مناطق نفت خیز جنوب؛ مرجع تخصصی آزمایشگاه خاک صنعت نفت

گمنام اما نقش آفرین

مشعل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، به عنوان بزرگترین شركت تابع شركت ملی نفت ایران با ۴۵ میدان و ۶۵ مخزن هیدروكربوری بزرگ و كوچك در گستره ای افزون بر ۴۰۰ هزار كیلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان، حدود ۸۰ درصد نفت خام و ۱۶ درصد گاز كشور را تولید می كند. در این قلمرو وسیع نفتی، میدان های بزرگی همچون اهواز، گچساران، مارون، آغاجاری، كرنج و پارسی و بی بی حكیمه قرار دارند. اگر بخواهیم نگاهی گذرا به اهداف و برنامه های كلان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب داشته باشیم، مواردی همچون تولید صیانتی از مخازن، حفظ كیفیت نفت خام تولیدی، مدیریت یكپارچه منابع هیدروكربوری، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت، اقدام های مؤثر در جلوگیری از آلودگی محیط زیست، برنامه ریزی برای حفظ حریم تاسیسات استراتژیك، تامین وضعیت ایمن تولید نفت صادراتی و پالایشگاهی، بهینـه سـازی تاسیسـات فراورشی، كنترل و انـدازه گیری، برنامه ریزی و انجام عملیات حفاری چاه های جدید نفت و گاز و تعمیر چاه های موجود و استحصال حداكثر مایعات گازی و تامین اتان مورد نیاز واحدهای پایین دستی و گاز مورد نیاز تزریق قابل ذکر است؛ مواردی که همواره زیاد درباره آن شنیده ایم؛ اما در این میان بخش های مهم دیگری هم وجود دارند که تلاش و فعالیت آنها اطلاع رسانی کمتری شده است. همچون آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که شاید تاکنون اسم آن را هم نشنیده باشید. در این گزارش به معرفی کامل و فعالیت هایی که در این زمینه در حال انجام است، پرداخته شده است. آزمایشگاهی که اگر بخواهید از اهمیت آن بهتر بدانید، این را به خاطر بسپارید که مرجع تخصصی آزمایشگاه خاک، صنعت نفت است و اهم خدمات آزمایشگاهی این مجموعه شامل آزمایش های بتن، آزمایش های خاک، آزمایش های قیر و آسفالت و آزمایش های مصالح ساختمانی است.