مرحله نخست واکسیناسیون کادر درمان بهداشت و درمان صنعت نفت آغاز شد

جدال با دشمن نامریی

از آغاز شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، دانشمندان علوم آزمایشگاهی به دنبال راه حلی برای ریشه کن کردن این ویروس منحوس از سطح کره خاکی بودند و هرگاه خبری از نزدیک شدن آنها و بازگشت به زندگی عادی را می شنیدیم، لبخند برلبانمان نقش می بست تا اینکه با پشت سر گذاشتن سه دوره از اپیدمی شیوع کرونا در سطح جهان و کشور با ورود به مرحله چهارم، خبر دستیابی دانشمندان به واکسن کرونا به گوش رسید. این واکسن مراحل مختلفی را طی کرد تا این که وارد فاز انسانی شد و کشورهای سازنده آن علاوه بر واکسینه کردن شهروندان خود در صدد صادر کردن آن برآمدند تا دیگر کشورها نیز از این موهبت برخوردار شوند. البته دانشمندان ایرانی نیز اقدام های موثری برای دستیابی به تولید واکسن کرونا انجام داده اند.  با وارد کردن واکسن کرونا در کشور نخست کادر درمان بخش های کرونایی در اولویت تزریق قرار گرفتند تا با سلامتی و ثبات قدم بیشتر به همنوعان خود کمک کنند تا بتوانند این دوران سخت را پشت سر بگذراند.  کادر درمان بهداشت و درمان صنعت نفت کشور نیز بر اساس رده بندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گرفته اند و در مرحله نخست این تزریق به کادر درمان بخش کرونای برخی مناطق تحت پوشش سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت انجام می شود.

برنامه واکسیناسیون بهداشت و درمان صنعت نفت به این صورت است که در مرحله نخست کادر درمان، مرحله دوم، گروه های پر خطر و افراد سن بالا و بعد هم به ترتیب، این واکسن به تمام افراد تزریق می شود و اینکه واکسیناسیون برای همه انجام شود، بسیار اهمیت دارد، زیرا موجب کنترل بیماری می شود.

به گفته رضا شهرامی، مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت، «صحبت های مختلف درباره کشور سازنده واکسن ، بحث های حاشیه ای است که نباید به آنها اهمیت داد و این مسائل نباید واکسیناسیون را در کشور به تعویق بیندازد. نکته ای که وجود دارد این است که ریسک واکسن، بیشتر از ریسک مصرف داروهای کرونا و ابتلا به این بیماری نیست، ضمن اینکه هر واکسنی که تولید شده است، حتما امتحان شده و مراحل تست را گذرانده است». مرحله نخست واکسیناسیون کادر درمان بیمارستان نفت تهران آغاز شده است و در این مرحله 30 نفر از کارکنان بخش کرونا و اورژانس کرونا (خاکستری) اعم از پزشک، پرستارو نیروهای خدماتی که بیش از دیگران در مواجهه با بیماری قرار دارند، واکسینه می شوند.

به گفته شهرامی، «در این مرحله کارکنانی که تا کنون مبتلا به کرونا نشده اند، واکسینه می شوند، اما با توجه به الزام وزارت بهداشت، در مرحله بعد به دیگر کارکنان نیز واکسن می زنند. این واکسن عوارضی شبیه سرماخوردگی درفرد ایجاد می کند و برای عده ای نیز ممکن است تب و لرزایجاد کند، اما عارضه دیگری ندارد.»