تحويل نتايج مطالعات ميدان شادگان به مناطق نفتخيز جنوب
نتايج طرح مطالعاتي توسعه ميدان نفتي (MDP) شادگان به شرکت ملي مناطق نفتخيزجنوب تحويل شد. ارائه نتايج حاصل ازمطالعات اين طرح، اوايل بهمن ماه امسال با برگزاري مراسم رسمي و با حضور مديرامورفني، رئيس امورحقوقي و قراردادها، كارشناسان معاونت مهندسي نفت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، همچنين مديرعامل ومديران شركت توسعه انرژي نفت نوين آفاق كيش(تنكو) انجام شد. شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب طي تفاهم نامهاي كه بهمن ماه 95 با شركت تنكو امضا كرده بود، تهيه طرح توسعه ميدان شادگان را به اين شركت واگذار كرد؛ همزمان با تنکو، چهارشركت ديگرنيز مطالعات توسعه ميدان شادگان را انجام دادهاند. براساس مدل قراردادي مناطق نفتخيزجنوب ونتايج حاصل ازمطالعاتي که پنج شرکت روي ميدان شادگان انجام دادهاند، طرح نهايي واحدي آماده و به شركتهايي كه مطالعه آنها حداقل امتيازفني مورد نظر را كسب کرده باشد، ارائه خواهدشد. اين موضوع سبب خواهدشد كه قابليت برگزاري مناقصه در فرآيند انتخاب پيمانكار اصلح بوجود آيد.


معرفي دو کتاب فني - تخصصي
دوجلد كتاب فني - تخصصي باعناوين «پمپهاي گريز ازمرکزاصول عملکرد، ساختمان ونگهداري بارويکرد کاربردي» و«آسيبشناسي ياتاقانهاي غلتشي در تجهيزات دوّار؛ مبتني بر روشهاي غيرمخرب» به کوشش احسانالله شريفي، كارشناس مديريت توليد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تدوين و منتشر شده است. کتاب نخست که در 18 فصل و 500 صفحه ترجمه و گردآوري شده، نتيجه تحقيقات گسترده واحدهاي تحقيق و توسعه شرکتهاي معتبر پمپ سازي است.  يكي از مباحث مهم و كاربردي مورد بررسي دراين اثر، تشريح انواع نشتبندهاي مكانيكي ازمنظر طراحي، ساختمان، تست عملكردي و عيبيابي است. دومين اثرشريفي با عنوان «آسيبشناسي ياتاقانهاي غلتشي درتجهيزات دوّار؛ مبتني بر روشهاي غيرمخرب» ترجمه كتابBearing damage and failure analysis است. اين کتاب درسال 2014 ميلادي به کوشش گروه مهندسي شركت ياتاقانسازي SKF منتشر شده است. کتاب ياد شده، در شش فصل، 200 صفحه ترجمه و تنظيم نهايي آن نيز ازسوي سعيد خراسانيزاده، رئيس آموزشهاي تخصصي مجتمع آموزش فنون اهواز انجام شده است. عيبيابي ياتاقان غلتشي براساس الگوهاي مسير (Path Patterns ) و نيز طبقه¬بندي حالات خرابي ياتاقان شامل خستگي (سطحي و زيرسطحي)، سايش (ساينده و چسبنده)، خوردگي (رطوبتي و اصطكاكي (برينل شدن كاذب و خوردگي سايشي) فرسايش الكتريكي، تغيير شكل پلاستيك، شكست و تركخوردگي مطابق استاندارد ISO 15243 يکي از سرفصلهاي اين کتاب است.

 

ضرورت مهندسي دوباره در فرايند کنترل فروش مرزي
مديرشرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه اروميه با بيان اين که روزانه بيش از980 دستگاه خودرو(کاميون وسواري) در مرزهاي اين منطقه تردد ميکنند، برضرورت مهندسي دوباره فرايند کنترل فروش مرزي تاکيد کرد. احمد مجرد در ديدار با سر کنسولگري ترکيه بابيان اين که عبور اين تعداد خودروازمرزهاي سرو، رازي وبازرگان صورت ميگيرد، افزود: به اين منظور کار گروهي به صورت ماهانه نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي فروش مرزي رااستخراج وبراساس راهبرد SWOT نسبت به بهبود مستمر واصلاح فرايندها اقدام ميکند. مجرد رضايت مندي رانندگان، سهولت در مبادلات تجاري وافزايش ارز آوري را هدف اصلي فعاليت اين کارگروه عنوان کرد. وي با اشاره به حضورسرکنسولگري ترکيه درشرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران منطقه اروميه تصريح کرد: اين گونه نشستهاي تجاري و بازرگاني بين دو کشور، فرصتي مغتنم براي حل مشکلات مرزي است. سرکنسولگري کشور ترکيه نيز گفت: استفاده ازتجهيزاتي مانند سوخت ياب و سامانه فروش مرزي بي اس اس، همچنين دريافت وجه سوخت به وسيله دستگاههاي پوزبانکي براي سهولت کار رانندگان خارجي، اقدامهاي راهبردي جمهوري اسلامي در حوزه سوخت است. «فياض اوزر» با قدرداني ازفعاليتهاي انجام شده در اين منطقه به منظور ارائه خدمات و کنترلهاي سيستمي والکترونيکي درمرزهاي سرو، رازي و بازرگان، کنترلهاي الکترونيکي فروش مرزي را از اقدامهاي مهم عنوان  و تصريح کرد: تسهيل فرآيند کنترل فروش مرزي، زمينه مناسبي براي افزايش مبادلات تجاري وبازرگاني ميان دو کشور خواهد بود.


رتبه «ممتاز» و «يک» براي 94 درصد جايگاههاي يزد
سرپرست شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه يزد گفت: در طرح درجهبندي جايگاههاي عرضه سوخت منطقه يزد، 94 درصد آنها ممتاز و درجه يک شناخته شدند. عبدالرضا انتظاري بابيان اين که طرح درجهبندي جايگاههاي عرضه سوخت و ارزيابي آنها هر6 ماه يکبار انجام ميشود، تصريح کرد: اين ارزيابي به نيمه دوم امسال مربوط ميشود.  وي تصريح کرد: طرح درجه بندي مجاري عرضه سوخت با هدف ارزيابي جايگاهها در ارائه سوخت رساني مطلوب، همراه با رعايت مقررات، الزامها و دستورعملهاي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران انجام ميشود.
به گفته سرپرست شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه يزد، در اين ارزيابي که طبق شاخصها وامتيازهاي کسب شده از 80 باب مرکز عرضه سوخت انجام شده است، 61باب ممتاز و14باب درجه يک شناخته شدند.  عبدالرضا انتظاري همچنين از بهره برداري دو جايگاه عرضه سوخت در ميبد يزد و مجتمع بين راهي عقدا به نائين خبرداد و افزود: تجهيزات اين جايگاهها درحال نصب است و بهرهبرداري از آنها در آينده نزديک آغاز خواهد شد. وي گفت: علاوه بر80 جايگاه عرضه فرآوردههاي نفتي، 46جايگاه عرضه سي ان جي نيز در استان يزد فعال است. انتظاري درباره مصرف سي ان جي دراين منطقه نيز اظهارکرد: مصرف اين سوخت پاک در 9 ماه امسال باچهار درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 81 ميليون و 640 هزارمتر مکعب رسيد.  به گفته وي، با مصرف اين مقدارسي ان جي در مصرف همين ميزان بنزين صرفهجويي شده است.


تعويض پوشش خط لوله 8 اينچ علي‎آباد - گرگان
رئيس حفاظت از خوردگي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال ازاجراي فاز دوم طرح تعويض پوشش درخط لوله انتقال فرآوردههاي نفتي علي‎آباد – گرگان خبر داد. سيدمحمد موسوي با تاکيد براين که يکي از اقدامهاي مهم براي حفاظت از خطوط لوله تعويض پوشش وبررسي ميزان خوردگي آنهاست، افزود: فاز دوم پروژه تعويض پوشش درخط لوله انتقال فرآورده‎هاي نفتي علي آباد – گرگان نيز با همين هدف اجرا ميشود. به گفته موسوي، فازدوم پروژه عمليات تعويض پوشش خط لوله انتقال فرآوردههاي نفتي عليآباد– گرگان که خردادماه امسال آغازشده بود، چندي پيش به پايان رسيد. رئيس حفاظت ازخوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال تصريح کرد: فازنخست تعويض پوشش خط لوله انتقال فرآوردههاي نفتي علي آباد- گرگان به طول 25 کيلومتر، پيشتر انجام شده است. موسوي تصريح کرد: اين خط لوله انتقال فرآوردههاي نفتي در مسيري به طول 50 کيلومتر، تامين کننده اصلي فرآوردههاي نفتي مورد استفاده مردم غرب استان گلستان است. وي گفت: همه مراحل اجراي پروژه تعويض پوشش بانظارت کار شناسان حفاظت ازخوردگي و از سوي واحد تعميرات ونگهداري خطوط لوله انجام شده است.
موسوي تاکيد کرد: افزايش ايمني، بالابردن طول عمرخط لوله انتقال، پيشگيري ازخوردگي و نشتي مواد نفتي واستمرار فرايند انتقال، مهمترين اهداف اجراي طرح تعويض پوشش خط لوله انتقال فرآوردههاي نفتي علي آباد- گرگان است.
به گفته رئيس حفاظت ازخوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال، فازسوم تعويض پوشش اين خط لوله8 اينچي نيز براساس برنامه مدون منطقه و ستاد انجام خواهد شد.


خدمات الکترونيکي در 68 دفتر پيشخوان دولت
مديرعامل شرکت گازاستان زنجان ازارائه خدمات الکترونيکي اين شرکت در68 دفترپيشخوان دولت خبر داد. سيد سعيد عسگريان با تاکيد برتکريم ارباب رجوع وخدمات دهي مطلوب به آنها افزود: اين دفاتر با هدف افزايش رفاه و رضايتمندي مشترکان گاز، تسهيل در رفت و آمد آنها، همچنين شتاب بخشي به خدمات رساني به شهروندان ايجاد شده است. وي اظهارکرد: دفاتر پيشخوان دولت در شهرستانهاي زنجان، ابهر، خدابنده، خرمدره، طارم، ماهنشان و ايجرود راهاندازي ميشود. مديرعامل شرکت گازاستان زنجان تصريح کرد: در اين دفاتردرجهت تکريم ارباب رجوع 22 نوع خــدمت به مشترکان ارائه خواهد شد. عسگريان با بيان اين که اشتراک پذيري، تغيير نام، صدور قبض المثني، کسر بدهي، ارائه سوابق، همچنين تسويه حساب و محاسبه گازبها ازجمله خدماتي است که هم اکنون ارائه ميشود، اظهار کرد: با ارتباط سرويسهاي خدماتي ارگانهاي ديگر مانند پست وثبت احوال براي کنترل مدارک، ديگرمواردي است که در آينده نزديک به عنوان خدماتي نوين به مشترکان عرضه خواهد شد. به گفته وي، اين خدمات رساني تاثير مهمي درحذف کپي مدارک وکاهش استفاده از کاغذ خواهد داشت. عسگري تاکيد کرد: شفافسازي، تمرکززدايي، توزيع وتسهيل خدمات، همچنين کاهش زمان، ازجمله سياستها و اهداف تاکيدي درحوزه دولت الکترونيک به شمار ميرود وشرکت گازاستان زنجان نيز با هدف تحقق اهداف ياد شده، به انجام اين مهم اقدام کرده است.

 

نشت يابي بيش از 4 هزار کيلومتر خط لوله  انتقال گاز
مديرمنطقه 5عمليات انتقال گازايران گفت: در9 ماه امسال چهار هزار و 132کيلومتر خط لوله گاز دراين حوزه عملياتي، نشت يابي شده است.  ولي اله فرخي با بيان اين که نشت يابي، يکي از مهمترين و اساسي ترين عمليات درحوزه نگهداري خطوط لوله گازبه شمارمي رود، افزود: اين عمليات باتوجه به برنامههاي بازرسي نشت ادواري خطوط انتقال  (اصلي وفرعي) وبراساس مقررات بازرسي فني شرکت ملي گازانجام شده است. وي گفت: اين عمليات(نشت يابي خطوط لوله انتقال گاز) به وسيله کارکنان واحد نشت يابي امور بازرسي فني، در شرايط جغرافيايي وآب وهوايي سخت انجام شده است. مديرمنطقه 5عمليات انتقال گازايران، تعميرات اضطراري تاسيسات اين حوزه عملياتي را که نقشي مهم و کليدي درانتقال پايدار گاز دارند، از ديگر فعاليتهاي انجام شده برشمرد. فرخي درباره تناوب زماني بازرسي خطوط لوله انتقال گفت: زمان بازرسيها متناسب با عمر خطوط لوله، وضع پوشش و حفاظت کاتدي، همچنين نوع خاک زمين وسوابق نشت آنها تعيين و بامشورت واحدهاي بهرهبرداري و تعميرات انجام ميشود. وي با قدرداني ازکارکنان واحد بازرسي فني و معاونت عمليات خطوط لوله منطقه 5 عمليات انتقال گازايران اظهار کرد: درسايه اين تلاش، انتظار ميرود انتقال گاز نيز به ويژه درفصول سرد سال، بدون هيچ وقفهاي انجام شود.


راه اندازي سيستم ديجيتال آنتن مرکزي شهرک نفت رفسنجان
رئيس نگهداري و تعميرات انتقال و ديتاي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه جنوب شرق، از تجهيز مهمانسرا و شهرک نفت رفسنجان به سيستم ديجيتال آنتن مرکزي خبر داد. رضا منشادي با اين توضيح که سيستم گيرنده شبکههاي تلويزيوني موجود در مهمانسرا و شهرک نفت رفسنجان به دليل آنالوگ بودن قادربه دريافت برخي شبکههاي پرمخاطب صدا وسيما نبوده است، افزود: به منظور رفع اين ايراد و جلب رضايت خانوادههاي ساکن درشهرک نفت، سيستم ديجيتال آنتن مرکزي نصب وگيرندههاي تلويزيوني هم اکنون قابليت دريافت 57 کانال تلويزيوني را از اين طريق پيدا کردهاند. منشادي همچنين با بيان اين که32 دستگاه تلويزيون از نوع لامپي با تلويزيون LED نيز با تلاش واحد امور اداري منطقه تعويض و بهسازي شده است، افزود: کابل کشيهاي لازم دراين زمينه نيز انجام شده است. مسئول اچ اس اي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه جنوب شرق نيز از آموزش اطفاي آتش و استفاده ازکپسولهاي خاموشکننده در مدارس همجوار اين منطقه عملياتي خبر داد. يارس دهقاني افزود: اين دوره آموزشي در مدارس ابتدايي و دبيرستان شهرهاي رفسنجان و انار، درجهت مسئوليت اجتماعي تعريف شده از سوي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه جنوب شرق برگزار شده است. به گفته دهقاني، اين آموزشها ضمن تعقيب هدف مسئوليت اجتماعي با هدف افزايش اطلاعات ايمني دانش آموزان وآمادگي هرچه بيشتر آنها براي رويارويي با حوادث احتمالي ارائه شده است.

 

 افتتاح دو طرح بزرگ نمک زدايي در دهه فجر
مديرعامل شرکت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران از افتتاح دو پروژه بزرگ نمکزدايي اين شرکت در دهه فجرامسال خبر داد . هوشنگ صيدالي دربازديد ازتاسيسات نفتي بي بي حکيمه درجمع کارکنان واحدهاي مختلف اين حوزه عملياتي گفت: با راه اندازي و در مدار قرارگرفتن دو واحد نمک زدايي اين شرکت، شاهد افزايش توليد در بام نفتي ايران خواهيم بود. وي افزود: با افتتاح و راهاندازي دو واحد نمک زدايي از سوي مسئولان کشوري و مقامهاي وزارت نفت دردهه مبارک فجرامسال، ظرفيت فرآورش کارخانههاي نمک زدايي اين شرکت 165هزاربشکه در روزافزايش خواهد يافت.  مديرعامل شرکت بهرهبرداري نفت وگازگچساران تصريح کرد: اين پروژهها شامل افتتاح نمک زدايي گچساران 3 با ظرفيت 110 هزار بشکه در روز و بي بي حکيمه 1باظرفيت 55 هزار بشکه در روز است. وي گفت: هم اکنون بادرمدار قراردادن واحد نمکزدايي گچساران3 به صورت آزمايشي، توليد نفت گچساران با حدود 20 هزاربشکه افزايش به حدود630 هزار بشکه در روز رسيده است. به گفته صيدالي، با افتتاح رسمي اين دو پروژه، توليد نفت اين شرکت به حدود 635 هزار بشکه در روز خواهد رسيد.
وي هدف از احداث پروژههاي نمکزدايي در مناطق نفتخيز جنوب را ظرفيت سازي فرآورش نفت نمکي، بالا بردن کيفيت نفت توليدي، صيانت از ذخاير نفتي، همچنين جلوگيري از کاهش خوراک پالايشگاهها و برطرف سازي مشکلات زيست محيطي عنوان کرد.
مديرعامل نفت وگازگچساران يادآورشد: اين دو پروژه با پيشرفتهترين تجهيزات و فناوري روز دنيا طراحي و همه استانداردهاي ايمني و زيست محيطي نيزدرآن لحاظ شده است. وي با بيان اين که نگاه مقامهاي وزارت نفت همواره به نيروهاي عملياتي واقماري درصنعت نفت است، گفت: بايد به سمتي برويم که نيروهاي اقماري، هيچ دغدغه و نگراني درتاسيسات نداشته باشند. صيدالي تاکيد کرد: وظيفه خود ميدانم که تمام تلاش خود را به کار بگيرم تا نيروهاي عملياتي و اقماري در بهترين شرايط در محل کار حضور داشته باشند. وي تصريح کرد: با توجه به گستردگي اين شرکت، بازديد از تاسيساتي که نيروهاي اقماري حضور دارند، در اولويت قرار دارد.
اين مديرنفتي با بيان اين که نيروهاي اقماري صنعت نفت خط مقدم جبهه اقتصادي کشور هستند و دور ازخانواده و دربدترين شرايط آب و هوايي، خدمت ميکنند، گفت: باهمه اين شرايط، شريان نفت لحظهاي متوقف نميشود؛ ازاين رومسئوليت نيروهاي ستادي وخدماتي نسبت به آنان سنگينتر است.