گفت و گو با مدیرعامل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳت توﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴمی هلدینگ خلیج فارس:

حواسمان به سود واحدهای تولیدی باشد

صنعت پتروشیمی در چند دهه گذشته تحولات زیادی را پشت سر گذاشته که بدون تردید عبور از خصوصی سازی و آثار و تبعات آن یکی از همین تحولات مهم بوده است. در جریان خصوصی سازی و واگذاری پروژه ها، مجموعه NPC بسیاری از مسئولیت های مستقیم خود را واگذار کرد و تا زمانی که مجموعه های جدید بتوانند در موقعیت و جایگاه های اصلی و مهم خود قرار گیرند، چندین سال زمان نیاز بود.  یکی از زیرمجموعه های NPC که در جریان واگذاری به بخش خصوصی دچار تحول شد، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بود. این مجموعه به منظور اجرای طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی و بهره گیری از تجربیات حاصل از اجرای مراحل مختلف طرح ها، در بهمن ماه ١٣٧٣ به عنوان یک شرکت دولتی تأسیس شد و در بخش های مختلف تخصصی از جمله مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب، راه اندازی و مدیریت پروژه در حوزه های صنعتی و زیربنایی ارائه خدمات می کند، اما در سال 92 این مجموعه به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار شد. شرﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳت توﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴمی به دنبال اﻓﺰاﻳﺶ و اﺳﺘﻤﺮار ﺳﻮدآوری و ارزش آﻓﺮﻳنی از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت «ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری عمومی» در طرح ها و پروژه های ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و پتروﺷﻴمی در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧلی، منطقه ای و ﺟﻬﺎنی است.  صفرعلی بابایی، مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، یکی از مدیران با سابقه صنعت نفت و پرسود پتروشیمی است که از سال 93 مسئولیت این مجموعه را به عهده دارد. او می گوید: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در میان شرکت های خارجی و بین المللی دارای اعتبار و شناخته شده است و در این چند سال به واسطه عملکردی که داشته در میان زیرمجموعه های صنعت پتروشیمی داخل کشور جایگاه خودش را پیدا کرده است. با او درباره این مجموعه و فعالیت های گسترده ای که دارد، گفت وگو کردیم که مشروح آن در ادامه می آید.

 

 بابایی درباره تغییرات در ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳت توﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴمی و علت حضورش در صنعت پتروشیمی گفت: قبلا مجری پروژه های پتروشیمی بودیم، اما با اجرای سیاست های خصوصی سازی زیرمجموعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس قرار گرفتیم. در این سال ها با توجه به اینکه لازم بود بر اساس قانون تجارت برای هر پروژه ای شرکتی ایجاد شود، امور پروژه را با عنوان «مدیریت پیمان» به مجموعه ما می سپارند و به عبارتی مدیریت کلیه اجزای پروژه را از ابتدای تصویب تا تحویل به بهره بردار که همان شرکت-پروژه است، ما انجام می دهیم. تقریبا از همان سال 93 و واگذاری پروژه های مهمی مثل پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس، من با ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳت توﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴمی همکاری دارم.

 

فهرست بلندبالای تعهدات و تکالیف

او گفت: بید بلند خلیج فارس و پروژه جمع آوری گازهای مشعل مرتبط با آن، آپادانای خلیج فارس، اوره آمونیاک هنگام، هر دو مجموعه ایلام، اتیلن اکساید اندیمشک، دو واحد اتان ریکاوری در پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی هایکوی کارون، نوفلرینگ و شیرین سازی برش سنگین در پتروشیمی نوری، الفین گچساران،HDPE  گچساران، HDPE  دهدشت، پتروشیمی و پتروپالایش دهلران، از جمله مجموعه هایی هستند که «مدیریت پیمان» آنها را مجموعه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳت توﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴمی برعهده دارد.

او با بیان اینکه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳت توﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴمی خدمات مطالعاتی و قراردادی و تهیه اسناد مناقصه را هم انجام می دهد، افزود: فارغ از اینکه این شرکت ها در زیرمجموعه هلدینگ هستند یا خارج از آن، در قالب قراردادهای تخصصی در تعامل و همکاری با صنعت پتروشیمی هستیم. همچنین برخی امور زیربنایی و ساخت وساز را برای برخی شرکت ها انجام می دهیم.

بابایی با اعلام اینکه مسئولیت اجرایی دو مگا پروژه بزرگ هرمز و الماس ماهشهر را که به زودی کلنگ اجرای آن بر زمین می خورد، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳت توﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴمی برعهده دارد، گفت: به نوعی کارراه انداز صنعت پتروشیمی هستیم و هر جا به کمک نیاز دارد، حتی برای امور ساده مثل جاده سازی و زیرساخت های ساده وارد عمل می شویم. همچنین در حوزه خرید کالا و تدارکات هم دستی بر آتش داریم و به عنوان نمونه خرید کالا برای پتروشیمی یادآوران، بندر امام و ایلام را ما انجام می دهیم تا امور پروژه زودتر پیش برود.

مدیرعامل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳت توﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴمی در ادامه گفت: تمام امور فاینانس و پیگیری مالی و صندوق ذخیره ارزی برخی از پروژه ها مثل بیدبلند خلیج فارس یا ایلام را مجموعه ما انجام داده است. معمولا اینگونه است که گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با توجه به جایگاه و اعتبار وارد عمل شده و سیاستی را برای هر پروژه اتخاذ می کند و اگر کار اجرایی و تخصصی داشته باشد، ما انجام می دهیم. اما در برخی موارد دیگر، پتروشیمی های تولیدی تامین مالی پروژه های جدید را انجام می دهند؛ به عنوان نمونه پتروشیمی نوری و مبین، سهامداران اصلی پتروشیمی های آپادانا و هنگام شده اند و به این ترتیب بخشی از محدودیت های مالی را حذف کرده ایم.

 

مذاکراتی برای صدور خدمات فنی به شرکت های خارجی در دوران تحریم

مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در پاسخ به سوالی درباره ادامه دادن فعالیت های مهم این مجموعه با وجود تحریم های همه جانبه گفت: با توجه به تجربیات و ارتباطات قبلی با شرکت ها، سابقه همکاری با مجموعه های مختلف داخلی و خارجی و اعتباری که در داخل یا خارج داشتیم، برخی از این محدودیت ها را دور زده ایم یا از بین بردیم؛ البته با سخت تر شدن تحریم ها، تدبیر ما هم بیشتر شده است، اما تلاش کردیم در این دوره از حریم قانون خارج نشویم و ارتباطاتمان با شرکت های خارجی و داخلی را از دست ندهیم. در اوج تحریم های سال 98 و 99 هم دو پروژه اصلی و سنگین شامل بید بلند خلیج فارس و ایلام را در مدت زمان خوبی باوجود تحریم ها اجرایی کردیم.

او درباره پروژه های جدید و مناقصه های در دست بررسی این مجموعه هم گفت: به طور همزمان مناقصه واحد اتان ریکاوری در پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی اندیمشک، الفین هرمز و الفین الماس ماهشهر را در دستور کار داریم. البته فعلا مراحل اولیه کار پروژه ها را بر اساس اولویت خوراک یکدیگر پیش می بریم و در ادامه هرکدام از این مجموعه ها تعداد 7 واحد توسعه ای دارند که انجام خواهد شد.

بابایی در عین حال از مراجعاتی که اخیرا از سوی کشورهای خارجی داشته اند، خبر داد و گفت: شرکت های خارجی توانمندی های شرکت مدیریت توسعه را شناسایی کرده و مذاکراتی با برخی شرکت ها در همین فضای بسته تحریمی را شروع کرده ایم و در صورت نهایی شدن به زودی خبرهای خوشی را اعلام می کنیم.

 

هر پتروشیمی خدمات پیرامونی گسترده ای ایجاد می کند

صفرعلی بابایی که از سال 65 در صنعت نفت و پروژه های تزریق گاز مناطق نفت خیز جنوب، NGL 1500 ،  NGL 1200 و NGL1300 ، طرح الفین خارک و پتروشیمی مروارید مسئولیت داشته است و به عنوان مغز متفکر پروژه ها نامیده می شود، درباره محدودیت ها و فرصت های موجود برای پروژه های اجرایی گفت: در این دوره سخت تحریم راهی نداریم جز اینکه از راه های مختلفی کار را پیش ببریم. من بارها به شرکت های خارجی متذکر شده ام که چه آنها بیایند یا نیایند، نفت ما با گاز بیرون می آید و اگر شما با ما مشارکت هم نکنید، در نهایت ما فکر و سرانجامی برای این میزان گاز در نظر می گیریم و نمی گذاریم بی ارزش بسوزد. حتی اگر در دوره ای خام فروشی هم داشته باشیم، باز هم رشد می کنیم و انتظاراتمان را بالا می بریم و از مزیت نزدیکی به آب های آزاد و دسترسی به منابع اولیه استفاده می کنیم.

مدیرعامل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳت توﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی با گاز، مشتقات نفتی و زنجیره محصولات پتروشیمی اشتغالی گسترده را ایجاد می کند، افزود: با هر واحد صنعتی و تولیدی پتروشیمی درآمدی قابل توجه ایجاد می شود و خدماتی پیرامونی را ایجاد می کند که توسعه منطقه ای و اشتغال یکی از این اثرات قابل توجه است و به عبارتی فعالیت یا عدم فعالیت یک پتروشیمی در هر منطقه تعداد زیادی از زندگی ها را به هم گره زده است.

او همچنین به موضوع ساخت داخل تجهیزات و کالاهای صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر موضوع تولید داخل در مجموعه های صنعت پتروشیمی به شدت دنبال می شود و هر کالایی که امکان تولید داخل داشته باشد، حتما از آن استفاده می کنیم. خوشبختانه در حال حاضر تجربه سازنده ها و نیازهای پتروشیمی با هم تطبیق پیدا کرده است و گروه های زیادی برای ساخت داخل به میدان آمده اند، چراکه درآمد ملموسی دارد و همزمان شاهد همراهی و همکاری خوبی هستیم. می توان گفت که داخلی سازی تبدیل به غیرت و غروری بین مدیران پتروشیمی شده است و این روند ادامه دارد.

 

باید مراقب درآمد حاصل از تولید باشیم

مدیرعامل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮیت توﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴمی می گوید: با وجود تحریم شدید، با تدابیر مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس واحدهای تولیدی به پروژه های جدید وصل شدند تا مشکلی برای مسئله فاینانس و تأمین مالی پروژه ها به وجود نیاید. او افزود : در واحدهای تولیدی سود زیادی وجود دارد که باید به سمت توسعه صنعت پتروشیمی هدایت شود.

بابایی تصریح کرد: باید فرمول یا نسبتی بین میزان سرمایه گذاری شرکت ها از محل درآمد برای توسعه و قیمت خوراک برقرار کنیم تا هرچه این میزان سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی زیادتر بود، دولت خوراک را ارزان تر ارائه دهد تا چرخه ای که در توسعه صنعت پتروشیمی به راه افتاده، تقویت شود و انگیزه و موتور محرک پتروشیمی روشن بماند.

 

به دنبال درآمد از حوزه های جدید و دانش بنیان ها هستیم

این مدیر با سابقه صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه به دنبال فعال کردن شرکت های دانش بنیان در چرخه ساخت و تولید هستیم، افزود: برای برخی تجهیزات و خدمات ارزشمند با هزینه بری کم، هزینه های زیادی را به شرکت های خارجی می دهیم؛ در حالی که می توانیم با نیروهای خودی وارد این عرصه شویم که البته مدتی است با پیش بینی نیروهای متخصص این روند شروع شده و باتوجه به توانمندهایی که وجود دارد، اتفاقات خوبی در راه است.

وی افزود: پس از انقلاب اسلامی دشمن خارجی با جنگ و تحریم ها و بسیاری تلاش های دیگر، همواره در تلاش برای زمین گیر کردن ما بوده اند، اما توانسته ایم اتفاقات مهمی را در این سال ها رقم بزنیم. زمانی در این صنعت چهارچوب درهای فنس کارگاه هم سفارش خارج بود اما در حال حاضر ادعای ورود به حوزه دانش فنی را داریم و نمونه این تلاش ها را در حوزه کاتالیست ها به خوبی می بینیم.