انتقال گاز، شرکتی سرآمد در تراز جهانی است

مدیریت شبکه ای معادل 4 برابر محيط كره زمين

مشعل     شرکت انتقال گاز ایران از لحاظ میزان خطوط لوله، تاسیسات و تجهیزات تحت بهره برداری و بستر مستقل مخابراتی، رتبه نخست را در آسیا و خاورمیانه دارد و پس از کشورهای آمریکا، روسیه و کانادا رتبه چهارم را در جهان به خود اختصاص داده است. این شرکت با ماموریت انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی، چشم انداز افق 1404 خود را شرکتی سرآمد در تراز جهانی پیش بینی کرده است. در همین حال، طی سال های گذشته شاهد ثبت رکوردهای بی نظیر در این شرکت بوده ایم که نشان از مسیری رو به رشد برای دستیابی به چشم انداز تعریف شده در افق 1404 دارد. سوم اسفندماه سال 99 بود که با ثبت رکوردی جدید، حجم گاز شیرین تحويلي به خطوط لوله به 851.4 ميليون متر مكعب گاز رسيد؛ رکوردی که در نوع خود بي نظير بوده و در مقایسه با رکورد ثبت شده در سال قبل (791.6 میلیون متر مکعب) معادل 7 درصد رشد داشت.

در مجموع سال گذشته، 261 میلیارد مترمکعب گاز منتقل شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن (98) با 248 میلیارد مترمکعب، 5 درصد رشد داشته است. براساس پیش بینی ها و برنامه ریزی انجام شده، امسال شاهد ثبت انتقال 267 میلیارد مترمکعب خواهیم بود. در حوزه های دیگر نیز طی سال 99 شاهد ثبت رکوردهایی جدید در شرکت انتقال گاز ایران بودیم. مهدی جمشیدی دانا، مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در این زمینه می گوید: سال گذشته در مجموع 8 هزار و 372 کیلومتر پیگرانی هوشمند در خطوط سوم، چهارم و هفتم سراسري انجام شده است؛ در این عملیات معادل 1 هزار و 596 کیلومتر خط لوله تحت بازرسی قرار گرفته است. همچنین 3 هزار و 790 کیلومتر پیگرانی تمیزکننده و 40 هزار و 915 کیلومتر نیز عملیات نشت یابی خطوط لوله انجام شده است.

 نگاهی به پروژه های شاخص 

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به دیگر فعالیت های شاخص شرکت انتقال گاز ایران می افزاید: اخذ مجوزهای لازم برای برون سپاری 7 تاسیسات تقویت فشار و مراکز بهره برداری، استقرار نظام مدیریت بهره وری همسو با اقدام های یکپارچه شرکت ملی گاز ایران، بومی سازی و به کارگیری بیش از 20 مورد تجهیزات و قطعات اصلی از سوی شرکت های توانمند داخلی و شرکت های دانش بنیان، استقرار سیستم یکپارچه مدیریت انرژی در سطح ستاد و مناطق عملیاتی با الزامات و ویرایش جدید، انجام همه تعميرات اساسي در ایستگاه های تقویت فشار با توانمندی کارکنان شرکت و شرکت های داخلی، تکمیل استقرار سیستم یکپارچه مدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار IPCMMS در 10 منطقه عملیاتی از جمله اقدام هایی به شمار می آید که در سال 99 اجرایی شده است.

مهدی جمشیدی دانا با اشاره به نقشه راه حوزه برون سپاری شرکت اظهار می کند: سال 1400 نیز مطابق سال 99، جلسات مستمر و منظم کمیته اصلی برگزار می شود و با توجه به مجوزهای اخذ شده و برنامه ریزی های به عمل آمده، برون سپاری 5 تاسیسات تقویت فشار گستره BOT به همراه دو تاسیسات تقویت فشار دیگر در حال انجام است. همزمان با این اقدام ها، نقشه راه ده ساله برون سپاری مطابق فرایند پیش بینی شده در حال بازنگری و به روزرسانی است. همچنین طرح فراخوان شناسایی و توانمندسازی پیمانکاران و شرکت های داخلی فعال در حوزه فعالیت های شرکت انتقال گاز جهت برون سپاری، در سال 1400 با جدیت بیشتر در حال پیگیری بوده و اقدام های زیر ساختی لازم برای توسعه رویکرد برون سپاری در سطح شرکت توسط متولیان مختلف هم پیش بینی شده است تا بتوانیم به تمام اهداف تعریف شده در سال 1400 در حوزه برون سپاری دست یابیم.

به گفته مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، توسعه نظام مدیریت نگهداری و تعمیرات و حرکت به سوی مدیریت دارایی فیزیکی، جلوگیری از اتلاف گاز و کاهش هدر رفت آن، استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، برون سپاری تاسیسات انتقال گاز مطابق با نقشه راه برون سپاری، توسعه استقرار نظام مدیریت فرایندهای کسب و کار و مکانیزاسیون فرایندها، توسعه و نگهداشت نظام مدیریت انرژی، طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش، طراحی و استقرار داشبورد اطلاعات مدیریت شرکت انتقال گاز ایران و توسعه توانمندی، شایستگی و انگیزه منابع انسانی از جمله اولویت های کاری سال 1400 به شمار می آید.

   افزایش ظرفیت انتقال

جمشیدی دانا با اشاره به برنامه های شرکت انتقال گاز ایران برای افزایش تولید پارس جنوبی می گوید: متناسب با افزایش تولید 14 میلیون مترمکعب در سایت های 1 و 2 پارس جنوبی در زمستان 1400، تعمیرات خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز در نیمه ابتدایی امسال با اولویت تعمیرات توربوکمپرسور و نقاط حساس خطوط انتقال برنامه ریزی و... در حال انجام است. وی ادامه می دهد: به منظور بهبود ظرفیت انتقال گاز مطابق با برنامه ملزومات سال 1400، نسبت به شناسایی ظرفیت شرکت های متخصص داخلی در جهت افزایش ظرفیت تعمیرات توربو کمپرسورها برنامه ریزی شده است. همچنین برنامه 5 ساله تعمیرات تجهیزات بارز استخراج شده است و در جهت حداکثر کارایی شبکه انتقال گاز، میزان ساعات کارکرد و ظرفیت انتقال گاز تاسیسات تقویت فشار با توجه به زمان باقی مانده تا تعمیرات اساسی مشخص شده است.

تعیین مدل مطلوب و جامع منابع انسانی

در ادامه، محمدرضا فخرایی، مدیر توسعه منابع انسانی و مشاور مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران می گوید: تعیین مدل مطلوب و جامع منابع انسانی شرکت انتقال گاز ایران، عارضه یابی از طریق مصاحبه با مدیران ارشد ستادی و مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز ایران برای تعیین وضع موجود، تعیین فاصله وضع موجود با وضع مطلوب و اولویت بندی اقدام ها و فعالیت های مورد نیاز برای کاهش این فاصله و تهیه برنامه عملیاتی و اجرای آن بر اساس اولویت بندی برنامه استراتژیک حوزه منابع انسانی شرکت، از مهم ترین اقدام های متعددی به شمار می آید که تاکنون صورت گرفته است. مدیر توسعه منابع انسانی شرکت انتقال گاز ایران، ارایه دو نوع آموزش در حوزه های شایستگی عمومی و تخصصی را از برنامه های برای توانمندسازی کارکنان عنوان می کند و ادامه می دهد: تعدادی از این دوره ها به صورت مجازی برگزار شده است؛ همچنین دوره های حضوری مربوطه نیز بعد از رفع محدودیت های کرونا برگزار خواهند شد. فخرایی، مهم ترین چالش حوزه منابع انسانی را تجدید ساختار عنوان می کند و می گوید: توسعه مدیریت و رهبری، نیاز به جانشین پروری و مدیریت استعداد، ایجاد و استقرار سیستم یکپارچه منابع انسانی و ضرورت طراحی سیستم جامع مدیریت عملکرد از دیگر چالش های حوزه منابع انسانی محسوب می شود.وی یادآور می شود: تعیین سمت های کلیدی شرکت انتقال گاز ایران، تعیین شایستگی های اصلی سمت های کلیدی، ارزیابی شایستگی های واجدین شرایط در کانون ارزیابی و تهیه پروفایل شایستگی افراد، تهیه برنامه های توسعه فردی و طراحی نرم افزار مناسب جهت پیاده سازی نظام جانشین پروری در شرکت انتقال گاز ایران از جمله اقدام های انجام شده در حوزه نهادینه سازی نظام جانشــین پروری، توسعه مدیریت و حرفه ای گرایی مبتنی بر شایســتگی در سطح شرکت است. مدیر توسعه منابع انسانی شرکت انتقال گاز ایران در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل و بیمه تکمیلی و اقدامات انجام شده در این حوزه اظهار می کند: طرح طبقه بندی مشاغل، با گروه هدف شاغلین پیمان های مستمر جاری غیر پروژه ای که اطلاعاتشان در سامانه ساپنا درج شده، بر اساس ابلاغیه مقام عالی وزارت برای 4 هزار و 625 نفر از همکاران ستاد و مناطق ده گانه شرکت انتقال در پایان سال گذشته اجرا شد. همچنین بیمه تکمیلی برای گروه های هدف بر اساس مقررات ابلاغی وزارت نفت برای 4هزار و 126 نفر از بیمه شدگان اصلی و درمجموع جهت بیش از 12 هزار نفر از بیمه شدگان اصلی و افراد تحت تکفل در ستاد و مناطق شرکت انجام شده است. وی در پایان تاکید می کند: کارکنان می توانند مشکلات و خواسته های خود را ضمن ملاقات حضوری و ارتباط از طریق فضای مجازی، به صورت تلفنی نیز مطرح کنند.