مدیرعامل بزرگترين شركت بهره بردار در مناطق نفت خيز جنوب در گفت وگو با «مشعل» خبر داد:

بازگشت به تولید حداکثری آماده ایم

مشعل         شركت بهره برداری نفت و گاز كارون با تامین ۲۵ درصد نفت خام کل کشور به عنوان بزرگترين شركت بهره بردار شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و شركت ملي نفت ايران، با دارا بودن 656 حلقه چاه در محدوده جغرافيايي خود، روزانه بیش از یک ميليون بشكه نفت توليد مي کند که نيمي از نفت فراورش شده شركت بهره برداري نفت و گاز كارون برای صادرات به پايانه صادراتي خارگ و باقی آن برای مصارف داخلي به پالايشگاه هاي تهران و آبادان ارسال مي شود که بدون شک اين حجم از توليد نفت و گاز نقشی بسزا در توليد ناخالص ملي ايفا مي کند. شركت بهره برداری نفت و گاز كارون، افزون بر آن در حال حاضر به طور ميانگين، روزانه حدود 600 ميليون فوت مكعب گاز را توليد و فراورش مي کند كه برای مصارف خانگي و صنعتي به شركت ملي گاز ايران تحويل داده مي شود.

وقتی صحبت از بازگشت به تولید حداکثری نفت خام می شود، باید بدانیم که بخش عمده آن از میادین این شرکت خواهد بود که این روزها با برگزاری جلسات مختلف در حال آمادگی برای انجام این ماموریت مهم قرار دارند. به گفته غلامرضا مفیدی، مدیرعامل شركت بهره برداری نفت و گاز كارون، تلاش در مسیر تحقق برنامه های افزایش تولید و آمادگی برای بازگشت به تولید حداکثری در حال انجام است. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، افزون بر مسائل مرتبط با تولید، درباره اقدام های مرتبط با نیروی انسانی در این شرکت توضیح می دهد که در سطح مناطق نفت خیز جنوب، این اولین شرکتی است که طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان ارکان ثالث را برای بیش از ۲۶۰۰ نیروی انسانی تابع قانون کار با موفقیت اجرایی کرده و تمامی مزایای این کارکنان، پس از محاسبه و براساس شاخص های طرح طبقه بندی مشاغل تا پایان اسفند سال ۱۳۹۹ پرداخت شده است. بخشودگی مالیاتی برای کارکنانی که در واحدهای مناطق کمتر توسعه یافته مشغول به کار بوده و معافیت مالیاتی ایثارگران (قرارداد مدت موقت و ارکان ثالث) نیز از دیگر برنامه های مرتبط با کارکنان است. او در این گفت و گو، برنامه های مهم 1400 را هم تشریح کرده که متن کامل آن در ادامه می آید: 

 با توجه به سیاست دولت و وزارت نفت برای افزایش تولید نفت، ماموریت و برنامه شما در این مسیر چیست؟

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، با سهم حدود 25 درصد از تولید نفت کشور، جایگاه ویژه ای در تحقق اهداف تولید وزارت نفت دارد که در برنامه تولید سال 1400 نیز بخش عمده افزایش و نگهداشت تولید در مجموعه مناطق نفت خیز جنوب به این شرکت محول شده است.

  چه برنامه هایی برای بازگشت به تولید حداکثری در حال انجام است؟

انشاء الله با تامین امکانات و خدمات فنی مورد نیاز، تحقق فعالیت های تدوین شده و این برنامه با اولویت تحت پیگیری است و در جلسات مستمر و دوره ای، پیشرفت کار و پیگیری رفع تنگناهای مرتبط انجام خواهد شد. در این خصوص با برنامه ریزی و برگزاری نشست های مستمر، تلاش در مسیر تحقق برنامه های افزایش تولید و آمادگی برای بازگشت به تولید حداکثری در حال انجام است.

 امسال به عنوان سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده است. این شعار چگونه در شرکت شما محقق خواهد شد و در این زمینه چگونه نقش آفرینی خواهید کرد؟

برنامه هاي سال 1400 در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، بنا بر جایگاه راهبردی این شرکت در تولید مواد هیدرو کربوری و تامین خوراک برای پالایشگاه ها، مجتمع های پتروشیمی و شرکت گاز، مبتني برالگوي نامگذاري سال جاري از سوی مقام معظم رهبري (توليد، پشتيباني ها و مانع زدایي ها) در زمینه هایی همچون تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در دستور کار قرار گرفته است.