خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس

خط لوله گوره - جاسک پیگرانی شد

معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس گفت: پیگ رانی خط لوله ۴۲اینچ نفت خام گوره -جاسک در گستره 1انجام شد. نادرسلحشورافزود: پیگ رانی محدوده گستره 1با برنامه ریزی و هدایت مسئولان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس، ستاد وهمکاری دیگر مناطق خطوط لوله و مخابرات  نفت انجام شده است. به گفته وی، پیگ رانی محدوده گستره 2 خط لوله انتقال نفت گوره – جاسک نیز درحال انجام است. سلحشورادامه داد: دراین عملیات به منظور راه اندازی خط لوله42اینچ درگستره تعیین شده، دو دستگاه پیگ با ترتیب و فواصل زمانی مشخص ارسال شد. وی اظهارکرد:درعملیات مزبورفاصله بین پیگ اول وپیگ دوم باآب پرشد تادرصورت ایجاد بروزخطا،مشکل بدون هیچ گونه آلودگی زیست محیطی برطرف شود. معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس همچنین از بررسی عملکرد شیرهای بین راهی خط لوله 42اینچ نفت خام گوره- جاسک خبر داد و افزود: در این عملیات شیرهای بین راهی در گستره 3و 4  خط لوله ۴۲اینچ نفت خام گوره - جاسک بررسی شد.

برقراری ارتباط مخابراتی مرکز انتقال نفت گوره - جاسک

رئیس انتقال ودیتای شرکت خطوط لوله ومخابرات منطقه خلیج فارس از برقراری ارتباط مخابراتی صوت و تصویر بین مراکز انتقال در مرکز انتقال نفت گوره به جاسک خبر داد. مرتضی صالحی گفت: ارتباط مخابراتی مرکزانتقال نفت گوره و تلمبه خانه شماره 1، 2 و 3 پروژه راهبردی گوره به جاسک بامرکز منطقه فارس و اتصال آن به خط ارتباطی اختصاصی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به همت همکاران مخابرات منطقه فارس برقرار شد.

وی افزود: با توجه به اینکه برای انتقال ایمن و مطمئن نفت و فرآورده های نفتی، ارتباط مخابراتی دوسویه پایدار ومطمئن صنعتی میان مراکزانتقال امری ضروری و اجتناب ناپذیراست،به همین دلیل مسئولیت طراحی و برقراری لینک مخابراتی مراکز انتقال نفت PS2 ،PS2 و PS3 این پروژه بزرگ و راهبردی انتقال نفت گوره به جاسک به مخابرات منطقه فارس محول شد. رئیس انتقال و دیتای شرکت خطوط لوله ومخابرات منطقه خلیج فارس تأکید کرد: با بازدید معاونت مخابرات مناطق فارس وخلیج فارس ازمحل و بررسی همه جوانب،طرح و انجام جلسات کارشناسی دوطرح موقت (با استفاده از لینک مخابراتی اختصاصی شرکت و استفاده از امکانات شرکت های مخابراتی ثالث) وطرح دائم (با استفاده از لینک مخابراتی اختصاصی شرکت) به ستاد پیشنهاد شد.

صالحی تصریح کرد: با توجه به زمان بر بودن طرح دائم و زمان اندک باقیمانده تاافتتاح پروژه، مقررشد به موازات اجرای طرح موقت،مراحل اجرای طرح دائم نیز در دستور کار قرار گیرد.

 

  خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه جنوب شرق

 کاهش زمان دسترسی  به خطوط لوله در زمان عملیات

رییس نگهداری وتعمیرات خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه جنوب شرق گفت: زمان دسترسی به خطوط لوله در مواقع اجراي عملیات  کاهش می یابد. سیدامین آل طه افزود:با توجه به ضرورت دسترسی سریع به مسیر خطوط لوله وفنس ولوهای بین راهی ومشخص کردن ابتدا وانتهای راه های دسترسی،این واحد پس ازجمع آوری اطلاعات مسیر وتهیه کروکی نسبت به جای گذاری مارکربتونی، تابلوی راهنما و تعبیه نماد به همراه درج شماره ولو، سایز خطوط و دیگر اطلاعات فنی در مسیرهای تعیین شده جاده های اصلی خطوط انتقال فرآورده های نفتی رفسنجان -یزد-نایئن اقدام کرده است. به گفته آل طه عملیات فازسوم وپایانی پروژه جای گذاری مارکر بتونی و نصب تابلوهای راهنمای دسترسی به فنس ولوها در تمام مسیر خطوط انتقال فرآورده های نفتی منطقه جنوب شرق انجام شده است. وی افزود:این اقدام موجب کاهش زمان دسترسی به خطوط لوله در مواقع عملیاتی شده است و کاهش خسارات ناشی از بروز حوادث را در پی دارد. مارکرگذاری پیش از این درمسیر خطوط لوله رفسنجان-کرمان و رفسنجان-سیرجان انجام شده بود؛درادامه نیزاطلاعات مکانی نصب مارکرها وتابلوهای مذکور درنرم افزار GIS وارد خواهد شد.

 

    شرکت نفت خزر

نوسازی سیستم های ایمنی سکوی امیرکبیر

مدیرمهندسی و ساختمان شرکت نفت خزر از نوسازی سیستم های ایمنی وآتش نشانی سکوی ایران امیرکبیر خبرداد.

مسعود پارسی افزود: باتوجه به گذشت مدت زمان طولانی از نصب و بهره برداری سیستم ها و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و نجات جان در سکوی ایران امیرکبیر، همچنین به منظور حفظ استانداردها، رعایت الزامات ایمنی افراد و سازه وحفظ تجهیزات باارزش موجود در این سکو،تصمیم گرفته شد پروژه هایی در بخش های ایمنی و آتش نشانی،سیستم اعلان خطر و حریق و سیستم نجات جان، اجرایی شود تا در صورت تصمیم به اجرای عملیات حفاری، این سیستم ها آماده عملیات باشند. وی گفت:پس ازبررسی های کارشناسی سیستم ها و نیازهای تعمیراتی وجلب موافقت مدیریت شرکت،مقررشد انجام تست،شناسایی نقایص، تعمیر وتعویض و بازرسی فنی سیستم های ایمنی و آتش نشانی سکو از طریق فراخوان عمومی به یک شرکت دارای مجوز فعالیت تخصصی و مورد تأیید مؤسسه های رده بندی واگذار شود. مدیر مهندسی وساختمان شرکت نفت خزرگفت:براساس قوانین فعالیت های دریایی، همه مراحل انجام کار،بازرسی ها وصحت عملکرد سیستم ها باید مطابق با قوانین مصوب سازمان بنادر و دریانوردی،استانداردهای بین المللی وکدهای تعریف شده منطبق با سکوی ایران امیرکبیر انجام و تأییدیه یک مؤسسه رده بندی مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی دریافت شود.

 

    شرکت نفت فلات قاره ایران

تولید زودهنگام ابوذربا پایان عملیات لوله گذاری

فرآیند تولید زودهنگام میدان ابوذربا پایان یافتن عملیات اجرایی لوله گذاری این میدان حد فاصل سکوی AC با  A20 و سکوی AA با A21 به طول تقریبی17کیلومتر درسایزهای 8و 12 اینچ، پس از انجام عملیات حفاری به وسیله دکل سحر 2 که درحال حرکت به سمت این میدان است، آغاز می شود.

عملیات لوله گذاری در کوتاه ترین زمان ممکن در 25روز (در بازه زمانی 24اردیبهشت تا 17 خردادماه)با رعایت تازه ترین استانداردها ومبانی مهندسی معتبرجهانی، دانش و فناوری کاملا بومی- ایرانی از سوی مهندسان کشور با تلاش کارکنان مدیریت مهندسی و ساختمان و منطقه عملیاتی خارک شرکت نفت فلات قاره و پیمانکاران طرح انجام شده است و پس از آغازعملیات حفاری،تولید زودهنگام از چاه های20 A  و21 A  (در دوره 6 ماه عملیات حفاری)، افزایش تولید از سکوهای جدید در میدان را میسر می کند.

عملیات ساخت وتجهیز روسازه سکوهای جدیدمیدان ابوذر به وزن تقریبی هرکدام 1200تن باپیشرفت فیزیکی سازه ای حدود 95درصد وپیشرفت کلی شامل خرید و راه اندازی تجهیزات حدود63درصد،درکارگاه خرمشهردرحال انجام است ومطابق برنامه زمان بندی،نصب رو سازه ها اوایل سال 1401امکان پذیرخواهد بود.

 

  شرکت گاز استان مازندران 

مازندران به زودی استان سبز گازرسانی می شود

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که استان مازندران به زودی از ضریب نفوذ 100 درصدی گاز طبیعی بهره مند می شود. غلامرضا مشایخی درآئین تودیع ومعارفه سرپرست شرکت گازاستان مازندران که با حضورمعاون عمرانی استانداری و از طریق وبینار برگزار شد،با اشاره به عملکرد مثبت شرکت گازاستان مازندران در اجرای پروژه های گازرسانی،تصریح کرد:درموضوع گازرسانی به مناطق کم برخوردار دراین استان اعتبارات خوبی تخصیص داده شده است وبه زودی شاهد ضریب نفوذ 100 درصدی گازدر آن خواهیم بود. وی بامهم برشمردن نیروی انسانی درپیشبرد اهداف سازمانی نیزگفت: اولویت تصمیم های سازمانی باید بامنابع انسانی باشد،زیرا اگر این عزیزان در شرایط ایده آل فکری قرار بگیرند، بازدهی بسیار بالایی خواهند داشت. دراین مراسم حمزه امیرتیموری،سرپرست پیشین شرکت گازاستان مازندران نیزبا اشاره به کوهستانی بودن وپراکندگی زیاد روستاها،همچنین دشواری اجرای شبکه گازدراین استان اظهارکرد:تاکنون به59شهر ودوهزار و361روستای استان مازندران گازرسانی شده است. وی تصریح کرد: 78 روستای این استان در سال گذشته زیرپوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند. مقدم بیگلریان،سرپرست جدید شرکت گازاستان مازندران نیزگفت:دستیابی به اهداف متعالی صنعت گازدراستان مازندران باوجود ظرفیت های قوی وسرشارازسرمایه های انسانی توانمند که درهمه بخش ها و حوزه های آن سرآمد هستند، کار دشواری نیست. وی با اشاره به استمرار گازرسانی به 425 روستا و تکمیل پروژه در دوشهرباقیمانده مازندران ادامه داد:همراهی بیشترمدیران و مسئولان اجرایی وحمایت دستگاه های حاکمیتی استان، بی شک سبب خیر و برکت برای مردم می شود. سرپرست جدید شرکت گازاستان مازندران در ادامه بر لزوم پیگیری پایداری تأمین گاز استان در فصل سرما تأکید وتصریح کرد: با توجه به اینکه به زودی گازرسانی در استان مازندران تکمیل وبه استان سبز تبدیل می شود،لازم است راهبردها در اعتمادسازی ذی نفعان،نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی انرژی، نحوه بهره برداری،مدیریت دانش،توجه به محیط زیست،تغییر کند ومهندسی شود.

 

   پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز

توزیع 20 میلیون لیتر نفتگاز یورو 4

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز گفت:در دوماه نخست امسال 20 میلیون لیتر نفتگاز یورو 4 در این حوزه عملیاتی توزیع شده است. نعمت الله نجفی مصرف این فرآورده نفتی را درمدت مشابه سال گذشته نیز حدود همین مقداراعلام کرد و افزود: تامین به موقع فرآورده و استقبال مناسب خودروهای بخش حمل و نقل از دلایل افزایش مصرف چشمگیر در این منطقه بوده است. وی با تاکید بر این که همه دستگاه های اجرایی بایددر حد توان خود برای پالایش محیط زیست وایجاد فضایی مناسب برای زندگی مردم و تامین سلامتی هموطنان بکوشند، تصریح کرد:سازگازی بامحیط زیست،کاهش آلاینده های زیست محیطی،افزایش بازده سوخت خودرو های سنگین،همچنین جلوگیری ازفرسودگی زودهنگام قطعات ازمهمترین مزیت های نفتگاز یورو4 است.

 نجفی کاهش مقدارگوگرد رادرنفت گازیورو4درمقایسه باگازوئیل معمولی،مزیتی مهم دیگری درجهت کاهش آلاینده های زیست محیطی برشمرد.

 

    پخش فراورده های نفتی منطقه خوزستان

توزیع روزانه 800هزار لیتر بنزین یورو 4 در اهواز

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان همچنین ازتوزیع روزانه 800 هزار لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 در کلانشهر اهواز خبر داد. وی افزود:این فرآورده نفتی از پالایشگاه شازند اراک تامین و به وسیله نفکش های جاده پیما به اهواز حمل می شود. به گفته فرجی به جزکلانشهراهوازدربقیه نقاط استان خوزستان، بنزین معمولی توزیع می شود.توزیع بنزین وگازوییل درمحدوده شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خوزستان (اهواز)از طریق انبارنفت نظامیه اهواز در10کیلومتری شمال این شهر انجام می شود.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان همچنین ازافزایش مصرف بنزین در دوماه گذشته خبرداد وافزود: روند افزایشی مصرف این فرآورده نفتی از فروردین 1400 آغاز شد و در اردیبهشت ماه نیز تداوم یافت.وی رشد مصرف بنزین اردیبهشت ماه استان خوزستان  را درمقایسه با مدت مشابه سال قبل 17 درصد اعلام کرد.فرجی گفت:افزایش مصرف بنزین دراین استان به معنای رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی ازسوی برخی شهروندان و تردد بیشتر خودروها درساعات ممنوعیت شبانه (از ساعت 21 تا 3 بامداد است) عنوان کرد.

 

   پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب

 افزایش 23درصدی مصرف سی ان جی

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب از افزایش 23درصدی مصرف سی ان جی در دوماه نخست سال جاری در این منطقه،نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. سیدجواد فیض حسینی با تاکید بر اینکه سی ان جی،سوخت مناسب و پاکی است که در بهبود هوا وسالم سازی محیط زیست نقش تاثیربسزایی دارد،گفت:در دوماه نخست امسال و بعداز اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت،همچنین تصمیمات شورای اقتصادمبنی بردوگانه سوز کردن خودروهای عمومی واستقبال این طرح،مصرف سی ان جی در56باب جایگاه هشت شهرجنوب استان آذربایجان غربی، در قیاس با مدت مشابه سال گذشته،23 درصد افزایش داشته است. وی باتاکید برفعال بودن همه جایگاه های عرضه سی ان جی منطقه میاندوآب از احداث پنج جایگاه جدید درشهرستان های میاندوآب، نقده، بوکان خبرداد وافزود:این جایگاه ها با میانگین پیشرفت فیزیکی 65 درصد به وسیله بخش خصوصی در دست ساخت است. فیض حسینی تصریح کرد:بابهره برداری این پنج جایگاه و رسیدن شمار آنها به 61 باب، فرایند سوخت گیری به حداقل زمان خود خواهد رسید. وی ایجاد زیرساخت های لازم برای دسترسی آسان شهروندان به این سوخت پاک،فرهنگ سازی در زمینه بهینه سازی مصرف فرآورده های نفتی،توسعه جایگاه های عرضه سی ان جی و به تبع آن تاثیر درکاهش هزینه های خانوارها راعلل اصلی استفاده صاحبان خود روهای سی ان جی سوز از سوخت پاک عنوان کرد. مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب یادآورشد:هم اکنون28 باب جایگاه سی ان جی تک منظوره و28جایگاه دو منظوره،توزیع سی ان جی را درجنوب آذربایجان غربی انجام می دهند.

 

  شرکت گاز استان گیلان

 افزایش 24 درصدی تحویل گاز به بخش نیروگاهی

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان گفت: تحویل گاز به بخش نیروگاهی استان گیلان در دو ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 24 درصد افزایش داشته است. حسین اکبر افزود: در دو ماه نخست امسال بارعایت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی توسط مشترکان خانگی،امکان تحویل سوخت بیشتربه بخش نیروگاهی فراهم شد وبا صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف توسط بخش یاد شده،تحویل گاز دربخش نیروگاهی با افزایشی 24 درصدی به 617 میلیون مترمکعب رسید.  حسین اکبر ازمصرف یک میلیارد و 347 میلیون مترمکعب گاز توسط مشترکان گیلانی در دوماه نخست امسال خبر داد واظهار کرد: این مقدارنسبت به مدت مشابه پارسال 10 درصد افزایش داشته است. وی تصریح کرد:با فرهنگ سازی واطلاع رسانی مناسب،درفروردین و اردیبهشت ماه امسال، بخش خانگی بیش از 485 میلیون مترمکعب گازمصرف کرد که نسبت به مدت مشابه پارسال هشت درصد کاهش یافته است. اکبر همچنین ازمصرف 145 میلیون مترمکعب گازدربخش صنعتی، 57 میلیون مترمکعب گاز درحوزه حمل ونقل و 43 میلیون مترمکعب گاز دربخش تجاری خبر داد. وی افزود:مصرف گاز در این بخش ها نیز متأثر از مدیریت درمصرف گاز بخش خانگی، افزایش یافته به نحوی که مصرف گازاین بخش هادرمجموع درفروردین واردیبهشت ماه امسال 47 میلیون مترمکعب رشد داشته اند.