ﭘﺎﺑﺪه در اين ميدان، ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﺎزﻧﺪ ﺧﺎﻣﯽ آن ﮔﺎزي است. همچنين تزريق ﮔﺎز در ميدان ﮐﺮﻧﺞ با ﻫدف ﻓﺸﺎرافزايي ﺗﺎ ﻓﺸﺎر اوليه ﮔﺎز در ستيغ ﻣﺨﺰن از تيرﻣﺎه 1371 آﻏﺎز شده اﺳـﺖ.


پژوهشگاه صنعت نفت، 2 تفاهمنامه و يک قرارداد همکاري امضا کرد
پژوهشگاه صنعت نفت با سازمان منطقه آزاد کيش و شرکت توربوکمپرسور تک خاورميانه، تفاهمنامه‎هاي همکاري مجزايي امضا کرد و قرارداد همکاري مشترکي نيز بين پژوهشگاه و شرکت پتروشيمي پارس امضا شد.
پژوهشگاه صنعت نفت در چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي نفت و انرژي کيش، حضوري فعال داشت، بهطوريکه سوم بهمن ماه و در حاشيه دومين روز برگزاري اين نمايشگاه، تفاهمنامه همکاري اين مجموعه با سازمان منطقه آزاد کيش و نيز تفاهمنامه با شرکت توربوکمپرسورتک خاورميانه امضا شد.
بر پايه اين گزارش، تفاهم‎نامه پژوهشگاه صنعت نفت و سازمان منطقه آزاد کيش که بين جعفر توفيقي، رئيس پژوهشگاه و ابراهيم انصاري لاري، مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش امضا شد، اهدافي نظير همکاري در اجراي پروژههاي تحقيقاتي-کاربردي و همکاري و ارائه مشاوره در زمينههاي مورد نياز در مسير توسعه اين منطقه آزاد را در دستور کار دارد.
همکاري با سازمان منطقه آزاد کيش به منظور ارائه خدمات نوآورانه در فرآيندهاي توسعه کارآفريني و همچنين تبديل جزيره کيش به قطب انرژيهاي تجديدپذير، از ديگر اهداف اين تفاهمنامه محسوب ميشود و مدت زمان آن چهار سال تعيين شد.
تفاهمنامه پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت ايراني  توربوکمپرسور تک خاورميانه نيز، ميان جعفر توفيقي و هيوا خالدي، مدير عامل اين شرکت ايراني امضا شد که بر اساس آن، اجراي پروژههاي مختلف صنعتي و پتروشيمي در زمينه ماشينهاي دوار بهويژه توربينهاي گازي و بخار و کمپرسورهاي گاز، در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در دستور کار قرار خواهد گرفت.
از ديگر مسائل اين تفاهمنامه ميتوان به همکاري براي امکانسنجي و تعريف پروژههاي مورد نياز صنايع نفتي و ديگر صنايع براي بهينهسازي مصرف انرژي و افزايش کارايي و بهرهوري اشاره کرد.
توفيقي، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت، در گفتوگو با شانا به اهميت توربينها، کمپرسورها و تجهيزات دوار  به عنوان يکي از تجهيزات پيچيده از نظر کاربرد فناوري  در صنعت نفت و گاز اشاره کرد و گفت: شرکت توربوکمپرسور از پيشگامان طراحي و ساخت اين تجهيزات است و يقين دارم که با توانمنديهاي طرفين، در برطرف ساختن نيازهاي اساسي صنعت نفت و گاز کشور موفق خواهيم بود.
در سومين روز از چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي نفت و انرژي کيش، همچنين پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت پتروشيمي پارس در زمينه اجراي پروژه مطالعه آزمايشگاهي و طراحي پايه واحد تصفيه هيدروژني برش پنتان پلاس قرارداد همکاري امضا کردند.در مراسم امضاي اين قرارداد اعلام شد: به دليل حجم بالاي سولفور پنتان پلاس، در فروش اين محصول مشکلاتي وجود دارد و انتظار ميرود با اجراي اين قرارداد، ميزان سولفور موجود در پنتان پلاس شرکت پتروشيمي پارس که هم اکنون حدود 1000 ppm است، به کمتر از10ppm کاهش يابد و بازار خوبي براي اين محصول فراهم شود.