کرامت  در کلام کریمان

دﻫﻪ ﮐﺮاﻣﺖ، ﯾﺎدآور ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻣﻌﻨﺎﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼیق ﻣﻬﺮ و وﻓﺎی ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ اﻣﺎم و ﻣﻘﺘﺪا در ﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﺑﺮادر اﺳﺖ و ﻣﻈﻬﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﺜﺎر و ﻋﺸﻖ ﮐﺎروان ﺧﺎﻧﺪان رﺳﺎﻟﺖ ﺑا هدایت ﺣﻀﺮت اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ (ع)، اﻣﯿﺮ ﺟﺎوداﻧﻪ ﻋﺸﻖ و وﻓﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم، ﺑﺮادر و وﻟﯽ اﻣﺮ اﺳﺖ. ﻣﻬﺮ، وﻓﺎ، ﻋﺸﻖ و اﯾﺜﺎری ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن و دﻟﺪاده را ﺑﻪ ﻫﺠﺮت ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻏﺮﺑﺖ و ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ در ﻓﺼﻞ ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﺮای او آﺳﺎن و ﺑﺮادر آزاده و ﺳﺮاﻓﺮاز، ﺣﻀﺮت ﺷﺎﻫ ﭽﺮاغ(ع) را به درجه ﺟﺎﻧﺒﺎزی و ﺷﻬﺎدت نائل کرد. ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮی(س) و ﺑﺮادر ﺑﺎ وﻓﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ العباس(ع) ﻣﺼﺪاق ﻧﺪارد. در مطلب پیش رو نگاهی کوتاه داریم به کرم و کرامت در بیان معصومین (علیهم السلام).

سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و وجود مبارک امام هشتم (ع) دهه کرامت است؛ یعنی در این دهه می توان فرشته شد، چون کرامت در شناسنامه ملائکه است. کرامت در لغت به مـعنی سـخاوت، شـرافت و عزّت است. کرم اگر وصف خدا واقع شود، مراد از آن احـسان و نعمت آشکار خداست و اگر وصف انسان باشد، نام اخلاق و افعال پسندیده اوست که از وی ظاهر می شود. به کسی کریم نمی گویند؛ مـگر بـعد از آنـکه آن اخلاق و افعال از وی ظاهر شود و هر چیزی که در نوع خود شریف است، بـا کرم تـوصیف می شود. قرآن کریم در آیه 70 سوره اسرا، آشکارا اعلام می کند که انسان از کرامت و شرافت ذاتی برخوردار است: «وَ لَقَدْ کرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مـِنَ الطـَّیبَاتِ وَ فـَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً، ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا (بر مرکب های راهـوار) حـمل کردیم و از انـواع روزی های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم، برتری بخشیدیم.» در سخنی از امام صادق(ع)، سه ویژگی به عـنوان نـشانه های «کرم» معرفی شده است: «خوش خلقی، فرو خوردن خشم و چشم پوشی از اشتباهات دیگران». روایتی از امام علی(ع) نقل شده که فـرموده اند: «کرم آن است که انسان بر زبان خود، مسلط باشد و به دیگران احسان کند.» مولای موحدان، امام علی(ع) در کلامی، ویژگی فرد کریم را با عبارتی دیگر بیان فرموده است: «کریم، کسی اسـت که در حـال اقتدار، از خطای دیگران بگذرد و زمـانی که حـکومت در دسـت اوست، به عدالت رفتار کند و زبانش را نگه دارد و به دیگران نیکی کند.»  گرچه هر یک از این گوهرهای خزانة کرامت، ظاهراً به گونه ای مـتفاوت، وصـف کریم و کرامـت را بیان فرموده، اما می توان به اتفاق آنها در یک امر دسـت یافـت که نیکو است آن وجه اتفاق و اشتراک را نیز از خود حضرت امام رضا(ع) بشنویم. آن امام همام در گفتاری کوتاه به آن اشاره فرموده اند: «کرم، ثمره و نتیجة بلندی همت انسان است.» چه نکته زیبایی در این کلام کوتـاه نهفته است. بلند همتان، کریمان تاریخ هستند و بلند همت، کسی است که زبانش رها و بی مهار، غضبش خروشان، گذشتش در حال ضـعف و حـکومتش هـمراه با ظلم و تبعیض و ستم به زیر دستان نباشد. از مرزهای الهی نگذرد و مـرتکب مـحرمات نشود و در برطرف کردن نقص و عیب خود تلاش کند و خوش خلق و نیکوکار باشد. کلام آخر این که شاید بـتوان اسـتنباط کرد که در مکتب انسان کامل، مراد از کرم، نیکی و احسان به بشریت است که در دو قالب ظـهور می کند: نـیکی به دیگران با بذل و بخشش به آنها و نیکی به خود با نگهداری زبان، دوری از گـناه و پاکی از نـقایص روحـی که با نگاهی دقیق، این هم نوعی دیگر از احسان به دیگران است، آنگاه که جامعه از آلودگـی و گـناه پاک شود، بخل و ظلم و ستم و تبعیض رخت بر می بندد و کرم به معنای واقعی تحقق خـواهد یافـت.

 

 انیس جان ها

مرد غریبی از شیعیان خدمت امام رسید و سلام کرد و گفت: من از دوستداران شما و پدران و اجداد شما هستم. از حج بازگشته ام و خرجی راه من تمام شده، اگر می توانید مبلغی را به من بدهید تا به وطنم بازگردم. وقتی به وطنم رسیدم، مبلغ پولی را که به من پرداخت کردید، به فقرا صدقه می دهم؛ زیرا من در شهر خود فقیر نیستم. اینک در سفر درمانده شده ام. امام رضا(ع) برخاست و به اتاق دیگری رفت. دویست دینار آورد و از بالای در دست خویش فراز آورد و آن شخص را صدا زد و فرمود: این دویست دینار را بگیر و توشه راه کن و به آن تبرک بجوی و لازم نیست که از جانب من معادل آن را صدقه بدهی. آن شخص دینارها را گرفت و رفت. امام(ع) از آن اتاق به جای اول بازگشت. از ایشان پرسیدند: چرا چنین کردید که شما را هنگام گرفتن دینارها نبیند؟ فرمود: «تا شرمندگی نیاز و سؤال را در او نبینم.»

 

 

توصیه ای از علی بن موسی الرضا(ع)

إجتَهِدوا أن یَکونَ زَمانُکُم أربَعَ ساعاتٍ: ساعَهً مِنهُ لِمُناجاهِ اللّه ِ و ساعَهً لِأمر المَعاشِ و ساعهً لِمُعاشَرَهِ الإخوانِ و الثِّقاتِ و الَّذینَ یُعَرِّفُونَ عُیُوبَکُم و یَخلِصونَ لَکُم فِی الباطِنِ و ساعَهً تَخلُونَ فِیها لِلَذّاتِکُم و بِهذِهِ السّاعَهِ تَقدِروُن عَلَى الثَّلاثِ ساعاتٍ.

بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید:

۱- زمانى براى مناجات با خدا

۲-زمانى براى تأمین معاش

 ۳- زمانى براى معاشرت با برادران و معتمدانى که عیب هایتان را به شما مى شناسانند و در دل شما را دوست دارند.

۴- ساعتى براى کسب لذّت هاى حلال

با بخش چهارم، توانایى انجام دادن سه بخش دیگر را به دست مى آورید.

منبع: کتاب فقه الرّضا علیه السلام، صفحه ۳۳۷

 

مشارکت ۴۴۰ نفر از امامان جماعت صنعت نفت در دوره آموزشی «سواد رسانه»

حجت الاسلام سیدعلی حسینی، مسؤول اداره آموزش دفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت، از برگزاری دوره آموزشی «سواد رسانه» و مشارکت ۴۴۰ نفر از روحانیون و امامان جماعت صنعت نفت خبر داد. مسؤول اداره آموزش دفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت خاطر نشان کرد: در مجموعه صنعت نفت، حدود ۸۰۰ نفر از روحانیون به امر اقامه نماز مشغول هستند. سطح علمی این افراد، متفاوت بوده و دارای سوابق مختلف علمی و پژوهشی هستند و  با آن که در بین امامان جماعت صنعت نفت، کسانی هستند که از سطح علمی بالایی برخوردار بوده و اهل تالیف و تحقیقند؛ اما همزمان افراد دیگری هم نیازمند دانش افزایی اند.  وی افزود: به همین منظور در بخش آموزش دفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت تصمیم گرفته شد تا با توجه به تنگناهای مالی و نیز شرایط سختی که بیماری کرونا به وجود آورده، دوره های آموزش مجازی تدارک دیده شود. دو دوره قبلی این آموزش ها، مورد استقبال قرار گرفت و تقریبا همه روحانیون از محتوای این دوره ها اظهار رضایت کردند.  مسؤول اداره آموزش دفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت افزود: دوره سوم این آموزش با عنوان «سواد رسانه» اواخر سال ۱۳۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰ برگزار شد. در دو دوره قبلی آموزش مجازی، از سیستم lms دفتر تبلیغات اسلامی قم کمک گرفته شد؛ اما در این دوره سراغ مجموعه داخلی نفت رفتیم و با کمک آموزش سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، آن را برگزار کردیم. حجت الاسلام حسینی گفت: ابتدا دروس دوره که از سوی حجت الاسلام دکتر بشیرزاده تدریس شده، به صورت فایل های صوتی (۱۳جلسه ای) در کانال دفتر ارتباطات حوزوی بارگذاری شد و در مهلتی مشخص، از روحانیون خواستیم تا مراجعه کرده، فایل ها را دریافت و اقدام به یادداشت برداری کنند. سپس در اطلاعیه ای زمان برگزاری آزمون به صورت آنلاین اعلام شد.  وی افزود: آزمون این دوره به صورت آنلاین برگزار شد. نحوه ورود به صفحه آزمون، چگونگی سوالات و نحوه نمره دهی و سایر مسائل مرتبط با آزمون، در اطلاعیه های این دفتر به استحضار روحانیون رسانده و خوشبختانه با موفقیت برگزار شد.  مسؤول اداره آموزش دفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت در پایان گفت: از مجموع روحانیون ۴۴۰ نفر در آزمون شرکت کردند که اکثریت آنها نمره قبولی دریافت کرده اند. از آنجا که عده ای نتوانستند در این آزمون شرکت کنند، قرار شد تا آزمون مجددی برگزار شود. زمان این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد که قطعا زمان آن پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود؛ اگرچه نظرسنجی خاصی در خصوص این دوره آموزش مجازی صورت نگرفته؛ اما نظراتی که به صورت پراکنده ارسال شده، نشان از رضایت بالای روحانیون صنعت نفت دارد.

 

تجلیل و تقدیر از فعالیت های  فرهنگی شرکت پلیمر کرمانشاه

با حضور مشاور فرهنگی مدیرعامل و رئیس شورای اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی از فعالیت های فرهنگی مدیر عامل و اعضای شورای اقامه نماز شرکت پلیمر کرمانشاه تجلیل و تقدیر شد. با حضور حجت الاسلام محسن محمدپور، مشاور فرهنگی مدیرعامل و رئیس شورای اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به نمایندگی از دبیر شورای فرهنگی و اقامه نماز وزارت نفت، از مدیر عامل و اعضای شورای اقامه نماز شرکت پلیمر کرمانشاه به سبب گسترش فعالیت های فرهنگی و مذهبی تجلیل و تقدیر شد.