200 پيشنهاد خلاقانه در   نمايشگاه تجهيزات حفاري
دبيرنظام مشارکت کارکنان شرکت ملي حفاري ايران ازارائه نزديک به 200 پيشنهاد کارکنان مبتکر و خلاق اين شرکت در پانزدهمين نمايشگاه تخصصي ساخت تجهيزات صنعت حفاري خبر داد. مهسا دارايي درحاشيه برگزاري اين نمايشگاه تخصصي با تشريح فعاليتهاي نظام مشارکت کارکنان شرکت ملي حفاري ايران درسال جاري اظهارکرد: از ابتداي امسال تاکنون حدود 200 پيشنهاد از کارکنان دريافت و 80 مورد آن بررسي شده است. وي تصريح کرد: پيشنهادهايهاي کارکنان پس از بررسيهاي فني واقتصادي، درصورت تصويب واردمرحله اجرايي خواهد شد. دارايي درباره فرآيند تصويب پيشنهادهاي دريافتي از کارکنان تصريح کرد: اين پيشنهادها پس ازکارشناسي ودريافت تاييدهاي ايمني و بازرسي فني، همچنين مجوزهاي لازم، ازطريق مديريت پژوهش و فناوري جهت ارجاع به سازندگان براي ساخت وانبوه سازي به مديريت عالي سازمان ارائه ميشود. دبيرنظام مشارکت کارکنان شرکت ملي حفاري ايران با بيان اين که شماري از پيشنهادهاي مطرح شده درآستانه تصويب خواهي قراردارند، اظهار کرد: اين پيشنهادها درصورت تاييد، صرفه اقتصادي بالايي براي شرکت ايجاد خواهد کرد. وي درباره فعاليت دبيرخانه مشارکت شرکت ملي حفاري ايران نيزگفت: اين مجموعه فعاليت خود را ازسال 1380 آغاز وتلاش کرده است با ايجادانگيزه درکارکنان، ازپيشنهادهاي خلاقانه آنهادرجهت رشدوتعالي سازمان بهره گيرد. دارايي با اشاره به پانزدهمين نمايشگاه تخصصي ساخت تجهيزات صنعت حفاري بابيان اين که بيشترپيشنهادهاي ارائه شده دراين نمايشگاه فني و تخصصي و در موضوع ساخت قطعات، ابزاردقيق والکترونيک بوده است، تصريح کرد: اين پيشنهادها پس ازثبت در دستورکارقرار ميگيرد تا بررسيهاي لازم در باره آنها صورت گيرد. دبيرنظام مشارکت کارکنان شرکت ملي حفاري ايران، ساخت تجهيزات مديريت پسماند را از جمله پيشنهادهاي دريافتي درپانزدهمين نمايشگاه تخصصي ساخت تجهيزات صنعت حفاري خواند و افزود: توليد و کاربرد اين تجهيزات افزون بر صرفهجوييهاي اقتصادي، موجب کاهش آلايندههاي زيست محيطي، افزايش کيفيت کار و ايجاد تغييرات بهينه در تجهيزات خواهد شد. وي گفت: دراين نمايشگاه، دبيرخانه نظام مشارکت و نظام پيشنهادهاي شرکت ملي حفاري ايران درغرفه اختصاصي خود، تجهيزاتي مانندقطعات دستگاه حفاري ومتعلقات آن، قطعات پمپ سيال حفاري، انواع آچارها، اندازهگير، ليفتراک و ساعت دورسنج ديجيتال هوشمند را به نمايش گذاشت.  دارايي باتاکيدبراين که مشارکت کارکنان، بسيج انديشههاست، تصريح کرد: اعضاي تصميم گيرنده اصلي شوراي مشارکت متشکل ازنمايندگان مديريتهاي شرکت وتعدادي کميته فرعي است که به منظورتسهيل در روند اجرا فعاليت ميکنند.

رتبه «ممتازي» و «درجه يک»  براي 87 درصد جايگاهها
مدير شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه مياندوآب گفت: 87 درصد مجاري عرضه سوخت اين منطقه عملياتي رتبه ممتاز ودرجه يک به خود اختصاص دادهاند. محمد صادقي باتاکيد برارتقاي کمي وکيفي جايگاههاي عرضه سوخت به منظورارائه هرچه بهترخدمات به مردم افزود: به دنبال ارزيابيهايي که مهرماه وآبان ماه امسال باهدف بهبود ارتقاي کيفي سطح خدمات در مجاري عرضه سوخت اين منطقه انجام شد، 47 جايگاه حائز رتبه ممتاز و درجه يک شناخته شدند. وي تصريح کرد: درحوزه عملياتي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه مياندوآب 54 جايگاه عرضه فعاليت ميکنند که بنابرارزيابي 47 باب آن موفق به کسب رتبههاي مزبور شده اند. مديرشرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه مياندوآب گفت: بنابر ارزيابيهاي اعضاي کارگروه درجهبندي، 35 جايگاه رتبه ممتاز و 35 جايگاه نيز رتبه درجه يک را به خود اختصاص دادهاند. وي ادامه داد: دراين ارزيابيهاهمچنين دوجايگاه درجه 2 و دو جايگاه نيز درجه 3 شناخته شدند. صادقي سامانه هوشمند سوخت، سيستم ((LG/TGدوربين مداربسته، برق اضطراري، همچنين نظافت سرويسهاي بهداشتي و براساس استانداردهاي اعلام شده مطابق با چک ليست را از شاخصهاي ارزيابي درجه بندي جايگاهها عنوان کرد. به گفته صادقي، باتوجه به تعامل سازنده باجايگاه داران، انتظارمي رود تعداد جايگاههاي عرضه سوخت به لحاظ عرضه کيفي خدمات افزايش يابد.

 

ارسال 60 درصد سهميه نفت سفيد به مناطق کوهستاني
مدير شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيلان گفت: از آغاز امسال تا ابتداي دي ماه 60 درصد سهميه نفت سفيد مناطق کوهستاني ارسال شده است. علي اصغر عباسي با بيان اين که کالابرگهاي سهميه دي ماه امسال 210 ليتر براي شهروندان و روستائيان استان گيلان اعلام شده است، تصريح کرد: نفت سفيد تخصيصي به مناطق فاقد گازطبيعي استان گيلان از ابتداي سال تاکنون10 ميليون و 11 هزار ليتر بوده است. مدير  شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيلان افزود: استان گيلان داراي 38 هزار و 567خانوار مصرف کننده نفت سفيد است که عمليات توزيع اين فرآورده نفتي ازطريق 233 فروشندگي فعال و ازطريق9 ناحيه (رودبار، رودسر، لاهيجان، انزلي، تالش، صومعه سرا، آستارا، فومن و رشت ) انجام ميشود. شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيلان در نيمه دوم سال و فرا رسيدن فصل سرما با توجه به کاهش شديد دماي هوا، تدابير مناسبي براي سوخت رساني مطلوب به نقاط مختلف استان به ويژه مناطق سخت گذر از ماهها قبل در نظر ميگيرد تا مشترکان فاقد گاز طبيعي، در روزهاي سرد و برفي زمستان با مشکل رو به رو نشوند.


بهسازي فومينگ و بازرسي فني مراکزانتقال نفت يزد و رفسنجان
  رئيس اچ اس اي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه جنوب شرق ازبهسازي سيستم فومينگ مخازن مرکز انتقال نفت رفسنجان خبر داد. ياسر دهقاني با بيان اين که بهسازي سيستم فومينگ ضريب ايمني مخازن انتقال نفت رفسنجان افزايش خواهد داد، افزود: باتوجه به وجود برخي نواقص سيستمهاي اطفاي حريق هنگام طراحي و احداث آن، بهسازي سيستم فومينگ مرکزانتقال نفت رفسنجان باهدف رفع کاستيها وافزايش راندمان سيستمها در زمان بروزحوادث احتمالي در دستور کار قرار گرفت. وي اظهار کرد: با انجام اين عمليات و افزايش ضريب ايمني، ازايجاد خسارت در زمان بروز حوادث احتمالي تاحد زيادي جلوگيري خواهد شد.رئيس بازرسي فني شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه جنوب شرق نيز، ازانجام بازرسي فني مخازن فرآوردههاي نفتي مراکزانتقال نفت يزد و نايين با هدف اطمينان از سلامت و کارآيي آنها خبر داد. وي با بيان اين که درفرآيند اين عمليات، عملکرد سيستمهاي حفاظت کاتدي مخزن و ديگر تجهيزات از نظر صحت عملکرد کارآيي مورد بازبيني و بازرسي فني قرار گرفتهاند، تصريح کرد: با انجام اين عمليات درمراکز انتقال نفت يزد و نايين، از سلامت و ضريب پايداري مخازن فرآوردههاي نفتي آنها اطمينان حاصل شد. رئيس بازرسي فني منطقه بااشاره به اين که بازرسي فني به طورساليانه انجام ميشود، افزود: دراين عمليات نشتي مخازن، خارج نشدن مخزن از تعادل، همچنين کيفيت پوشش ورنگ مخزن، از جمله شاخصهايي است که با هدف حفظ سلامت محيط زيست مورد توجه قرارگرفته است.

 

نشت يابي 5430 کيلومتر شبکه گاز در 8 ماه امسال
مديرعامل شرکت گازاستان گلستان گفت: تاپايان آذرماه امسال بيش از 5430 کيلومترشبکه و 181هزارانشعاب گاز نشت يابي شده است. صفرعلي جمال ليواني افزود: اين ميزان نشتيابي توسط تيم نشتياب شرکت گازاستان گلستان در16شهر و491 روستاي اين استان انجام شده است. وي گفت: مراقبت ازتأسيسات گازبه ويژه تأسيسات مدفون شده در زير زمين اهميتي بسزا وغفلت ازآن خسارتهاي جبران ناپذير دارد. جمال ليواني، جلوگيري از هدررفت ثروت ملي، کاهش خطرهاي زيست محيطي و جلوگيري از بروزحوادث ناگوار را از مزيتهاي انجام نشت يابي تاسيسات گازي برشمرد. وي با مهم برشمردن اطمينان از نبود نشتي گاز اظهارکرد: مشترکان خانگي به منظوراطمينان ازسلامت سيستم لوله کشي گازمنازل خود لازم است هر 6 ماه يک بار آن را با کف صابون نشت يابي کنند. مديرعامل شرکت گازاستان گلستان ازمشترکان خواست در صورت مشاهده نشتي درشبکه يا انشعاب گاز، مراتب را به شماره 194 به پست امدادگازمنطقه اطلاع دهند. وي گفت: مشترکان واحدهاي صنعتي وتجاري نيزبايد به اين مهم توجه داشته باشندو با محبوس کردن فشارشبکه داخلي، شير ورودي وديگر شيرهاي مصرف رابه مدت چند ساعت پايش و با مشاهده نشتي با هماهنگي مجري ذي صلاح به رفع آن اقدام کنند.

 

رشد 24 درصدي ذخيره سازي گاز در مخزن شوريجه
  مديرعامل شرکت پالايش گاز شهيد هاشمينژاد ازرشد 24درصدي ذخيره سازي گاز در مخزن شوريجه خبر داد.
سيدمجيد منبتي با تاکيد بر پايداري توليد گاز در زمستان امسال و تامين اين انرژي پاک دراستانهاي شمال وشمال شرق کشور، افزود: زمستان سال گذشته ميزان ذخيره سازي گازطبيعي درمخزن شوريجه يک ميليارد و 386 ميليون متر مکعب بوده است.  وي با اشاره به کاهش دما وضرورت تامين گازوپايداري هرچه بيشتر توليد آن تصريح کرد: با وجود تاسيسات ذخيره سازي شوريجه در منطقه عملياتي خانگيران وذخيره گازطبيعي درهشت ماه امسال، خوشبختانه مشکلي به لحاظ تامين گازدرفصل زمستان وجود ندارد.
منبتي ذخيرهسازي گاز درهشت ماه امسال را يک ميليارد و 720 ميليون مترمکعب اعلام و اظهارکرد: اين ميزان درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته از 24 درصد رشد حکايت دارد. مديرعامل شرکت پالايش گازشهيد هاشمينژاد همچنين بابيان اين که برنامه دريافت گازترش درسال 96، هشت ميليارد و58ميليون مترمکعب بوده است، گفت: آمارتوليد در8 ماه امسال به 8 ميليارد و 475 مترمکعب رسيدکه نسبت به برنامه، 5 درصد رشد افزايش داشته است. منبتي درباره گوگرد توليدي اين مجتمع نيز اظهارکرد: طبق برنامه، امسال بايد 334هزارتن گوگرد توليد ميشد؛ آمار اين عدد درهشت ماه امسال با 5 درصد رشد 350 هزار و 852 تن رسيد.

پيگراني هوشمند در مسير خط لوله مياندوآب- اروميه
عمليات پيگراني هوشمند با هدف تشخيص نقاط ضعف و خوردگي خط لوله 8 اينچ مياندوآب- اروميه انجام شد. رئيس واحد حفاظت ازخوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران منطقه شمالغرب با بيان اين که حفاظت و نگهداري از لولهها يکي از مهمترين وظايف اين شرکت محسوب ميشود، افزود: به مرور زمان و به دليل عوامل مختلف ممکن است خوردگيهايي در مسير خط لوله به وجود آيد که با استفاده از پيگراني هوشمند کليه اطلاعات در اين زمينه به دست ميآيد. داود چوپاني افزود: پيگهاي هوشمند با مجهز بودن به فناوري روز، ابزاري قدرتمند براي بررسي دقيق جدارههاي داخلي وخارجي خطوط لوله نفت محسوب ميشوند که با هدف بازرسي وتعميرات خطوط در اختيار متصديان قرار ميگيرند. رئيس واحد مهندسي ساختمان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران منطقه شمالغرب نيز، از اتصال فاضلاب مرکز اين منطقه عملياتي به سيستم فاضلاب شهري زنجان خبرداد. بهرام بهاروند با بيان اين که سيستم فاضلاب مرکزمنطقه شمالغرب به صورت تصفيه خانهاي بوده است، هدف ازاجراي اين پروژه را جلوگيري ازاتلاف انرژي وتحميل هزينههاي اضافي برشمرد. وي افزود: براي اتصال فاضلاب خانههاي سازماني وبخش اداري مرکز اين منطقه عملياتي به سيستم يکپارچه فاضلاب شهري زنجان، حدود420 مترمکعب عمليات خاکبرداري و لوله گذاري انجام شده است.


   پيشگيري از گازسوزي درکارخانه گاز و گازمايع 800   
با نصب مبدل حرارتي واحد فرآورش شماره 2کارخانه گازوگازمايع 800 درشرکت بهرهبرداري نفت و گاز کارون، از گازسوزي حدود 90 ميليون فوت مکعب گاز غني پيشگيري شد. مديرعامل شرکت بهرهبرداري نفت و گازکارون گفت: مبدل حرارتي E2-804(جوشاننده برج تثبيت) مربوط به واحد فرآورش شماره2 کار خانه گازوگازمايع80 اين شرکت، پس ازتعميرات اساسي با انجام عملياتي پيچيده وحساس به وسيله جراثقيل 360 تني باموفقيت درمحل خود نصب شده است.  محسن دهانزاده افزود: اين مبدل حرارتي آبان ماه امسال باماشين آلات فوق سنگين ازمحل خود باز شد وبه منظورتعميرات اساسي به کارگاه پتروشيمي خوارزمي انتقال يافت. به گفته وي، جداسازي دسته لوله(Tube bundle)، تعويض لوله (Retube)، بازسازي پوسته، بستن مبدل، نشت بندي، همچنين بازرسي و آزمون فشار ايستايي(Hydro test ) مجموعه عملياتي است که به منظور انتقال ونصب مبدل حرارتي ياد شده انجام شده است.
دهانزاده با تاکيد بر انجام ايمن عمليات جداسازي، انتقال ونصب اين مبدل حرارتي، يادآورشد: مجموعه اين عمليات بابرنامه ريزي شرکت نفت و گاز کارون وپتروشيمي خوارزمي انجام شده است.
مديرعامل شرکت بهرهبرداري نفت و گازکارون گفت: با نصب و راهاندازي اين مبدل و درسرويس قرارگرفتن واحدفرآورش شماره2 کارخانه گاز و گازمايع 800 اين شرکت، استمرارتوليد روزانه 25هزاربشکه گازمايع براي تامين خوراک پتروشيمي بندرامام محقق وازگازسوزي حدود 90 ميليون فوت مکعب گازغني جلوگيري شده است. دهانزاده با قدرداني ازتلاش همه واحدهاي فعال دراين عمليات اظهار کرد: در اين عمليات همزمان چهارمين مبدل حرارتي واحد فرآورش شماره3 کارخانه گازمايع 700نيزبراي تعميرات اساسي ازمحل جدا شد و به پتروشيمي خوارزمي انتقال يافت.
 مديرعامل شركت بهرهبرداري نفت و گاز كارون همچنين ازانجام پيش مميزي سيستم يكپارچه مديريت (IMS) باهدف استقرار ويرايش و استاندارد جدي ايزو9001 و14001درشركت بهرهبرداري نفت وگاز كارون خبر داد.
دهانزاده با بيان اين که ارتقاي سطح دانش سازماني به ويژه درحوزه سيستم يكپارچه، يک ضرورت مهم است، افزود: همدلي در کار گروهي، يک ارزش شناخته شده دراين شرکت است وجاري سازي وبهبود مستمر آن درسيستم، موجب سازندگي وغناي سازمان ميشود.
شركت بهرهبرداري نفت وگازكارون به مركزيت اهواز، مسئوليت راهبري وتوليدصيانتي نفت، گازومايعات گازي ازميدانهاي رامين، آبتيمور، منصوري، دارخوين واهوازرابا توليد بيش از يک ميليون بشکه نفت خام به عهده دارد. توليد گازخشك و گازمايع (ان.جي.ال)، اين شرکت را به يكي از تأمين كنندگان اصلي خوراك پتروشيمي ماهشهر و پتروشيمي بندرامام مبدل ساخته است.