براي حضور در المپياد سراسري وزارت نفت
 پيشکسوتان بالاي 45 سال پالايش و پخش آمادگي خود را به رخ کشيدند
هفتمين دوره مسابقات ورزشي پيشکسوتان (بالاي 45 سال )شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، با برگزاري مراسم اختتاميه در هتل کوثر شهرستان رامسر به کار خود پايان داد. اين مسابقات به ميزباني شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه چالوس، در رامسر بين کارکنان مرد بالاي 45 سال در 7 رشته تيراندازي، شطرنج، شنا، تنيس روي ميز، فوتسال، واليبال و دارت به مدت يک هفته در هفته آخر ديماه برگزار شد که بيش از 500 ورزشکار، کادر فني و اجرايي در آن حضور داشتند و با هم به رقابت پرداختند. مجيد کنارودي، مسئول امور ورزش شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه چالوس با توضيح بيشتر درباره برگزاري اين مسابقات گفت: هدف از برگزاري اين مسابقات، ايجاد نشاط، افزايش انگيزه کاري، ترويج فرهنگ ورزش در بين کارکنان و مشخص شدن نفرات برتر براي اعزام به مسابقات ورزشي سراسري وزارت نفت بوده است. وي در ادامه افزود: بيش از500 ورزشکار از ستاد پخش، پالايشگاه آبادان، اراک، اصفهان، خطوط لوله، ملي مهندسي و تهران در اين مسابقات حضور داشتند که رقابت آنها در رشتههاي مختلف به مدت يک هفته و در هفته آخر دي ماه انجام شد که در مراسم اختتاميه مسابقات، از نفرات وتيمهاي برتر هر رشته با اهداي لوح و جوايز تقدير شد.بر اساس نتايج اعلام شده از سوي هيئت داوران، تيمها ونفرات اول تا سوم اين دوره از مسابقات به اين شرح است:

شطرنج
دررشته شطرنج که به روش سوئيسي برگزار شد، در نهايت در بخش تيمي شرکت پالايشگاه اصفهان، خطوط لوله ومخابرات و پخش فرآوردههاي نفتي ايران به ترتيب مقام اول تا سوم را کسب کردند.در مسابقات ميز به ميزهم، محمد رضا شريفيپور اول شد، امين صالحي پور به مقام دوم دست پيدا کرد و فريدون محمدنژاد هم سوم شد. شاهرخ آنجو و احمد علي بابايي هم به ترتيب مقام چهارم و پنجم را کسب کردند.
تيراندازي
مسابقات تير اندازي در دو بخش تفنگ و تپانچه برگزار شد که در مجموع دو رشته و در بخش تيمي، خطوط لوله ومخابرات قهرمان شد و تيمهاي شرکت ملي پخش و ستاد پالايش و پخش دوم و سوم شدند. در بخش تفنگ نيز تيمهاي خطوط لوله ومخابرات، شرکت ملي پخش و ستاد پالايش و پخش به ترتيب مقام اول تا سوم را به دست آوردند.در بخش تيمي تپانچه هم تيمهاي ستاد پالايش و پخش، شرکت ملي پخش و خطوط لوله ومخابرات به ترتيب اول تا سوم شدند. در بخش انفرادي تفنگ،سعيد كريمي (ستاد پالايش و پخش)، شهريار جعفري (خطوط لوله ومخابرات) و رضا صداقت منش (شرکت ملي پخش) به ترتيب اول تا سوم شدند.در بخش انفرادي تپانچه هم مهدي تفنگدار (ستاد پالايش و پخش)، رضا بيرانوند (خطوط لوله) و فراز رضوي (خطوط لوله ومخابرات) به ترتيب اول تا سوم شدند.
دارت
در رشته دارت بعد از مسابقات مهيج و حساس که يک روز به طول انجاميد، در بخش تيمي پالايشگاه تهران، خطوط لوله و مخابرات و پالايشگاه اراک به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را به دست آوردند و در بخش انفرادي نيز ظهيري (خطوط لوله ) قهرمان شد، صادق صرافيان (اراك) به مقام دوم رسيد و رحماني (پالايشگاه آبادان) به مقام سوم دست پيدا کرد.
فوتسال
مسابقات فوتسال طي پنج روز و به صورت دورهاي در يک گروه با حضور 5 تيم برگزار شد که بعد از رقابتهايي سخت و فشرده، در پايان تيم فوتسال پالايشگاه آبادان قهرمان شد و تيمهاي پالايشگاه اراک و ستادپخش مقامهاي دوم و سوم را کسب کردند.
تنيس روي ميز
 مسابقات تنيس روي ميز هم به صورت دورهاي با حضور 6 تيم طي 5 روز برگزار شد که در پايان اين رقابتها، تيم تنيس روي ميز پالايشگاه آبادان با پشت سر گذاشتن رقبا قهرمان شد و تيمهاي خطوط لوله ومخابرات و پالايشگاه اصفهان به ترتيب مقام دوم و سوم را کسب کردند.
واليبال
 مسابقات واليبال هم مثل مسابقات فوتسال به صورت دورهاي طي پنج روز در يک گروه با حضور 6 تيم برگزار شد که در پايان بعد از رقابتهايي نزديک و فشرده، تيم واليبال پالايشگاه تهران با پشت سر گذاشتن رقبايش قهرمان شد وتيمهاي پخش فرآوردههاي نفتي و پالايشگاه آبادان به ترتيب مقام دوم وسوم را به دست آوردند.
شنا
مسابقه شنا که در 8 رده سني و 3 ماده کرال سينه، کرال پشت و قورباغه برگزار شد، در بخش تيمي، شرکت ملي پخش قهرمان شد و تيمهاي پالايشگاه آبادان و پالايشگاه تهران هم به ترتيب روي سکوي دوم و سوم ايستادند.
در بخش انفرادي و در ردههاي سني مختلف نتايج به اين شرح است:

سنين 46-45
كرال سينه: 1- سعيد برخورداري (پخش)2-فرهاد حميدي(خطوط لوله)
3-غلامرضا حمزه لويي(ملي مهندسي)
كرال پشت: 1- اكبر كرمي(نفت تهران) 2-مرتضي موسويزاده (پخش)
قورباغه: 1- علي اكبر خراسانيزاده (ستاد) 2- حميدرضا زنديه (نفت آبادان)
 3- كيوان حبيبي(نفت تهران)

سنين 48-47
كرال سينه: 1- عليرضا گنجي(نفت تهران) 2- مهدي مظفري (نفت آبادان)3-عبدالله آخاني(خطوط لوله)
كرال پشت: 1- عليرضا گل محمدي (شازند اراك) 2- محمد رضا مهرزاد(خطوط لوله) 3- مهدي سلطاني (نفت تهران)
قورباغه: 1- مجيد بهرامي (خطوط لوله) 2- محسن ابطحي ( شازنداراك)3- صادق آلبو علي(نفت آبادان)

سنين 50-49
كرال سينه: 1- عبدالله ميرشيلي(نفت آبادان) 2- محمد ابراهيم تقوي(خطوط لوله)3-سيد مرتضي حسيني(ملي مهندسي)
كرال پشت: 1- مهران مرمضي (نفت آبادان) 2- جعفر ابراهيمي (خطوط لوله ) 3-محمد نبي گلگار(شازند اراك)
قورباغه: فرهاد عبدالله پور (پخش)
 2- موسي كاظمي(نفت آبادان ) 3- اكبر كيميايي راد (خطوط لوله)

سنين 52-51
كرال سينه: 1- حميدرضا اماني ساماني (نفت آبادان) 2- عباس اميريان (خطوط لوله) 3- حسين افتخاري (پخش )
كرال پشت: 1- كامبيز عاليپور ( نفت شازند ) 2-محمد حسين مصلحت (خطوط لوله)
3- علي اكبر ناطقي (نفت تهران)
قورباغه: 1- محرم بهلولي (شازند اراك) 2- جميل منشدي(پخش ) 3- حسين نظري (نفت تهران)

سنين54-53
كرال سينه: 1- مصطفي محتشمي (پخش) 2- عبدالواحد برقوزي (پخش ) 3- علي اكبر صالحي (شازند اراك)
كرال پشت: 1- عباسعلي آقانسب(نفت تهران) 2- نبي الله رئيسي (پخش )
 3- مهران مرادي (نفت آبادان)
قورباغه: 1- فريدون ضيايي ( نفت آبادان) 2- حسين كرمي(نفت تهران)

سنين 56-55
 كرال سينه: 1- محمد رضا ديلمي پور (نفت آبادان ) 2- محمد ابول گرمي (خطوط لوله) 3- حسين پارسا (نفت تهران)
كرال پشت: 1- نجيم تفضلي (نفت آبادان ) 2- حسن دفشدار( نفت تهران) 3-محمد باقر شفيعي(پخش)
قورباغه: 1- عبدالله ميرايماني (نفت آبادان ) 2- مرتضي فنادما (خطوط لوله ) 3- عليرضا حسيني معمار (نفت تهران)

سنين58-57
كرال سينه: 1- محمد پورزاد (پخش ) 2- عين الله منفردزاده (خطوط لوله )
 3- فريدون نجميپور ( نفت آبادان)
كرال پشت: 1- بهمن بهمني (خطوط لوله ) 2- داود شهبازي ( نفت تهران )
 3- شيبتالله كيثاني( شازند اراك)
قورباغه: 1- رحيم امامي ( نفت تهران ) 2- شهرام ساكي ( خطوط لوله ) 3- منوچهر خانزاده (نفت تهران)

سنين59 به بالا
كرال سينه: 1- محمد رضا خداياري (ستاد) 2- حسن قيصر ( نفت آبادان )
3- محمود ملكي (پخش)
كرال پشت: 1- هوشنگ مولا پناه (نفت تهران ) 2- قاسم معاوي ( نفت آبادان )
 3- احمد اسفندياري ( ملي مهندسي )
قورباغه: 1- عليرضا تيزقلم ( پخش ) 2- مهدي شريفي (نفت آبادان ) 3- خسرو سلطاني ( شازند اراك)