شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

قرارداد جمع آوری گازهای مشعل میدان خشت امضا شد

طرح های جمع آوری گازهای مشعل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با امضای سومین قرارداد برای میدان خشت تعیین تکلیف شدند.

رامین حاتمی، مدیرعامل این شرکت گفت: براساس شیوه نامه نحوه دادوستد گازهای مشعل ابلاغی از سوی وزارت نفت و با هدف جلوگیری از سوزانده شدن گازهای مشعل و برنامه ریزی به عمل آمده در این شرکت در سال ۹۹، سه قرارداد با شرکت های داخلی امضا شده است که با واگذاری جمع آوری گازهای مشعل میدان خشت به میزان ۱۰ میلیون فوت مکعب، گام پایانی در تعیین تکلیف گازهای مشعل در سطح شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برداشته شد.

وی افزود: این قراردادها برای جمع آوری گازهای مشعل میدان های سروستان/ سعادت آباد، میدان های چشمه خوش، نفت شهر و سومار و میدان خشت با حجم در مجموع حدود ۱۰۳ میلیون فوت مکعب گاز در روز با شرکت های ایرانی امضا شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، اجرا و راه اندازی این قراردادها طی مدت زمان دو سال از آغاز قرارداد و پنج سال مرحله بهره برداری برنامه ریزی شده که با توجه به اهمیت این پروژه و لزوم پرهیز از اتلاف منابع کشور و حفظ محیط زیست با توافق طرفین این زمان قابل تمدید خواهد بود.

 حاتمی تصریح کرد: با جمع آوری و فروش گازهای مشعل این میدان ها، سالانه حدود ۱۱ میلیون دلار درآمد حاصل می شود.

وی درباره پیشرفت پروژه ها گفت: با توجه به آماده بودن کمپرسورهای گاز چشمه خوش، این طرح حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشته و پیش بینی می شود تا پایان نیمه نخست امسال راه اندازی شود. در پروژه سروستان/ سعادت آباد هم که از کمپرسورهای موجود استفاده خواهد شد، پیش بینی می شود این پروژه نیمه نخست سال ۱۴۰۱ و دو پروژه خشت و نفت شهر/ سومار نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسند.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران طرح ملی جمع آوری گازهای مشعل را بسیار مهم خواند و تصریح کرد: اجرای این طرح، ضمن جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوزانده شدن گازهای مشعل و هدررفت گاز و ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش در فرآیند تولید گاز، سبب کسب درآمد، رونق کسب وکار و ایجاد اشتغال به ویژه در مناطق محروم پیرامونی تأسیسات نفتی می شود.

 

    پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

ثبت نام مشترکان برق در «سدف» برای دریافت سوخت  ژنراتور

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه گفت:مشترکان برق در بخش های اداری،اماکن عمومی وشخصی، برای دریافت سوخت ژنراتورمی توانند درسامانه درخوا ست فرآورده های نفتی(سدف) ثبت نام کنند.

احمد مجرد با تاکید براین که این مهم به منظورکمک به مدیریت پیک بارمصرف برق در بخش های مزبورانجام شده است، تصریح دستگاه های اجرایی بامعرفی نامه کتبی ازسوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ومعرفی نامه ازشرکت برق می توانند به صورت الکترونیکی در سامانه سدف به آدرس https://newtejaratasan.niopdc.ir  ثبت نام کنند.

وی افزود: آن دسته از ادارات،واحدهای تولیدی وصنعتی که دارای مولد برق ودیزل ژنراتورهستند با ارسال تصویر قرارداد باشرکت برق یامعرفی نامه می توانندبراساس آخرین میزان تولید برق و تایید شرکت توزیع نیروی برق استان نسبت به دریافت سوخت با ثبت نام در سامانه سدف اقدام کنند.

مجرد گفت:اماکن شخصی اعم ازمجتمع های مسکونی وآپارتمان های مجهزبه برق اضطرا  ری یادستگاه ژنراتورنیزمی توانند باثبت نام درسامانه مذکوروانتخاب نزدیکترین پیمکانکار یا فروشند گی سوخت،همچنین بازدید کارشناسان نواحی تابعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، حواله الکترونیکی سوخت را دریافت کنند.

 

    پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران

افتتاح نخستین جایگاه عرضه سوخت مایع در بزرگراه شهید حکیم

باافتتاح جایگاه شماره 286 در بزرگراه حکیم تهران، شمار جایگاه های سوخت مایع منطقه تهران به 336 باب رسید.

این جایگاه درباند شمالی بزرگراه شهید حکیم ،ضلع جنوبی پارکینگ بوستان نهج البلاغه احداث شده است.

این جایگاه دارای دوسکو، 12نازل بنزین معمولیو4 نازل بنزین سوپر است وظرفیت ذخیره سازی 90 هزار لیتر فرآورده را دارد .

جایگاه 286 در زمینی به مساحت 700 متر و با هزینه ای بالغ بر 25 میلیارد ریال راه اندازی شده و برای تعداد 8 نفر نیروی انسانی اشتغال زایی شده است. جایگاه احداث شده در بزرگراه حکیم،نخستین جایگاه عرضه سوخت مایع دراین بزرگراه و نخستین جایگاه سوخت باسکوی سه گانه طرح کهاب(جمع آوری بخارات فرآورده)در حوزه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران است.

 

   شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

بررسی برقدار کردن چاه های کشاورزی با صفحه های خورشیدی

استفاده از صفحه های خورشیدی به منظور برقدار کردن چاه های کشاورزی و با هدف کمک به کاهش مصرف برق در نشست مشترک شرکت های بهینه سازی مصرف سوخت و توانیر بررسی شد.

این نشست به منظور اجرای مفاد مصوبه شماره 166305 شورای اقتصاد درباره طرح برقدار کردن چاه های کشاورزی دیزلی بااستفاده ازصفحه های خورشیدی باحضور نمایندگان شرکت توانیر برگزار شد.

در این نشست، به پیشرفت فناوری سلول های خورشیدی در جهان و توسعه کسب وکارهای مبتنی بر زیست بوم فناوری خورشیدی اشاره وبرهمکاری دو طرف برای به کارگیری ظرفیت صفحه های خورشیدی به منظور برقدار کردن چاه های کشاورزی به عنوان طرحی ملی و مشترک تأکید شد.

با اجرای این طرح و گسترش احداث نیروگاه های خورشیدی در روستاهای کشور، چاه های کشاورزی با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برقدار خواهد شد و زمانی هم که هوا تاریک یا ابری است، تلمبه های چاه ها با استفاده از شبکه برق سراسری کار می کنند.

 

    شرکت نفت خزر

 انجام پروژه پژوهشی مستندسازی تجربیات کارکنان خبره

پروژه پژوهشی مستندسازی تجربیات کارکنان خبره شرکت نفت خزربه منظور ارتقای کارآیی و بهبود اثربخشی فرآیندهای سازمانی برای نسل های بعدی با پیشرفت مطلوب در حال انجام است.

محمدسعید حسین زاد، رئیس پژوهش و فناوری شرکت نفت خزرگفت: به منظور استفاده از تجارب کارکنان خبره این شرکت و به منظور مستندسازی تجارب آنها برای بهبود فرآیندها، رویه ها،سیستم های کاری و الگوهای سازمانی با برنامه ریزی های انجام شده، نشست هایی با حضور برخی کارکنان با سابقه در ستاد شرکت نفت خزر ازسوی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مجری طرح در حال انجام است. وی افزود: دراین نشست ها مصاحبه جامع وعمیقی ازکارکنان رده های میانی و ارشد شرکت مشتمل برمصاحبه حضوری و ویدیوکنفرانسی انجام شده که محورهای گفت وگو شامل سابقه کاری و نوع فعالیت، چالش ها، موفقیت ها، فراز و فرودها و حضور آنها در واحد مربوطه به شکل خاص و در شرکت نفت خزر به شکل عام است. رئیس پژوهش وفناوری شرکت نفت خزر درادامه با اشاره به انواع مدل ها و الگوهای متفاوت ومتنوع از مدیریت دانش درسازمان ها تصریح کرد: فرآیند مدیریت دانش در شرکت نفت خزر به دو بخش عمده تعریف شده که مدیریت دانش ضمنی یاپنهان باعنوان «مستند سازی تجربیات و انباشت دانش کارکنان ومدیران شرکت نفت خزر»نام گذاری شده، یکی از آنهاست. رئیس پژوهش وفناوری شرکت نفت خزراظهارکرد:مدیریت دانش فرآیندی است که به ساز مان ها کمک می کند اطلاعات ومهارت های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی موضوع مدیریت سازمان هارا قادرمی سازدبرای حل مسائل،برنامه ریزی راهبردی وتصمیم گیری های مهم، به صورت کارا و موثر اقدام کنند. وی شناسایی، کسب، نگهداری، توسعه و به کارگیری دانش حاصل ازسال ها کار وتجربه کار کنان ومدیران شرکت در زمینه های خاص با توجه به زمینه کاری منحصربه فرد شرکت نفت خزر در آب های عمیق  را هدف مهم این طرح عنوان کرد.

حسین زاد تصریح کرد: به کمک این فرآیند از نابودی دانش منحصربه فرد و غیرقابل تکرار به وجودآمده در شرکت نفت خزرجلوگیری و زمینه لازم برای استفاده و انتقال این منبع ارزشمند و راهبردی برای افزایش کارایی و اثربخشی، فراهم شود.

 برگزاری نشست راهبردی ناوگان عملیاتی نفت خزر

نشست راهبردی ناوگان دریایی نفت خزر با حضور معاون تولید شرکت ملی نفت ایران و مدیران ارشد شرکت های نفت خزر و صدرا برگزار شد.

فرخ علیخانی دراین نشست با اشاره به دانش پیچیده حفاری در آب های عمیق گفت: با تمرکزمجموعه شرکت های نفتی همچون شرکت نفت خزر، پایانه های نفتی، حفاری شمال و شرکت صدرا به عنوان شرکت پشتیبان لجستیک درشمال کشور،همچنین بهره مندی از بودن زیرساخت های بالقوه و همکاری مناسب میان این شرکت ها،می توان در آینده نزدیک زنجیره فعالیت در حوزه  نفت و گاز شمال کشور را تکمیل کرد و توسعه داد.

وی افزود: درشمال کشور ساختارهای هیدروکربوری مناسبی به صورت مجزا و مشترک با کشورهای همسایه وجود دارد که امیدواری برای توسعه صنعت نفت را دوچندان کرده است.

علی اصولی،مدیرعامل شرکت نفت خزر نیزبا تأکید براقدام های شایسته ومؤثر شرکت صدرادرتوسعه زیرساخت های نفتی شمال کشورگفت: امیدوارم برای نوسازی ناوگان دریایی نفت خزر و توسعه فعالیت های مشترک در این زمینه تعامل با مجموعه صدرا افزایش یابد. وی تصریح کرد: شرکت صدرا به عنوان بزرگ ترین و باتجربه ترین شرکت در حوزه صنایع فراساحل هم اکنون مجهز به کامل ترین تجهیزات دریایی در مازندران است و حمایت از این مجموعه و دیگر شرکت های داخلی همسو با فرمایشات مقام معظم رهبری است.

اصولی تاکید کرد: باید اقتصاد مقاومتی رابا حمایت ازکارخانه ها و تولیدات داخلی پیش ببریم تا هم رونق اقتصادی هم رونق اشتغال ایجاد شود.

 

 

   شرکت ملی حفاری ایران

 استقرار دکل 27 فتح در میدان سپهر

عملیات جابه جایی و برپایی دستگاه حفاری 27 فتح شرکت ملی حفاری ایران در میدان سپهرهمسو با اجرای پروژه های شرکت ملی نفت ایران مرتبط با طرح توسعه میدان های نفتی غرب کارون آغاز شد.

سیدمجیدموسوی، مدیرپروژه حفاری 6حلقه چاه درمیدان های نفتی سپهر وجفیرگفت:تا کنون 20 درصد تجهیزات وادوات این دکل سنگین حفاری به این موقعیت انتقال یافته و روی موقعیت چاه شماره ۲ سپهر در حال نصب و برپایی است. وی با بیان اینکه شرکت ملی حفاری ایران درمشارکت با شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی،6حلقه چاه توسعه ای در این میدان ها حفر وتکمیل می کند،افزود: پس از آغاز عملیات حفاری نخستین چاه، درقالب این پروژه با به کارگیری دستگاه حفاری 94 فتح در میدان جفیر، با استقرار دستگاه حفاری 27 فتح، حفر دومین چاه در میدان سپهر وارد فاز عملیاتی می شود. مدیر پروژه حفاری 6 حلقه چاه در میدان های نفتی سپهر وجفیر با این توضیح که امکان استقرار دستگاه حفاری سوم نیزبرای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه وجود دارد، اظهار کرد: درچارچوب اجرای این پروژه، شرکت ملی حفاری ایران، تأمین دستگاه حفاری و انجام خدمات فنی جانبی را به عهده دارد. موسوی گفت:حفاری این چاه ها درحوزه فعالیت شرکت مهندسی وتوسعه نفت (متن) به عنوان مجری طرح توسعه میدان های نفتی غرب کارون در استان خوزستان اجرا می شود.

 مدیریت پسماند از اولویت های زیست محیطی است

مدیر ایمنی، بهداشت ومحیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران  شرکت ملی حفاری اعلام گفت:اجرای اصول مدیریت پسماند والزام های استاندارد ISO 14001 از اولویت های برنامه های امسال این مدیریت است.  سعیدقربانی باگرامیداشت سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) همچنین هفته محیط زیست است، افزود:با استقرار سیستم مدیریتی محیط زیست 14001 ISO از سال گذشته، مدیریت اچ اس ای شرکت ملی حفاری ایران باهمکاری دیگر اداره ها، برنامه ریزی مدون و هدفمندی درباره اجرای الزام های قانونی این استاندارد به منظور حفظ و صیانت از منابع، تجهیزات و سرمایه های شرکت در دستور کار خود قرار داده است. مدیر اچ اس ای شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه این مدیریت همه تلاش خود را در پیشبرد اهداف واجرای دستورعمل های سازمان حفاظت محیط زیست به کارگرفته است، گفت: در این زمینه هم افزایی مؤثر و مستمری با اداره های کل حفاظت محیط زیست استان ها و شهرستان ها که این شرکت حضور عملیاتی دارد، انجام شده است. قربانی افزود:این شرکت اکنون بیش از70هزارمترمربع فضای سبز(14درصد) درمحوطه های اداری، عملیاتی، کارگاه های پشتیبانی، دستگاه ها، اردوگاه ها و شهرک های سازمانی مسکونی ایجاد کرده است که هرساله براساس  برنامه ریزی و حرکت خودجوش کارکنان به ویژه کارکنان طرح اقماری به این وسعت افزوده می شود. وی با تاکید برارتقای سطح فرهنگ زیست محیطی تصریح کرد: به این منظور از سال ها پیش اقدام های مؤثری درجهت گسترش فضای سبز،حفظ اکوسیستم آب، هوا و خاک، سرمایه گذاری برای توسعه فضای سبزبا کاشت درختان مقاوم در برابر شرایط اقلیمی و کم آبخواه و تهیه پاورپوینت آموزشی انجام شده است.

به گفته قربانی، برگزاری برنامه های پاکسازی محیط کار درکارگاه ها و به ویژه دستگاه ها و اردوگاه ها، اقدام های تبلیغی وتهیه شعارهای آموزشی نیز دیگراقدام های شرکت ملی حفاری ایران درجهت ارتقای فرهنگ زیست است.

مدیر اچ اس ای شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه امسال مشابه پارسال مدیریت مصرف منابع انرژی دردستور کارقراردارد،برگزاری کلاس های آموزشی برخط،اصلاح میزان روشنایی درکارگاه ها وتأسیسات شرکت را از اقدام های مهم در این زمینه برشمرد.

وی نتیجه این اقدام مهم را خاموشی دوهزار و 239 لامپ اضافه وصرفه جویی درمصرف 94 کیلوات ساعت برق معادل(ماهیانه 67هزار و 680 کیلووات ساعت) عنوان کرد.

قربانی درباره روز محیط زیست نیزاظهارکرد: هدف از نامگذاری این روز، افزایش آگاهی مردم برای حفظ محیط زیست و ترغیب به اتخاذ تدابیری برای مقابله با تخریب محیط زیست و گونه های زیستی جانوری است و شعار امسال این مناسبت «احیای اکوسیستم ها» است.