برنامه ریزی برای تعمیر و نوسازی ناوگان دریایی شمال کشور

عزم نفت خزر برای حفاری در 1400

 

مشعل شرکت نفت خزر،  امسال محوریت و تمرکز  خود را بر  نوسازی و تعمیرات قرار داده است؛ روندی که می تواند تصویری از آمادگی کامل برای حفاری در حوزه خزر باشد.  طبق اعلام مدیرعامل شرکت نفت خزر با انجام تعمیرات اساسی و نوسازی ناوگان،  تا پایان سال 1400 آماده عملیات و حفاری در ساختارهای شناسایی شده خواهیم بود. علی اصولی،  مدیرعامل شرکت نفت خزر در گفت و گو با هفته نامه «مشعل» با اعلام این خبر از برنامه ریزی گسترده برای تعمیر و نوسازی ناوگان دریایی این شرکت خبر می دهد که مشتمل بر دو بخش سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر و شناورهای کاسپین است. شرکت نفت خزر به عنوان یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران،  وظایف اکتشاف،  توسعه و تولید منابع هیدروکربوری در حوضه خزر جنوبی و سه استان ساحلی مازندران،  گلستان و گیلان را عهده دار است. از ماموریت های شرکت نفت خزر اکتشاف،  توسعه و تولید به منظور بهره برداری از منابع هیدروکربوری حوضه جنوبی دریای خزر و سه استان ساحلی،  فراورش و انتقال نفت و گاز با هدف بالفعل و پیشینه کردن ثروت های ملی و ایجاد ارزش برای ذینفعان است. از دستاوردهای شرکت نفت خزر می توان به مواردی همچون ایجاد زیرساخت های موردنیاز برای انجام عملیات اکتشافی در شمال کشور با ساخت سکوی حفاری نیمه شناور امیرکبیر،  سه فروند شناور پشتیبانی،  احداث حوضچه آرامش و احداث پایگاه پشتیبانی برای انجام عملیات حفاری و کشف 2 میلیارد بشکه نفت درجا در ساختار سردار جنگل اشاره کرد.  ناوگان دریایی شرکت نفت خزر که از سال 88  وارد مدار عملیاتی شده،  شامل یک فروند سکوی نیمه شناور با نام ایران-امیرکبیر و سه فروند شناور پشتیبانی کاسپین است که با توانمندی شرکت های داخلی با همکاری شرکت های خارجی طراحی و تحت کلاس موسسه رده بندی بین المللی DNV (عضو IACS) ساخته و عملیاتی شده است. از زمان عملیاتی شدن ناوگان نفت خزر،  بازرسی های منظم سالانه از سوی شرکت های مورد تایید داخلی  و بازرسی های ویژه برای سکو و شناورها  نیز تاکنون از طریق استفاده از توانمندی شرکت های داخلی به صورت زیرآبی انجام شده است.   مدیرعامل شرکت نفت خزر در توضیح  برنامه ریزی انجام شده در دو بخش سکوی نیمه‎شناور ایران« امیرکبیر و شناورهاي كاسپين گفت: «در بخش شناورهاي كاسپين،  پس از سه مرحله تجدید گواهینامه های مربوطه،  در نتیجه آخرين بازرسی ویژه انجام شده ازسوی سازمان بنادر و دریانوردی و موسسه رده بندی،  نفت خزر ملزم به انجام تعمیرات زیرآبی در مراکز تعمیراتی معتبر شده که با تدوین شرح خدمات و انجام فرایند مناقصه و مشخص شدن پیمانکار مربوطه(پیمانکار داخلی)برنامه ریزی برای اجرایی کردن  آن در حال انجام است.» وی افزود:« در خصوص شناورهای کاسپین 1و2،  بازرسی برای صدور گواهینامه تا اسفند سال 96 با تجهیزات و روش های جایگزین بدون ازآب گیری شناورها انجام شد  و پس از آن و بر اساس الزام سازمان بنادر،  تمدید گواهینامه های شناورها صرفا با انجام تعمیرات زیرآبی بدنه و تجهیزات شناورها با از آب گیری آنها در یاردهای تعمیراتی امکانپذیر است.»

عملیات بدون تمدید گواهینامه ها ممنوع

اصولی درباره ضرورت انجام این بازرسی ها گفت: «بدون تمدید گواهینامه های شناورها،  امکان عملیات شناورها در دریای خزر  و پشتیبانی از سکوی ایران-امیرکبیر وجود ندارد؛ در واقع وجود شناورهای کاسپین 1و2 (به دلیل قابلیت های این شناورها) برای هرگونه عملیات جابه جایی و پشتیبانی سکو الزامی است و انجام هرگونه عملیاتی بدون شناورهای کاسپین 1و2 با مشکل مواجه می شود.» بر اساس این گزارش،  با توجه به قوانین دریایی که ازسوی سازمان جهانی دریانوردی (IMO) و موسسات رده بندی ابلاغ می شود،  شناورهای دریایی در بازه های زمانی تعریف شده باید مورد بازرسی قرار گیرند و همچنین بازرسی ویژه برای تجدید گواهینامه های شناور انجام می پذیرد و این کار ممکن است پس از تعمیرات اساسی بدنه زيرآبي در صورت نیاز (بنا به تشخیص سازمان رده بندی) انجام شود. این بازرسی ها در کنار بازرسی های سالانه شناورها انجام می شود و لازمه بازرسی های ویژه،  بازرسی های سالانه برای تمدید گواهینامه های شناورهاست.