شرکت پایانه های نفتی ایران

انتصاب فرمانده ارشد پدافند غیرعامل خارک

عباس اسدروز،مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران و مدیر ارشد شرایط اضطراری منطقه عملیاتی خارک درحکمی از سوی غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، به عنوان فرمانده ارشد پدافند غیرعامل جزیره خارک منصوب شد.

محسن ساسانی،جانشین رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور درآیین معارفه مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان فرمانده ارشد پدافند غیرعامل جزیره خارک گفت: این جزیره در زمان جنگ تحمیلی بیش از دو هزار بار مورد هجمه دشمن قرار گرفت، اما لحظه ای صادرات نفت کشور قطع نشد و این موضوع نشان از اهمیت و راهبردی بودن این جزیره دارد.

وی افزود: جزیره خارک با توجه به اهمیت فوق العاده ای که در حوزه صادرات نفت خام برای کشور دارد و لزوم ایجاد هماهنگی و پیوستگی بین بخش های شهری و صنعتی، به لحاظ تخصصی و مدیریتی نقش فرماندهی ارشد در زمان بروز حادثه بسیار مهم است. 

جانشین رییس سازمان پدافند غیرعامل کشورادامه داد: مهم ترین هدف پدافند غیرعامل به کارگیری عوامل بازدارنده ای است که مانع آسیب رساندن به تأسیسات حیاتی شود،ازاین رو برنامه ریزی ها باید  به گونه ای باشد که دشمن نتواند آسیبی به آنها وارد کند.

 ساسانی اظهارکرد: درموضوع پدافندغیرعامل، اقشارمختلف مردم،مسئولان،همچنین نیروهای نظامی وانتظامی درهرشرایطی باید آمادگی های لازم را برای مقابله با تهدیدها وخطرهای احتمالی دشمنان در حوزه های مختلف داشته باشند.

 وی تأکید کرد:اهمیت وضرورت نهادینه سازی اصول وملاحظات پدافندغیرعامل در جزیره خارک به منظورکاهش آسیب پذیری،تسهیل مدیریت شرایط اضطراری و تداوم کار گروه های ضروری در برابر تهدیدها و توجه به اهمیت وحساسیت این منطقه به لحاظ سیاسی، امنیتی، دفاعی و اقتصادی، موضوعی مهم است.

جانشین رییس سازمان پدافند غیرعامل کشورتصریح کرد:موارد پیش گفته باید درطرح پدافند غیرعامل جزیره لحاظ شوند و بر اساس مفاد طرح و شرح وظایف محوله عمل شود.

اسدروزنیزبا بیان این که جزیره خارک نمادخودباوری، مقاومت و پایداری در دوران گذشته ودردفاع مقدس بوده است، اظهار کرد:با توجه به وجود تأسیسات حیاتی دراین جزیره و صادرات 93 درصد نفت خام کشور ازآن،موضوع پدافندغیرعامل در جزیره لاوان بسیار اهمیت دارد. وی با اشاره به این که پدافندغیرعامل مجموعه اقدام های غیرمسلحانه ای است که بازدارندگی ایجاد می کند،اظهارکرد:این مهم درصورت بروزتهدید،آسیب پذیری رابه حداقل می رساند و افزون بر امکان تداوم فعالیت ها،مدیریت بحران را تسهیل می کند.

 

  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 بومی سازی 2 شناساگر شیمیایی

کارشناسان معاونت مطالعات شیمیایی وآزمایشگاه های کنترل کیفیت مدیریت امورفنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب موفق به ساخت دو شناساگر شیمیایی شدند.

هومن محمدشاهی،معاون مطالعات شیمیایی و آزمایشگاه های کنترل کیفیت مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب گفت: این شناساگرها که شامل فروور و سولفاور هستند پیش از این امکان ساخت در داخل کشور را نداشتند و با هزینه بالا از شرکت های خارجی خریداری می شدند. وی با اشاره این که درعلم شیمی طیف وسیعی ازشناساگرها برای اندازه گیری گونه های شیمیایی درنمونه های آب وپساب های صنعتی بااستفاده از دستگاه های طیف سنج نوری به کار می روند، کاربرد شناساگرهای فروور وسولفاور را اندازه گیری یون های آهن و سولفات در این نمونه ها عنوان کرد.

معاون مطالعات شیمیایی و آزمایشگاه های کنترل کیفیت مدیریت امورفنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بابیان این که ساخت این شناساگرها در ابتدای سال گذشته با هدف استقلال نسبی درتأمین مواد شیمیایی کلیدی و پرمصرف در دستور کاراین معاونت قرارگرفت، اظهار کرد: پس ازچند ماه  فعالیت تحقیقاتی وآزمایشگاهی،کارشناسان متخصص در آزمایشگاه های تجزیه و ارزیابی های عمومی وعملیاتی مارون، موفق شدند به دانش ساخت آنها دست یابند.

 

    پژوهشگاه صنعت نفت

گسترش  شبکه های همکاریِ با بخش خصوصي

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان این که همکاری شرکت های داخلی از اهداف مهم این مجموعه است، برگسترش شبکه های این همکاری با بخش خصوصی تاکیدکرد. جعفرتوفیقی درحاشیه امضای دو قرارداد با شركت های آزماسنجش پيشرو وتاف فناور پارس گفت:باتوجه به ظرفیت های(دانشگاه هاوشرکت های دانش بنیان) موجود در کشور، تصمیم نداریم همه فعالیت های سازمان راخودمان انجام دهیم و بر این باوریم که فعالیت های گروهی ازنظر زمان واقتصادی،مقرون به صرفه و ازاثربخشی بالایی برخوردارند. وی بااشاره به این که چهره علم وفناوری درکشورتغییرکرده است،افزود:آموزش دانشجویان درکشور دراين سال ها به گونه ای بوده که به نتایج اثربخش منجر شده است و از سوی ديگر اعضای هيات علمي دانشگاه ها نیز توانسته اند فناوری هایی درتراز جهانی خلق کنند.

توفیقی با تاکید بر وقوع تحولات شگرف درحوزه علمی وفناوری،حضورشرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها،همچنین ایجاد پارک های علم و فناوری و ساخت تجهیزات داخلی را از نشانه های این تحولات گسترده در چند سال اخیر برشمرد.

 

     شرکت نفت خزر

آماده سازی شناورهای کاسپین برای انجام تعمیرات

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان این که همکاری شرکت های داخلی از اهداف مهم این مجموعه است، برگسترش شبکه های این همکاری با بخش خصوصی تاکیدکرد. جعفرتوفیقی درحاشیه امضای دو قرارداد با شركت های آزماسنجش پيشرو وتاف فناور پارس گفت:باتوجه به ظرفیت های(دانشگاه هاوشرکت های دانش بنیان) موجود در کشور، تصمیم نداریم همه فعالیت های سازمان راخودمان انجام دهیم و بر این باوریم که فعالیت های گروهی ازنظر زمان واقتصادی،مقرون به صرفه و ازاثربخشی بالایی برخوردارند. وی بااشاره به این که چهره علم وفناوری درکشورتغییرکرده است،افزود:آموزش دانشجویان درکشور دراين سال ها به گونه ای بوده که به نتایج اثربخش منجر شده است و از سوی ديگر اعضای هيات علمي دانشگاه ها نیز توانسته اند فناوری هایی درتراز جهانی خلق کنند.

توفیقی با تاکید بر وقوع تحولات شگرف درحوزه علمی وفناوری،حضورشرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها،همچنین ایجاد پارک های علم و فناوری و ساخت تجهیزات داخلی را از نشانه های این تحولات گسترده در چند سال اخیر برشمرد.

 

    شرکت نفت خزر

آماده سازی شناورهای کاسپین برای انجام تعمیرات

شرکت نفت خزر از سبک سازی شناورهای کاسپین 1 و 2 به منظور انجام تعمیرات زیر آبی خبر داد.

محمد ترابی، رئیس منطقه عملیاتی شرکت نفت خزر با بیان این که شناورها به منظور تعمیرات زیرآبی و روزآمد کردن گواهینامه ها و الزام های مربوط به صورت ادواری به حوضچه خشک اعزام می شوند،اظهارکرد:شناورهای کاسپین 1و2 نیز درمرحله ای قرار گرفته اند که باید به حوضچه خشک اعزام شوند.

وی بااشاره به این که شناورها برای ورود به حوضچه خشک باید سبک سازی وبا حداقل وزن واردآن شوند،تصریح کرد:به همین دلیل تخلیه همه بارهای اضافی ازقبیل زنجیرها و سیم های مربوط به پیش لنگراندازی از داخل چاه زنجیر و دوارهای شناور امری ضروری است.

رئیس منطقه عملیاتی شرکت نفت خزرگفت: برای حصول اطمینان ازمخازن آب توازن، این مخازن نیزیک به یک با هدف تخلیه کامل آب ومواد جا مانده درآنها بازوبازرسی می شوند.

ترابی اظهارکرد:عملیات ازآب گیری و به آب اندازی شناورها درحوضچه خشک از طریق  بالشتک های هوا انجام می شود وضروری است وزن شناوربه کمترین مقدارخود برسد.

 

   شرکت ملی حفاری ایران

ابلاغ پیام تسلیت وزیر نفت به داغدیدگان حادثه چشمه خوش

مدیران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران وملی حفاری ایران پیام تسلیت وزیر نفت و جامعه صنعت نفت را به خانواده داغدیده جان باختگان حادثه چشمه خوش ابلاغ و با ایشان ابراز همدردی کردند.

حمیدرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در دیدار با خانواده زنده یاد محمد رشیدی از کارکنان مدیریت خدمات فنی این شرکت که درحادثه چشمه خوش درگذشت، ضمن ابلاغ پیام تسلیت وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: محمد بزرگوار انسانی شریف، سختکوش، تلاشگر و متخصص دربخش خدمات فنی تخصصی بود که در همه سال های عمربا برکت خود از هیچ تلاش و کوششی درعرصه خدمت به کشور دریغ نکرد وکارکنان شرکت همیشه از او به نیکی درصنعت حفاری یاد خواهند کرد و خاطره اش جاودان خواهد ماند.

پیکر زنده یاد محمدرشیدی 20 تیرماه باحضور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران،شماری از مدیران و روسای عملیاتی و ستادی و جمعی از همکاران مرحوم به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع وخاکسپاری پیکر شریف مهران تنگستانی، یکی دیگراز جان باختگان حادثه انفجار خط لوله چشمه خوش- اهواز نیزبا حضور معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درامورتولید، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران وجمعی دیگرازمدیران و کارکنان این شرکت و شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در «بهشت فاطمیه» تهران برگزار شد.

 دراین مراسم،رامین حاتمی، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ضمن ابلاغ پیام تسلیت وزیرنفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به خانواده داغدیده و ابراز همدردی، ازایشان دلجویی کرد.

مراسم تشییع وخاکسپاری پیکرشریف بهمن ایوبی از دیگر جان باختگان حادثه انفجارخط لوله چشمه خوش-اهوازنیزباحضورجمعی ازمدیران وکارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران وشرکت بهره برداری نفت وگازغرب در«بهشت معصو مه» شاهین شهراصفهان برگز ارشد.

محمدرشیدی، بهمن ایوبی و مهران تنگستانی،15 تیرماه به علت بروز حادثه در خط لوله انتقال نفت چشمه خوش – اهواز جان باختند.

 

   شرکت گاز استان تهران

 بهره مندی بیش از 98درصدی جمعیت از گاز طبیعی

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران از بهره مندی 98.7 درصدی جمعیت این استان از گاز طبیعی خبر داد.

سعید توکلی درحاشیه نشست مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گاز استان تهران اظهار کرد:این شرکت  درسال گذشته، 463کیلومتر شبکه گذاری و توزیع،12هزار و636 مورد نصب انشعاب شهری و روستایی و124 هزار و186 مورد اشتراک پذیری را در کارنامه دارد.

وی افزود: ازمجموع پروژه های گازرسانی انجام شده درسال قبل،گازرسانی به 20 روستا به مرحله بهره برداری رسیده و  گازرسانی به 35روستا نیز در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با بیان این که هم اکنون 49 شهر و 539 روستای این استان ازگازطبیعی بهره مند هستند،ضریب پوشش گازرسانی شهری را99.9 درصد و گازرسانی روستایی  را 97.5 درصد اعلام کرد.

توکلی همچنین با اشاره به برخی اقدام های سال گذشته شرکت گاز استان تهران، استفاده از وبینار در بستر کاملاً بومی برای نخستین بار در شرکت های گازاستانی،به صفر رساندن نشتی های زیرزمینی و رو زمینی،استفاده از روش کامپوزیت برای تعمیر واستحکام دهی به خطوط لوله گاز و تولیدمرکاپتان بامشخصات جدید برای نخستین بار درکشور را از جمله اقدام های این شرکت در سال گذشته عنوان کرد.

وی یادآورشد:اجرای پروژه مدیریت استعداد وتوانمندسازی فردی وسازمانی برای نخستین بار درشرکت ملی گازایران،تهیه کتاب مجموعه سؤال های فنی وعملیاتی حوزه گازرسانی و افزایش ضریب اطمینان شبکه گازدرقالب طرح مقاوم سازی،دیگرموارد انجام شده به وسیله شرکت گاز استان تهران در سال 1399 است.

 

 

   پالایشگاه شهید هاشمی نژاد

 همکاری با دانشگاه آزاد خراسان رضوی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی وجمعی از مسئولان این واحد ازشرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد بازدید کردند و برای همکاری از نزدیک با فعالیت های این مجتمع در حوزه تولید گاز طبیعی آشنا شدند.

مسعود طاهری لاری هدف از این بازدید را ارتباط و همکاری بخش صنعت با واحدهای دانشگاهی، ارائه راهکارها و زمینه های مشارکت نخبگان دانشگاهی با صنعت نفت و گاز عنوان کرد.

وی تاکید کرد: اقدام های ارزشمندی درحوزه تولید گازطبیعی، تأمین انرژی مصارف خانگی وصنعتی وفرآیندها دراین نقطه مرزی به ثمرنشسته است وشاهد بهره وری در حوزه های مختلف عملیاتی هستیم.

رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان خراسان رضوی با بیان اینکه دانشگاه به دنبال همکاری پایدارباصنعت گاز و گسترش این همکاری است، تصریح کرد:به منظور ارتباط صنعت با دانشگاه واستفاده ازتوانمندی های تحقیقاتی، تفاهم نامه همکاری دوجانبه ای بارویکرد آموزش و پژوهش باهدف تعامل بیش ازپیش صنعت با دانشگاه میان این دو بخش امضاخواهد شد تا ورود هرچه بیشتر دانشگاه به حوزه صنعت، مسائل تحقیقاتی تکمیل شود و به نتیجه برسند.