شرکت ملی گاز ایران

اصلاح و تغییر در مهندسی ساختار همسو با چابک سازی سازمان

مدیرمهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران بر اصلاح و تغییر در مهندسی ساختار همسو با چابک سازی سازمان تأکید کرد.

مجید کشاورز در بازدید دو روزه از شرکت گاز استان اصفهان و بررسی و بازدید میدانی ازساختارسازمانی این شرکت،اظهار کرد: یکی از اهداف دیدارهای مستقیم در بحث ساختار سازمانی، نزدیک کردن سطح توقع ها و مطالبات همکاران با سیاست های بالادستی وزارت نفت و برنامه ششم توسعه است. وی افزود: به منظور توسعه و صیانت از سرمایه های انسانی متعهد،دانش محور وخلاق، همچنین استفاده حداکثری ازظرفیت ها و توانمندی ها بررسی میدانی از ساختار سازمانی این شرکت با هدف تقویت انگیزه خدمت رسانی انجام می شود.

مدیر مهندسی ساختارشرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه خدمات این شرکت به نقاط دور دست ایران اسلامی رسیده است و بخش عمده انرژی کشورتوسط شرکت های گاز استانی توزیع می شود،گفت:می دانیم که تغییردرساختار شرکت های گازاستانی ضروری است والبته محدودیت هایی نیز وجود دارد.

کشاورز تصریح کرد: هر شرکت یا مجموعه ای برای انجام کار خود نیاز به راهبرد دارد و برای آن برنامه ریزی می کند؛مهندسی ساختارنیزدر راهبرد خودابتدا از طریق کاربینی، سنجش زمان کار و مدت انجام کار یا سایت بینی( بازدید از مناطق عملیاتی)،به طراحی ساختار مناسب سازمانی برای رسیدن به آن هدف اقدام و براساس نظام طبقه بندی مشاغل، پایه های سازمانی  راتعیین و در سیستم تغذیه می کند. وی موضوع برون سپاری و واگذاری اداره شهرها به بخش خصوصی و تمرکز بر ساختار نظارتی به جای تصدی گری را در تصمیمات مهندسی ساختار بسیار مهم دانست.

 کشاورزتصریح کرد:مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران با همه توان مدیریتی و کارشناسی همسو با بهبود و به روزرسانی ساختار شرکت های گاز استانی تلاش می کند.

سیدمصطفی علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان نیز گفت: هر سازمانی بر اساس زمان وشرایط وتوسعه شرح وظایف نیازبه ارتقای پایه های سازمانی،غنی سازی و بازنگری ساختارسازمانی مشاغل دارد.

 وی تصریح کرد: با بلوغ شرکت نیازبه نیروی انسانی جدید و ارتقای پایه های قبلی به وجود می آید؛ بر همین اساس امیدواریم که دراین هم اندیشی به بازآرایی سازمانی وحفظ و نگهداشت نیروهای باتجربه دست یابیم.

وی با اشاره به تعدد و پراکندگی شهرها و روستاهای اصفهان، فواصل بسیار زیاد آنها از خطوط تغذیه و انتقال گاز، بر لزوم پویایی و منعطف بودن ساختار سازمانی تاکید کرد و گفت: ارتقای سمت های سازمانی و غنی سازی شغلی در این شرکت مورد نیاز است زیرا بلوغ شرکت نیاز به تجدید ساختار متناسب با نیاز سازمانی را می طلبد.

 

  گروه پتروپارس

 آغاز انتقال لوله های جداری میدان نفتی فروزان

مدیرعامل گروه پتروپارس گفت: با حمل وبارگیری نخستین محموله از لوله های جداری مورد نیاز پروژه ازدیاد برداشت میدان نفتی فروزان، گام به گام بر سرعت روند اجرای این پروژه افزوده می شود.

حمیدرضامسعودی بااشاره به اینکه لوله های جداری که باقطرهای مختلف درون چاه قرار می گیرند،مهم ترین تجهیزات موردنیاز درحفاری چاه های نفت به شمار می آیند، تصریح کرد:خرسندیم که نخستین محموله این تجهیزات از سوی یک شرکت ایرانی تولید شده، پس از انجام تست های فنی، برای نصب در میدان فروزان، راهی بوشهر شده است. وی در مورد چگونگی انجام تعهدات و زمان بندی تولید وتحویل این محصول گفت: براساس قراردادمنعقد شده بایک شرکت لوله سازی داخلی دربهمن ماه پارسال،مرحله نخست این لوله ها آماده شدوبه موازات اجرای حفاری ها،باقی مانده لوله ها طی ماه های آینده،مرحله به مرحله تولید و تحویل خواهند شد. مدیرعامل گروه پتروپارس با بیان اینکه سیاست گذاری و راهبرد این شرکت حمایت از کالای ایرانی وظرفیت سازی برای توانمندی شرکت‎های داخلی است، یادآوری کرد: شرکت لوله ساز طرف قرارداد تنها شرکت ایرانی تولیدکننده این نوع لوله ها در کشور محسوب می شود که کیفیت محصولات آن مورد تأیید وزارت نفت است. مسعودی با تأکید بر اینکه بیش از 85 درصد کالاها و خدمات مورد استفاده در میدان نفتی فروزان از داخل کشور تأمین می شود، ادامه داد: بدون تردید اعتماد به توانمندی سازندگان داخلی سبب رشد و گسترش آنها و افزایش اشتغال برای جوانان و متخصصان داخلی و کاهش وابستگی می شود.

 

    شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

برگزاری دوره های آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی

دوره های آموزشی مقدماتی روش های صرفه جویی انرژی درساختمان باهمکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،معاونت زنان وخانواده ریاست جمهوری و سازمان قرآنی جهاد دانشگاهی به عنوان مجری ازطریق سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

این دوره های آموزشی همسو باتفاهم نامه میان وزارت نفت ومعاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری که آذرماه پارسال با هدف استفاده از ظرفیت زنان در بهینه سازی مصرف انرژی امضا شد، برگزار می شود. هم اکنون نیز دوره های آموزشی روش های صرفه جویی انرژی با تدریس احمد فضلی، محمد معماری فر وافسانه مهری ازکارشناسان اندازه گیری و صحه گذاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به صورت مجازی برای سازمان های مردم نهاد (سمن ها)،فعالان محیط زیست، دانشجویان و فارغ التحصیلان علاقه مند به موضوع انرژی در حال برگزاری است.

دوره های پیشرفته روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان و مدیریت انرژی و معاینه فنی موتورخانه با تدریس ایمان طباطبایی و محمد میرزایی از کارشناسان بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز به زودی برگزار خواهد شد.

سمن های فعال در حوزه زنان، محیط زیست و دانشجویان علاقه مند به این حوزه می توانند با مراجعه به نشانی https://qurani.jdereg.ir در این دوره آموزشی ثبت نام و شرکت کنند.

 ثبت نام کنندگان می توانند درسه بازه زمانی ساعت 9، 16 و 21 دراین کلاس ها به نشانی http://lms.jde.ir شرکت کنند.

 

    شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

طبقه بندی مشاغل نیروهای پیمانکار

دوره های آموزشی مقدماتی روش های صرفه جویی انرژی درساختمان باهمکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،معاونت زنان وخانواده ریاست جمهوری و سازمان قرآنی جهاد دانشگاهی به عنوان مجری ازطریق سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

این دوره های آموزشی همسو باتفاهم نامه میان وزارت نفت ومعاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری که آذرماه پارسال با هدف استفاده از ظرفیت زنان در بهینه سازی مصرف انرژی امضا شد، برگزار می شود. هم اکنون نیز دوره های آموزشی روش های صرفه جویی انرژی با تدریس احمد فضلی، محمد معماری فر وافسانه مهری ازکارشناسان اندازه گیری و صحه گذاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به صورت مجازی برای سازمان های مردم نهاد (سمن ها)،فعالان محیط زیست، دانشجویان و فارغ التحصیلان علاقه مند به موضوع انرژی در حال برگزاری است.

دوره های پیشرفته روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان و مدیریت انرژی و معاینه فنی موتورخانه با تدریس ایمان طباطبایی و محمد میرزایی از کارشناسان بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز به زودی برگزار خواهد شد.

سمن های فعال در حوزه زنان، محیط زیست و دانشجویان علاقه مند به این حوزه می توانند با مراجعه به نشانی https://qurani.jdereg.ir در این دوره آموزشی ثبت نام و شرکت کنند.

 ثبت نام کنندگان می توانند درسه بازه زمانی ساعت 9، 16 و 21 دراین کلاس ها به نشانی http://lms.jde.ir شرکت کنند.

 

    شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

طبقه بندی مشاغل نیروهای پیمانکار

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل نیروهای پیمانکار شاغل در واحدهای ستادی و عملیاتی خبر داد.

حمید کاویان،مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در تشریح الزام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گفت:با وجود محدودیت های ناشی ازهمه گیری ویروس کرونا و کاهش زمان اداری،این طرح انگیزشی اجرا ومزایای مرتبط با آن به 1678نفر نیروی انسانی تابع قانون کار در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون محاسبه و بر اساس شاخص های طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت شد.

 وی افزود: این طرح باهدف ایجاد عدالت و درنظر گرفتن سنوات خدمت متناسب با مشاغل وشاخص های مرتبط ازسال 1399 آغاز وفعالیت های اجرایی مرتبط با پرداخت آن در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون پایان یافته است.

 مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون ادامه داد: نیروی ارکان ثالث شرکت در قالب پیمان های مستمر غیرپروژه ای در سال 1400با رعایت شرایط احراز، از گروه شغلی و مزد مربوط به شغل و مزد سنوات برخوردار می شوند.

کاویان ازحسن همکاری کارکنان این شرکت دربخش های مدیریت منابع انسانی، امور مالی، امور حقوقی و ستاد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که فرآیند اجرا و پرداخت این طرح را راهبری کردند، قدردانی کرد.

 

   مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

استفاده از گیج های درون چاهی ساخت داخل در چاه های اکتشافی

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از استفاده موفق ازگیج های درون چاهی ساخت داخل در عملیات آزمایش سازند چاه های اکتشافی خبر داد. برای نخستین بار درعملیات آزمایش سازند به وسیله ابزار Full Bore DST درچاه های اکتشافی رام وگناوه، ازگیج های درون چاهی وحمل کننده های(Gauge Carrier) ساخت داخل استفاده شد.

ثبت اطلاعات فشار و دما به کمک این گیج ها با وجود فشاربالای بن چاهی حین عملیات اسیدکاری، دمای بالای بن چاهی وطولانی بودن زمان عملیات آزمایش،با موفقیت انجام شد و حمل کننده های آن نیز عملکرد خوبی در مقابل فشارهای بالای بن چاهی داشتند. ساخت این گیج ها و طراحی و ساخت حمل کننده های آن به وسیله شرکت های ایرانی انجام شده است و با توجه به محدود بودن منابع، زمان بر بودن ثبت سفارش خرید از منابع خارج از کشور و وجود تحریم ها، در دستورکار پیمانکار اداره آزمایش چاه های مهندسی نفت قرار گرفت. این گیج ها که باپذیرفتن همه مسئولیت ها و ریسک های آن ازسوی پیمانکار درعملیات آزمایش چاه های اکتشافی استفاده شد،با توجه به حساسیت بالای عملیات، منحصربه فرد است.

در نشست ها وهم اندیشی های مختلف برای تأیید فنی این گیج ها،ازآنجا که نهادومرجع رسمی وغیررسمی در داخل کشوربرای کسب تأییدیه فنی وجودنداشت، استفاده هم زمان از گیج های ایرانی وگیج های مشابه آمریکایی،کانادایی و فرانسوی، ملاک ارزیابی قرارگرفت.

ارزیابی های انجام شده درعملیات تست میدانی،نشان داد که نتایج داده های ثبت شده به وسیله گیج های ساخت داخل و نمونه های خارجی، به طور کامل با هم منطبق بوده است.

علی اصغرشکوهی،رئیس اداره آزمایش چاه های مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: استفاده از توان داخل در زمینه های مختلف، سرلوحه سیاست های کاری این امور است و امیدواریم بابهره مندی ازتوانمندی سازندگان داخلی، شاهدخودکفایی درساخت و استفاده از تجهیزات پیشرفته صنایع نفت و گاز در کشور باشیم.

 

    شرکت ملی نفت

انتصاب رییس بازرسی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درحکمی،رضا مرادی حقیقت را به عنوان رئیس بازرسی این شرکت منصوب کرد.

در متن حکم مسعود کرباسیان، معاون وزیر نفت خطاب به مرادی حقیقت آمده است: با عنایت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان رئیس بازرسی شرکت ملی نفت ایران منصوب می گردید.

توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند منان خواستارم.

 

 

    پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام

49 میلیون لیتر صرفه جویی مصرف بنزین در سال 99

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام گفت:سال گذشته باجایگزینی گاز طبیعی فشرده(سی ان جی) درمصرف 49 میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شده است.

علی اصغرچاغروندی بابیان این که این میزان مصرف درمقایسه با سال قبل از آن حدود6 میلیون لیتر افزایش داشته است،رشد مصرف سی ان جی را دربازه زمانی یاد شده درقیاس با سال 98 چهارده درصد اعلام کرد. وی گفت: دراستان ایلام 23باب جایگاه سی ان جی با بهره گیری از116نازل،به صورت شبانه روزی درحال خدمت رسانی هستند. چاغروندی بااشاره به این که ارتقای کمی وکیفی جایگاه های عرضه سوخت ازجمله برنامه های این منطقه عملیاتی است، برهماهنگی  وتعامل با اداره استاندارد و مالکین جایگاه ها به منظور تحقق این مهم تاکید کرد.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام همچنین ازتامین سوخت هوایی با مبدا پرواز ازایلام به دیگر نقاط کشور برای 1378 سورتی پرواز درسال گذشته خبرداد.

وی گفت: سال گذشته برای این تعداد پرواز دومیلیون و 660 هزار و 815 لیتر سوخت هوایی (ATK) تامین شده است.

به گفته چاغروندی از ابتدای امسال تاکنون نیز 92 هزار و 150 لیتر سوخت هوایی برای 55 سورتی پرواز تامین شده است.

 

   پژوهشگاه صنعت نفت ایران

 امضای قرارداد همکاری با پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی

پژوهشگاه صنعت نفت وپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با هدف مطالعات منابع هیدرات گازی دریای عمان، قرارداد همکاری امضا کردند. جعفرتوفیقی،رئیس پژوهشگاه صنعت نفت ایران در حاشیه امضای این قرارداد به اهمیت انجام این پروژه اشاره و تصریح کرد: این همکاری بسیار ارزشمند است زیرا پروژه ملی و بسیار بزرگی از نظر دانش فنی به شمار می آید. وی با بیان این که پروژه مطالعات منابع هیدرات گازی دریای عمان برای مدیریت اکتشاف نیزبه عنوان کارفرما اهمیت ویژه ای دارد، تصریح کرد:باتوجه به این مهم ضرورت دارد که باهمکاری مشترک و استفاده از ظرفیت های دانشی،مدیریتی و اجرایی پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی بتوانیم پروژه موفقی را انجام دهیم. رئیس پژوهشگاه صنعت نفت بااشاره به این که گروهی ازاستادان ومحققان برجسته در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی فعالیت می کنند، اظهار کرد: با توجه به توان علمی،مدیریتی و دانشی دو طرف دراین پروژه عظیم،اطمینان دارم تجربه موفقی ثبت خواهد شد. ناصرکشاورز فرج خواه،مدیرطرح مطالعه کمی و کیفی منابع هیدرات گازی دریای عمان، نیز با اشاره به روند اجرای این طرح بزرگ گفت: در همکاری با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در زمینه مطالعات منابع هیدرات گازی، مطالعه منابع هیدرات گازی دریای عمان درسال 1397 دریک برنامه اجرایی چهار ساله به پژوهشگاه صنعت نفت واگذار شده است. وی بابیان اینکه دردوسال گذشته،بیشترمطالعات لرزه نگاری، موضوع کاری محققان پژوهشگاه صنعت نفت بوده است، تصریح کرد: این طرح 11مرحله فنی را شامل می شود که دومرحله آن موضوع همکاری پژوهشگاه صنعت نفت با پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی خواهد بود. وی نمونه برداری از آب و رسوبات دریای عمان را بخش دیگر این همکاری عنوان کرد.

 پژوهشگاه درصدد استفاده بهینه از دانش بنیان ها

پژوهشگاه صنعت نفت به دنبال دستیابی به یک اجماع از توانمندی شرکت های دانش بنیان برای ارائه روش های نو در زمینه تصفیه پساب و بازیافت آب است.

بهنام راسخ،رئیس پژوهشکده محیط زیست وبیوتکنولوژی این پژوهشگاه افزود: یکی از معضلات اساسی توسعه صنعتی وافزایش جمعیت، تولیدحجم انبوهی ازپسماندها و پساب های صنعتی است.

 وی با بیان این که روش های رایج تصفیه پساب و بازیافت آب، با توجه به افزایش نوع و حجم آلاینده ها،کارایی بالایی ندارند، تصریح کرد:محققان این حوزه همواره در پی دستیابی به روش های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی نوین فرآیند تصفیه پساب ها به ویژه پساب های خاص با سرعت و کیفیت بالاتر بوده اند، تا بتوان منابع را درسریع ترین زمان به چرخه مصرف برگرداند. وی با تأکید بر اینکه روش های نو مبتنی بر استفاده از غشاهاست، افزود: غشاهایی که برای فرآیند تصفیه آب و پساب استفاده می شوند همگی بر پایه جداسازی ذرات یا املاح محلول از آب و پساب است و در گروه های میکروفیلتر، اولترافیلتر، نانوفیلتر و اسمز معکوس قرار می گیرند.