پایان چشم انتظاری؛ گرمابخشی به همه اهالی ایران زمین

ماراتن گازرسانی در گام نهایی

سال 99 نیز با وجود همه فراز و فرودهایش به پایان رسید و در میان اخبار منفی مربوط به همه گیری کرونا، برخی رویدادها مردم را دلگرم کرد. پایان چشم انتظاری برای بهره مندی از گاز در روستاهای دورافتاده و سخت گذر، جایگزینی گاز با فرآورده های نفتی در بخش های نیروگاهی و صنعتی، رایگان شدن گازبها و ... از جمله رویدادهایی بود که موجب دلگرمی اهالی ایران زمین شد.

نقطه عطف فعالیت های صنعت گاز، همچون هرسال در پاییز و زمستان بود. امسال سرما کمی زودتر از سال های پیش مهمان برخی استان ها شد و صنعت گاز با پیش بینی ها و برنامه ریزی های انجام شده، با آمادگی 100 درصدی به استقبال فصل سرد رفت که ماحصلش عدم قطع گاز مشترکان خانگی حتی در دورافتاده ترین منطقه نسبت به مرکز شهرها بود.

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به رویدادهایی که از سوی زنان و مردان صنعت گاز رقم خورد و رفاه و آسایش را میهمان خانه ها و تولید و رونق اقتصادی را مهمان شرکت ها و کارخانه ها کرد.

برنامه ریزی و آمادگی برای عبور بدون دغدغه از فصل سرد هر سال از سال پیش از آن کلید می خورد. تعمیرات اساسی در بخش های پالایشگاهی، شبکه و تاسیسات تقویت فشار گاز و زیرساخت های گازرسانی، از جمله اقداماتی است که فصل تابستان هر سال برای آمادگی ورود به فصل سال بعد انجام می شود.

بهره برداری از پروژه های جدید، تغییر مانور شبکه، انجام اقدامات اصلاحی، افزایش ظرفیت تولید، انتقال و توزیع، ذخیره سازی گاز و ... از دیگر مواردی است که زیرساخت های گازرسانی را برای خدمات رسانی پایدار به همه بخش ها فراهم می کند؛ مجموعه اقداماتی که با وجود شیوع کرونا و محدودیت های مرتبط با آن با چالش هایی همراه بود با این حال با تلاش و از خودگذشتگی شبانه روزی؛ کارکنان همچون چالش های تحریم، از سد این چالش نیز عبور کردند.