رييس جمهوري:
خدمات وزارت نفت براي بنزين با کيفيت قابل توجه است

  رئيس جمهوري با بيان اينکه گازوييل و بنزين ما با گذشته متفاوت و استاندارد است، گفت: خدمات وزارت نفت براي بنزين با کيفيت قابل توجه است.  دکتر حسن روحاني در يک گفتوگوي زنده تلويزيوني با مردم، اصول، خط مشي و برنامه دولت دوازدهم در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را تشريح و ضمن تبيين مهمترين مسائل روز کشور، مواضع ايران را درباره تازهترين مسائل منطقهاي و بينالمللي بيان کرد. رئيس جمهوري در ابتدا و در پاسخ به اين پرسش که در حادثه کشتي نفتکش سانچي چه کرديد و به گمان شما توقعي که مردم داشتند برآورده شد؟ گفت:  حادثه بسيار تلخي بود که ما  در آن 32  عزيزمان را از دست داديم. ساعاتي پس از حادثه نفتکش سانچي مطلع شدم، فرداي حادثه جلسهاي با حضور وزرا برگزار شد و در آن جلسه، خواهان تشکيل کميتهاي با حضور نمايندگان وزارتخانههاي خارجه، نفت، راه و شهرسازي و کار شدم.  وي افزود: وزارت خارجه به طور منظم با مسئولان چيني و همچنين کشورهاي اطراف در تماس بود تا کمکهاي لازم به اين عزيزان انجام شود. همه اميد ما اين بود که اين عزيزان نجات پيدا کنند. گرچه خبرهاي اوليه هم به اين صورت بود که نشان ميداد به خاطر انفجاري که رخ داده، اميدها اندک است، اما در عين کماميدي همه تلاشها براي نجات آن عزيزان انجام گرفت و به همين دليل وزير کار به چين اعزام شد. روحاني ادامه داد: قبل از عزيمت وزير کار، تيمهايي را از شرکت ملي نفتکش و از بنادر و کشتيراني و حتي يک تيمي را از نيروي دريايي ارتش اعزام کرديم که اگر امکانپذير باشد براي نجات آن عزيزان تلاش کنند که متاسفانه عزيزان ما از دست رفتند و بسيار متاسف هستم و به خانوادههاي عزيز، اين حادثه غمانگيز را يک بار ديگر تسليت ميگويم.
رئيس جمهوري تصريح کرد: در ارتباط با اين حادثه غمانگيز، به همه مقامهاي مسئول گوشزد ميکنم که بايد مسئله را در دو بعد دنبال کنيم. اين حادثه چرا رخ داد و دليل آن چه بود و از لحاظ حقوقي چه اقدامهايي بايد انجام شود . وي در پاسخ به اين سوال مجري برنامه که عنوان کرد، پرسش افکار عمومي اين است که چرا وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي پيگيري حادثه نفتکش به چين سفر کرد در حالي که بالاخره نفتکش بود و احتمالا مربوط به وزارت نفت است؟ گفت: متاسفانه دولت نهم و دهم در قبال بدهکاري که به برخي سازمانهاي عمومي و از جمله تامين اجتماعي داشت، يکسري اموال را به آنها واگذار کرد. يکي از آن اموال هم همين نفتکش بود که به آنها واگذار شد، بنابراين در حالي که ممکن است براي مردم تعجببرانگيز باشد، اما مالکيت نفتکشها در اختيار سازمان تامين اجتماعي است. روحاني عنوان کرد: از اواخر دولت يازدهم، بويژه از آغاز دولت دوازدهم به سازمان تامين اجتماعي و همچنين ساير وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي دستور دادم که بنگاههاي اقتصادي خود را واگذار کنند و اگر ميخواهند سهامي داشته باشند، سهام اقتصادي در بورس داشته باشند.
رئيس جمهوري ادامه داد: اين کار با جديت دنبال ميشود و بنده هفتگي اين مسئله را پيگيري ميکنم که همه دستگاههاي دولتي، بنگاههاي اقتصادي را واگذار کنند و اميدوارم دستگاههاي عمومي کشور نيز بنگاههاي اقتصادي را به بخش خصوصي و مردم واگذار کرده و به خدمات خود بپردازند، زيرا اين کار به نفع خود آنها و مردم است.
وي در پاسخ به اين سوال که اعلام عزاي عمومي يا شهيد خدمت شناختن آن عزيزان هرچند بسيار زيباست، اما بيشتر وجه شعاري ندارد؟ تاکيد کرد: وقتي دولتي به طور رسمي، روزي را به عنوان عزاي عمومي اعلام ميکند، نخست به معناي اهميت آن مسئله است، همچنين تشفي است براي قلوب عزيزاني که اين حادثه برايشان پيش آمده و قبل از اينکه اين روز اعلام شود، نماينده خود را اعزام کردم خدمت اين عزيزان، با آنها صحبت کردند و درخواستهايي داشتند و يکي از خواستههاي آنها اين بود که اين عزيزان جزو شهداي خدمت باشند. اين خواست خانوادهها و خواست مردم بود و ارزش معنوي بسيار بالايي هم براي اين عزيزان دارد.
روحاني عنوان کرد: البته مقامهاي مسئول بايد به مسائل و گرفتاريهاي آنها توجه کرده و مسئله حقوقي موضوع را دنبال کنند، اما اين دو موضوع شعاري نيست و بسيار مهم است، يعني اعلام روزي به عنوان عزاي عمومي بسيار مهم است و اينکه آنها به عنوان شهداي خدمت هم باشند، به اين معناست که آنان در مسير خدمت به ملت تلاش و جان خود را فدا کردند. رئيس جمهوري در پاسخ به اين سوال که آيا در حوزه حقوقي نسبت به احقاق حق خانوادهها يا شفافسازي مسائل   فني حادثه، حتما قول ميدهيد که اين اتفاقها خواهد افتاد؟ گفت: کميتهاي که تعيين شده به کار خود تا پايان ادامه ميدهد. هنوز معلوم نيست که چرا اين حادثه رخ داده و بايد طبق مقررات بينالمللي، جعبه سياه خوانده و بررسي و تيمهاي فني تشکيل شود. کارهاي ديگري نياز دارد که اين کميته بايد تا پايان ادامه دهد.
وي در پاسخ به سوالي درباره نوسانهاي قيمت ارز افزود: وعده دولت به مردم اين است که ارز مورد نياز کشور را تامين کند. ما خوشبختانه درآمد ارزيمان بيشتر از مخارج ارزي است. ما تا پايان سال حدود 90 ميليارد دلار از نفت و غير نفت درآمد خواهيم داشت.
روحاني در واکنش به اين گفته مجري که گويا در 8 ماه ابتداي سال 50 ميليارد دلار از اين درآمد، محقق شده است، تصريح کرد: درآمدهاي نفتي و غيرنفتي ما بيش از اين است. هم اکنون صادرات غيرنفتي ما بالاي 30 ميليارد دلار است و نفت ما هم بالاي اين رقم است، بنابراين تا پايان سال چيزي حدود 90 ميليارد دلار مجموع درآمد کشور خواهد بود. رئيس جمهوري به موضوع محيط زيست نيز اشاره و عنوان کرد: ما نميتوانيم محيط زيست را رها کنيم. نميشود به خاطر آلودگي هوا هر روز مدارس در کلانشهرها تعطيل و سلامت مردم تهديد شود. وي گفت: در اهواز يک منشا آلودگي مربوط ميشود به منطقهاي که عمدتا براي مردم بسيار دردسر ساز است و آن منطقه جنوب شرق اهواز است که پارسال از  آن منطقه بازديد و نهالکاري در آن آغاز شد.
روحاني به موضوع آلودگي هوا اشاره کرد و افزود: اولين مسئله در مورد رفع آلودگي هوا اين بود که ما بنزين و گازوييلي که در اختيار مردم ميگذاريم، بويژه در شهرهاي بزرگ را به استاندارد برسانيم و در اين زمينه قدمهاي بسيار مهمي برداشته شده است؛ گازوييل با گذشته بسيار متفاوت است، بنزين در شهرهاي بزرگ خوب است، در پالايشگاه جديد ستاره خليج فارس هم بر مبناي همين استاندارد بنزين توليد خواهد شد و در اختيار مردم قرار خواهد گرفت. رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه بايد وسايل نقليه عمومي را افزايش دهيم تا مردم در روزهاي آلودگي هوا، اتومبيل خود را بيرون نياورند، ادامه داد: براي اين کار بايد به مترو و اتوبوسراني در شهرهاي بزرگ کمک کنيم، همچنين بايد آلودهکنندهها، ماشينها و موتورسيکلتهايي را که آلودگي درست ميکنند، از رده خارج کنيم. وي عنوان کرد: بر اساس طرحي که داريم، به اعتقاد من، خود مردم داوطلب خواهند شد تا ماشين فرسوده خود را تحويل دهند. اجراي طرح به شکل کليد به کليد است. يعني وقتي کاميون را تحويل ميدهد، کاميون نو را تحويل خواهد گرفت. وزارت نفت ما متعهد خواهد بود، بخاطر پولي که در سايه صرفهجويي ايجاد ميشود، بخش ارزي اين طرح را به عهده بگيرد.
روحاني تصريح کرد: يک کاميون فرسوده اکنون ممکن است در 100 کيلومتر چيزي حدود 50 تا 60 ليتر گازوييل مصرف کند که اگر به کاميون نو با استاندارد امروز جهاني تبديل شود، مصرف آن نصف شده و به 30 ليتر در 100 کيلومتر ميرسد، بنابراين 30 ليتر را ما ميتوانيم صادر کنيم. وزارت نفت از محل صرفهجويي با قانوني که در اختيار دارد، بخش ارزي آن را تامين ميکند.   

 

معاون اول رئيس جمهوري:
دستاورد ايران در برداشت از ميدانهاي مشترک نفت و  گاز ،خيرهکننده است  

معاون اول رئيس جمهوري با بيان اينکه پيشرفت طرحهاي اقتصاد مقاومتي در حوزه وزارت نفت چشمگير است، گفت: دستاورد کشور در موضوع برداشت نفت و گاز از ميدانهاي مشترک قابل توجه است و بايد در اجراي طرحهاي مرتبط با اين صنعت، سريع و جديتر بود.  اسحاق جهانگيري در نشست ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به موضوع نشست و ميزان پيشرفت طرحهاي توسعه ميدانهاي نفتي مشترک غرب کارون گفت: ما در مقدار برداشت از اين ميدانها در مقطعي به دلايل مختلف از عراق عقب افتاديم که هم اکنون اين عقبماندگي جبران شده و طرحهاي خوبي براي توسعه در اين منطقه در حال انجام است.
وي با تاکيد بر اينکه بايد از همه ظرفيت کشور، بويژه توان بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي براي دستيابي به هدف برداشت نفت به ميزان يک ميليون و 220 هزار بشکه در روز استفاده شود، افزود: همه دستگاهها اعم از صندوق توسعه ملي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، بايد در کنار وزارت نفت کمک کنند تا اين طرح که نماد واقعي اقتصاد مقاومتي است، هرچه بهتر و سريعتر تحقق يابد. معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به اينکه وزارت نفت بايد همه توان خود را براي توسعه ميدانهاي نفتي و افزايش ميزان بازيافت از چاههاي نفتي منطقه بهکار گيرد، تصريح کرد: افزايش يک درصدي ميزان بازيافت از چاههاي نفتي، درآمدي حدود 33 ميليارد دلار براي کشور ايجاد ميکند که نبايد از اين مسئله بسادگي گذشت.
جهانگيري از وزارت نفت خواست با توجه به توان فني و دانش بومي در کشور، براي جلوگيري از هدر رفت گاز اين ميدانها، برنامهريزي لازم را انجام دهد.
در اين جلسه که وزيران نيرو، دفاع، پشتيباني و نيروهاي مسلح، اقتصاد و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، راه و شهرسازي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و نيز رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و رئيس اتاق بازرگاني ايران حضور داشتند، مقرر شد به منظور جبران تاخير پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مايع 3200 و جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه، وزارت نفت قراردادهاي سرمايهگذار موجود را بازنگري کند، بهگونهاي که تا نيمه اول سال 98 پروژه انجيال 3200 به بهرهبرداري برسد.
مقرر شد شرکت ملي نفت ايران به منظور استفاده حداکثري و بهينه از ظرفيت چاههاي توليدي ميدانهاي مشترک غرب کارون، براي تهيه دستگاههاي فرآورش نفت در ميدان آزادگان جنوبي اقدام کند.
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، وزارت نفت را مکلف کرد تمهيدات لازم را در خصوص استفاده از ظرفيت و سازوکار قراردادهاي جديد نفتي در توسعه فازهاي بعدي ميدانهاي مشترک غرب کارون بهعمل آورد.
در اين جلسه، نماينده وزارت نفت در گزارشي از توسعه ميدانهاي مشترک نفتي غرب کارون همسو با اجراي بند 14 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي که بر افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز کشور بويژه در ميدانهاي مشترک تاکيد دارد، گفت: با برنامهريزي و اجراي طرحهاي توسعهاي، ميزان برداشت ما از ميدانهاي مشترک غرب کارون شامل ميدانهاي يادآوران، آزادگان جنوبي، آزادگان شمالي، ياران جنوبي و ياران شمالي در منطقه مرزي با عراق امسال به 320 هزار بشکه در روز رسيده است.
وي با بيان اينکه ميزان ذخاير نفت درجا در ميدانهاي مشترک غرب کارون 67 ميليارد بشکه است، افزود: توليد از فاز يک توسعه ميدان مشترک غرب کارون، 535 هزار بشکه در روز برنامهريزي شده است، همچنين ظرفيت نهايي (فاز 2) توليد، يک ميليون و 220 هزار بشکه در روز لحاظ شده است.
در اين گزارش با اشاره به تاثير سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي بر توسعه ميدانهاي مشترک غرب کارون تصريح شد: از آثار پيشرفت اين طرحها، تجهيز منابع مالي کشور و حداکثرسازي استفاده از ظرفيتها، توجه به استفاده از توان ساخت داخل، تاثير مستقيم بر افزايش اشتغال و تاکيد بر دانش بنياني بوده است. نورالدين شهنازيزاده، مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) و نماينده وزارت نفت با بيان اينکه در زمينه بهکارگيري فناوريهاي روزآمد دنيا با هدف افزايش ضريب بازيافت از ميدانهاي يادشده قراردادهايي با موسسههاي معتبر داخلي و خارجي امضا شده است، گفت: براي اجراي توسعه ميدانهاي مشترک در غرب کارون، بالغ بر 70 درصد از پروژهها ازسوي پيمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلي اجرا شده است. وزارت نفت همسو با مسئوليتهاي اجتماعي منطقه در قالب طرح کمک در بخشهاي بيمارستان و درمانگاه، بهداشت، آب و فاضلاب، مدرسهسازي، راه و شهرسازي، بيابانزدايي، ورزش و جوانان و ... اعتبارهايي بالغ بر 4900 ميليارد ريال لحاظ کرده است.

 

گراميداشت ياد جانباختگان نفتکش سانچي
مراسم ترحيم و گراميداشت ياد و خاطره جانباختگان نفتکش سانچي با حضور مقامهاي کشوري و لشکري در مدرسه عالي شهيد مطهري برگزار شد.  اين مراسم يکشنبه، اول بهمن ماه با حضور دکتر حسن روحاني، رئيس جمهوري و جمعي از مقامهاي کشوري و لشکري از ساعت 10 تا 12 برگزار و ياد و خاطره 32 سرنشين نفتکش سانچي که در حادثه‎اي ناگوار جان خود را از دست دادند، گرامي داشته شد. بيژن زنگنه، وزير نفت و هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران نيز در اين مراسم حضور داشتند.

پيام تسليت دبيرکل اوپک براي حادثه سانچي
  دبيرکل اوپک در پيامي فاجعه غمانگيز جان باختن 32 خدمه نفتکش تحت مديريت ايران (سانچي) را تسليت گفت.
متن کامل پيام تسليت و ابراز همدردي محمد سانوسي بارکيندو براي فاجعه غمانگيز جان باختن 32 خدمه نفتکش سانچي به اين شرح است:
«اين حادثه متاثرکننده و مصيبتبار سبب غم و رنج بيحدي براي بسياري از خانوادهها، دوستان و همکاران آنان و جامعه ايران شد.
در اين زمان اندوهناک با خانوادههاي قربانيان اين حادثه و ملت ايران ابراز همدردي ميکنيم. مردم ايران بدانند که در اين لحظات غم انگيز، در افکار و دعاهاي ما جاي دارند.»

وزارت نفت براي انتشار اوراق سلف در بورس انرژي مجوز گرفت
معاون اول رئيس جمهوري، مصوبه دولت در خصوص اجازه به وزارت نفت براي انتشار اوراق سلف در بورس انرژي را به وزارتخانه هاي مربوطه ابلاغ کرد.    هيئت وزيران   به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:  به وزارت نفت اجازه داده ميشود از طريق شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران اوراق سلف به ميزان چهل هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر40) ريال به پشتوانه نفت خام و ميعانات گازي در بورس انرژي منتشر و منابع حاصل را صرف ايفاي تعهدات هدفمندسازي يارانه‎ها کند.

تحقق پيشبيني دولت براي فروش نفت بشکهاي 50 دلار
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه در 10 ماه امسال توانستيم نفت را بشکهاي 50 دلار به فروش برسانيم، گفت: پيشبيني دولت براي فروش نفت درست بود.  محمدباقر نوبخت هفته گذشته با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، به عملکرد 8 ماهه دولت در اجراي قانون بودجه سال 96 و پيشبينيها از فروش نفت اشاره کرد و گفت: در لايحه، دولت قيمت هر بشکه نفت را 50 دلار تعيين کرده بود که برخي معتقد بودند ميتوانيم نفت را در طول سال با رقمي بيش از اين بفروشيم. رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود: سقف پيشبيني ديگري در بودجه به تصويب رسيد که هر بشکه نفت 55 دلار فروخته خواهد شد، از اين رو منابع صندوق توسعه ملي که از سوي دولت پيشنهاد شده بود، با فروش نفت 50 دلاري، 309 هزار ميليارد تومان و با فروش نفت 55 دلاري مصوبه مجلس، 319 هزار ميليارد تومان خواهد بود. سخنگوي دولت تصريح کرد: در پيشبيني ديگري که از سوي مجلس به تصويب رسيد، مقرر شد با افزايش واريزي دولت از محل فروش نفت به صندوق توسعه ملي از 20 به 30 درصد، اين ميزان به 346 هزار ميليارد تومان برسد و براي طرحهاي زيربنايي استفاده شود. وي با بيان اينکه پيشبيني دولت براي فروش نفت بشکهاي 50 دلار بود، عنوان کرد: در 10 ماه امسال توانستيم نفت را بشکهاي 50 دلار بفروشيم، بنابراين پيشبيني دولت درست بود و تحقق پيدا کرد، اما آنچه مجلس به تصويب رساند، محقق نشد و از آنجا که به جاي 20 درصد بايد 30 درصد به صندوق توسعه ملي واريز ميکرديم، بخشي از منابع دولت تقليل يافت. نوبخت با اشاره به آثار رخدادهاي مالي در شاخصهاي کلان اقتصادي کشور گفت: سال 1395 که 283 هزار ميليارد تومان عملکرد داشتيم، رشد اقتصادي با نفت 8/10 درصد و بدون نفت 2/6 درصد بود. رئيس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: اين مهم در حالي است که در نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، رشد اقتصادي با نفت 6/5 درصد و بدون نفت 6 درصد بود که البته بايد گفت اين رقم در سال 94 منفي چهار درصد بود.