شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن)

رقابت پذیری با متنوع سازی مبادی صادراتی نفت

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: در آینده رقابت میان عرضه کنندگان انرژی بیش از گذشته خواهد بود و برای جلب مشتری باید پیشنهادهای جذاب به خریداران نفت داد، یکی از راهکارها داشتن پایانه ای بادسترسی به آب های آزاد و کاستن هزینه ها و ریسک های تردد نفتکش ها از آن محل است.

تورج دهقان بااشاره به این که طرح احداث خط لوله گوره به جاسک آرمان وهدف چند دهه اخیرکشور بوده و ازسال ها پیش قرار بودعملیاتی واجرا شود، اظهار کرد: این طرح در این  دولت با جدیت بیشتری در دستور کار قرارگرفت به طوری که درسه سال اخیربا وارد شدن به مرحله اجرا،بن بست های آن بازومشکلاتش حل وفصل شد.

وی با بیان این که این طرح متعلق به زمان پیش ازتحریم و تصمیم به اجرای آن برای قبل از این دوره سخت است،افزود:به هرحال طرح خط انتقال گوره به جاسک، یک طرح راهبردی برای کشور است وهمه کشورهای منطقه نیز دراین جهت یعنی متنوع سازی مبادی صادراتی حرکت کرده اند.

دهقانی بابیان اینکه پیشرفت طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک اکنون حدود84 درصد است، افزود: احداث خط لوله کامل شده ومرکز انتقال نفت شماره 2 که درفاز نخست مدنظر بود، برای ایجاد ظرفیت روزانه 300 هزار بشکه نفت تکمیل شده است.

به گفته وی، از اوایل خردادماه امسال نیز تزریق نفت به خط لوله آغاز شده ونفت الان حدود 200کیلومتری جاسک است.

دهقانی بااشاره به اعتبار معادل دومیلیارد دلاراین طرح،گفت:بخش قابل توجهی ازاین میزان سرمایه گذاری،انجام شده است وبی شک هزینه تمام شده،صرفه جویی قابل توجهی را نسبت به اعتبار مصوب خواهد داشت.

وی با بیان این که دراین طرح از یک هزارکیلومتر خط لوله مقاوم به خوردگی استفاده شده است، افزود:این خط لوله قراراست حداقل 40تا 50سال آینده نفت رابه پایانه جاسک منتقل کندواکنون نفت خام درآن جریان دارد؛این پروژه دائمی است ونمی توان آن راموقتی دانست.

دهقانی بااشاره به اجرای این طرح دومیلیارددلاری که شایدکمتر کشوری تجربه این چنین داشته باشد،ادامه داد:به دلیل سختی های ناشی ازتحریم ها وفشارهای بین المللی،این عزم در بدنه اجرایی طرح شکل گرفت که ازتوان وایده های داخلی بهره گرفته شود به طوری که بیش از250 شرکت داخلی دراین طرح فعال شدند وبسیاری ازاقلام برای نخستین بار در ایران ساخته شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی وتوسعه نفت گفت:خط لوله پیچیدگی های پروژه هایی نظیر واحدهای فراورش راندارد،اما سختی خودش را دارد؛به ویژه وقتی که درمقیاس یک هزار کیلومتر اجرا شود.

 وی با اشاره به وسعت اجرای طرح احداث خط لوله گوره به جاسک وسختی های آن از جهت یاد شده،همچنین مدیریت یکپارچه وفضای اقتصادی،اظهارکرد:خط لوله ای باچنین ویژگی های فنی نداریم که درکمتر ازچهار تا پنج سال احداث شده باشد.

 

  شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

 گسترش همکاری ها با نیروی انتظامی سرخس

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق و فرمانده انتظامی شهرستان سرخس در نشست هم اندیشی مشترک، درباره گسترش همکاری های دو مجموعه بحث و تبادل نظر کردند. فرشید خیبری با تشریح فرآیند تولید گاز ازمحل چاه تاتحویل به پالایشگاه گاز، تولید صیانتی از مخازن و حفظ و نگهداری از تجهیزات و نیروی انسانی را مهم ترین وظیفه شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق برشمرد و گفت:وسعت منطقه عملیاتی خانگیران، پراکندگی چاه ها، وجود خطوط لوله پرفشار زیرزمینی گاز،همجواری با کشورهمسایه ترکمنستان و نقش منطقه به لحاظ تولید گاز درناحیه شمال شرق کشور، اهمیت حراست و حفاظت از منطقه را دوچندان کرده است. وی باتجلیل ازتعاملات ومراودات خوب نیروی انتظامی به ویژه پاسگاه های انتظامی همجـــوار بـــامناطق عــملیاتی نفت و گازشرق،وجــود نیـــروهای انتظامی را درمنطقه سبب دلگرمی و قوت قلب شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق عنوان کرد. سید محمود علائی،  فرمانده انتظامی سرخــس نیــز بر تقویــت همکاری های و تــحولات موجود در کشــورهای  همسایه به ویژه افغانستان تأکید کرد.

 

   شرکت گاز استان اردبیل

جذب نزدیک به 3 هزار مشترک جدید گاز

 

مدیرعامل شرکت گازاستان اردبیل ازجذب دو هزار و 984مشترک جدید در مناطق شهری و روستایی این استان خبر داد.

ســردار اســماعیلی گــفت: در سه ماه نخست امسال دوهــزار و 984 مشــترک جدید دربخش های خانگی،تجاری وعمومی جذب این شرکت شده اند وشمارمشترکان گازطبیعی این شرکت به 512هزار و991 مورد رسیده است. وی اظهارکرد: ازمجموع مشترکان جذب شده درسه ماه نخست امسال جدید،یک هزار و 584 مورد آن را مشترک شهری و یک هزار و 130 مورد دیگر را مشترک روستایی عنوان کرد.

اسماعــیلی تـــصریح کرد:بااحتساب مشتــرکان جــذب شده درنخستین فصل امسال،شمار مشتــرکان زیرپوشش شرکت گازاستان اردبیل به 512 هزارو991 مورد رسیده که بیش از375 هزار مورد آن مربوط به مناطق شهری است.

وی همچنین شمارمشترکان روستایی زیرپوشش گازطبیعی استان اردبیل را نزدیک به138 هزار مورد اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت گازاستان اردبیل بابــیان ایــن که گـــازرسانی به121روستا نیـــزدردســـت اجراســت، تـــصریـح کـــرد:بـــابهره منــدی ایـــن روستــاها ازگازطبیعی،ضریب نفوذ گازبه بیش از98 درصد می رسد. اسماعیلی همچنین به عملکرد شرکت در نصب انشعاب های گاز طبیعی اشاره و تصریح کرد: در سه ماه نخست امسال یک هزار و 44عدد انشعاب گاز جدید در این استان نصب شده که بیش از 70درصد آن شهری وحدود 30 درصد آن روستاهایی بوده است.

 

   صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

افزایش سقف وام مسکن کارکنان و بازنشستگان

سقف وام مسکن پرداختی به کارکنان و بازنشستگان عضو صندوق نفت تا 550میلیون تومان افزایش یافت. به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت، هیئت امنای صندوق بازنشستگی صنعت نفت در جلسه 13تیرماه 1400 مقرر کرد که به هریک از اعضای صندوق تا مبلغ 350 میلیون تومان به صورت انفرادی و برای زوج های عضو صندوق تا مبلغ 500 میلیون تومان وام مسکن با اقساط 12 ساله و نرخ بهره 9 درصد تعلق گیرد. افزون بر این، مطابق هماهنگی انجام شده با بانک های عامل مقرر شده که به عنوان مکمل، به هر فردعضو صندوق،مشروط به اینکه دریافتی/ مستمری حقوق ماهانه ایشان، اجازه بازپرداخت اقساط را بدهد، تا مبلغ 200 میلیون تومان نیزبا اقساط پنج ساله و بهره حدود 14 درصد، وام تکمیلی مسکن اعطا شود.

 اعضای صندوق نفت سهامدار اهداف می شوند

6 میلیون تومان ازسهام شرکت اهداف (شرکت سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی نفت) به هر عضو صندوق، اعم از کارکنان شاغل و بازنشستگان واگذار می شود. هیئت امنای صندوق بازنشستگی صنعت نفت در جلسه 13تیــرماه 1400تصــویب کــرد که به هرعضوصــندوق(اعــــم ازکـــارکنان شـــاغل وبازنشستگان)،معادل 6میلیون تومان ازسهام شرکت اهداف(شرکت سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی نفت) به قیمت اسمی واگذار و قیمت آن نیز به صورت اقساط ظرف مدت 10ماه ازطریق کسور مستمری/ مقرری و حقوق و مزایا کسر شود.

 

   شرکت پایانه های نفتی ایران

ساکنان و شاغلان جزیره خارک واکسینه می شوند

ساکنان جزیره خارک با اختصاص 20 هزار دوز واکسن کرونا به زودی واکسینه می شوند.

فرمانده ارشد پدافند غیرعامل منطقه عملیاتی خارک با اشاره به اهمیت وجایگاه راهبردی این جزیره،همچنین ضرورت تداوم عملیات تولید وجلوگیری ازاختلال درفرآیند صادرات، بر واکسینه شدن ساکنان جزیره خارک تأکید وتصریح کرد:کارکنان شاغل درسکوهای بهره برداری و واحدهای صنعت نفت مستقر درجزیره که مشغول کارهستند به دلیل محدودیت محیط کاری و کمبود فضا به ویژه در سکوها در معرض ابتلا به بیماری قرار دارند. عباس اسدروز بااشاره به شیوع روزافزون ویروس کرونا وجهش های مختلف این ویروس که به تازگی بانوع دلتا درحال گسترش است،اظهارکرد:بنابراعلام مسئولان وزارت بهــداشت وآمــوزش پــزشکی بــهترین راه بـــرای مصون سازی،افزون بر رعایت پروتکل های بهداشتی، واکسیناسیون عمومی است؛ازاین رو لازم است طرح واکسیناسیون عمومی در اولویت قرار گیرد. وی گفت: با توجه به مکاتبات پیشین و فقدان وکمبود امکانات پزشکی و مراقبتی مورد نیاز مبتلایان احتمالی،ضروری است بااولویت ویژه اقدام عاجل درباره تهیه واختصاص 20 هزار دوز واکسن برای ساکنان و شاغلان این جزیره در نظر گرفته شود .

فرمانده ارشد پدافند غیرعامل منطقه عملیاتی خارک اظهارکرد:حدود 80 درصد مردم و ساکنان بخش بومی درشرکت های نفتی فعالیت دارند که درصورت ابتلای هربخش،انتشار وشیوع بسیار سریع خواهد بود؛از این رو باتوجه به محدودیت فضا وتشدید ارتباطات میان مردم،شیوع بیماری کرونا با سرعت بالاتری انجام می شود.

 اهدای خون از سوی کارکنان

جمعی ازکارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران به منظور اشاعه فرهنگ ایثار و نوع دوستی و برای تقویت بانک خون کشور در روزهای شیوع ویروس کرونا، خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

براساس هماهنگی انجام شده، اکیپ خون گیری سازمان انتقال خون با حضور در ستاد شرکت پایانه های نفتی ایران اقدام به خون گیری از کارکنان این شرکت کرد که تعدادی از کارکنان دراین حرکت خیر و خداپسندانه شرکت کردند و با اهدای خون خود به یاری بیماران نیازمند شتافتند.

 

  پالایشگاه اصفهان

    تعمیرات اساسی پایان یافت

معاون تولید پالایشگاه نفت اصفهان با اشاره به پایان تعمیرات اساسی واحدهای آیزوماکس، هیدروژن و آمین کنتکتور شماره 2 این پالایشگاه گفت:این دوره ازتعمیرات بافعالیت مستمر شبانه روزی دو هزار نفر درمدت زمان 25 روز انجام شده است.

علیرضاجعفرپوراظهارکرد:دراین تعمیرات با اجرای سه طرح بهینه سازی مشعل های پالا یشگاه،استحصال انرژی حرارتی ازمحصول گازوئیل واحدآیزوماکس وبازسازی عایق های حرارتی کوره هیدروژن،در مصرف سوخت پالایشگاه به میزان دودرصد،صرفه جویی شده است.

علیرضا قزوینی زاده،مدیرنگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت اصفهان نیزبا بیان اینکه واحدهای عملیاتی به منظوربهبود کیفیت عملکرد و پیشگیری تبعات ناشی ازفعالیت بی وفقه سیستم های پالایشی،باید هرسه یاچهارسال تعمیراساسی شوند،گفت:دراین دوره از تعمیر ات باانجام پروژه تغییرسیستم آب بندی کمپرسور602 واحدآیزوماکس(از روغنی به خشک)، افزون کاهش 10درصدی اتلاف کار ناشی از توقف دستگاه ها،راندمان این تجهیز نیز10 درصد افزایش یافته است.

وی متوسط خوراک روزانه واحد آیزوماکس شماره 2 را 22 هزار و 500 بشکه و واحد هیدروژن راهفت هزارکیلوگرم درساعت اعلام واظهارکرد:بنزین،گازمایع،نفت سفید،سوخت هوایی(ATK)و نفت گازازتولیدات واحدآیزوماکس است و واحدآمین کنتکتورنیز حذف گوگرد از محصولات را به عهده دارد.

 

  شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان

 تامین آب آشامیدنی مناطق روستایی غرب کارون

شــرکت بـــهره بـــرداری نـــفت و گازاروندان همسو بامسئولیت های اجتماعی،آب آشامیدنی مناطق روستایی پیرامون تأسیسات این شرکت درغرب کارون را با استفاده ازتانکرهای آب رسانی تأمین کرد.

جهانگیر پورهنگ، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان اظهارکرد: خدمات این شرکت در ابعاد مختلف عمران و آبادی و عام المنفعه ازجمله تأمین و انتقال آب آشامیدنی به روستاها و مناطق حاشیه شهرهای همجوار تأسیسات، در حد توان و بضاعت انجام می شود. وی افــزود:ازبیــش ازیک ســال گــذشته،روزانه 350مترمکعب آب به وسیله تانکرهای شرکت بهره برداری نفت وگاز اروندان ازتصفیه خانه سبعه به تصفیه خانه آبفای سبعه به منظور تأمین آب روستاهای سبعه و سوییچته - 1 اختصاص داده شده است.

به گفته وی، همچنین  از دو هفته پیش،روزانه حدود یکصد مترمکعـــب آب بــرای تــأمین آب بــه روستاهای شهرستان هویزه اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به شرایط کم آبی ناشی از کاهش نزولات جوی درسال آبی امسال و متعاقب آن گرمای هوا گفت: درچند روز اخیر دو تانکر نیز برای کمک به تأمین آب شرب روستاهای حمیدیه در نظر گرفته شده است.

پورهنگ با اشاره به اینکه صنعت نفت در مناطقی که حضور دارد همواره تلاش کرده ارائه خدمات در اجرای مسئولیت های اجتماعی را در اولویت برنامه ها قرار دهد، تصریح کرد: در همکاری و همیاری با فرمانداری ها و دیگر دستگاه های اجرایی در شهرستان ها و مناطق شهری و روستایی،همچنین به منظور رضایت ساکنان مناطق همجوارتأسیسات، همه تلاش می شود تا درحد مقدورات و امکانات، در زمینه تأمین و انتقال آب آشامیدنی با استفاده از تانکرهای آب رسانی، اقدام شود.

 

  خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال  شرق

 ترمیم خطوط لوله فرآورده های نفتی با هدف ایمن سازی

رئیس واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات خط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق از ترمیم آب بردگی های مسیرخطوط لوله 22اینچ انتقال فرآورده های نفتی در این حوزه عملیاتی خبر داد.

علیرضارحیمی بااشاره به ترمیم آب بردگی ها به صورت خاکریزی واصلاح مسیر رودخانه، افزود:عملیات تسطیح مسیر،اصلاح آب بردگی هاواحداث سیل بند روی خط 22 اینچ، در مسیری به طول 42 کیلومتر(کیلومتر98 تا 140) انجام شده است. رئیس واحدمهندسی نگهداری وتعمیرات خط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران یادآورشد:باتوجه به بارندگی سال های اخیرمنطقه شمال شرق،اجرای این فعالیت ها تا ایمن سازی خطوط در آب روهای مختلف مسیرهای خطوط لوله ادامه خواهد داشت.