مجلس شورای اسلامی

قیمت برق واحدهای پالایشی بر مبنای نرخ خرید محاسبه می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محاسبه بهای برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی، واحدهای پالایشی و پتروشیمی توسط وزارت نیرو براساس نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی موافقت کردند.نمایندگان در نشست علنی یکشنبه (10اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400،با بندالحاقی (2) تبصره (15) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.در بند الحاقی (2) تبصره (15) اصلاحی آمده است: وزارت نیرو مکلف است قیمت انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی،واحدهای پالایشگاهی وپتروشیمی را بااحتساب قیمت انتقال انرژی برق تامحل تحویل به مصرف کننده برمبنای قیمت خریدانرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند.منابع حاصل از افزایش قیمت برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مشترکان با قدرت کمتر از دومگاوات و مصارف کمتر از 2 مگاوات مربوطه به مشترکان با قدرت بیش ازیک مگاوات، مشمول حکم این بند نیستند.نمایندگان همچنین در نشست علنی عصر شنبه(نهم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند درآمدی به ماده واحده لایحه بودجه 1400موافقت کردند.دراین بند الحاقی آمده است: به منظور تأمین قیر مورد نیاز کشور در سال 1400درآمدحاصل ازصادرات قیر مشمول (ماده 141 قانون مالیات های مستقیم) می شود.براین اساس درآمد صادرات قیر که در سال های گذشته براساس ماده 141 قانون مالیات های مستقیم معاف از مالیات بود، در سال آینده مشمول مالیات می شود.

مشترکان گاز، کنتور هوشمند ساخت داخل دریافت می کنند

مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد با همکاری شرکت های ذی ربط برای مشترکان برق و گاز، کنتورهای هوشمند ساخت داخل نصب و هزینه اش را اقساطی از مشترکان دریافت کند.

نمایندگان در نشست علنی شنبه، نهم اسفندماه مجلس شورای اسلامی درجریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400،با بند (د)تبصره (15)ماده واحده این لایحه موافقت کردند.دربند (د) تبصره (15) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، دولت مکلف است با همکاری شرکت های ذی ربط کنتورهای هوشمند ساخت داخل برای مشترکان برق و گاز با اولویت مشترکان پرمصرف نصب و هزینه اش را اقساطی دریافت کند.

 

    پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز

مرکز سوخت گیری هواپیمایی اهواز به بهره برداری رسید

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز از آغاز بهره برداری تأسیسات ایمنی مرکزسوخت گیری هواپیمایی فرودگاه بین المللی شهید قاسم سلیمانی اهواز خبرداد. نعمت الله نجفی درآیین بهره برداری از این تأسیسات که جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند، گفت: برای خریدونصب تجهیزات آتش نشانی این مرکزسوخت گیری هواپیمایی 20 میلیارد ریال هزینه شده است. وی افزود: این مجموعه شامل چهارمخزن ذخیره سازی آب به مقدار230هزارلیتر، پمپ فشار قوی و تجهیزات ایمنی است. مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز اظهار کرد: با بهره برداری ازاین طرح، ضریب ایمنی مرکز سوخت گیری هواپیمایی فرودگاه اهوازارتقا می یابد ودرصورت وقوع آتش سوزی درتأسیسات سوخت گیری، آتش در کوتاه ‎ترین زمان مهار می شود. فاضل عبیات، معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری خوزستان نیز با بیان اینکه فرودگاه بین المللی شهید سلیمانی اهواز ازفرودگاه های مهم کشور با ترافیک بالاست، گفت: راه اندازی تأسیسات ایمنی وآتش نشانی این مرکزسوخت گیری هواپیمایی، زمان مدیریت حوادث احتمالی را کوتاه می کند و مانع بروز خسارت به دیگر تأسیسات این فرودگاه می شود.

 

    شرکت گاز استان کرمان

ظرفیت سازی گازرسانی به  صنایع 111 درصد افزایش یافت

مدیرعامل شرکت گازاستان کرمان ازافزایش111 درصدی ظرفیت سازی گازرسانی به صنایع این استان خبر داد.

منوچهر فلاح با اشاره به این میزان رشد درگازرسانی به صنایع استان کرمان نسبت به مدت سال قبل افزود: ازابتدای امسال تاکنون برای گازرسانی به صنایع 248 هزار مترمکعب بر ساعت ظرفیت سازی شده است.

به گفته وی تاکنون 890 واحد صنعتی عمده و جزء دراستان کرمان به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده اند که 836 مورد آن جزء و بقیه صنایع عمده این استان هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان تصریح کرد: عملیات گازرسانی به صنایع جزء استان نسبت به مدت مشابه پارسال 65 درصد افزایش داشته است.

فلاح با تاکید براین که تأمین انرژی از مهم ترین ارکان اساسی چرخه اقتصادی است و گازازجمله تأثیرگذارترین حامل های انرژی به مشار می رود، تصریح کرد: این حامل انرژی نه تنها درتحول سطح اقتصادی و رفاهی جامعه،بلکه دربهبود محیط زیست نیزنقش اساسی ایفا می کند.

وی گفت: توسعه شبکه های گازرسانی دربخش صنعت افزون بر ایجادارزش افزوده، اشتغال زایی، صرفه جویی در مصرف سوخت فسیلی، مهاجرت معکوس به روستاها وتوسعه و آبادانی مناطق مختلف به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته را به ارمغان می آورد.

مدیرعامل شرکت گازاستان کرمان همچنین گازرسانی به صنایع و واحدهای تولیدی اشتغال زا با هدف جایگزینی سوخت پاک وارزان گاز با دیگر سوخت های فسیلی را از مهم ترین وظایف شرکت گاز عنوان کرد.

 

    شرکت ملی گاز ایران

ضرورت روزآمد کردن نظام نامه باشگاه بهینه کاوی صنعت پالایش گاز

مدیرهماهنگی ونظارت برتولید شرکت ملی گازایران برضرورت استقرار و روزآمد کردن نظام نامه باشگاه بهینه کاوی صنعت پالایش گاز تأکید کرد.مسعود زردویان درچهارمین نشست باشگاه بهینه کاوی شرکت های پالایش گاز که با حضور رؤسای بهره وری و تحلیل سیستم های شرکت های پالایش گاز، با هدف تعیین اولویت های کاری باشگاه، تبیین چرخه بهره وری و نظام ارزیابی عملکرد برگزارشد، گفت: پس از بازبینی نظام نامه، پیشنهادهای پالایشگاه ها بحث و بررسی شد و سرانجام نظام نامه روزآمد می شود.وی ادامه داد: تسری و توسعه سطح مقایسه شرکت های پالایشی با دیگر صنایع موفق و سرآمد کشور سبب می شود بازده پالایشگاه های گاز به مراتب بیشتر و بهتر شود.مدیرهماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران همچنین با اشاره به عملکرد مطلوب شرکت ملی گازایران درمدیریت شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های دانشی موجود، شناسایی ظرفیت ها وتوانمندی های مجموعه شرکت های پالایشی،شناسایی نقاط قوت وضعف احتمالی وتلاش برای رفع موانع و مشکلات از طریق بهینه کاوی داخلی و خارجی از جمله مواردی است که باید به آنها توجه ویژه شود.زردویان اظهار کرد: این درحالی است که ضرورت توجه به نیازهای ذی نفعان کلیدی و ستادی (پالایشگاه ها) دربحث ارزیابی ها، به ویژه ارزیابی عملکرد، ضرورت مدیریت دانش و تسری تجارب ودانش موجود ازسطح شرکت های پالایش گاز و باشگاه بهینه کاوی به سطح ستاد ملی گاز در حوزه برنامه ریزی راهبردی،همچنین ضرورت برگزاری نشست های باشگاه با شرکت های عضو به صورت مجزا دراین موضوع، اجتناب ناپذیر است.وی تلاش برای ایجاد قطب های عملکردی میان شرکت های پالایشی گاز را از انتظارهای مدیریت هماهنگی ونظارت برتولید شرکت ملی گازایران ازاین باشگاه دانست و ابراز امیدواری کرد اعضا در تحقق آن بکوشند.مدیرهماهنگی و نظارت برتولید شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این که شکل گرفتن کامل باشگاه بهینه کاوی، نیازبه همراهی شرکت های پالایشی دارد، اظهار کرد: مقررشده است هر ماه نشست هایی ترجیحاً ازطریق ویدیوکنفرانس برگزار وگزارش های تحلیلی تدوین تجارب شرکت ها در زمینه های مختلف به اشتراک گذاشته شود.

 

     پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

گشایش 2 کارگاه تبدیل ناوگان سی ان جی

مسئول سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس گفت: همسو با اجرای دستورعمل اتحادیه سوخت های جایگزین، دو کارگاه تبدیل ناوگان سی ان جی در سطح منطقه چالوس گشایش یافت.

بهروزشیرچی گفت: با افتتاح این دو کارگاه تبدیل در شهرستان نوشهر و محمودآباد، شمار کارگاه های تبدیل ناوگان سی ان جی وخدمات خودرویی سی ان جی درمنطقه چالوس به پنج کارگاه مجاز رسید.

وی افزود: کارگاه جدید محمودآباد در فضای تقریبی 400متر با هزینه نزدیک به 4 میلیارد ریال و کارگاه نوشهر نیز در فضای تقریبی 300 متر با هزینه 5 میلیارد ریال آغاز به کار کرده اند.

شیرچی با اشاره به اینکه پنج کارگاه تبدیل سی ان جی درغرب استان مازندران،همگی دارای مجوزاز اداره صمت هستند، تصریح کرد: ازاین تعداد سه کارگاه درمحمودآباد، یک کارگاه در چالوس و یک کارگاه در نوشهر فعال است.

 

    شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

تعمیرات اساسی زودهنگام ایستگاه تزریق گاز کوپال انجام شد

‫مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از انجام زودهنگام تعمیرات اساسی ایستگاه تزریق گاز مجتمع صنعتی کوپال در 20 روز کاری ازسوی همکاران مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی شرکت نفت خیز جنوب و کارکنان شرکت نفت و گاز مارون خبر داد.  حمید کاویان انجام این پروژه را گامی مهم همسو با تولید پایدار و حفظ آمادگی برای بازگشت به سقف تولید حداکثری برشمرد و گفت: ایستگاه تزریق کوپال به طورکامل (جز توربین ها) در 20روز کاری تعمیرات اساسی شد که حدنصابی تازه به شمار می آید. وی افزود: ایستگاه تزریق گاز کوپال ظرفیت تزریق روزانه 150 میلیون فوت مکعب گاز دریافتی از شرکت گاز را داراست و طبق برنامه باید هر چهار سال یک بار تعمیرات اساسی شود. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از تلاش های کارکنان مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرایندی مناطق نفت خیز جنوب در انجام این کار و مشارکت اداره تاسیسات تقویت فشار و تزریق گاز و اداره تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در تکمیل زودهنگام این پروژه قدردانی کرد.

 

    شرکت نفت فلات قاره ایران

بهرگان، سبزترین واحد صنعتی جنوب کشور می شود

شرکت نفت فلات قاره ایران، اقدام های گسترده ای را با هدف حفظ محیط زیست در منطقه بهرگان اجرا کرده است که به واسطه این اقدام ها، بهرگان در آینده ای نزدیک به سبزترین واحد صنعتی جنوب کشور تبدیل می شود.

مسعود بیرانوند، معاون عملیات تولید منطقه بهرگان گفت: به منظور پاسداشت محیط زیست وجلوگیری از آلودگی های زیست محیطی،در دو سال گذشته دراین منطقه به پاکسازی ومدیریت پسمانداقدام وپسماندهای دپوشده درسه دهه، جمع آوری شده اند.

وی با بیان اینکه این اقدام بامشارکت واحدهای مختلف منطقه ازجمله اچ اس ای، نوسازی وتعمیرات ساختمانی، اموراداری، تدارکات و امور کالا و مهندسی حفاری انجام شده است، افزود: از آنجا که درچند نقطه، دپوی انواع ضایعات شامل خاک آلوده به نفت، لجن های نفتی و زباله های ساختمانی حاصل فعالیت های ساخت وساز و تعمیرات، سبب آلودگی و بدمنظره شدن محیط شده بود، به ساماندهی مواد حفاری، پاکسازی سلویج ضایعات نفتی ودپوی ضایعات ساختمانی اقدام و از دهها تن زائده ساختمانی برای تسطیح نقاط مختلف و ساخت باند هلی کوپتری استفاده شد.

به گفته بیرانوند ازخاک های آلوده به نفت نیز در تسطیح جاده عملیاتی بهرگان - گوره استفاده و نقاط یاد شده پاکسازی وضایعات جداسازی شده نیز به انبار وسایل اسقاطی (سلویج) انتقال داده شد.

معاون عملیات تولید منطقه بهرگان اظهار کرد: در این مدت حدود 4 اصله درخت کنار و کهور که آبدهی کمی نیاز وبا اقلیم منطقه سازگاری دارند، در نقاط پاکسازی شده کاشته شده است.

 وی تاکید کرد: با توجه به اقدام های انجام شده انتظار می رود منطقه بهرگان در آینده ای بسیار نزدیک به سبزترین واحد صنعتی جنوب کشور تبدیل شود.

بیرانوند با بیان اینکه از لجن های نفتی به صورت پایلوت، آسفالت تهیه شده و آزمایش آن موفقیت آمیز بوده است، گفت: برای تهیه آسفالت از لجن های نفتی نیز باهمت همکاران واحدهای تعمیرات مکانیک و ساختمانی، ساخت پکیچ آسفالت ساز در دستور کار قرار گرفت که امید می رود تا پایان امسال این بسته نیز راه اندازی شود.

 

   شرکت نفت و گاز پارس

بهره برداری از نخستین اسکله گاز مایع بندر صادراتی تمبک  آغاز شد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از بهره برداری نخستین اسکله بارگیری و صادرات گاز مایع بندر خدماتی و صادراتی تمبک در پارس جنوبی خبرداد. با تشریح طرح های در دست اجرای این شرکت در پارس جنوبی گفت: نخستین اسکله بارگیری و صادرات گاز مایع بندر خدماتی و صادراتی تمبک در پارس جنوبی به بهره برداری رسید.محمد مشکین فام با اشاره به شرایط مطلوب توسعه وتکمیل این پایانه صادراتی مطابق برنامه ریزی های انجام شده، اظهار کرد: با پهلوگیری نخستین کشتی در بندرتمبک،6700تن گاز مایع سرد با موفقیت بارگیری و صادر شد.وی با بیان اینکه برای صادرات گازمایع از بندر خدماتی و صادراتی تمبک همه اقدام های لازم انجام شده است ومانعی دراین زمینه وجود ندارد، افزود: مطابق برنامه ، یک شناور44 هزار تنی برای بارگیری وصادرات محصولات گاز مایع پارس 2وارد بندر می شود.به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس،عملیات اجرایی تکمیل بخش های باقیمانده نیز همزمان با بهره برداری ازنخستین اسکله گازمایع (ال پی جی) پایانه در دست انجام است.مشکین فام با اشاره به اجرای 6رشته خط لوله انتقال گازمایع پالایشگاه های فاز 13،همچنین 22 تا24 به بندرخدماتی و صادراتی تمبک تصریح کرد: هم اکنون محصول گازمایع این دو پالایشگاه به صورت گرم صادرمی شود، اما با انجام فعالیت های تکمیلی این خطوط،گازمایع سرد فازهای یاد شده نیز از طریق بندرخدماتی و صادراتی پارس 2 بارگیری و صادر خواهد شد.وی همچنین با اشاره به ادامه بارگیری گازمایع در دو مخزن گاز مایع فازهای 22 تا24 پارس جنوبی اظهارکرد: مخازن گازمایع فاز 13 نیزتا پایان سال به شرایط مناسب بارگیری گاز مایع می رسند.

 نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی عملیاتی می شود

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به بازدید از روند ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی نیز گفت: 4 واحد از 6واحد تولید برق بخش سیکل ترکیبی نیروگاه بعثت پارس جنوبی، مراحل پایانی عملیات ساخت را پشت سر می گذارند و انتظار می رود اردیبهشت ماه سال آینده این واحدها وارد مدار شوند.مشکین فام با بیان اینکه عملیات تکمیلی دو واحد باقیمانده نیز سه ماه پس از آن پایان می یابد، اظهارکرد: بنابراین بخش سیکل ترکیبی نیروگاه بعثت پارس جنوبی با راه اندازی این دو واحد، اواسط سال 1400 به طور کامل عملیاتی خواهد شد.به گفته وی بابهره برداری ازاین نیروگاه، 500مگاوات برق به تولید نیروگاه بعثت پارس جنوبی افزوده خواهد شد وبه ظرفیت نامی 1500مگاوات خواهد رسید.مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: این نیروگاه نقش مهمی درچرخه تولید پارس جنوبی دارد و افزون بر تأمین برق مورد نیاز 13 پالایشگاه پارس جنوبی، بخش های جانبی و تأسیسات مشترک، می توان از برق مازاد آن برای انتقال به شبکه سراسری استفاده کرد. وی عملیات اجرایی این طرح نیروگاهی را مطلوب و رو به پایان ارزیابی کرد و گفت: با توجه به لزوم هماهنگی های لازم با نماینده سازندگان تجهیزات به منظورحضور در پروژه در حین عملیات راه اندازی، اقدام های تکمیلی در حال انجام است.