شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

بومی سازی 4هزار قطعه اقلام مصرفی

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی گفت: درسال گذشته،چهارهزار قطعه از اقلام مصرفی مورد نیاز این شرکت به وسیله سازندگان داخلی بومی سازی شده است.

سیدابوالحسن محمدی افزود: به منظورآشنایی هرچه بیشتربخش خصوصی بانیازهای شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی نیز اجرای طرح راه اندازی نمایشگاه دائمی اقلام پر مصرف در شهرک های صنعتی در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی، اظهار کرد: با توجه به رویکرد تقویت و توسعه ساخت داخل، همه فعالیت های درون و برون سازمانی مرتبط با این حوزه و چگونگی تأمین کالا، محدودیت های مربوط به قراردادها، تقویت بانک اطلاعاتی سازندگان، ارتباط با شرکت های همجوار،شناسایی شرکت های دانش بنیان وهمکاری مؤثر با آنها ازسوی متخصصان زاگرس جنوبی بررسی شده است. وی اصلاح فرآیندهای کاری درحوزه مناقصات،کمیته های فنی بازرگانی،مناطق عملیاتی و ستاد،تخصیص معیارها و وزن دهی متناسب برای گروه های مختلف کالایی وخدماتی بر اساس تجارب کاری،پیگیری روند کارها درسامانه ستاد،همچنین فراهم کردن شرایط حضور حداکثری پیمانکاران درمناقصات وکاهش تعداد مناقصات محدود، تقسیم بندی دقیق مناقصات براساس گروه های خدماتی،تعمیراتی وکالایی راازجمله مواردی مهم در توانمند سازی بخش خصوصی برشمرد. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ازتشکیل کارگروه نخبگان این شرکت در زمینه تقویت ساخت داخل خبر داد و گفت: کارگروه خودکفایی در تولید داخل و اقتصاد مقاومتی باهدف شناسایی موانع وارائه راهکارهایی برای پشتیبانی از تولید وسازند گان داخلی تشکیل شده است که در پیشبرد برنامه های آینده این حوزه مؤثر خواهد بود.

 

   خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس

ارسال 662 میلیون لیتر فرآورده نفتی در نیمه نخست فروردین

معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس از ارسال  بیش از 662 میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی از این حوزه عملیاتی به استان های همجوار خبرداد.

نادرسلحشورگفت:در15روز نخست امسال 662 میلیون و300هزار لیترانواع فرآورده نفتی ازجمله بنزین معمولی،بنزین یورو،نفت سفید،نفت گاز ونفت گاز یورو ازطریق خطوط لوله این حوزه عملیاتی به مرکزکشور ارسال شده است.وی اظهارکرد:ارسال فرآورده های نفتی ازحوزه عملیاتی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خلیج فارس باوجود شرایط ناشی ازشیوع ویروس کرونا بی هیچ خللی انجام و فرآورده های نفتی پیش گفته،در زمان مشخص به مرکز کشور واستان های همجوارارسال شد.

معاون عملیات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خلیج فارس تأکید کرد: در بین فرآورده های ارسال شده بنزین موتور بیشترین حجم ارسالی را به خود اختصاص داده است.

 

    منطقه 8 عملیات انتقال گاز

تحقق 53 درصدی برنامه های تعمیراتی

مدیرمنطقه 8 عملیات انتقال گاز ازتحقق 53درصدی برنامه های نگهداری و تعمیرات این منطقه در سال 99 خبر داد. فیروزخدایی گفت:درسایه مشارکت،همدلی وپایبندی به مسئولیت های اجتماعی،این منطقه عملیاتی موفق شده است که با تحقق 53درصدی اهداف وبرنامه های خود دربخش نگهداری وتعمیرات گام مؤثری درمسیرحرکت به خوداتکایی وتعالی سازمانی درسال 99 بردارد.وی افزود: این منطقه باافزایش بهره وری در زمینه انتقال ایمن،پاک وپایدار گازطبیعی، 1100مترتعویض کلاس لوله،همچنین انجام سه مورد عملیات هات تپ و73کیلومتر پیگ رانی در سال پیش، عملکرد مناسبی داشته است. مدیرمنطقه 8عملیات انتقال گاز تصریح کرد: تعویض کلاس خط لوله 20 اینچ تبریز- میاندوآب،اجرای سیستم آنتی آیسینگ واحد 1تأسیسات هشترود،بازسازی قطعات آسیب دیده گیربکس واحد6 تأسیسات تبریز،همچنین ساخت ابنیه فنی و دیوارحائل درمحل رانش خط لوله چلوند– اردبیل، ازجمله پروژه های انجام شده این منطقه  در سال 99 است.خدایی نصب و راه اندازی گیربکس الکتروکمپرسور واحد 6 تأسیسات تبریز، تعمیرات توربین گاز واحد1،2 و3 تأسیسات تبریزبا 48 هزارساعت کارکرد، بازرسی فنی تجهیزات مکانیک و برق تأسیسات منطقه، تعمیرات توربین گاز واحد 1و 2 تأسیسات زنجان با 40 هزار ساعت کارکرد،نصب سیستم آنتی آیسینگ واحد 2 و3تأسیسات هشترود، همچنین نصب سیستم آنتی آیسینگ واحد 2، 3 و4 تأسیسات مرگنلر را بخش دیگری از پروژه های انجام شده در سال گذشته عنوان کرد.

 

    پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل

64 میلیون لیتر کاهش درمصرف فرآورده نفتی

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل ازکاهش 64میلیون لیتری مصرف انواع فرآورده نفتی درسال 99 خبر داد.سیدحجت مدنی در نشست تجزیه و تحلیل مصرف مواد نفتی این منطقه عملیاتی گفت: سال گذشته بیش از 853میلیون لیترانواع فرآورده نفتی در استان اردبیل توزیع شد که این میزان از 64 میلیون لیتر کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن حکایت دارد.وی با اعلام آمادگی کامل و ذخیره سازی مناسب در انبارهای نفت منطقه، برتأمین و توزیع به موقع سوخت به مراکز صنعتی، تولیدی، مجاری عرضه سوخت، کشاورزان و ناوگان حمل ونقل تاکید کرد..مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل با بیان این که  سال گذشته درمقایسه باسال 98 مصرف بنزین 19درصد و نفت سفید 27 درصد کاهش داشته است،افزود: مصرف نفت گازغیرنیروگاهی نیزکاهش یک درصدی را درمدت یادشده تجربه کرده است.

 

     شرکت نفت فلات قاره ایران

پایان تعمیرات سالانه ایستگاه تقویت فشار گاز کیش

تعمیرات سالانه ایستگاه تقویت فشار گاز جزیره کیش برای تأمین سوخت پایدار نیروگاه های برق این جزیره به پایان رسید.

تعمیرات سالانه ایستگاه تقویت فشار گازجزیره با دریافت PIG ارسالی از منطقه عملیاتی سیری در اسفندماه پارسال طبق برنامه زمان بندی شده آغاز شد. همه تعمیرات لازم دربخش های برق وتهویه،ابزار دقیق، کنترل و مکانیک،جداسازی تکنیکا ل روم ازاتاق کنترل،بااستفاده ازظرفیت های موجود(نیروی انسانی وتجهیزات) بدون استفاده از خدمات فنی ومهندسی شرکت های پیمانکاری، زودتر از زمان بندی پیش بینی شده پایان یافت وگازرسانی به نیروگاه های برق جزیره کیش بدون فشارافزایی کمپرسورها پس از 72 ساعت قطع گازانجام شد.

همچنین باتوجه به کارکرد 60هزار ساعته Dry Seal Gas هر دوکمپرسور ایستگاه تقویت فشارگاز،تعمیرآنهابه منظورتأمین انرژی نیروگاه های جزیره کیش پس ازانجام عملیات تعمیرات زمستانی، در دستور کارقرار گرفت. تعمیرقبلی Dry Gas Seal درسال 1391باحدود 20 هزارساعت کارکرد برای هر کمپرسورانجام شد که بادرایت و ظرافت درحفظ، نگهداشت وپایش به موقع ازآن سال تاکنون نیازی به تعمیر آنها نبود. باپایان تعمیرات Dry Gas Seal و راه اندازی کمپرسورها عملیات گازرسانی به نیروگاه های برق در ابتدای فروردین ماه امسال آغاز شد.تعمیر و راه اندازی Dry Gas Seal  کمپرسورها با استفاده از ظرفیت های داخلی کشور و با کمترین هزینه ممکن و صرفه جویی قابل ملاحظه ارزی انجام شده است.از جمله نکات برجسته در تعمیرات زمستانی ایستگاه تقویت فشارگاز جزیره کیش می توان به مواردی همچون ساخت تعدادی ابزار تخصصی ازسوی واحد تعمیرات، استفاده از ظرفیت های موجود در منطقه، بالا رفتن توان فنی کارکنان و فرصت به دست آمده برای انجام تعمیرات اشاره کرد.

 

   شرکت ملی حفاری ایران

 افزایش کاربست لوله مغزی سیار در تکمیل چاه های نفتی

 مدیرخدمات فنی حفاری شرکت ملی حفاری ایران از روند افزایشی کاربست دستگاه لوله مغزی سیار و انجام اسیدکاری گسترده در عملیات تعمیر و تکمیل چاه های نفتی ازسوی این شرکت خبر داد.

فرشید قاسمی بااشاره به روند افزایشی کاربست لوله مغزی سیار واسیدکاری گسترده در عملیات تعمیرچاه های نفتی،گفت:این روند افزایشی بنابردرخواست های شرکت های متقاضی از بهمن ماه پارسال آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

 وی با بیان این که تعدادعملیات لوله مغزی سیار پارسال درمجموع  215 مورد بوده است، تصریح کرد: 52مورد این عملیات ها در بهمن و اسفند پارسال محقق شده است. قاسمی افزود:ارائه خدمات فنی دربخش اسیدکاری گسترده نیزدرسال گذشته به همین منوال بوده است به طوری که ازمجموع 25 عملیات انجام شده، هشت مورد آن به دو ماه پایانی بهمن و اسفندماه مربوط می شود. لوله مغزی سیار (Coiled tubing) ازفناوری های مهم درحفاری چاه های نفت و گاز است که در عملیات تعمیر و تکمیل چاه های نفت استفاده می شود و جایگزینی برای دستگاه های حفاری تعمیراتی است.

مدیرخدمات فنی حفاری شرکت ملی حفاری ایران همچنین بااشاره به بازنگری وتأمین برخی تجهیزات کاربردی به منظورتقویت ناوگان این مدیریت درارائه خدمات گفت:این خدمات شامل سیمان کاری،اسیدکاری گسترده و ویژه،تزریق پذیری،لوله مغزی سیار،آزمایش چاه باساق مته وحفاری با هوا(به روش فروتعادلی) لوله گذاری چاه، نصب آویزه و آزمایش بهره دهی چاه است. قاسمی به ظرفیت های مدیریت خدمات فنی حفاری از نظر منابع انسانی متخصص و مجرب و تجهیزات و ماشین آلات کاربردی در زمینه ارائه خدمات تخصصی یکپارچه فنی و مهندسی اشاره و بر آمادگی مدیریت خدمات فنی حفاری شرکت ملی حفاری برای همکاری با شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران و بخش خصوصی فعال در این عرصه تاکید کرد.

 

    شرکت انتقال گازایران

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان پیمانکاری

سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت انتقال گاز ایران گفت: ضوابط تازه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان پیمانکاری به طور کامل در ستاد و مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز اجرایی شده است.

محمدرضا فخرایی اظهارکرد: وزارت نفت بخشنامه نظام جدید طبقه بندی مشاغل و پرداخت حقوق و مزایا را با رویکرد شغل محور برای بهبود معیشت نیروهای شاغل در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد(پیمان های مستمر غیرپروژه ای) در اسفندماه 1398 به شرکت های اصلی/ فرعی ابلاغ کرد.

وی با بیان این که پس از ابلاغ بخشنامه مزبور، اطلاعات مربوط به سوابق شغلی نیروهای پیمانکاری درستاد ومناطق عملیاتی روزآمد و تحویل مشاورشده است،افزود: پس از مطالعه و بررسی های انجام شده، 4600نفر ازنیروهای پیمانکاری مستمر غیرپروژه ای که از بودجه جاری استفاده می کنند،براساس سوابق،مدرک وشغل طبقه بندی ومابه تفاوت حقوق، مزایای آنها از ابتدای پارسال محاسبه و دراسفندماه 99 واریزشده است.

سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت انتقال گاز تصریح کرد: این طرح شامل احصای مشاغل پیمانکاری صنعت نفت برای فعالیت های مستمر، احصای عناوین شغلی، تعیین گروه های شغلی، تدوین شناسنامه شغلی، جدول مزدی و فوق العاده هاست.

 

  شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

 ظرفیت ایستگاه تزریق گاز پارسی 40 درصد افزایش یافت

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گازآغاجاری  گفت: ظرفیت ایستگاه تزریق گاز 700 پارسی باراه اندازی یک دستگاه توربوکمپرسور، 40درصد افزایش یافت و تزریق در میدان پرنج نیز امکانپذیر شد.

پژمان قضایی پوربا بیان این که این تجهیز تنها توربین سه محوره در مناطق نفت خیزجنوب است،تصریح کرد:راه اندازی وبه کارگیری این توربوکمپرسور به واسطه تحریم ها میسر نشده بود وبسیاری ازسیستم ها و بخش های آن نواقصی داشت،به نحوی که امکان راه اندازی و کارکرد مستمر آن بدون پشتیبانی فنی وقطعات سازنده اصلی بسیار مشکل به نظر می رسید. وی بااشاره به بازطراحی یاتغییر درطراحی بسیار ازقطعات این توربوکمپرسور با تکیه بر دانش فنی ومهندسی موجود درسطح مناطق نفت خیزجنوب،تصریح کرد:این توربوکمپرسور درابتدای سالی که مزین به نام تولید،پشتیبانی هاومانع زدایی هاست،راه اندازی شده و هم اکنون نیز بدون مشکل در سرویس عملیاتی قرار دارد. قضایی پورگفت:راه اندازی این توربوکمپرسور بااستفاده ازتوانمندی و دانش کارشناسان و متخصصان شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری دربخش های تعمیرات مکانیک،برق، ابزاردقیق،راه اندازی وفرآیند،همچنین مشارکت مدیریت تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، بدون حضور شرکت سازنده، در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شده است. به گفته مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری،این عملیات با استفاده از توان داخلی وباحدود  100میلیارد ریال صرفه­ جویی مستقیم انجام شده است. وی عنوان کرد: ایستگاه تزریق گاز 700 پارسی از راهبردی ترین ایستگاه های تزریق گاز درشرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که امکان تزریق گاز در میدان نفتی پارسی را فراهم می آورد.