برای سال 1400 چه اهداف و استراتژی هایی پیش بینی شده است؟

شرکت انتقال گاز ایران به منظور تحقق ماموریت خود (انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی) استراتژی های خود را تا افق 1404 تعریف کرده و هر ساله اهداف مرتبط با استراتژی ها تدوین و یا بازنگری می شود. اهداف سال 1400 نیز در حال نهایی سازی و بازنگری مجدد است. اهم این اهداف شامل ارتقای مدیریت نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از دارایی های فیزیکی شرکت، توسعه شایستگی ها، توانمندی ها و انگیزه نیروی انسانی، ارتقای سیستم های اطلاعاتی، مدیریت مناسب تر انرژی و کربن، محاسبه بهای تمام شده به صورت یکپارچه در سطح شرکت و موضوع برون سپاری تجهیزات قابل برون سپاری مطابق برنامه 10 ساله برون سپاری می شود. همچنین شناسایی پیمانکاران توانمند و ارتقای آنها در کنار حمایت از تولید داخلی و موضوعات خودکفایی و اقتصاد دانش بنیان، جزء اهدافی است که به جد پیگیر تحقق آنها هستیم و درصد تحقق آنها، به صورت مستمر پایش می شود.

  مهم ترین دغدغه های موجود در حوزه نیروی انسانی کارآمد چیست؟

ترک کار کارکنان حرفه ای به دلیل رتبه های پایین سازمان، عدم جذابیت لازم برای جذب مدیران و کارشناسان حرفه ای از سازمان های دیگر، ساختار سازمانی ضعیف و رتبه های بسیار پایین در مقایسه با سازمان های موازی و مشابه، بهبود فرایندهای آموزش و بهبود مستمر شایستگی ها، ارتباطات و یکپارچگی فرایندهای حوزه منابع انسانی در ستاد و مناطق 10 ساله از مهم ترین دغدغه های موجود در حوزه نیروی انسانی کارآمد است.

  مهم ترین پروژه های در دست اقدام و جاری شرکت را بیان کنید؟

 بهبود نظام های مدیریتی موجود یا نیازمند استقرار به صورت یکپارچه در سطح شرکت، استقرار و بهبود یکپارچه مدیریت بهره وری در شرکت، طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش بارویکرد کوچینگ، توسعه نظام مدیریت نگهداری و تعمیرات (IPCMMS) همسو با مدیریت دارایی های فیزیکی، طراحی، ساخت و راه اندازی سامانه پایش وضعیت توربین های گازی زیمنس را می توان از مهم ترین پروژه های در دست اقدام و جاری شرکت دانست.

  درخصوص برون سپاری خطوط انتقال و تاسیسات تقویت فشار گاز چه برنامه ای دارید؟

برون سپاري O&M با رويكرد مديريت دارايی های فيزيكی و منطبق براسناد بالادستی، از جمله آيين نامه برون سپاری فعاليت های وزارت نفت و در مسیر استراتژی های شركت در دستور كار شركت انتقال گاز ايران قرار گرفته است. در اين خصوص، با تدوين مدل ارزيابی ريسك و بررسی ابعاد مختلف از جمله ريسك های نيروی انسانی، عمليات انتقال گاز، تامين كالا، عدم سرريز دانش و تحويل و تحول تاسيسات تقويت فشار و خطوط لوله؛ همه تأسيسات تقويت فشار گاز و مراكز بهره برداری خطوط لوله مورد بررسی قرار گرفته و تأسيسات و خطوط لوله ای كه حایز شرايط ريسك كم در شبكه، صرفه اقتصادی برون سپاري و كمبود نيروی انسانی بوده اند، مشمول برون سپاری شده اند. بر اين اساس، نقشه راه 10ساله برون سپاری تدوين شده كه قرار است در سال 1400 بر اساس شرايط زمانی و عملياتی جديد، با مشاركت مناطق عملياتی بازنگری و به روزآوری شود.

در اين زمینه، تأسيسات تقويت فشار گاز صفاشهر 4 در سال 98 برون سپاری شده و یارد_ شاهرود طی چند ماه آتی در دست اقدام بوده و برون سپاری 5 تأسيسات گستره BOT نيز در برنامه آتی، با توجه به زمان تحویل گیری، قرار دارد.

در کنار انجام برون سپاری مطابق برنامه، سایر اقدامات مرتبط با توسعه و ارتقای مدیریت برون سپاری نیز همچون شناسایی اسناد و مستندات نیازمند بازنگری، با توجه به شرایط حاکم بر پیمان های برون سپاری، شناسایی و توانمندسازی فعالان مختلف حوزه برون سپاری از جمله پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان داخلی، الگوبرداری از برون سپاری های انجام شده در كشورهای مختلف در زمينه نفت، گاز و پالايشگاه، فرهنگ سازی و نشر نقاط قوت و تهديدهای ناشی از برون سپاری در ميان مديران و روسای سازمان، صورت پذیرفته است.

  اگرمشکلات خاصی در تهیه اقلام و تجهیزات درسال 99 وجود داشته، بیان کنید.

مهم ترین مشکل فعلی در حوزه تهیه اقلام و تجهیزات، موضوع تحریم ظالمانه و خصمانه کشور آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران است که آثار مترتب بر آن، موجب عدم همکاری سازندگان و تامین کنندگان، محدودیت های بانکی ایجاد شده، مشکلات حمل و نقل کالا و همچنین افزایش ریسک و هزینه ها شده است. از دیگر مشکلات نیز می توان به نوسانات نرخ ارز و در پی آن توفیق نیافتن در انعقاد قرارداد با فروشندگان اشاره کرد.

  اولویت های شرکت انتقال گاز در سال 1400چیست؟

اولویت های شرکت با تعیین استراتژی ها و اهداف مشخص می شود و همانگونه که ذکر شد، اولویت همیشگی شرکت، حفظ پایداری انتقال گاز و انتقال پاک، ایمن و بهره ور است که از اهداف تعریف شده به ترتیب اولویت، می توان به انجام برنامه های روتین نگهداری و تعمیرات همسو با مدیریت دارایی های فیزیکی با استفاده از کارکنان مجرب و توانمند در سطح مناطق 10 ساله عملیات انتقال گاز و پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان داخلی، برون سپاری تاسیسات تقویت فشار و مراکز بهره برداری مطابق برنامه 10ساله برون سپاری همسو با موضوع استراتژی توسعه شراکت های استراتژیک، توسعه شایستگی و توانمندی کارکنان در حوزه های مختلف مرتبط با منابع ارزشمند منابع انسانی در کنار ارزیابی عملکرد و رفع دغدغه های موجود حوزه کارکنان اشاره کرد. همچنین طراحی و استقرار داشبورد مدیریت شرکت به منظور ارتقای سیستم های اطلاعاتی، مدیریت بهینه انرژی و ارتقای مدیریت کربن با کاهش حجم گازهای محاسبه نشده، محاسبه بهای تمام شده گاز طبیعی به صورت یکپارچه، بهره گیری از دانش و تجربه آشکار و نهفته کارکنان توانمند و دانشی شرکت با استقرار یکپارچه مدیریت دانش رانیز می توان از دیگر اولویت های شرکت انتقال گاز در سال 1400 عنوان کرد.

  برای تحقق برنامه های تعمیراتی چه تدابیری اندیشیده شده است؟

تهيه برنامه تعميرات پيشگيرانه، شناسايی و پيشگيری از بروز خرابی ها و آسيب های ماژور در ناوگان انتقال گاز و تهيه اولويت های تعميراتی، شناسایی ظرفيت كارگاه های تعميرات پيمانكاران داخلی و استفاده حداكثری از ظرفيت ها، پيگيری مناطق انتقال گاز در اجرای بهنگام تعميرات پيش بينی شده، انجام هماهنگی با ديسپچينگ ملی برای به حداقل رساندن ريسك های ناشی از توقف و تعميرات اضطراری، شناسايی شركت های توانمند داخلی و تنگناهای تامين كالا به منظور تامين اقلام پر مصرف تاسيسات و خطوط لوله انتقال گازاز سوی ايشان، تدابیری است که در نظر گرفته شده است.

   سال 1399 را از بعد کاری، چگونه ارزیابی می کنید؟

سال 99 با توجه به اینکه حبس گاز در مبادی تولید و همچنین عدم توقف در جریان گاز در تاسیسات تحت بهره برداری این شرکت اتفاق نیفتاده و شرکت انتقال گاز ایران رسالت خود را در زمینه انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گازطبیعی به انجام رسانده، همچنین پایداری شبکه انتقال گاز را با تکیه بر تعمیرات برنامه ریزی شده شش ماه اول سال و بهره برداری مناسب بخصوص در فصل سرما و در شرایط وجود پاندمی کرونا بخوبی تامین کرده و کسب رکورد بالاترین حجم انتقال گاز در یک روز (بیش از850 میلیون مترمکعب)، در مجموع سال موفقی درکارنامه این شرکت محسوب می شود واین موفقیت، حاصل زحمات و تلاش شبانه روزی همه کارکنان این شرکت درهمه سطوح و در اقصا نقاط کشور عزیزمان ایران است.

  در اولین نوروز کاری، به عنوان مدیر عامل چه پیامی برای خانواده بزرگ شرکت انتقال گاز ایران دارید؟

از خانواده تمامی همکارانم در این شرکت، که با حمایت بی دریغ از همسران و فرزندان خود، موجبات دستیابی به چنین موفقیت بزرگی را فراهم کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم و سالی پر از عزت، موفقیت، سربلندی، شادکامی و سلامت را برای همه از خداوند متعال خواستارم.