برداشت گاز از پارس جنوبي 1/14 ميليون مترمکعب افزايش مييابد

مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي از نصب سکوي A فاز 14 پارس جنوبي خبر داد و گفت: با نصب اين سکو، ميزان برداشت از ميدان گازي پارس جنوبي 1/14 ميليون مترمکعب در روز افزايش مييابد.
به گزارش شانا، حميدرضا مسعودي با اشاره به اينکه قرارداد طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي 25 خرداد 1389 در قالب طرحهاي موسوم به 35 ماهه امضا شد، اظهار کرد: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران رهبر کنسرسيوم فاز 14 پارس جنوبي است. وي ميزان قرارداد فاز 14 پارس جنوبي را 5 ميليارد و 250 ميليون دلار عنوان کرد و افزود: تاکنون 4 ميليارد و 200 ميليون دلار از اين مبلغ جذب شده است. مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي با بيان اينکه پيشرفت کلي فاز 14 پارس جنوبي، 5/77 درصد و پيشرفت بخش حفاري، خطوط لوله، سکوها و پالايشگاه و خشکي به ترتيب 74، 88، 91 و 75 درصد است، تصريح کرد: شناور اوشنيک 5000 نصب سکوي A فاز 14 پارس جنوبي را انجام ميدهد. مسعودي با اشاره به اينکه وزن سکوي A فاز 14 پارس جنوبي 2500 تن است، ادامه داد: اين سکو که سکوي اصلي اين طرح است، 500 ميليون فوت مکعب (1/14 ميليون مترمکعب) گاز ترش غني را از اين ميدان مشترک برداشت ميکند. وي با بيان اينکه گاز ترش سکوي A فاز 14 پارس جنوبي پس از انجام عمليات راهاندازي و هوکآپ با خط لوله 32 اينچ که پيشتر نصب آن در خليج فارس انجام شد ، به پالايشگاه و تاسيسات خشکي منطقه پارس 2 منتقل ميشود، گفت: اميدواريم تا پايان بهمن ماه جاري با برنامهريزي انجام شده، گاز ترش اين سکو به تاسيسات خشکي کنگان منتقل شود.
مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي ادامه داد: هشت حلقه از 11 حلقه چاه سکوي A فاز 14 پارس جنوبي هم اکنون آماده است و انشاءالله پس از نصب سکو و انجام عمليات هوکآپ، اين چاهها توليدي خواهند شد.
مسعودي با اشاره به اينکه دکل حفاري که روي موقعيت A فاز 14 پارس جنوبي در حال فعاليت بود، هم اکنون محل خود را ترک کرده و براي تکميل حفاري به موقعيت C که سکوي اقماري سکوي A است، منتقل شد، افزود: ميزان پيشرفت سکوي B فاز 14 طرح توسعه پارس جنوبي 88 درصد است که ارديبهشت 97 آماده بارگيري ميشود. وي با بيان اينکه ساخت سکوي اقماري سکوي B فاز 14 پارس جنوبي که D14 نام دارد، در يارد صدرا در بوشهر با پيشرفت قابل قبولي در حال انجام است، تصريح کرد: پس از اتمام عمليات حفاري موقعيت B و D فاز 14 پارس جنوبي، سکوهاي اين فازها در موقعيت خود در آبهاي خليج فارس نصب ميشوند. مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي با يادآوري اينکه سرعت کار در بخش خشکي و پالايشگاهي فاز 14 پارس جنوبي از نيمه دوم سال 1395 افزايش يافته، بهگونهاي که همه تجهيزات آن به پالايشگاه وارد و نصب بيش از 90 درصد آن انجام شد، گفت: همه واحدهاي پالايشگاه فاز 14 پارس جنوبي از سوي پيمانکار اصلي به پيمانکاران فرعي سپرده شد و واحدي در پالايشگاه وجود ندارد که داراي پيمانکار فرعي نباشد.

 

اعلام فراخوان ثبت‎نام در جشنواره
برنامه‎هاي هشتمين جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نفت تشريح شد

فراخوان ثبت نام در هشتمين دوره جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نفت اعلام و برنامه‎هاي اين جشنواره تشريح شد. اميد شاکري، مديرکل امور پژوهش و دبير جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نفت در گفت‎وگو با شانا، با اعلام اينکه از (5 بهمن) سامانه ثبتنام در اين جشنواره فعال شده است و تا 10 روز آينده باز خواهد بود، گفت: جشنواره هشتم با رويکردهاي جديد و همزمان با هفتمين جشنواره ملي دانايي خليج فارس (شهيد تندگويان)، هشتم اسفندماه در عسلويه برگزار ميشود. وي در تشريح رويکردهاي متمايز هشتمين جشنواره پژوهش و فناوري و صنعت نفت  گفت: تکريم  و قدرداني از همکاران صنعت نفت در عرصه پژوهش که در فرآيند داوري انتخاب ميشوند، در اولويت است. در کنار آن، با پوشش، اعلام و تقدير از اين پژوهشها از فعاليتهاي همه ارکان پژوهش و فناوري نفت در طول يکسال اطلاعرساني صورت ميگيرد تا  همکاران در جريان عملکردهاي اجرايي و پژوهشي که کاربردي و ملموس شده است، قرار گيرند. مديرکل امور پژوهش معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت با بيان اينکه اين جشنواره در واقع  اولويت‎هاي پژوهشي و سياستگذاريهاي مورد انتظار مديريت نفت را در همه ارکان مشخص ميکند، افزود: در جشنواره امسال برخلاف سالهاي گذشته، فرايند ثبتنام و ارسال مدارک و داوريها به صورت الکترونيکي و آنلاين انجام ميشود. در دورههاي قبل همه اين مراحل کاغذي انجام ميشد که با توجه به حجم رزومه و اسناد و مدارک، با رويکرد استفاده از فناوريهاي روز و استفاده کمتر از کاغذ براي حمايت از محيط زيست، فاواي شرکت ملي نفت در زماني کوتاه به کمک ما آمد و امکان ثبتنام همکاران حاضر در سامانه جامع کارکنان نفت فراهم شد. شاکري افزود: همکاران در صورت بروز نواقص احتمالي ميتوانند موارد را  اطلاع دهند. افرادي در هر سازمان براي پاسخ به سوالات و اشکالات احتمالي معرفي شده‎اند. وي يکي ديگر از اقدامهاي قابل توجه جشنواره امسال را ايجاد پايگاه داده پژوهشگران صنعت نفت اعلام کرد و در توضيح آن گفت: به دليل کاغذي بودن مدارک و مستندات، امکان نگهداري و ارزيابي اين اسناد وجود نداشت و حالا براي پژوهشگران بانک اطلاعات تهيه ميشود و هر فرد شرکتکننده فايلي باز خواهد داشت که در طول سال هم ميتواند به روزرساني شود. درباره پژوهشگران دورههاي قبل  هم امکان ثبت مشخصات خواهد بود. دبير جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نفت افزود: جشنواره سال گذشته در هفت حوزه برگزار شد و 37 منتخب حقيقي و حقوقي داشتيم، اما امسال 9 منتخب حقيقي و 3 منتخب حقوقي در پنج حوزه انتخاب ميشوند که شامل فناور برتر، پژوهشگر برتر و کارشناس پژوهشي برتر است. در اين دوره به جز قدرداني معنوي، پاداش مالي براي نفرات برتر در نظر گرفتهايم تا به نحو مقتضي از افراد منتخب قدرداني  شود.  شاکري يادآور شد: ميزبان امسال جشنواره، شرکت ملي نفت و مجموعه سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس است و اتفاق قابل توجه جشنواره امسال، همزماني اين جشنواره با هفتمين جشنواره ملي دانايي خليج فارس (شهيد تندگويان) است که از دوره پنجم تحت حمايت معنوي وزارت نفت برگزار ميشود و اگر تجربه خوبي باشد، سالهاي بعد تکرار خواهد شد.
به گفته وي، برگزاري مشترک جشنواره ضمن اين‎که از مخارج اضافي ميکاهد، فضايي فراهم ميکند که دستاوردهاي بيشتري از حوزه پژوهش و فناوري ديده شود. ضمن اينکه در کنار  اين دو همايش، نمايشگاه فن بازار تکنولوژي هم برگزار ميشود و عملا مديران مشترک پژوهش و فناوري در اين همايش حضور دارند و همکاري مشترکي صورت ميگيرد و زمينه همکاريهاي فناورانه فراهم ميشود. بر اساس اين گزارش، هشتمين دوره جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نفت اسفندماه امسال در عسلويه برگزار مي‎شود. به اين منظور علاقه‎مندان به حضور در اين جشنواره مي‎توانند از پنجم بهمن ماه امسال، به سامانه جامع فناوري ارتباطات و اطلاعات وزارت نفت به نشاني http://portal.nioc.ir مراجعه و نسبت به ثبت‎نام اقدام کنند.

برجام مسير توسعه صنعت پالايش را هموار کرد
با ورود تجهيزات پالايشگاهي، پيشنهاد فاينانسها و گشايشهاي مالي، خريد تجهيزات به يک سوم قيمت و البته کيفيت بالا در صنعت پالايش کشور، ميتوان گفت برجام نقطه آغاز دوباره اين صنعت در مسير توسعه است.  به گزارش شانا، دي ماه 1394 که تحريمهاي مربوط به برنامه هستهاي ايران برداشته شد، در سه بخش بانکي، حمل و نقل و صنعت نفت گشايشهايي صورت گرفت، به اين صورت که تمام پول حاصل از فروش فرآوردهها و نفت خام بدون مشکل وارد کشور شود و  کالاهايي هم  که سالهاي گذشته ورودشان به ايران ممنوع بود، آزاد شوند. البته ورود بيدردسر تجهيزات به کشور در حالي است که به گفته برخي مسئولان هم اکنون 60 تا 65 درصد تجهيزات پالايشگاهي از داخل کشور تامين ميشود. به عنوان مثال، هماکنون حدود 80 درصد کاتاليستهاي واحدهاي پالايشي نفتي از داخل کشور تامين ميشود.
 فاز نخست پالايشگاه ستاره به تثبيت در توليد رسيد
 عمليات احداث پالايشگاه ستاره خليج فارس سال 1386 آغاز شد و بايد طبق برنامه زمانبندي  48 ماهه به پايان ميرسيد. با گذشت حدود 10 سال، فاز نخست آن امسال افتتاح و آذرماه  توليد 12 ميليون ليتري آن تثبيت شد.  بعد از رفع تحريمها بود که تجهيزات اصلي توسعه پالايشگاهها به ويژه تجهيزات مربوط به پالايشگاه ستاره خليج فارس به کشور وارد شد.  علاوه بر پروژه ستاره خليج فارس، فاز يک توسعه بنزين سازي بندرعباس و لاوان در سرويس قرار گرفت و اواخر سال گذشته عمليات اجراي فاز يک طرح توسعه پالايشگاه آبادان با سرمايه گذاري 1/1 ميليارد دلاري از سوي ساينوپک نيز آغاز شد.  ديگر سرمايهگذاريها عمدتا از کشورهاي جنوب شرقي آسيا مانند چين، ژاپن و کره بود  و همسو با آن، مراودات سازندهاي در زمينه اصلاح کيفيت پالايشگاههاي بندرعباس، تهران و تبريز صورت گرفت. همچنين پالايشگاه اصفهان زمستان سال گذشته، با دايلم کره، تاثير منابع مالي و اجراي پروژه را نهاييسازي کرد.

 افزايش توليد بنزين پالايشگاهها و صادرات فرآورده
 با راهاندازي فاز نخست پالايشگاه ستاره خليج فارس و همچنين بنزينسازي بندرعباس و لاوان، 16 ميليون ليتر به توليد بنزين کشور اضافه شد که با توجه به مصرف کنوني، هم اکنون در مرز خودکفايي قرار داريم و از سال آينده به واردات بنزين نيازي نخواهد بود.  همچنين با توسعه شبکه گازرساني در سال 95 به صادرات روزانه 13 ميليون ليتر نفتگاز دست يافتيم؛ فرآوردههاي صادراتي اين شرکت نيز شامل نفت گاز، نفتکوره  نفت سفيد و ال پي جي ميشود.


با پرستاران  نفتي در روز پرستار
ايستاده در خط اول درمان

مشعل      وقتي وارد محل کارشان ميشوي، تعداد مراجعهکنندگان به قدري زياد است که گاهي اوقات خود را فراموش ميکنند و به دنبال راه حلي براي تسکين آلام ديگران هستند؛ اما اين حرفهاي است که هرکسي تمايل ورود به آن را ندارد و در توان خود نميبيند که با سختيهايش کنار بيايد. در اين بين کساني هستند که زندگي خود را نثار ديگران ميکنند و کمخوابيها، کار در شيفت شب و. .. را به جان ميخرند. در توصيف آنها شعر نظامي گنجوي به ذهن ميآيد: ماييم و نواي بينوايي/ بسمالله اگر حريف مايي.  صحبت از پرستار است؛ اين قشر زحمتکش، با عشق قدم در راه خدمت به خلق خدا گذاشتهاند تا بتوانند مرهمي بر درد بيماران باشند. به پاس قدرداني از اين قشر خدوم، روز ولادت حضرت زينب (س) روز پرستار نامگذاري شده و هر ساله با برگزاري مراسمي از زحمات آنها قدرداني ميشود که درمانگاه صنعت نفت نيز از اين موضوع مستثنا نيست.
مرهمي بر دردها
به بهانه اين روز به درمانگاه مرکزي نفت ميروم و پاي صحبتهاي آنها مينشينم. با مهستي سليماني، مسئول پرستاري اين درمانگاه همصحبت ميشوم. براي خير مقدم دستم را به گرمي ميفشارد و از اين طريق، حس مسئوليتپذيري توام با دلسوزي به من منتقل ميشود.  او سال 1376 از دانشگاه صنعت نفت اهواز در رشته پرستاري فارغالتحصيل شده و 20 سال است که در اين حرفه فعاليت ميکند.  سليماني علاقه را آغاز ورود خود به حرفه پرستاري ميداند و ميگويد: با وجود سختيهايي که در کارمان داريم، بازهم شغلم را دوست دارم؛ وقتي ميبينم که ميتوانم به بيماران کمک کنم و مرهمي بر دردهايشان باشم، آرامش خاطر پيدا ميکنم. در کنار سختيهاي کارمان، سعي کردهايم هميشه بهترين خدمات را ارائه دهيم.  زمان مصاحبه، بيماراني به اين واحد مراجعه ميکنند. سليماني صحبتهايمان را قطع ميکند تا پاسخگوي نياز آنها باشد. به گفته او، ساعت 7 صبح تا 7 عصر اين درمانگاه باز است و در کنار معاينات دورهاي، بيماران اورژانسي هم  پذيرش ميکند و  6 هزار و 500 نفر از کارکنان صنعت نفت از خدمات درماني درمانگاه استفاده ميکنند. واحد پرستاري درمانگاه نفت سه قسمت خواهران، برادران و اسپيرومتري دارد.  سليماني ادامه ميدهد: وقتي يکي از کارکنان وزارت نفت دچار ناراحتي ميشود و از ما کمک ميخواهد، همکارانمان با وليچر مريض را ميآورند و کارهاي اوليه براي او انجام و در صورت نياز به بيمارستان صنعت نفت منتقل ميشود و اگر اين درخواست از واحدهاي ديگر باشد، اعزام آمبولانس داريم.  مسئول پرستاري درمانگاه مرکزي نفت ميگويد: متاسفانه مسئولان معتقدند که واحد پرستاري به اين کوچکي، خدمات زيادي ارائه نميدهد.  او مکثي کوتاه ميکند و با اشاره به سختيهاي کارش ادامه ميدهد: در شغل پرستاري اولويت اصلي بيمار است، به طوري که روزمان را به بيماران اختصاص ميدهيم و خانوادههايمان به نوعي درگير هستند؛ زيرا وقتي که به خانه برميگرديم، انرژيمان تحليل رفته است. ضمن اينکه سعي ميکنيم به دور از مسائلي که در زندگي شخصي خود داريم، مشکلات بيماران را حل کنيم. در نهايت آنچه برايمان باقي ميماند، آسودگي وجدان است.  از سليماني ميخواهم که يک خاطره از دوران کارياش بگويد. کمي به فکر ميرود و ميگويد: سالها پيش بيماري داشتيم که در يکي از رشتههاي علوم انساني، دکترا داشت و بر اثر تصادف، ضربه مغزي شده بود. با عمل جراحي لختههاي خون تخليه شد و فراموشي کوتاه مدت پيدا کرد. براي بهتر شدن حالش مرتب با او صحبت ميکرديم و تسکيني بر دردهايش بوديم، به طوري که بعد از مدتي با ما دوست شده بود. از لحاظ عاطفي، بيماران اين چنيني در ذهنمان ميمانند. وقتي از بيمارستان مرخص شد، جدايي از ما برايش سخت بود و حتي بعد از آن، چندبار به ما سر زد و جوياي حالمان شد.  او گلايهمند است و ميگويد: ماه گذشته 1200 نفر به واحد پرستاري مراجعه کردند، اما به اعتقاد ديگران، در يک ماه به 100 تا 200 نفر خدمترساني ميکنيم که اين نوع برداشت درست نيست.  

غفلت از خانواده
وارد صحبت با ناهيد کاوياني، پرستار اورژانس درمانگاه نفت ميشوم. او 12 سال است که در حرفه پرستاري خدمت ميکند و با آرامشي که در چهره دارد، از سختيهاي کارش ميگويد: از زماني که وارد اين حيطه کاري شديم، به قدري شرايط برايمان سخت شده که از خانوادههايمان غافل شدهايم. من مادر هستم؛ اما با کاري که دارم، گاهي اوقات نميتوانم وظيفه مادريام را به نحو احسن انجام دهم، ولي به عنوان يک نيروي پرستار، حمايت زيادي نيز از ما نميشود.  
 با اينکه روز پرستار است، اما حجم کارشان بسيار زياد است و يک لحظه نميتوانند استراحت کنند. از کاوياني ميپرسم که با اين حجم از مراجعهکنندگان چه ميکنيد؟ او در پاسخ ميگويد: امروز يکي از روزهاي خلوت کاريمان است.

از بسيج تا پرستاري
غلامرضا حسيني، کمک بهيار واحد پرستاري اين درمانگاه است و 8 سال سابقه کار دارد. از اين مدت 5 سال در واحد بسيج وزارت نفت بوده و شرايطي برايش پيش آمده تا به عنوان مامور به واحد پرستاري درمانگاه مرکزي نفت بيايد. به گفته او، حدود 2 سال است که در واحد پرستاري فعاليت ميکند و ابتدا دورههايي را گذرانده تا با فعاليتهاي اوليه پرستاري آشنا شود. حسيني ميگويد: به کارم علاقه دارم؛ زيرا وقتي مشکلي در بيرون از محل کار براي کسي پيش بيايد، ميتوانم کمک کنم و از اين شرايط بسيار راضي هستم.

برگزاري مراسم روز پرستار
درمانگاه مرکزي صنعت نفت به مناسبت روز پرستار، مراسمي برگزار کرد و طي آن از پرستاران زحمتکش اين قسمت تقدير و تشکر شد. رضا شفيعي، رئيس امور مالي و اداري درمانگاه مرکزي صنعت نفت در اين زمينه ميگويد: پرستاران، پيشرو و خط اول جبهه هستند و بيماران اورژانسي و عادي، ابتدا به اين قسمت مراجعه ميکنند، از اين رو براي قدرداني از زحمات آنها مراسمي برگزار شد.  او از مسئولان ميخواهد که به نيازهاي مالي پرستاران توجه بيشتري داشته باشند، زيرا وقتي خودشان را وقف کارشان ميکنند، از نظر مالي و اجتماعي نياز به توجه بيشتري دارند.