بیشترین سهم اقتصاد مقاومتی شرکت گاز به عهده خراسان رضوی است

گازرسانی حداکثری در سال جهش تولید

جواد آریانی تامین امنیت انرژی با توجه به نقش حیاتی آن در استمرار توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها، از جمله محورهای مهم راهبرد مدون کشورهای جهان محسوب می شود. در این بین گاز طبیعی یکی از منابع باارزش تامین انرژی است که علاوه بر نقش گرمابخشی، از ارکان تولید و رشد صنعتی کشورهاست. باید اعتراف کنیم گسترش شبکه های گاز از عناصر اصلی عدالت اجتماعی به شمار می رود که در توسعه مناطق محروم و کاهش دغدغه روستاییان و حتی افزایش شاخص های سلامت در مناطق محروم هم موثر است. گازرسانی به روستاهای خراسان رضوی، علاوه بر ایجاد سهولت در زندگی روزمره ساکنان، توسعه صنایع کوچک و اشتغال و تولید روستایی را در پی داشته و باعث مهاجرت معکوس و ماندگاری روستاییان شده است. عملکرد شرکت گاز خراسان رضوی در حوزه گازرسانی شهری، روستایی و صنعتی به ویژه در 8 سال گذشته، نشان از جهشی چشمگیر دارد؛ به گونه ای که میانگین بهره مندی خانوار شهری و روستایی استان از 56 درصد در ابتدای دولت های یازدهم و دوازدهم به 98 درصد در سال جاری ارتقا یافته است. همچنین با مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر مجوز سرمایه گذاری شرکت گاز برای بهره مندی صنایع، شاهد اقدام های قابل توجه در حوزه گازرسانی به صنایع استان هستیم.

     مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی می گوید: در برنامه سال۱۳۹۹ شرکت ملی گاز ایران، بیشترین سهم خانوار روستایی و میزان واحدهای تولیدی صنعتی در حال گازرسانی کشور متعلق به خراسان رضوی است. این استان با برنامه گازرسانی به 26هزار خانوار روستایی و 960 واحد تولیدی و صنعتی در سال99 استان پیشگام و بهره ور حوزه گازرسانی روستایی و صنعتی کشور شناخته می شود.  حسن افتخاری ادامه می دهد: خراسان رضوی با بیش از 36 هزار کیلومتر شبکه گازرسانی که بالغ بر 9.23 درصد شبکه سراسری است، رکورددار این حوزه در کشور است و از نظر تعداد مشترکین نیز با 2 میلیون و 448 هزار و 894 مشترک تا پایان دی ماه99، پس از استان تهران در رتبه دوم کشور قرار دارد.  وی با بیان اینکه در بخش شهری هم 100درصد خانوار واجد شرایط استان (79شهر)، تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار دارند، تصریح می کند: برنامه شرکت گاز استان در سال۱۳۹۹ منطبق بر برنامه های اقتصاد مقاومتی وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران تدوین شده است.  افتخاری ادامه می دهد: مطابق برنامه ریزی و مطالعات فنی و مهندسی انجام شده، روستاهایی در برنامه گازرسانی قرار گرفته اند که دارای بیشترین تعداد خانوار هستند؛ به طوری که در نتیجه گازرسانی به روستاهای با جمعیت منطقی برنامه گازرسانی به روستاها توجیه اقتصادی و بهره وری حداکثری دارند. با انجام این برنامه و گازرسانی به بیشترین خانوارهای روستایی تا پایان سال جاری، خراسان رضوی از دو بعد تعداد روستای گازدار و تعداد خانوار روستایی تحت پوشش گاز طبیعی به ترتیب با 2هزار و 500 روستا و بالغ بر 501 هزار خانوار روستایی در جایگاه اول کشور قرار خواهد گرفت.

 93درصد جمعیت روستایی خراسان رضوی تحت پوشش گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان در ادامه با بیان اینکه ضریب برخورداری روستایی استان از گاز طبیعی در سال های نه چندان دور از میانگین کشوری هم کمتر بوده است، می گوید: این موضوع به عنوان یکی از گلایه های وزیر محترم نفت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در برخی جلسات مطرح شده بود. هم اکنون در بخش روستایی استان، 93.2درصد جمعیت معادل 491هزار و 118 خانوار، تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند. افتخاری با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم تنها 946 روستای استان گازدار بودند، می گوید: 2 هزار و 702 روستای واجد شرایط بهره مندی از گاز طبیعی در خراسان رضوی وجود دارد که تاکنون 2 هزار و 364 روستا گازرسانی شده و عملیات اجرایی در 246 روستای دیگر هم در دست اجرا و گازرسانی به 92 روستای باقیمانده هم در مرحله پیمان سپاری است. وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال هم تاکنون، 205 روستای استان گازرسانی شده است، می افزاید: حجم ريالي پروژه های گازرسانی در دست اجرای استان 4,810ميليارد و حجم ريالي پروژه های گازرسانی در برنامه های آتی این شرکت نیز 2,318ميليارد ریال است.