زانودرد شايع در جواني ( سندروم درد پتلوفمورال)
سندروم درد مفصل پتلوفمورال باعث ايجاد درد در ناحيه قدامي زانو ميشود. همانطور که از نام آن مشخص است، اين ناحيه بين کشکک(پتلا) و استخوان ران (فمور) قرار گرفته است. اين سندروم به ميزان زيادي در افراد نوجوان صاحبان مشاغل دستي و ورزشکاران به چشم ميخورد. اين عارضه گاهي به علت ساييده شدن، سفتي و يا نرمي کشکک زانو ايجاد ميشود.  اگر عضلات اين ناحيه نتوانند نيروهاي وارد شده را تحمل کنند، عمده فشار به مفصل وارد ميآيد و منجر به ايجاد سندروم درد مفصل پتلوفمورال ميشود. اين سندروم همچنين ميتواند در نتيجه تغيير زواياي زانو ايجاد شود.
عوامل ايجادسندروم درد مفصل پتلوفمورال
اين سندروم ممکن است به علت استفاده بيش از حد از مفصل، جراحت، وزن زياد، کج بودن کشکک، برقرار نشدن تعادل بين قدرت عضلات و يا تغييرات زير کشکک ايجاد شود. گاهي علت اصلي ايجاد کننده آن ممکن است در مفاصل مجاور باشد که به علت درد، باعث ايجاد تغييرات پوسچرال در بدن و تاثير آن بر اين مفصل شود.
علايم سندرم پتلوفمورال
علامت اصلي آن درد زانوست. اين درد حين چمباتمه زدن، نشستن با زانوي خم، پريدن و يا رفتوآمد روي پله بخصوص پايين رفتن از پله ايجاد ميشود. گاهي فرد احساس خالي شدن زانو را تجربه ميکند، يعني حين راه رفتن ناگهان زانوهاي او خالي ميکند و نميتواند وزن بدن را تحمل کند. همچنين شنيدن صداهايي از زانو حين راه رفتن و حرکت زانو نيز شايع است.اين افراد حين ايستادن با زانوي صاف نيز پس از مدتي درد را گزارش ميکنند.
 اين سندروم را چگونه تشخيص ميدهند؟
 پزشک با تاريخچهگيري و معاينه فيزيکي به دنبال علت اين درد ميگردد. گاهي نياز به تصويربرداري است که شامل  X-rayيا  MRIمي شود. اين تستها به پزشک کمک ميکند تا بين بيماريهاي مشابه تفاوت قائل شود. فيزيوتراپيست نيز با انجام معاينات فيزيکي مخصوص اين عارضه، از وجود آن آگاه ميشود.
چگونه اين سندروم درمان ميشود؟
اين بيماري با پرهيز از انجام فعاليتهايي که علايم را تشديد ميکنند، به ميزان زيادي بهبود مييابد:
- از نشستن، چمباتمه زدن و دوزانو نشستن براي مدت طولاني پرهيز کنيد.
- دوچرخه و ارتفاع زين آن را تنظيم کنيد تا مقاومت کمتري در برابر حرکت ايجاد کند. بيمار بايد هنگام استفاده از دوچرخه ثابت، ارتفاع را طوري تنظيم کند که حين پدال زدن نيازي به انتقال وزن خود به طرفين نداشته باشد.
- از تمرينهايي که نياز به خم کردن زياد زانو دارند، مثل چمباتمه زدن پرهيز کنيد.
 روشهاي ديگر براي کاهش درد
  استفاده از داروهاي ضد التهابي مثل ايبوپروفن يا ناپروکسن براي کاهش تورم، سفتي و درد در اين ناحيه. (حتما راهنماي مصرف داروها را بخوانيد).
  استفاده از يخ و استراحت؛ البته ممکن است شخصي با گرما حس بهتري داشته باشد.
  چسباندن چسب مخصوص و استفاده از بريس مناسب براي ناحيه کشکک
  فيزيوتراپي
يکي از روشهاي موثر و غير تهاجمي براي درمان اين عارضه، فيزيوتراپي است. فيزيوتراپيست ابتدا با معاينه دقيق، شرايط مفصل را بررسي و سپس بر اساس نتايج حاصل از معاينه، برنامه درماني ارائه ميکند که شامل کاهش درد و التهاب، افزايش قدرت عضلاني، افزايش استقامت عضلاني،  بهبود عملکرد،  اصلاح پوسچرال و  تجويز اورتز مناسب،  آزادسازي گرفتگيهاي عضلاني،  حرکت کشکک و   بهبود شرايط قلبي - ريوي ميشود، زيرا اين بيماران ممکن است به مرور به علت بيتحرکي ناشي از زانو درد، از لحاظ سيستم قلبي - ريوي نيز دچار مشکل شوند که با فيزيوتراپي قابل پيشگيري و درمان است. پس به طور کلي ميتوان نتيجه گرفت که سندروم درد پتلوفمورال بين جوانان شيوع بالايي دارد. همچنين تشخيص به موقع، از مزمن شدن آن و ايجاد اخــتلالات ديــگــر، پــيشـگـيري ميکند.

 


با علاقه کودکان به آرايشکردن چه کنيم؟
دکتر  مهدي بياتي   علاقه براي استفاده از لوازم آرايشي از سوي کودکان، بويژه دختران زير هفت سال از جمله نگرانيهاي خانوادههاست دغدغه اصلي زماني به وجود ميآيد که والدين نميدانند در مقابل اين خواسته و کنجکاوي کودکان چه پاسخي بدهند و چگونه با آنها برخورد کنند. گروه سني 5 تا 6 سال، گروهي است که در آن کنجکاوي خاص کودکان شکل ميگيرد و آنان به دنبال بررسي و کشف تفاوتهاي خود با افراد بالغ هستند و به تبع آن، سوالات خاصي از والدين ميپرسند. امروزه نيز با توجه به رشد فرايندهاي ديداري و شنيداري که به واسطه راديو، تلويزيون در خانواده به وجود آمده، کنجکاويها به مراتب بيشتر شده و به جرات ميتوان گفت که اين کنجکاويها در کودکان از  5/2 تا 3 سالگي به بعد شروع ميشود.
اين اتفاق يکي از مراحل رشد کودکان است و همه کودکان متناسب با شرايط خود اين مرحله را پشت سر ميگذارند، اما مهمترين نکته، چگونگي برخورد والدين با آنهاست.

علت اصلي گرايش دختران زير هفت سال به استفاده از لوازم آرايشي
 از نظر علمي دختران در اين سن نسبت به پدران خود رابطه صميمانه تري  دارند و در اين ميان، مادر را رقيب خود ميدانند. همانطور که پسران نسبت به مادر خود اين احساس را داشته و پدر را رقيب خود احساس ميکنند.  در گروه سني زير 7هفت سال دختران، به اين دليل که در سن تقليد قرار دارند، ميخواهند از نظر ديداري نزد پدر نسبت به مادر خود برتري يابند؛ به همين دليل از لوازم آرايشي مادر استفاده ميکنند تا پدر به آنها توجه بيشتري کند.

کودک بازداري و منع کودک از سوي والدين اشتباه است
 رفتارهاي بازدارنده براي استفاده نکردن کودک از لوازم آرايشي، باعث علاقهمندي آنها به اينگونه لوازم در سنين بزرگسالي، بخصوص نوجواني ميشود و در آينده ميان نوجوان و خانوادهها تنش به وجود ميآورد که ممکن است از نظر روحي و رواني به فرد آسيب وارد کند.
تمام روانشناسان و مشاوران تربيتي و اجتماعي اذعان دارند که استفاده دختران زير 7 سال از لوازم آرايشي هيچ مشکلي براي آنها ايجاد نميکند، از اين رو به خانوادهها توصيه ميشود به کودک خود فرصت دهند تا کنجکاوي خود را برطرف کند  و با او رفتار تندي نداشته باشند.

 

چگونه خودتان را بعد از اشتباهاتتان ببخشيد
خود بخشايش، در واقع اجازه دادن به خودتان براي حرکت رو به جلوست؛ هنگامي که شما تاييد ميکنيد که کارتان اشتباه است و نهايت تلاشتان را براي بهبود شرايط انجام ميدهيد.
 اگر شما کاري را که باعث آزار کسي ميشود، انجام داده باشيد، مثل دروغ، خيانت، آزار دوستان و تحقير همکارانتان و فکر کنيد که بيتفاوت و بدون عذاب وجدان ميتوانيد از اين کارتان عبور کنيد، بدانيد که اين تفکري سادهلوحانه است؛ زيرا معمولا بعد از هر خطايي احساس شرمساري، اندوه و مقصر دانستن خود به سراغتان ميآيد.
اما نگه داشتن و ماندن اين احساسات در فرد براي زمان طولاني، سلامت روان او را به خطر مياندازد. «خودبخشايش»، همواره با سطح کم نگراني، آشفتگيهاي فردي کم و خصومت و دشمني پايين در ارتباط است. چه ديگران شما را ببخشند و چه نبخشند، بايد ببينيد که آيا ميتوانيد خود را ببخشيد؟
براي واضح شدن موضوع، بايد بگوييم که بخشش خود، به معني ناديده گرفتن کار اشتباه و يا بي تفاوت بودن به مسئوليتها نيست؛ هرچند اگر شما اهل تفکر باشيد، غير ممکن است که از کنار موضوعي بي تفاوت عبور کنيد.
خود بخشايش، به اين معني است که به خودتان اجازه دهيد با وجود پذيرش اشتباهتان، رو به جلو حرکت کنيد و براي بهبود شرايط، بيشترين تلاش را انجام دهيد.دکتر مارلين کارنيش از دانشگاه آبورن آلاباما، برنامه درماني چهار بخشي زير را براي اينکه شخصي بتواند خود را ببخشد، معرفي کرده است:
 مسئوليتپذيري:در اين مرحله، خودتان را براي کار اشتباهي که انجام دادهايد، مسئول و مقصر بدانيد و ازبهانه تراشي «من به طرف شکست هل داده شدم، مقايسه کردن خود با ديگري، او مثل من اين کار را انجام داد، مقصر جلوه دادن ديگران، من کار (ب) را انجام نميدادم اگر او کار ( الف) را انجام نداده بود و ...» بپرهيزيد. بخشش خود بدون پذيرش اين مرحله بينتيجه است.
پشيماني:روي احساس شرم خود کار کنيد تا مرتب از خود انتقاد نکنيد. درست است که شرم و پشيماني شما، قلب آزرده دوست يا شريک زندگيتان را ترميم نميکند؛ اما بازگشت از مسير قبلي و اصلاح مسير زندگيتان، ميتواند باعث رفع دلآزردگي آنها شود.
تجديد قوا:پشيماني بايد شما را به سمت تلاش براي درست کردن رفتار اشتباهتان سوق دهد. معذرت بخواهيد و کاري را براي جبران اشتباه خود انجام دهيد و از آن اشتباه درس بگيريد و از تکرار آن در آينده اجتناب کنيد.
 نو شدن و تفکر تازه:دکتر کارنيش مينويسد: «خود تنبيهي طولاني را کنار بگذاريد و با مهرباني و احترام با خود رفتار کنيد. نامهاي به خودتان بنويسيد که شامل درسهايي باشد که از اشتباهتان گرفتيد و تغييرات مثبتي که در نتيجه اين اشتباه در خودتان به وجود آمده را بررسي کنيد.»


شوربختي مرد مجرد
به نظر ميرسد مجرد ماندن سخت است. در پيري حرمت خود را به خطر انداختن، بيمار بودن و از کُنج بستر خود هفتهها به اتاق خالي چشم دوختن، هميشه جلوي خانه خداحافظي کردن، هرگز شانه به شانه همسر خود از پلهها بالا رفتن، در اتاق خود شاهد وجود دري فرعي بودن که به محيط زندگي ديگران باز ميشود، شام خود را روي يک دست به خانه بردن، از سر بينوايي به بچههاي ديگران زل زدن، محروم بودن از فرصت تکرار مکرر اين جمله که من بچه ندارم و رفتار و ظاهر خود را شبيه يکي دو مرد مجردي کردن که به خاطرات دوران جوانيمان تعلق دارند. وضع مرد مجرد کم و بيش اينگونه است. فقط اينکه هر آدمي در عالم واقعيت امروز و در آينده صاحب يک بدن و يک سر واقعي خواهد بود. بنابراين يک پيشاني هم خواهد داشت که با کف دست برآن بکوبد.
  فرانتس کافکا  
يوگا با ما چه مي کند؟
   احتمالا بارها نام يوگا، مديتيشن و يا آرامش ذهن به گوش شما خورده است؛ اما شايد ندانيد که يوگا چيست و واقعا با ذهن و بدن شما چه ميکند؟ يوگا، يکي از ورزشهاي کهن آسياي شرقي است و در زبان سانسکريت به معناي «وحدت» است؛ وحدت ميان روح و جسم، خورشيد و ماه، زن و مرد، پير و جوان.
يوگا را نميتوان يک رشته ورزشي دانست، زيرا علاوه بر تقويت جسم به تقويت روح و ذهن نيز ميانجامد و فرد را به سمت استدلال منطقي و خودآگاهي پيش ميبرد.
تعريف فدراسيون بينالمللي يوگا از آن به اين شرح است: «يک شيوه جهاني و عملي که براساس مجموعهاي از روشهاي خاص و با رجوع به سنت هندوستان شکل گرفته است. با افزايش آگاهي و رشد تدريجي، يوگا با هماهنگي کامل، استعدادهاي جسمي، عاطفي، ذهني، روحي و بشري فرد را پرورش ميدهد.»
يوگا شامل 8 شاخه اصلي است که در سه خانواده طبقه بندي ميشوند:
يوگاي پويا، يوگاي ريلکسيشن، يوگاي روح
يوگا، تأثير بسياري بر جسم و روح انسان به طور همزمان دارد. در اينجا به اختصار به برخي آثار مفيد آن اشاره ميکنيم:
اين ورزش موجب انعطافپذيري بيشتر اندامها شده و در عضلات کشش مناسبي ايجاد ميکند. اين تمرينها با آزاد کردن اسيد لاکتيک در عضلات، عملکرد مفاصل را بهبود ميبخشد.
يوگا موجب اصلاح حالتهاي بدن ميشود. در طول انجام اين ورزش، شما به يک خود آگاهي از بدن خود ميرسيد. به عنوان مثال متوجه خميده بودن کتفها يا قوز کمر خود خواهيد شد و آن را اصلاح ميکنيد.
در طول انجام تمرينها شما تنفس خود را اصلاح کرده و عميقتر نفس ميکشيد. با اين کار ظرفيت ريهها بتدريج افزايش پيدا کرده و اکسيژن بيشتري در اختيار بدن قرار ميگيرد. تنفس عميق، اثرات آدرنالين ترشح شده در خون را خنثي و فرد شادابي و آرامش پيدا ميکند.
با افزايش اکسيژن رساني به خون، عملکرد قلب نيز بهبود مييابد. در مطالعات بيوشيميايي، از يوگا به عنوان يک عامل آنتي اکسيدان ياد شده که موجب کاهش کلسترول و تريگليسيريد خون و در پي آن تقويت سيستم ايمني ميشود.
فوايد روانشناسي يوگا بسيار جذاب و حيرت انگيز است. يوگا موجب تنظيم حالتهاي تند رواني مثل خشونت، افسردگي و اضطراب ناگهاني ميشود. استرس را از فرد دور کرده و اميد را در او زنده ميکند، ضمن اين که باعث بالا رفتن تواناييهاي فردي و مهارتهايي مثل يادگيري، تمرکز و تقويت حافظه ميشود.
يوگا ورزشي است که انجام آن به تمامي افراد حتي کهنسالان، نوزادان، کودکان و زنان باردار نيز توصيه ميشود. بسياري از مراکز زايمان و مراقبتهاي بارداري، کلاسهاي «يوگا در بارداري» را براي تسهيل در زايمان و نيز بهبود عوارض ناشي از بارداري توصيه ميکنند. همچنين انجام اين ورزش براي کودکان فوايد بسياري دارد؛ زيرا فعاليتي است که در آن برد و باخت معنايي ندارد و يک فعاليت فيزيکي بدون رقابت است، از اين رو به کودکان ميآموزد که چطور حرکات اندامهاي مختلف خود را با هم هماهنگ کنند و با توجه به اين که ذهن کودکان بيشتر از بزرگسالان، آمادگي تغيير و شکل پذيري دارد، بنابراين يوگا به آنان کمک ميکند تا راحتتر از يک بزرگسال، به آرامش، خودآگاهي و تنظيم خلق و خو دست پيدا کنند. يوگا پرخاشگريها و ترسهاي کودکان را بهبود بخشيده و اختلالات رواني اقتضاي سنشان را متعادل ميکند.