گزارشی از مدیریتی عملیاتی در قلب شرکتی عملیات محور

تعمیرات  اساسی  خط چهارم سراسری  یک  گام  به  جلو

مشعل بهره برداری از شبکه ای 37 هزار کیلومتری که معادل سه برابر طول قطر کره زمین است، به همراه 86 تاسیسات تقویت فشار گاز با 319 واحد توربوکمپرسور، نیازمند مدیریتی بی نظیر و نیروی انسانی کارآزموده است تا زمینه انتقال پایدار، ایمن و بهره ور 260 میلیارد مترمکعب گاز در سال را فراهم کنند. در این میان، مدیریت هماهنگی عملیات شرکت انتقال گاز ایران به عنوان یکی از مغزهای متفکر و عملیاتی در قلب شرکتی عملیات محور، شامل بخش های اصلی هماهنگی عملیات در امور انتقال گاز، امور اندازه گیری، امور عملیات HOT TAP، امور هماهنگی و کنترل ماشین آلات و مرکز آموزش جوش ری می شود. در ادامه، گفت وگو با ابراهیم میرزایی راد، سرپرست مدیریت هماهنگی عملیات شرکت انتقال گاز ایران را درباره مهم ترین برنامه های این مدیریت در سال 1400 می خوانیم.

 لطفا گزارشی از مهم ترین برنامه های عملیاتی و تعمیراتی شرکت انتقال گاز ایران در سال جاری ارائه کنید؟

به منظور نگهداشت و بهره برداری بهینه از 86 تاسیسات تقویت فشار گاز با 319 واحدتوربوکمپرسور و بيش از 37 هزار کیلومتر خطوط لوله گاز فشار قوی برای انتقال بیش از 260 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی، مهم ترین برنامه هاي عملیاتی امسال در حوزه تاسیسات، خطوط لوله است که از اهم برنامه هاي تعمیراتی در تاسیسات تقويت فشار گاز می توان به رؤوس برنامه ها شامل تعمیرات اساسی و دوره ای توربوكمپرسورها، بهینه سازی سیستم هاي كنترل، نصب صاعقه گیرها، بازرسی فنی تاسيسات، سرویس و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق و نصب و راه اندازی باطری های نیکل کادمیوم و آنتی آیسینگ در برخی تاسیسات پرداخت.

همچنین ازمهم ترین عناوين برنامه هاي تعمیرات تاسیسات در سال 1400، می توان تعمیرات توربوکمپرسورهای زیمنس و زاریا (با توجه به فراوانی آنها در شبكه انتقال گاز كشور) را نام برد، به طوریکه در توربوكمپرسورهاي زیمنس می توان به 7 مورد تعمیرات پس از 20 هزار ساعت بهره برداری سطح B توربوکمپرسورها در مناطق 2، 5 و10، 9 مورد تعمیرات پس از 40 هزار ساعت بهره برداری سطح C توربوکمپرسورها در مناطق3 و 5 و 8، 3 مورد تعمیرات پس از 60 هزار ساعت بهره برداری سطح D توربوکمپرسورها در تاسیسات پتاوه 3 و خرمدره مناطق 2 و3، 2 مورد تعمیرات پس از 80 هزار ساعت بهره برداری سطح E توربوکمپرسورها در تاسیسات دهق 2و3 منطقه 2 و در توربوكمپرسورهاي زاریا 5 مورد تعمیرات پس از 25 هزار ساعت بهره برداری در منطقه 2، 9 مورد تعمیرات پس از 25 هزار ساعت بهره برداری در منطقه 5، 2 مورد تعمیرات پس از 25 هزار ساعت بهره برداری در منطقه 3 اشاره کرد.

تعمیرات اساسی خطوط سوم و چهارم سراسري، پیگرانی تمیز کننده و هوشمند، ایمن سازی خطوط، تعویض پوشش، تعویض شیر، تعویض و نصب IJ، نصب لانچر و رسیور، رفع نشتی شیرها، تعویض بخشی از لوله های فرسوده، بازرسی فنی شیرهای بین راهی، هات تپ، اتصال انشعابات، رفع تنش و اجرای اتصالات TIE – IN از اهم برنامه هاي تعمیراتی در خطوط لوله انتقال گاز به شمار می رود.

ضمن اینکه تعميرات اساسي خط لوله سوم سراسری در محدوده مناطق 3، 5 و10 و چهارم سراسری در محدوده مناطق 2، 3،5 و 10 از مهم ترین برنامه های تعمیراتی خطوط لوله در سال 1400 محسوب می شود.

  یکی از برنامه های تعمیراتی، تعمیر خط چهارم سراسری است. لطفا در این خصوص توضیح دهید؟

بر اساس برنامه های بازرسی فنی تعریف شده در سطح شرکت انتقال گاز ایران، عملیات پیگرانی هوشمند این خط لوله در سال 99 بعد از نزدیک به 16 سال بهره برداری انجام و در نتیجه این پیگرانی 11 هزار و 420 نقطه معیوب در این خط در محدوده مناطق 2،3،5 و10 گزارش شد.

این نقاط شامل یک مورد شدت خرابی A،یکهزار و 147 مورد شدت خرابی B، 10 هزار و 272 مورد شدت خرابیC می شود. لازم به ذکر است، بر اساس اولویت های عملیاتی و توضیحات یادشده، 350 مورد در سال 99 برطرف شده و 885 مورد رفع عیب نیز در برنامه تعمیراتی سال 1400 پیش بینی شده است.

  از چه روشی برای تعمیرات در این خط استفاده می شود؟

با توجه به نوع عیوب، روش های زیر برای تعمیرات با انجام مراحل حفاری، رادیوگرافی، تعمیرات و بازرسی فنی پیش بینی شده است:

• عملیات برشکاری و نصب نیپل که مستلزم توقف و تخلیه خط است.

• عملیات نصب اسلیو نوع B که مستلزم محدودیت فشار Psi 750 فشار گاز داخل خط است.

• عملیات ترمیم سرجوش ها که مستلزم محدودیت فشار Psi600 فشار گاز داخل خط است.

  چه برنامه زمان بندی برای تعمیرات این خط تعریف شده است؟

در حال حاضر مناطق عملياتی 10، 5، 2 و3 بخشی از كار را كه در فشار بهره برداری فعلی امكان انجام آن ميسر بود، آغاز کرده اند و برنامه پيش بينی شده برای اجرای اين تعميرات مهم به ميزان 120روز بوده كه از نيمه دوم فروردين تا پايان شهريور به صورت غير پيوسته و بنا به شرايط بهره برداری از خط ادامه می يابد. با توجه به برنامه تعمیرات سایر خطوط لوله و تاسیسات در سال 1400 اجرای اين عمليات با به کارگیری 15 تیم عملیاتی (مناطق/ پیمانکار) به طور همزمان انجام مي شود و در اين زمینه گزارش های لازم به مراجع و مدیریت های ذیربط مانند مدیریت دیسپچینگ ملی گاز و وزارت نفت ارائه شده که در صورت صدور مجوز محدوديت فشار/ توقف خط، عملیات تعمیرات به صورت منسجم ادامه خواهد يافت.

  طول این خط چند کیلومتر است و چه مدت در حال بهره برداری است؟

این خط از سال 83 با طول یکهزار و 146کیلومتر و ظرفیت انتقال روزانه 110 میلیون متر مکعب و با فشار Psi 1305 مورد بهره برداری قرار گرفته است.

  کدامیک از مناطق، مسؤول تعمیر و نگهداری این خط هستند؟

این خط با 9 تاسیسات تقویت فشار دارای 39 توربوکمپرسور و گستره عملیاتی 9 مرکز تعمیرات و بهره برداری بوده که مناطق مسؤول آن 2،3،5 و10 عملیات انتقال گاز هستند.