سقوط  از ارتفاع در سکوی  حفاری

صنعت نفت از صنايع پيچيده و با ريسک بالاست که بروز حوادث در آن می تواند خسارت هاي جاني و مالي جبران ناپذيري به همراه داشته باشد. در طول تاريخ، حوادث زيادي در اين صنعت رخ داده که پيامدهاي فراواني در برداشته است؛ از اين رو اهميت درس آموزي از حوادث و سوانح در اين صنعت، براي شناسايي مناطق پر ريسک چند برابر مي شود. همانطور که می دانيد، دانش به دست آمده در مورد علل حادثه، می تواند اجازه استقرار اقدام هاي پيشگيرانه و کاهش دهنده حوادث در محل را صادر کند، ضمن آنکه بازخورد ناشي از آن نیز باعث بهبود رفتار ايمني در افراد مستقر در فضاي صنعت نفت خواهد شد. با بهره مندي از نکات «درس آموزي از حوادث»، می توان از نوع وقايع ناخواسته تشديدکننده و بازدارنده آن، عواقب احتمالي وقايع ناخواسته و... به اقدام هاي کنترلي که می تواند عواقب ناشي از حوادث را محدود کند، دست يافت. به دليل اهميت اين موضوع، هفته نامه «مشعل» قصد دارد با چاپ برخي «درس آموزي از حوادث صنعت نفت ايران و جهان»، گامي در مسير کاهش حوادث بردارد. در ادامه، درس آموزي از حادثه «سقوط از ارتفاع در سکوی حفاری» در يکي از مناطق عملياتي را می خوانيد:

شرح حادثه

در حین عملیات خارج کردن لوله ها از چاه یا Trip out، آچار از روی سکوی دکلبانی به سمت پایین پرتاب می شود که خوشبختانه این سقوط به پیامد نامطلوبی منجر نمی شود. حفار و مکانیک ارشد متوجه این شبه حادثه شده و با جدیت، به پیگیری موضوع و علت سقوط آچار می پردازند. پس از بررسی مشخص می شود که یک نفر از کارکنان روی سکوی دکلبانی در حال بررسی و تعمیر بالابر هوایی است. مسؤولان از وی می خواهند بسرعت سکوی دکلبانی را ترک و پایین بیاید. در ادامه این فرد پس از مواجهه با عتاب و سرزنش مسؤولان ذیربط و در حالی که بابت سقوط آچار بسیار ناراحت بوده، تصمیم می گیرد سریعا سکوی دکلبانی را ترک و به سمت پایین حرکت کند. به این منظور از سامانه تسهیل کننده که از وزنه تعادلی و کمربند نشیمنگاهی تشکیل شده است، استفاده می کند. در حین پایین آمدن تعادل خود را از دست داده و از ارتفاع 20 متری به پایین سقوط می کند. در اثر این حادثه، وی از ناحیه سر (جمجمه و مغز) دچار آسیب جدی می شود که متاسفانه در مسیر انتقال به بیمارستان فوت می کند.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

 انجام مطالعات جامع و اثر بخش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و مدیریت آنها در تمامی فعالیت ها، اماکن و تاسیسات در سکوهای حفاری

 شناسایی اماکن و مناطق بحرانی روی سکوی حفاری و برقراری کنترل های مورد نیاز

  شناسایی تمامی مشاغل بحرانی روی سکو و اطمینیان از وجود صلاحیت های مورد نیاز شامل دانش تخصصی، تجارب حرفه ای، مهارت های شغلی و اخلاق حرفه ای برای شاغلان اینگونه مشاغل

 برقراری سیستم های موثر و کارآمد بازرسی ایمنی بر مبنای ریسک های تحمیلی، بویژه در مناطق بحرانی، فعالیت‎ها و مشاغل بحرانی

 توسعه آموزش و ارتقای سطح صلاحیت های ایمنی

 برنامه های بازرسی برای اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات ایمنی روی سکو 

آیا می دانستید؟

  منظور از اماکن و مناطق بحرانی، مناطقی است که تردد یا انجام هرگونه فعالیت صرفا با اخذ مجوزهای لازم و برقراری هماهنگی امکانپذیر است. در این مناطق، باید الزام های ویژه ای در حوزه ایمنی برقرار شود. بدیهی است که سکوی دکلبانی از اینگونه مناطق به شمار می رود.

 منظور از فعالیت های بحرانی، فعالیت هایی است که نسبت به سایر فعالیت ها، ماهیتی خطرناک دارد و امکان بروز خطاهای انسانی در آنها بیشتر است و همواره از ظرفیت بالایی در ایجاد حوادث برخوردارند. فعالیت های مذکور باید به طور مستمر و منظم پایش شوند تا ریسک وقوع حادثه در آنها به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. این هدف، از طریق انجام مطالعات جامع و اثر بخش امکانپذیر است.