سانحه   سانچي  در بالاترين سطح پيگيري ميشود
مشعل    هنوز زمان زيادي از غرق شدن کشتي سانچي نگذشته بود که زمزمههاي زيادي درباره علت حادثه و ساير ابعاد آن شنيده شد. در همين زمينه علي ربيعي، رئيس کميته پيگيري حادثه سانچي، مديرعامل شرکت ملي نفتکش و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در نشستي مطبوعاتي   با موضوع رسيدگي به حادثه نفتکش ايراني سانچي به توضيح و پاسخ در اين موارد پرداختند.
علي ربيعي با اشاره به اين که روشنگري و پاسخ به ابهامهايي که درباره حادثه نفتکش سانچي مطرح شده ضرورت دارد، گفت: سانحه نفتکش سانچي در بالاترين سطح بخشهاي سياسي و فني پيگيري ميشود.
ربيعي با اعلام اينکه ستاد فرماندهي عمليات چين پس از وقوع حادثه با حضور کارشناسان سازمان بنادر و دريانوردي ايران تشکيل شد، افزود: گزارش تفصيلي کميته ويژه رسيدگي به اين سانحه بزودي منتشر ميشود. رئيس کميته پيگيري حادثه سانچي با بيان اينکه مقصد اين نفتکش و بارنامه آن براي کشور کره جنوبي بود و اين کشور محموله باري را تاييد کرده است، افزود: اگر محموله براي کره جنوبي نبود، آيا اين کشور اعلام نميکرد؟ در صورتي که کره جنوبي به طور رسمي اعلام کرده است که محموله نفتکش متعلق به آنهاست و اصولا چنين چيزي در سطح بين الملل پنهان کردني نيست.
وي با بيان اينکه از کشتي باري چيني که با سانچي برخورد کرده است، بازديد کرديم و تصاوير آن نيز منتشر شده است، تصريح کرد: از روز نخست وقوع حادثه، از کشورهاي نزديک به منطقه سانحه آمدند، همچنين ما نيز براي نفتکش سانچي از سازمان جهاني دريانوردي درخواست کمک کرديم.
ربيعي ادامه داد: مسائل مطرح شده در اين باره که محموله سانچي براي کره شمالي بوده و موشک آمريکايي به آن اصابت کرده و همه رادارهاي آن قطع بوده، داستانسرايي است که نشان ميدهد برخي افراد از مسائل دريايي و مناسبات بينالمللي هيچگونه اطلاعي ندارند.
وي با بيان اينکه ميخواستيم کارها با شدت بيشتري دنبال شود، افزود: گفته ميشد شايد براي چينيها جان انسانها مهم نباشد، اما من به عنوان يک مقام رسمي شواهدي از اينکه جان آدمها براي چينيها مهم نباشد، نديدم.
ربيعي افزود: پس از حادثه، سفير چين و ژاپن خواسته شدند و تصميم گرفتيم عازم شانگهاي شويم. کميتهاي نيز با حضور چين و چند کشور ديگر در چين تشکيل شد. بدون انجام تشريفات به چين رفتيم و تا روز بازگشت با فرماندهان چيني نشستهاي متعددي داشتيم.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تصريح کرد: پس از اطلاع از حادثه، کار در ايران آغاز و در بالاترين سطوح، پيگيريها انجام شد و وزير امورخارجه و وزير راه و شهرسازي و من وظايفمان را انجام داديم.
وي با بيان اينکه کشتيهاي چيني براي اطفاي حريق کم نبوده است و به حد کافي کشتي براي خاموش کردن آتش موجود بود، عنوان کرد: حادثه در آبهاي دولت چين اتفاق افتاد، بنابراين چينيها فرماندهي عمليات را برعهده داشتند.

مديرعامل شرکت ملي نفتکش:
رادارهاي نفتکش سانچي مشکلي نداشتند

سيروس کيان ارثي، مديرعامل شرکت ملي نفتکش نيز در اين نشست مطبوعاتي درباره خاموش بودن رادار نفتکش سانچي گفت: جواب قطعي در اين باره به رمزخواني جعبه سياه بستگي دارد، اما تصور نميکنيم که چنين گفتهاي صحيح باشد، زيرا همه رادارها کار ميکردند.
 او افزود: پس از وقوع حادثه، کميته امداد اضطراري در شانگهاي تشکيل و پس از آن اقدامهاي لازم براي کمک به نفتکش سانچي آغاز شد. محل حادثه 158 مايل با خشکي فاصله داشت که حداقل 15 ساعت زمان ميبرد و همين سبب شد که نتوان با سرعت اقدامهاي اطفاي حريق را انجام داد.
مديرعامل شرکت ملي نفتکش با بيان اينکه اطفاي حريق از طريق بالگرد ممکن نبود، زيرا مسافت زياد تامين سوخت آن را غيرممکن ميکرد، افزود: فيلمهاي ضبط شده از سوي شناورهاي صيادي نشان ميداد که در لحظات اوليه برخورد، شدت انفجار بسيار زياد بوده است. همانگونه که کارشناسان عنوان کردند و ما نيز در تصاوير شناورهاي صيادي ديديم، خدمه فرصتي براي نجات جان خود نداشتند.
وي تصريح کرد: با وجود آنکه گفته ميشد خدمه در اثر انفجار شديد و متصاعد شدن گازهاي سمي زنده نيستند، اما ما به اين گفتهها اکتفا نکرديم و براي امداد و نجات تمام سعي خود را انجام داديم و حتي خارج کردن پيکرهاي خدمه نفتکش سانچي هم براي ما اهميت داشت.
کيان ارثي درباره خاموش بودن رادار نفتکش سانچي عنوان کرد: جواب قطعي به اين موضوع به رمزخواني جعبه سياه بستگي دارد، اما تصور نميکنيم که چنين گفتهاي صحيح باشد، زيرا تمام رادارها کار ميکردند، اما شرايط به گونهاي نبوده است که به کشتيهاي اطراف سيگنال بدهد، چون فرکانسها در فاصله 35 کيلومتري
 رد و بدل ميشود.
مديرعامل شرکت ملي نفتکش درباره اينکه نفتکش سانچي متعلق به ايران بوده است، اما پرچم آن مربوط به پاناماست، گفت: اين موضوع تنها به دليل مسائل بازرگاني است و هيچ دليل ديگري ندارد و بيشترين پرچم کشتيها در دنيا متعلق به پاناماست.
وي با بيان اينکه محموله نفتکش از عسلويه به سمت کره جنوبي در حال حرکت بوده، افزود: هر ماه تعدادي از نفتکشهاي ايراني به سمت
 کره جنوبي ميروند و محمولههاي سفارش داده شده را آنجا تخليه ميکنند.
کيان ارثي تصريح کرد: محل برخورد نفتکش ايراني و فلهبر چيني جزو مناطق پرحادثه است و اين موضوع را شرکتهاي بيمه جهان تاييد ميکنند. در اين منطقه کشتيهاي کره جنوبي، تايوان، چين و ژاپن تردد ميکنند، از اين رو امکان برخورد وجود دارد، اما متاسفانه در باره نفتکش سانچي که ميعانات گازي حمل ميکرد، يکي از نادرترين اتفاقها رخ داده است.

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي:
نفتکش سانچي به همه امکانات ايمني مجهز بوده است

محمد راستاد، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي هم در اين نشست تاکيد کرد: نفتکش سانچي به همه امکانات نجات و ايمني مجهز بوده و جزو بهترين شناورهاي جهان به حساب ميآمد، اما انفجار ناگهاني باعث شده که خدمه نتوانند اقدامهاي لازم را انجام دهند.
او گفت: بررسيها نشان ميدهد که کشتي فلهبر چيني که بار غلات داشته، از قسمت جلو با سمت راست نفتکش ايراني که محل مخازن ميعانات گازي بوده  برخورد کرده است.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينکه اين سانحه ساعت 8 شب (به وقت محلي) اتفاق افتاده است، افزود: به صورت احتمالي در آن ساعت افسر سوم يا دوم به صورت شيفت در پل فرماندهي بودند و از آنجا که چهار دانشجو هم خدمه نفتکش را همراهي ميکردند، احتمال دارد يکي از دانشجويان و کاپيتان هم در پل فرماندهي بوده باشند، همچنين ساعت کار در موتورخانه هم هفت صبح تا پنج عصر است، از اين رو هنگام وقوع حادثه، مهندسان و ملوانان در حال استراحت بودند.
وي ادامه داد: مخزن منفجر شده تا محل استراحتگاه خدمه بين 80 تا 90 متر فاصله داشته، اما شدت انفجار و گازهاي سمي فرصت انجام هيچ کاري را به خدمه نداده است، حتي افرادي که در قسمت پل فرماندهي بودند، دکمه وضع اضطراري را نزدند.
راستاد تصريح کرد: جعبه سياه ثبت کننده اطلاعات مربوط به مکالمات فرماندهي کشتي است و اطلاعات به دست آمده از جعبه سياه ميتواند همه ابهامها را پاسخ دهد.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي عنوان کرد: جعبه سياه در چين است و طبق قواعد بينالمللي، اطلاعات اين جعبه در کشوري بررسي ميشود که سانحه در آن رخ داده است و با گذراندن مراحل حقوقي و با حضور تمام ذينفعان رمزخواني آن آغاز ميشود.
وي افزود: نفتکش سانچي به تمام امکانات نجات و ايمني مجهز بود و جزو بهترين شناورهاي جهان به حساب ميآمد، اما انفجار ناگهاني باعث شده که خدمه نتوانند اقدامهاي لازم را انجام دهند.
راستاد گفت: طبق کنوانسيون جستوجو و نجات دريايي که ايران هم عضو آن است، کمک کردن به کشتيهايي که دچار مشکل شدند يک الزام است، اما در اين باره به دليل انفجار و گازهاي سمي، ساير شناورها نتوانستند کمکي انجام دهند. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي تصريح کرد: از نظر امدادي هم هيچ مشکل و کمبودي وجود نداشت و کره جنوبي و ژاپن شناورهاي آتشخوارشان را به محل حادثه اعزام کردند تا بتوانند از حجم شعلههاي آتش کم کنند، اما متاسفانه باوجود همه تلاشها، نفتکش غرق شد.
وي عنوان کرد: نفتکش يک هفته در آتش سوخت و روز آخر نيز ميزان آتش بيشتر شد، بنابراين نميتوان اميدوار بود که به پيکرها دست يابيم.


دستور روحاني براي رسيدگي به مشکلات خانوادههاي حادثه سانچي
معاون پارلماني رئيس جمهوري گفت: رئيس جمهوري به چند وزير کابينه تاکيد کرد که به مشکلات و مسائل خانوادههاي نفتکش سانچي رسيدگي شود. حسينعلي اميري در حاشيه گفتوگو با خانوادههاي نفتکش سانچي در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دستور دکتر حسن روحاني، رئيس جمهوري در جمع خانوادهها حاضر شدم؛ در اين نشست صحبتهاي خانوادهها را شنيدم که آن را به رئيس جمهوري منتقل ميکنم.وي ادامه داد: اين خانوادهها خواستههايي داشتند که قرار است در جلسه هيئت دولت مطرح شود.


بررسي ابهامها در مجلس
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به حضور وزيران امورخارجه، راه و شهرسازي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي بررسي ابهامهاي سانحه نفتکش ايراني سانچي در کميسيون متبوع خود خبر داد. محمدرضا رضايي کوچي با اشاره به دستور کار کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: وزيران امورخارجه، راه و شهرسازي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي بررسي ابهامهاي سانحه غمبار آتشسوزي نفتکش سانچي، ميهمان کميسيون عمران مجلس خواهند بود.رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با تاکيد بر اينکه بررسي نقش دستگاههاي مختلف در بروز حادثه يادشده، علت برگزاري اين جلسه است، افزود: ابهامهاي موجود در اين حادثه بايد هرچه سريعتر برطرف شود.وي تصريح کرد: احقاق حقوق خانوادههاي سانحه نفتکش ايراني سانچي در دستور کار مجلس قرار دارد.


اعزام رباتهاي چيني براي جستوجوي دريانوردان
وزارت حمل و نقل چين از پيدا شدن محل دقيق شناور مغروق سانچي در آبهاي اين کشور و ادامه عمليات خارجسازي خبر داد.

به گزارش گروه بينالملل مانا  وزارت حمل و نقل کشور چين با انتشار بيانيهاي محل دقيق نفتکش سانچي را که پس از گذشت هشت روز از حادثه، درکام آتش گرفتار بود، اعلام کرد. بر اساس اين گزارش، وزارت حمل و نقل چين عمليات مديريتي فوري را با همکاري و تلاش تمام احزاب و گروهها در خصوص شناور مغروق سانچي ادامه خواهد داد.


سانچي بر اساس قرارداد بلندمدت راهي کره جنوبي بود
مديرعامل شرکت پايانه‎هاي نفتي ايران گفت: محموله‎هاي ميعانات گازي همواره بر اساس قراردادهاي بلندمدت به سمت کره جنوبي ارسال مي‎شود. به گزارش شرکت ملي نفت ايران، سيدپيروز موسوي ضمن عرض تسليت ضايعه درگذشت دريانوردان نفتکش سانچي، در تشريح فرآيند ارسال ميعانات گازي بهوسيله اين نفتکش به کره جنوبي گفت: نفتکش سانچي چهل و هشتمين نفتکش با محموله ميعانات گازي بوده که به مقصد کره جنوبي حرکت کرده است و پس از آن پنج محموله ديگر نيز در مسير هستند.


ايجاد صفحه ويژه پيگيري حادثه
سايت پيگيري حادثه سانچي ايجاد شد. صفحه ويژه فعاليتهاي کميته پيگيري حادثه سانچي در پايگاه اطلاع رساني دولت ايجاد شده است که بر اين اساس رسانهها و مردم ميتوانند ضمن اطلاع از روند اجراي برنامهها، پرسشهاي خود را از اين طريق مطرح کنند.


تصميمهاي فوري براي اتمام پروژههاي پارس جنوبي و ستاره خليج فارس
وزير نفت گفت: براي اتمام پروژههاي نفتي بويژه پارس جنوبي و پالايشگاه ستاره خليج فارس بايد راهحلهاي فوري اتخاذ شود. به گزارش خانه ملت، بيژن زنگنه، با اشاره به حضور خود در جلسه کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: در اين نشست بحثهايي مهم و راهبردي مطرح شد، بويژه درباره توليد درازمدت در صنعت نفت، گاز و بخش‎هاي پاييندستي و همچنين نيازهاي فناوري و مالي که در اين بخشها وجود دارد.وي افزود: در اين نشست همچنين مطرح شد که بايد چه تمهيداتي انديشيده شود تا نفت، نقش موتور پيشران اقتصاد را در بخش رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال و ساير بخشهاي ديگر صنعتي و خدماتي ايفا کند.زنگنه با بيان اينکه مقرر شد اين جلسات با کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ادامه يابد، تصريح کرد: اعضاي کميسيون انرژي در اين نشست، نظرهاي خوبي ارائه کردند مبني بر اين‎که چگونه ميتوان در قالب قراردادهاي جديد نفتي، استفاده از منابع مالي و تجهيز منابع داخلي و بهکارگيري پيمانکاران و سازندگان ايراني، مشکلاتي را که در بخش کمبود جذب سرمايه در صنعت نفت وجود دارد، جبران کرد.وزير نفت با بيان اينکه اميدوارم با حمايتهاي کميسيون انرژي، مشکلاتي که در برخي موارد وجود دارد، برطرف شود، عنوان کرد: براي مشکلات پارس جنوبي و پالايشگاه ستاره خليج فارس که اعضاي کميسيون اخيرا از اين مجتمع نيز بازديد داشتند، بايد راهحلهاي فوري به کار گرفته شود تا اين طرحها سريعتر تمام شوند و به توليد برسند.


فروش 40 ميليارد دلار نفت  در سال 96 از دستاوردهاي برجام است
معاون حقوقي و بينالملل وزير امورخارجه با بيان اينکه نبايد دائم بگوييم دستاورد ما از برجام هيچ بوده است، گفت: ما همين امسال 40 ميليارد دلار نفت فروختيم که همه پول آن نيز از طريق بانک به حساب بانک مرکزي وارد شده و بسيار شفاف و روشن است.  به گزارش ايرنا، عباس عراقچي در دوازدهمين همايش اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي گفت: موانعي که برجام قرار بود بردارد، کاملا برداشته شده و حتي يک مثال هم وجود ندارد که برجام قرار بوده است تحريم يا مانعي را بردارد و برطرف نشده باشد.معاون حقوقي و بينالملل وزارت امورخارجه به برخي دستاوردهاي برجام اشاره کرد و افزود: امروز ايران نفت خود را ميفروشد، محصولات پتروشيمي را صادر ميکند، دنيا با ما کار ميکند، تحريمهاي اصلي بانکي برداشته شده، هواپيماي خود را ميخريم و آنچنان ثبات سياسي داريم که بيش از 70 درصد مردم در انتخابات شرکت ميکنند، اين موارد است که آمريکاييها را عصباني کرده و ميخواهند به هر قيمتي جلوي برجام را بگيرند.عراقچي با اشاره به وعده چهار ماهه ترامپ براي اظهارنظر دوباره در زمينه برجام عنوان کرد: اين چهار ماه بسيار سرنوشتساز است و ما بايد در اين مدت همکاري و هماهنگيهاي اقتصادي خود را با کشورهاي اروپايي، شرق آسيا و شريکان اقتصادي و تجاري خود بيشتر و بيشتر کنيم، زيرا اين مسئله ستون و پايههاي برجام را محکمتر ميکند.معاون حقوقي و بينالملل وزارت امورخارجه با بيان اينکه از ابتداي بهمن ماه، معاون اقتصادي وزارت خارجه آغاز بهکار ميکند، گفت: اين معاونت مسئوليت همه روابط اقتصادي ما با دنياي خارج را برعهده دارد و همسو با اقتصاد مقاومتي، تلاش خواهد کرد صادرات غيرنفتي و فرآوردههاي مرتبط با نفت را افزايش دهد.وي برخي انتظارها از وزارت امورخارجه را غيرمنطقي دانست و افزود: گرچه برخي انتظار دارند وزارت امورخارجه کشتي آتش گرفته را خاموش کند و در همه موارد اين وزارت امورخارجه است که بايد کتک بخورد، اما اگر بخش خصوصي از وزارت خارجه انتظارهاي منطقي داشته باشد، ما براي خود تعهد ايجاد کردهايم تا به اقتصاد کشور کمک کنيم.