مدير اچ اس ای، پدافند غیرعامل و مديريت بحران شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران با اشاره به موضوع مديريت انتشار گازهاي گلخانه اي از سوی این واحد نیز می گوید: «فرايند تهيه موجودي انتشار گازهاي گلخانه اي در شركت هاي تابعه، براساس راهنماي ابلاغي وزارت نفت، تکمیل و پیاده سازی شده و در حال حاضر انتشار گازهاي گلخانه اي به صورت ماهانه و سالانه، محاسبه و گزارش مي شود، ضمن آنکه تدوين راهنماي محاسبه ضرايب انتشار ملي براي احتراق فراورده هاي نفتي نيز در دستور كار قرار گرفته كه مراحل آخر كار را طي مي كند.»  پورراكي به فعالیت های انجام شده در محور مدیریت پسماند اشاره می کند و می افزاید: «نظارت بر فرایند دفع پسماندهای تولیدی با هدف کاهش تولید پسماند، کاهش زمان مانده و نگهداری و دفع اصولی پسماندها در حال انجام بوده که گزارش های آن به صورت سالانه تهيه و به مراجع ذي ربط منعكس مي شود.»  او از نحوه ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح ها و پروژه ها خبر می دهد و می گوید: «دراین فرایند، گزارش مطالعات EIA پروژه ها و طرح ها در مجموعه پالايش و پخش مورد بررسي كارشناسي قرار مي گيرد که پس از انطباق با راهنماي ابلاغي وزارت نفت از طريق جلسات پيش دفاع ارزيابي شده و پس از تأييد، به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال مي شود.» پورراکی با اشاره به روند پایش ها و شاخص های عملکرد محيط زيست نیز ادامه می دهد: «گزارش هاي زیست محیطی شرکت های تابعه بر اساس دستورعمل گزارش دهی عملکرد زیست محیطی مجموعه پالایش و پخش به صورت سالانه دريافت و ارزيابي می شود. گزارش تجمیعی شاخص های محیط زیست این مجموعه نیز به صورت شش ماهه و سالانه بر اساس خروجی «نرم افزار پایشِ عملکرد و محاسبه شاخص های زیست محیطی» تهيه و به مراجع ذي ربط منعكس مي شود.»

   آناليز شاخص های عملکرد زیست محیطی  

مدير اچ اس ای، پدافند غیرعامل و مديريت بحران شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، ارزیابی عملکرد زیست محیطی شرکت های پالایشی را از دیگر اقدام های انجام شده در این واحد معرفی می کند و می افزاید: «اين امر براساس خودارزیابی صورت گرفته از سوی هر شركت و بررسي آن از طریق ستاد و همچنين آناليز شاخص های عملکرد زیست محیطی بر مبنای مستنداتی مانند گزارش های عملکرد زیست محیطی فصلی و سالانه، نتایج پایش های زیست محیطی و میزان رعایت استانداردها هر ساله مورد ارزيابي قرار مي گيرد و بر اساس آن، گزارش های تحلیلی ارزيابي عملکرد زيست محيطي هر كدام از پالایشگاه ها تهيه شده و نقاط قوت و ضعف در هر شاخص با هدف كمك به برنامه ريزي هاي لازم به منظور تعریف اقدام های اصلاحی و بهبود مستمر به اطلاع شركت ها مي رسد.»

 رصد وضعيت ابتلا به بيماري کرونا

پورراکی با اشاره به پاندمي كرونا و اقدام هایی كه براي كنترل اين ويروس درسطح شركت صورت گرفته است، می گوید: «اداره بهداشت كارصنعتي»، به عنوان يكي از واحدهاي زيرمجموعه مديريت اچ اس ای  شركت ملي پالايش و پخش، به منظور پيشگيري و مقابله با كرونا، رویه ها و دستورعمل های اجرایی متناسب با پروتکل های بهداشتی براي حفاظت و ارتقای سطح سلامت كاركنان را تدوين كرد كه در ادامه به تمام شرکت هاي تابعه بیش از 20 مورد ابلاغ شد و در نهايت، دستورعمل هاي ابلاغي با نظارت و پيگيري هاي مستمر به مرحله اجرا درآمد.» به گفته او، «پروتکل های بهداشتی مورد نیاز در برنامه تعمیرات اساسی شرکت ها تهيه و بر همين اساس، افرادي برای آموزش توجیهی و نظارت بر پیاده سازی شیوه نامه ها مستقر شدند.» پورراکی با بيان اينكه رصد وضعيت ابتلا به بيماري، بهبودي مبتلايان و مرگ و مير ناشي از كرونا در سطح شركت هاي تابعه از طريق دريافت گزارش های آماري به صورت روزانه و هفتگي صورت مي گيرد، می افزاید: «دراين فرايند سطوح اضطرار با توجه به ميزان ابتلاي كاركنان در بازه هاي زمانی 14 روزه برای تصميم گيري و مديريت شرایط در سطح شركت هاي تابعه از طريق كميته هاي سلامت و اضطرار تعيين مي شود كه در ادامه با ارائه مشاوره و پیگیری های لازم به منظور جداسازی کارکنان مشکوک و مبتلايان قطعی از محیط کار و نظارت بر حضور آنها، بعد از طی شدن مراحل بیماری و اخذ گواهی بازگشت به کار، اين روند طي مي شود.»

 اجرای 600 پروژه بهبود

او با اشاره به موضوع شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های بهداشتی می گوید: «روند شناسایی و ارزیابی ریسک های بهداشتی مشاغل با برنامه ریزی و نظارت درحال انجام است، همچنین گزارش های پيشرفت شش ماهه از تمامی شركت هاي تابعه نیز دریافت می شود كه تا كنون حدود 70 درصد آن انجام شده است. دراين محور، حدود 21 درصد عوامل زیان آور خارج از حد مجاز که کارکنان در مواجهه با آن قرار داشتند، كاهش يافته و شرایط محیط کار از طریق اجرای 600 پروژه بهبود در سطح شرکت های تابعه و واگذار شده، بهبود يافته است.» مدير اچ اس ای، پدافند غیرعامل و مديريت بحران شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران می افزاید: «در سامانه ارزيابي عملكرد مهندسي بهداشت، از سال 95 تا کنون اقدام هایی چون مشاركت در بهبود فرایندهای ثبت، گزارش گیری سامانه و پیگیری برای تغذیه حداکثری اطلاعات مهندسی بهداشت از سوی ادارات بهداشت شرکت های تابعه مشتمل بر داده های مواجهات شغلی، شاخص های بهداشتی، تناسب با کار و نتایج معاینات شغلی صورت گرفته است.»  پورراکی می افزاید: «براساس آمار موجود در سال 99 افزایش میزان پوشش معاینات شغلی در کارکنان رسمي و پيمانكار نزديك به 90 درصد، بهبود میزان تناسب کارکنان با نیازهای شغلی به حدود 90 درصد و كاهش موارد مشروط به حدود 5 درصد و موارد نامناسب به كمتر از 5/0 درصد رسيده است.»

او به يكي ديگر از اقدام هایی كه سال گذشته در مجموعه پالايش و پخش صورت گرفته، اشاره می کند و می گوید: «معاینات دوره ای کارکنان ستاد پالایش و پخش از جمله رسمی و قراردادی با استقرار تيم سيار پزشکی در ساختمان هاي ستادي انجام شد. همچنين براي معاینات شغلی کارکنان پیمانکاری ستاد، بررسی صلاحیت شرکت های ارائه دهنده خدمات طب کار و نظارت فنی بر روند انجام معاینات کارکنان مذکور پيگيري و نظارت هاي لازم صورت گرفت.»

 بازنگری در دستورعمل های ایمنی و آتش نشانی

پورراکی با اشاره به عملكرد «اداره ايمني و آتش نشاني» طی سال گذشته تاکید می کند: «طی بررسي هاي صورت گرفته در دستورعمل هاي ايمني و آتش نشاني، طی 4 جلسه ای که با حضور تمامی اعضا برگزار شد، دستورعمل جامع صدور پروانه های کار، بازنگري و در ادامه، پیش نویس دستورعمل «استقرار مدیریت ایمنی فرایند» تدوين شد.» مدير اچ اس ای، پدافند غیرعامل و مديريت بحران شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران در زمینه اقدام هایی که در حوزه ایمنی انجام شده است، می گوید: «در اين بخش، وضعیت ايمني ساختمان های ستادي و مركزي شرکت های فرعی شرکت ملی پالایش و پخش بررسی شد.» او با بیان اینکه سال 99 نخستین باری بود که تعمیرات اساسی درشرایط کرونا انجام شد، می افزاید: «به این ترتیب، پیش از شروع تعمیرات اساسی در شرایط کرونا یک دستورعمل مشترک بین واحد ایمنی و بهداشت تدوین شد. براین اساس، دستورعمل تدوین شده یک هفته زودتر از تاریخ اجرای تعمیرات به شرکت ها ارسال می شد و در ادامه، افرادی برای آموزش در مناطق عملیاتی مستقر می شدند تا نکات لازم را برای کارکنان تشریح کنند.»

پورراکی ادامه می دهد: «در حوزه آتش نشاني نیز اقدام هایی چون تست ميداني نمونه فوم هاي آتش نشاني درحال خريد تعدادي از شركت هاي پالايش نفت كشور و خطوط لوله و مخابرات طی سه مرحله- تهیه شناسنامه مخازن ذخیره مواد هیدروکربنی، آماده سازی بانک اطلاعاتی برای سیستم آب آتش نشانی و سیستم های اعلان و اطفای حریق ثابت تاسیسات و ساختمان های اداری و رفاهی شركت ملي پالايش و پخش و... انجام شده است.»

 ابلاغ الزام های پدافند غیرعامل به شرکت های وابسته

مدير اچ اس ای، پدافند غیرعامل و مديريت بحران شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران با اشاره به اقدام های «اداره پدافند غیر عامل و مدیریت بحران» به عنوان يكي ديگر از واحدهاي زيرمجموعه اين مديريت می گوید: «براساس دستورعملی که از سوی وزير نفت در حوزه مديريت شرايط اضطراري و بهبود مديريت شرايط اضطراري ابلاغ شده است، دراین بخش به طراحی، شناسایی و اجرای نظام مدیریت شرایط اضطراری همچنین به تشریح مسؤولیت های هر واحد پرداخته است.»  به گفته پورراکی، «الزام های پدافند غيرعامل در بخش هاي پالایشگاه های نفت، انبارهاي نفت و گاز مايع، جايگاه هاي توزيع فراوردهاي نفتي وCNG، مراكز انتقال نفت، خطوط لوله انتقال نفت و فراورده های نفتی و مخابرات استخراج شده و در حال حاضر در مرحله ابلاغ به شركت هاي تابعه هستيم.» او ادامه می دهد: «سال گذشته تدوین و اجراي مانور سایبری در شرکت نفت ستاره خلیج فارس، شرکت پالایش نفت بندرعباس و شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند و همچنين انجام تمرين هاي مشترك در مناطق نفتي بندر عباس، ري، تبريز طی چند نوبت در سطوح گسترده عملیاتی شد. در این زمینه پیگیری دریافت و ارسال گزارش سیلاب های استان های حادثه خیز، بخصوص استان خوزستان، لرستان و گلستان، آمادگی در برابر سیلاب ها، ارئه راهکارهای پیشگیری و مقابله با سیلاب با توجه به امکانات موجود از دیگر اقدام هایی است که طی سال های گذشته به جد پیگیری شده است.» پورراکی در پایان با اشاره به واحد «اداره آموزش اچ اس ای » خاطرنشان می کند: «در این بخش، اقدام های متعددی در سال 99 اعم از تهیه و تدوین دستورعمل آموزش اچ اس ای، برگزاری دوره های آموزشی اچ اس ای با تمرکز بر دوره های مجازی با توجه به اپیدمی کرونا از سوی ستاد، تهیه و تدوین نیازسنجی آموزشی و تقویم آموزشی اچ اس ای برای سال 1400 انجام شده است.»