در حاشيه بازديد خبرنگاران از قديمي ترين سكوي دريايي كشور مطرح شد:
راه اندازي نخستين تور گردشگري نفتي ايران از سال آينده

سحر سعيديان  مديريت موزهها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، برنامهريزي براي راهاندازي نخستين تور گردشگري نفتي ايران را از سال 1397، در آبهاي خليج فارس در دست اقدام دارد.اکبر نعمتالهي، مدير موزهها و مرکز اسناد صنعت نفت ايران در نشستي خبري که در جريان بازديد خبرنگاران از منطقه بهرگان برگزار شد، از مرمت و بازسازي سكوي نفتي بهرگانسر، به عنوان نخستين سکوي نفتي دريايي خاورميانه خبر داد و افزود: پرونده ثبت اين سکو -که از سال 1338 ساخته شده و در مدار بهرهبرداري قرار گرفته- در سازمان ميراث فرهنگي در حال پيگيري است تا در قالب نخستين موزه دريايي کشور به منظور آشنايي عموم مردم با فعاليتهاي صنعت نفت در بخش دريا، آماده بهرهبرداري شود.وي به تاريخچه ساخت و نصب اين سازه دريايي اشاره كرد و گفت: نخستين چاه اكتشافي دريايي ايران و منطقه خاورميانه در سال 1338 در منطقه بهرگانسر حفر و با نصب سازه دريايي اين ميدان، عمليات بهرهبرداري از اين سكوي نفتي در سال 1341 آغاز شد.

استقبال تورگردانان و آژانسهاي مسافرتي از گردشگري نفتي
مدير موزهها و مرکز اسناد صنعت نفت از تلاش براي راهاندازي اولين تور گردشگري نفتي ايران براي بازديد عموم مردم از سکوي نفتي بهرگانسر  در نوروز 97خبر داد و اظهار داشت: در نظر داريم تسهيلاتي براي گردشگران فراهم شود تا با بازديد از نخستين سكوي نفتي دريايي خاورميانه با فعاليتها و تلاشهايي كه در بخش فلات قاره انجام ميشود، آشنا شوند. طراحي اين تورهاي صنعتي- گردشگري ميتواند در قالب تيمهاي 20 تا 25 نفره با برنامهريزيهاي يك تا دو روزه انجام شود. ضمن اين كه مديريت موزهها و مركز اسناد صنعت نفت بستر اين بازديد را فراهم خواهد كرد و اجراي آن را به بخش خصوصي خواهد سپرد. در اين زمينه مذاكراتي با اتحاديه تورگردانان كشور و برخي آژانسهاي مسافرتي انجام شده و برخي از آنها از اين موضوع استقبال كردهاند كه اميدواريم به نتيجه مطلوب برسيم.اكبر نعمتالهي افزود: بسترها براي حضور بازديدكنندگان فراهم شده و در آغاز راه براي كاهش هزينهها و ترغيب گردشگران، بخشي از هزينهها از جمله حمل و نقل را به عهده ميگيريم، اما در نهايت بخش خصوصي بايد به صورت مستقل عمل كند و اجراي كار را به عهده بگيرد.وي تبديل سكوي نفتي دريايي به موزه را اقدامي نو در صنعت گردشگري كشور عنوان كرد و گفت: «اميدواريم اين ابتكار مورد استقبال عموم مردم، پژوهشگران، متخصصان، دانشجويان رشتههاي مختلف صنعت نفت، خانوادههاي كاركنان صنعت نفت و... قرار بگيرد و با امكان ايجاد تفريحات دريايي از جمله ماهيگيري و... علاوه بر آشنايي ملموس با ميراث كهن صنعت نفت، بر جاذبههاي برگزاري اين تور صنعتي افزوده شود.به گفته نعمتالهي، مديريت موزهها و مركز اسناد صنعت نفت ايران تلاش دارد تا تمام تأسيسات و تجهيزات قديمي اين صنعت را به منظور حفظ و نگهداري ميراث يكصد ساله نفت شناسايي و ثبت كند. به همين منظور پرونده ثبت اين سازه تاريخي در حال تكميل است و عمليات مرمت و بازسازي اين بنا در فاز اول از سوي همكارانمان در شركت نفت فلات قاره آغاز شده است.مدير موزههاي صنعت نفت، عمليات بازسازي و مرمت اين سازه دريايي را در فاز اول، استحكام، مقاومسازي و رفع خوردگيهاي پايههاي سكو عنوان و خاطرنشان كرد: همچنين اقدامهايي براي سبكسازي و تخليه تجهيزات غيرضروري اين سازه بايد انجام شود، بدون اينكه آسيبي به ساختار اصلي سكو وارد آيد تا بتوانيم امكاناتي را در اين محل براي بازديدكنندگان فراهم كنيم.وي به فناوري ساخت سكوي دريايي بهرگانسر هم اشارهاي كرد و افزود: در كنار قديميترين سكوي دريايي خاورميانه، سكوي جديدي هم ساخته شده است كه بخوبي ميتوان تجهيزات مورد استفاده و فناوري ساخت اين دو سكو را در بازههاي زماني مختلف مورد مقايسه قرار داد.

نگهداشت توليد و حفر چاههاي توسعهاي
در پايان اين نشست مسعود بيرانوند، رئيس مهندسي بهرهبرداري منطقه بهرگان، در خصوص طرحهاي توسعهاي در ميدان بهرگانسر گفت: طي هفت هشت سال اخير در ميدان بهرگانسر حداقل پنج تا شش حلقه چاه حفر شده و در سال 97 هم مقرر است در ميادين بهرگانسر و هنديجان سه تا چهار حلقه چاه حفر شود تا برنامههاي افزايش توليد از اين ميادين تا سال آينده محقق شود، ضمن اينکه در حين توليد، چاهها آبي و گازي ميشوند و در گام اول، موضوع نگهداشت توليد و پس از آن افزايش توليد در اولويت قرار دارند.

آلودگيهاي زيستمحيطي منطقه به صفر رسيده است
بيرانوند، يكي از بسترهاي لازم براي توسعه گردشگري را ايجاد محيط امن، پاک و عاري از آلودگي و ايمن براي گردشگران توصيف و خاطرنشان كرد: طي 10 تا 15 سال گذشته، سياست شركت به اين گونه بود كه حتي يك قطره نفت در اين منطقه در دريا ريخته نشود كه با هزينههاي هنگفت سيستمهاي بازيافت نفت، سيستمهاي نمونهگيري و طراحي پكيچهاي جداكننده آب از نفت محقق شده است، به اين صورت عمليات برداشت نفت بدون ايجاد آلودگيهاي زيستمحيطي و مخاطرات جدي براي آبزيان منطقه صورت گرفته است.به گفته بيرانوند، سازههاي دريايي اعم از چاهها، سکوها و خطوط دريايي، محيط و بستر زيبايي را براي تجمع آبزيان فراهم ميکند تا كلوني خود را در كنار اين تأسيسات دريايي تشكيل دهند.وي افزود: سازه اين سكوي دريايي سالم است، اما پايههاي آن دچار خوردگي و زنگزدگي شده كه بايد حتماً تقويت شود تا گردشگر با امنيت خاطر بيشتري بتواند در اين محل اقامت كند و پا به اين هتل دريايي بگذارد.

 

استقبال از غرفه موزه هاي صنعت نفت در نمايشگاه بين المللي نفت و انرژي كيش
راحله خالقي  غرفه مديريت موزهها و مركز اسناد صنعت نفت در چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي نفت و انرژي كيش با استقبال گسترده مخاطبان رو به رو شد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزهها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، در نخستين روز برپايي نمايشگاه نفت و انرژي كيش، حبيب الله بيطرف معاون وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري، در غرفه موزههاي نفت حضور يافت و ضمن بازديد از اشيا و اسناد به نمايش درآمده در اين غرفه، بر لزوم تداوم فعاليتهاي موزه نفت تاكيد كرد.بيطرف با اشاره به دستور وزير نفت مبني بر حفظ و جمعآوري آثار به جا مانده از صنعت نفت طي يك قرن گذشته، اظهار اميدواري كرد که مديريت موزههاي نفت در اين مسير گامهاي مهمي بردارد.همچنين مهندس محمدرضا نعمتزاده، از مديران با سابقه صنعت نفت و شماري ديگر از مديران و مسئولان نفتي در روزهاي برپايي نمايشگاه از غرفه موزههاي صنعت نفت بازديد کردند.

فرصتي براي آشنايي با موزههاي نفت
«حضور موزههاي نفت در نمايشگاه نفت و انرژي كيش، فرصتي است براي بروز و ظهور فعاليتهاي موزه نفت و آشنايي مردم و دست دركاران اين صنعت با آنچه در اين حوزه فرهنگي و تاريخي در حال انجام است.»ابراهيم رنجبرزاده، جانشين مدير و رئيس طرح و برنامه موزهها و مركز اسناد صنعت نفت، ضمن اعلام اين مطلب افزود: موزههاي نفت طي چهار سال گذشته با روندي رو به رشد، به حركت خود ادامه داده و اكنون در اين نمايشگاه كه با عنوان نفت و انرژي برگزار ميشود، بخشي از اين فعاليت به نمايش گذاشته شده است.وي با اشاره به تاخيري كه در ثبت و ضبط تاريخ صنعت نفت كشور رخ داده است، يادآور شد: اكنون كه موزههاي نفت راه اندازي شده، درصدد هستيم كه با سرعتي مضاعف اقدامهاي لازم را براي جمعآوري اشيا و اسناد مهم اين صنعت انجام دهيم تا بخشي از تعللها و تاخيرها جبران شود.رنجبرزاده با يادآوري اين كه حفظ و حراست از ميراث بزرگ صنعت نفت صرفا با تلاشها و فعاليتهاي موزههاي نفت امكانپذير نيست، افزود: براي پاسداري از ميراث نفت به همكاري همه مسئولان و كاركنان اين صنعت نياز است. در واقع يكي از اهداف حضور ما در اين نمايشگاه، ايجاد آگاهي در ميان خانواده نفت نسبت به برپايي مجموعه اي براي ثبت و ضبط تاريخ و يادگارهاي نفت است.وي با اشاره به گستردگي صنعت نفت در كشور گفت: مسلما بودجه و امكانات موزههاي نفت، به گونهاي نيست كه بتواند در همه نقاط كشور حضور يابد و تنها با همكاري دستدركاران و علاقه مندان به اين صنعت است كه ميتوانيم در زمينه حفظ تاريخ اين صنعت، گامهاي موثري برداريم.

نمايش تنوع اسنادي صنعت نفت
«در غرفه موزههاي نفت در نمايشگاه نفت و انرژي كيش، نمونههايي از اسناد نفت در دورههاي مختلف به نمايش گذاشته شده تا تنوع اسنادي صنعت نفت را نشان دهد.»
به گفته حشمت الله منعم، مشاور مدير موزهها و رئيس مركز اسناد صنعت نفت، از قديمي ترين اسنادي كه به اكتشاف در مسجد سليمان يا چياسرخ مربوط ميشود تا اسناد مربوط به نهضت ملي شدن صنعت نفت، اسناد دوران جنگ تحميلي و دفاع مقدس، اسناد مربوط به  وزير شهيد تندگويان و وزاري پيشين نفت و اسناد مديرعاملي منوچهر اقبال و شخصيتهاي ديگر از جمله نمونههاي اسنادي است كه در غرفه موزههاي نفت در چهاردهمين نمايشگاه نفت و انرژي كيش به نمايش گذاشته شده است.وي با اشاره به اين كه تاريخ 110 سال گذشته ايران با نفت عجين است، گفت: در مدت چهار سالي كه از فعاليت موزههاي نفت و مركز اسناد آن ميگذرد، تعداد قابل توجهي سند جمع آوري شده و اكنون ميتوانيم بگوييم كه اين مركز، يكي از مراكز اصلي و قوي در زمينه اسناد تاريخي صنعت نفت است.منعم با اظهار خوشحالي از استقبال خوب بازديدكنندگان از غرفه موزههاي نفت افزود: ميگويند ملتي كه به گذشته اش توجهي ندارد، آيندهاي هم نخواهد داشت و اين اسناد، آيينه تمام نماي اتفاقات و رويدادهاي تلخ و شيرين يك صد سال اخير است.مشاور مدير موزههاي نفت با اشاره به اين كه تاريخ نفت در 5 خرداد 1397 خورشيدي 110 ساله ميشود و با توجه به اهميت اين صنعت در رويدادها و اتفاقهاي معاصر، از همه علاقهمندان و پيشكسوتان نفتي دعوت كرد تا در زمينه گردآوري اسناد مهم نفت، مديريت موزههاي نفت را ياري كنند.

موزههاي نفت ارتباط مردم را با اين صنعت  عميقتر ميكند
«صنعت نفت يك مجموعه عظيم فني- تخصصي است كه عموم مردم اطلاعات كمي از آنچه در درون اين مجموعه ميگذرد، دارند. موزههاي نفت بر آن است تا ارتباط مردم با اين صنعت را عميقتر كند.»ساسان بامداد صوفي، مجري و ناظر پروژه موزههاي نفت در آبادان با بيان اين مطلب افزود: پس از حدود چهار سال تلاش موزه نفت و كارشناسان آن براي شناسايي اشيا، اسناد و فعاليتهايي كه در زمينه مرمت و بازسازي مكانها و تاسيسات اين صنعت انجام شده، مديريت موزههاي نفت تصميم گرفت كه اين اقدامها در داخل و خارج از صنعت نفت، بازتاب يابد و حضور موزه در نمايشگاه با اين هدف صورت ميگيرد.وي با اشاره به اين كه موزههاي نفت علاوه بر آشنا کردن مردم با اين صنعت، سبب ميشود كه زيرمجموعههاي نفت نيز با توانمنديهاي يكديگر آشنا شوند، يادآور شد: در اين نمايشگاه و در غرفه موزه نفت، عموم مردم و متخصصان ميتوانند با فعاليتهاي انجام شده، اعم از اسناد و اشياي گردآوري شده و اطلاعات و آماري كه فراهم آمده، آشنا شوند. ضمن اين كه نمايشگاه فرصت خوبي است كه اهميت اين مسئله را براي دستدركاران، بويژه مديران و كساني كه در روابط عموميهاي نفت مشغول به كار هستند، يادآور ميشود.

 

جذابيت غرفه موزههاي نفت براي مخاطبان عام و خاص

 

 

 


«آنچه غرفه موزههاي نفت را از ساير غرفهها در نمايشگاه كيش متفاوت ميكند، اين است كه مخاطب ساير غرفهها بيشتر افراد تخصصي و فني هستند، اما غرفه موزههاي نفت، هم مخاطبان خاص و هم مخاطبان عام را به خود جلب ميكند.»فهيمه محبي، مسئول شناسايي و جمعآوري اشياي موزههاي نفت با بيان اين مطلب افزود: به جز نمايشگاههاي داخلي كه موزه نفت داشته است، اين دومين نمايشگاه رسمي است كه موزه نفت در آن حضور مييابد.وي كه مسئوليت انتخاب اشيا براي اين نمايشگاه را به عهده داشته، ميافزايد: اشيايي كه براي اين نمايشگاه انتخاب شدهاند، بر اساس داستان پيدايش نفت تا به امروز بوده است، يعني از اكتشاف، حفاري و توليد تا پخش و پالايش و البته چون نمايشگاه در جزيره كيش برگزار ميشد، انتقال برخي اشياي حجيم ممكن نشد، از اين رو شايد سهم اشياي مربوط به پخش فرآوردههاي نفتي بيشتر باشد.وي براي مثال از تلمبههاي بنزين قديمي مانند تلمبههاي دو شيشه اي و عقربه اي با قدمت بالاي 90 و 80 سال نام برد كه با همكاري نواحي مختلف پخش كشور به موزه نفت انتقال داده شده است.به گفته محبي تا كنون بيش از 10 هزار شي در موزههاي نفت شناسايي و 7 هزار شي ثبت شده است كه اغلب اين اشيا در استانهاي خوزستان، فارس، اصفهان و تهران گردآوري شده اند.