طرح های بهبود فرآیند تولید محصول در«دورهمی مطبوعاتی »واکاوی شد

گام های بلند پالایشگاه اصفهان در  کیفی سازی تولید محصول

سعید محمدبیگی   طرح های اصلاح وبهبود فرآیندهای عملیاتی،همچنین ارتقای کیفی تولید محصول،همسو با مصوبات شورای عالی حفاظت ازمحیط زیست وبرنامه توسعه بهبود فرآیند وزارت نفت، موضوع مهمی درحوزه پالایشگاهی به شمارمی رود. برهمین اساس، وزارت نفت نیزتلاش جدی را ازسال ها پیش آغاز کرده وبا ورود اثرگذاربه این حوزه، توفیق آن را داشته است که افزون برحفظ تولید، محصولات کیفی تری را ازسوی پالایشگاه های کشورروانه بازار مصرف کند.

دراین میان،پالایشگاه نفت اصفهان که یکی ازقطب های مهم وفعال درحوزه بهبود فرآیندهای عملیاتی باهدف ارتقای کیفی محصول به شمارمی رود، طرح های متعددی را اجرا کرده است که بسیاری از آنها که ازسال ها پیش اجرایی شده اند، به ثمر نشسته اند و برخی نیزدر آستانه ورود به مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی قراردارند.  درسفربه نصف جهان، سرزمین گنبدهای فیروزه ای با دیدنی هایی چون سی وسه پل،عالی قاپو،پل خواجو،هشت بهشت ومیدان نقش جهان، فرصتی پیش آمد تااقدام های پالایشگاه نفت اصفهان رادرجهت اجرای طرح های اصلاح وبهبود فرآیندهای عملیاتی باهدف ارتقای کیفی محصول،درنشستی باحضوراصحاب رسانه از زبان مدیران آن جویا شویم. آنچه می خوانید، شرحی است براین ماجرا.  پس از وقفه ای نسبتا طولانی، این نخستین سفر در دوران و شرایط کرونایی است، مقصد اصفهان است وهدف بازدید ازپالایشگاه نفت اصفهان؛ پالایشگاهی که حاجیان، رئیس روابط عمومی این پالایشگاه، آن را ازآن جهت که فرآورده های نفتی 16استان کشور را تامین می کند، بزرگترین ومهم ترین پالایشگاه نفت کشورمی نامد.

 پالایشگاهی که به لحاظ اهمیت درتولید فرآورده های نفتی،ازآتش خصم دشمن بعثی درامان نماندوهفت بارهدف موشک قرارگرفت.این پالایشگاه در دوران جنگ،شهداوجانبازانی راهم تقدیم انقلاب کرده؛ شهدایی که بنای یادبودشان در ورودی پالایشگاه اصفهان ودرجواردوشهید گمنام در کمال مظلومیت خودنمایی می کند وبه یادمان می آورد که»مدیون آنهاهستیم».

سالن کنفرانس پالایشگاه ازقبل آماده وجای افراد البته بارعایت پروتکل های بهداشتی مشخص شده است.مواد ضدعفونی کننده واقلام بهداشتی(الکل وماسک)هم ازملزومات هستند و جایگاه ویژه ای رابه خود اختصاص داده اند؛خلاصه همه چیز برای برگزاری یک «دورهمی مطبوعاتی سلامت» مهیاست.

مرتضی ابراهیمی، مدیرعامل پالایشگاه اصفهان، علی محمد یسلیانی، رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه این پالایشگاه به همراه دیگرمدیران ومجریان بخش های مختلف، دراین دورهمی حضور دارند تا پاسخ گوی پرسش های اصحاب رسانه باشند.

قرائت چند آیه از قرآن مجید آغاز می شود وبرای شروع رسمی جلسه و درپی آن خیر مقدم و معارفه ای کوتاه ازسوی حاجیان، رئیس روابط عمومی پالایشگاه نفت اصفهان و سپردن سکان اداره جلسه به علی محمد یسلیانی.

چشم اندازی برای تبدیل شدن به یک پتروپالایشگاه

مرتضی ابراهیمی، مدیرپالایشگاه نفت اصفهان کوتاه سخن می گوید و به ذکر کلیات می پردازد و ترجیح می دهد همکارانش که به زعم وی بیشترین نقش را دراجرا وپیشبرد طرح ها دارند، درمیدان حاضر باشند وسخن بگویند تاحق مطلب بهتر ادا شود.

مديرعامل شركت پالايش نفت اصفهان گفت:این مجتمع عظیم صنعتی،قابلیت تبدیل شدن به  یک پتروپالایشگاه راداردوهم اکنون اقدام هایی به منظورتوليد محصولات پتروشيمي انجام شده است.

وی با بيان اينكه باتوجه به شرايط موجود، پالايشگاه ها نبايد به صورت تك بعدي به حيات خود ادامه دهند، اظهارکرد:چشم اندازشركت پالايش نفت اصفهان برمبناي تبديل شدن به يك مجتمع  پتروپالايشي قرارگرفته است.

ابراهيمي با اشاره به این که هم اکنون حدود 33 فرآورده نفتی فارغ از فرآورده هاي اصلي در پالايشگاه نفت اصفهان توليد مي شود، افزود: راه اندازي پالایشگاه ستاره خليج فارس تلنگري براي پالايشگاه هاي نفتي است كه توليد كننده بنزين يورو هستند؛ ازاین رو پالايشگاه ها نباید در سبد توليدات خود  فقط به تولید فرآورده هاي اصلي  اتکا داشته باشند.

وي همچنین بااشاره به اينكه دراين مجموعه اقدام هایی به منظور توليد محصولات پتروشيمي انجام شده است، خريد 43 درصد ازسهام پتروشیمی اصفهان را ازجمله این اقدام ها برشمرد.

ابراهيمي باتاكيد براينكه مقررشده تا سهام بيشتري ازصنايع همجوارخريداري شود، گفت: در اين فرآيند، اخيرابخشي ازسهام شركت نفت سپاهان نيز به وسیله پالايشگاه نفت اصفهان خريداري شده است.

تامین 23 درصدی فرآورده های مورد نیاز کشور

علی محمد یسلیانی که مدیربرنامه ریزی وکنترل پروژه است، رشته سخن رابه دست می گیرد ومی گوید: این پالایشگاه فعالیت خود را در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی و تامین خوراک صنایع پایین دستی (شرکت های پتروشیمی اصفهان،پتروشیمی اراک، نفت سپاهان، پالایش نفت جی وصنایع شیمیایی ایران) ازسال 1358سال شروع کرده است وهم اکنون این قابلیت را دارد که 23 درصد از فرآورده های نفتی موردنیاز کشور را تولید کند.

وی بابیان این که پالایشگاه اصفهان در زمینی به مساحت 340هکتار درشمال غربی اصفهان بنا شده است، افزود: این پالایشگاه طی زمان پیشرفت های بسیاری راشاهد بوده؛ به طوری که درسال های آغازین دهه 60 این توفیق را داشته است که ظرفیت پالایش نفت خام خود رابا85درصد افزایش نسبت به ظرفیت طراحی، از200 هزاربشکه در روز به 375 هزار بشکه در روز افزایش دهد.

مدیربرنامه ریزی وکنترل پروژه پالایشگاه اصفهان بابیان این که نفت خام موردنیازشرکت پالایش نفت اصفهان ازحوزه نفتی مارون در 70 کیلومتری اهواز، ازطریق 7 ایستگاه تقویت فشار وبا خط لوله ای به طول 430 کیلومترتأمین می شود، گفت: این مجتمع بزرگ پالایشی دارای سه واحد تقطیر 120هزاربشکه ای بوده که واحدهای تقطیر،تولید گاز مایع، کاهش گرانروی، تبدیل کاتالیستی، تولید هیدروژن، آیزوماکس،حلال های ویژه، واحدهای عملیاتی کنترل 3 و SRP،مجتمع بنزین سازی(واحدهای ISO، CCR، NHTو ...) اصلی ترین و مهم ترین واحدهای عملیاتی آن هستند.وی اشاره ای هم به محصولات تولیدی پالایشگاه نفت اصفهان نیز داشت وگفت: بنزین نفت سفید نفت گاز نفت کوره گازمایع روغن خام حلال های ویژه گوگرد انواع سوخت هواپیما و دیگرفرآورده های نفتی،تولیدات این پالایشگاه راتشکیل می دهندوالبته دسته بندی هایی را هم شامل می شود که عبارتند از: فرآورده های اصلی و فرآورده های ویژه و فرآورده های ویژه خوراک صنایع کوچک.یسلیانی درتوضیح این دسته بندی ها می گوید: گازمایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز ونفت کوره فرآورده های اصلی راتشکیل می دهند وبه منظورتوزیع به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ارسال می شوند. وکیوم باتوم، نفت سفید ویژه، نفتا، پلاتفرمیت و روغن پایه نیز، فرآورده های ویژه راکه با هدف تحویل به مشتریان عمده شرکت پالایش نفت اصفهان تولید می شوند ودسته دوم را تشمیل می دهند واز آنجا که تامین کننده خوراک شرکت های نفت جی،صنایع شیمیایی ایران،پتروشیمی اراک، پتروشیمی اصفهان و نفت سپاهان به شمارمی آیند، نقش مهمی دراقتصاد کشورایفامی کنند.