گفتوگوي «مشعل» با حامد هواسي دارنده مدال طلاي مسابقات بينالمللي ورزشهاي  رزمي  
پيش از مسابقه  آهنگ «ايران» را گوش دادم

مشعل  در لحن صدايش لرزش ظريفي شنيده ميشد. آرام، اما بسيار پر هيجان و شادمان بود؛ شادماني خاصي كه حتي از پشت تلفن نيز به خوبي احساس ميشد. متين و صبور با شور و حالي كه تنها از فرزندي موفق و خوشحال بر ميآيد، شروع به صحبت كرد. مصمم بود تا اين شادماني را با ما به اشتراك بگذارد. حامد هواسي با وجود مشكلات و کمبود وقت، دعوت ما را پذيرفت تا در گفتوگوي ما شركت کند و البته پدرش نيز با خوشرويي همراهمان شد. مشروح اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد.

 از خودتان برايمان بگوييد.
  حامد هواسي متولد 1372، شهرستان ايلام هستم. پس از اخذ كارداني مهندسي نرم افزار، اكنون دانشجوي كارشناسي اين رشته هستم. در خانوادهاي بزرگ شدهام كه ورزش جزء اولويتهاي اصلي زندگيشان است. پدرم در رشتههاي تيراندازي و كوهنوردي فعاليت داشت و مادرم در رشته ورزشي ايروبيك فعاليت ميكند. خواهرم نيز در رشته كاراته جزء قهرمانان كشوري است. اكثر اقوام هم در رشتههاي رزمي قهرمان كشور و حتي قهرمان جهان هستند. ورزش را از شش سالگي در رشته ژيمناستيك شروع كردم و از 9 سالگي وارد رشته كاراته شدم. در آن رشته عناوين كشوري و بين المللي متعددي كسب كردم و از سال 1392 وارد رشته پنچاك سيلات شدم.

در مورد رشته ورزشيتان كمي بيشتر توضيح دهيد.
      رشته پنچاك سيلات از جنوب شرق آسيا وارد ايران شده و ورزش ملي كشورهاي اندونزي و مالزي است. عضو شوراي ملي المپيك آسيا است و سال آينده اين رشته ورزشي در بازيهاي المپيك آسيايي حضور دارد. با اطلاع از موضوع و اينكه  در اين رشته راحتتر ميتوانم وارد المپيك شوم، آن را انتخاب كردم.     

از چه سالي شروع به ورزش قهرماني كرديد و به چه موفقيتهايي دست يافتهايد؟
   من از سال 91-92 ورزش قهرماني را به صورت جدي شروع كردم ودر اولين دوره مسابقات قهرماني كشور كه در ايلام برگزار شد، مدال طلا را از آن خود كردم. سال 1395 براي شركت در بازيهاي جهاني اندونزي بنا به صلاحديد سرمربي تيم ملي در وزن بالاتر مسابقه دادم و متاسفانه نتوانستم به نتيجهاي مطلوب برسم. مجدداً امسال براي شركت در بازيهاي بينالمللي باكو عضو ثابت تيم ملي شدم و در وزن خودم شركت و مدال طلاي مسابقات را كسب کردم. در كل در رشته كاراته پنج مدال طلاي كشوري ودر سال 2007 نايب قهرمان كاپ آزاد انگلستان مدال نقره و در رشته جولي فوت دو مدال طلا و در رشته پنچاك سيلات يك طلا، يك برنز كشوري و يك مدال طلاي بينالمللي را از آن خود كردهام.  
در ميان رشتههاي ورزشي، چرا رشته پنچاك سيلات را انتخاب کردهايد؟
اين رشته جزء رشتههاي المپيك و يكي از متفاوت ترين رشتههاي رزمي است. رشتههاي رزمي معمولاً خشن، اما در اين رشته ضربه به صورت طرف مقابل تعريف نشده است. از اين رو «پنچاک سيلات» معروف است به رشته اسلامي ورزشهاي رزمي.

مهمترين عامل ادامه تلاش شما در اين مسير چه بوده است؟
المپيك آسيايي سال آينده، در واقع از سال 1392 هدف من به دست آوردن مدالهاي المپيك 2018 بوده است.
 لحظهاي كه مدال طلاي مسابقات بينالمللي را بر گردن شما انداختند، چه حسي داشتيد؟
در بازيهاي بينالمللي در مسابقه  فينال، از حريف شناخت كاملي داشتم و ميدانستم بازي سختي در پيش دارم. قبل از آغاز بازي، آهنگ ايران را گوش دادم، با عزمي راسخ نه به خاطر خود، بلكه بخاطر كشورم به ميدان رفتم. هنگامي كه مدال طلا را برگردنم انداختند، بسيار شادمان شدم كه توانسته بودم با عشق به كشور عزيزم ايران، پا به ميدان نهاده، پيروز شوم و به نشانه شكرگزاري از خداوند متعال، پرچم كشور عزيزمان را  سجده كردم و در آن لحظه كه پرچم كشورم را بر دوشم گذاشتند، احساس كردم مسئوليت يك كشور هم اكنون بر دوش من است.

از نظر شما به چه كسي « ورزشکار» گفته ميشود؟
  كسي كه ورزش را در راه مثبت به كار گيرد، ورزشكار تلقي ميشود، مخصوصاً افراد رزمي كار اگر مراقب رفتار خود نباشند، وارد حاشيه ميشوند. من نيز به نوبه خودم سعي کرده ام از مسائل غيرورزشي دور باشم و به عنوان با اخلاق ترين ورزشكار نيز معرفي شدم.

روزي چند ساعت ورزش ميكنيد و آيا تا حالا به يك روز بي ورزش فكر كردهايد؟
  من روزي 4 ساعت ورزش ميكنم، 2 ساعت صبح، 2 ساعت عصر. تصور جدايي از ورزش هم برايم ناممكن است. به طوري كه قبلاً تصميم گرفته بودم براي مدتي قهرماني را كنار بگذارم، اما متوجه شدم همانند اشخاص بيمار در منزل ساعتهاي طولاني را سپري ميكنم.

غير از ورزش به چه كارهايي ميپردازيد؟
  پدرم در تهران شاغل است. او و خواهرم ساكن تهران هستند، من و مادرم هنوز در ايلام هستيم. در ساعاتي كه ورزش نميكنم، جانشين پدرم در منزل هستم، ولي در اوقات فراغتي كه دارم، اغلب كتاب ميخوانم. رمانهاي پاتريك موريانو را خيلي دوست دارم. از جمله خيابان بوتيكهاي خاموش و همچنين كتابهاي ايوان تورگنيف مانند سه داستان عاشقانه را خيلي ميپسندم. پدر حامد با لبخندي معنادار، اضافه ميكند: البته به سفر هم ميرويم، اما در مسافرتها با مشكلي روبهرو هستيم، چون پسرم حتي در سفر هم به دنبال باشگاههاي ورزشي ميگردد.

آيا رسيدن به منافع مالي در تلاش شما تاثير گذار بوده است؟
   معمولاً افرادي كه رشتههاي رزمي را انتخاب ميكنند، به خاطر عشق و علاقه خاصي است كه به آن رشتهها دارند. رشتههاي ورزشي انفرادي همانند رشتههاي گروهي، منفعت و موقعيتهاي مالي چنداني ندارند. تا حالا، تمامي هزينههاي شركت كردن من در مسابقات بينالمللي را پدرم متقبل شده و فدراسيون هيچ يك را متحمل نشده است. پدرم چه از لحاظ روحي و رواني و چه از لحاظ مالي، همواره حمايتم كرده است و من از صميم قلب از تمامي زحماتي كه برايم كشيده است، سپاسگزارم.

بهترين روز زندگيتان چه روزي بوده است؟
يكي از بهترين خاطراتم، هنگامي بود كه در بازيهاي كاپ آزاد انگلستان سال 2007 و در سيزده سالگي مدال نقره جهاني را كسب كردم.

از ديد ورزشكاري مدال آور، اولين توصيه شما به افراد تازه كار چيست؟
اولين و مهمترين توصيه ام اين است كه رشته ورزشي خود را با تحقيق و اطلاع كامل انتخاب کنند و براي آينده خود هدف داشته باشند تا بتوانند با تلاش و پشتكار به هدف خود برسند.

خوشبختي را در چه ميبينيد؟
خوشبختي يعني به اهدافي كه داريد برسيد و خدا را در تمام لحظات در كنار خود بدانيد، در آغاز هر مسابقه اي كه دارم، پشت به حريف، سرم را بالا ميگيرم و تنها ميگويم... «خدايا به اميد تو»

 


پژوهشهاي ملي مهندسي جهاني شدند
مشعل   انجام پژوهش و تحقيق، يکي از مهم ترين عوامل توسعه در سراسر جهان محسوب ميشود؛ چرا که موجب افزايش بهرهوري در بخشهاي اقتصادي کشور خواهد شد. رويکرد به پژوهش از سه منظر اهميت و جايگاه ويژهاي دارد. نخست اهميت اقتصادي آن است. براساس آنچه کارشناسان اعلام ميکنند، به ازاي هر واحد پولي سرمايهگذاري در پژوهش، معادل30 واحد سود به دست ميآيد که اين ميتواند به اقتصاد کشورها و توليد ناخالص داخليشان کمک قابل توجهي کند. دوم اينکه پژوهش و نتايج حاصل از آن نقش بسيار مهمي در امنيت ملي کشورها ايفا ميکند. تهيه و به کارگيري فناوريهاي هوشمند در دفاع از امنيت و استقلال کشورها، از طريق تحقيق و توسعه امکان پذير است. سوم  اينکه به لحاظ فرهنگي کانونهاي تحقيقاتي و پژوهشي، يکي از خاستگاههاي فرهنگي بالنده و متعالي به شمار ميرود.

دکتر شاعري، شرکت ملي مهندسي را در جهان نامدار کرد
دکتر علي شاعري متولد مرداد  1357 رتبه يک آزمون کتبي دکترا که از سال 1391در شرکت ملي مهندسي ساختمان مشغول به کار است و دو سال از عمر خود را در طراحي پايه پروژه نفت فوق سنگين خوزستان و هفت سال در پروژه احداث و راهاندازي پالايشگاه امام خميني (ره) شازند گذرانده و در حال حاضر در طرح افزايش ظرفيت پالايشگاه آبادان به خدمترساني مشغول است، از جمله نخبگاني است که در زمينه پژوهش جايگاه ويژهاي در شرکت دارد و با ارائه مقالات علمي، نام شرکت ملي مهندسي ساختمان نفت ايران را در زمينه پژوهش جهاني کرده است.
شروع نگارش مقالات دکتر شاعري به سال 84 بازميگردد که اولين مقاله با عنوان «آناليز خواص سيال مخزن نفت» در اولين کنگره مهندسي نفت ايران به چاپ رسيد. فعاليت و موفقيت از نخستين کار پژوهشي در اين حوزه، وي را به ارائه مقالات کاربردي پيوند زد تا جايي که امروز شاهد ارائه مقالات علمي او در محافل علمي داخلي و کشورهاي اسپانيا، فرانسه، اتريش و آمريکا هستيم. شاعري در بهمن 1393 در پانزدهمين کنگره مهندسي شيمي در دانشگاه تهران، کارگاه تخصصي مهندسي واحدهاي پالايشگاهي RFCC و RCD را برگزار کرد که با استقبال شاياني مواجه شد تا جايي که مقاله « بررسي افت فشار در راکتورهاي واحد RCD » در سال 2015 در کنگره مهندسي شهر والنسيا - اسپانيا به نام شرکت ملي مهندسي ساختمان نفت ايران از سوي وي ارائه شد. مقاله بعدي در همان سال با عنوان « بهينه سازي واحد کاتاليتيک ريفرمينگ» در کنگره نفت آتلانتا - آمريکا قبول شد که متاسفانه به دليل طولاني شدن اخذ ويزا مجبور به ارائه به صورت ويدئو کنفرانس شد. مقاله بعدي شاعري در سال 2016 در کنگره پالايشگاهي شهر وين - اتريش با عنوان « افزايش عدد اکتان بنزين با استفاده از شبکه عصبي در واحد کاتاليتيک ريفرمينگ» بود که جزو مقالات برتر معرفي شد. مقاله « بهينه سازي واحد ککر» نيز در سال 2017 در کنگره پالايشگاهي شهر پاريس کشور فرانسه به نام شرکت ملي مهندسي ارائه شد.اين دکتراي مهندسي شيمي و نخبه برجسته صنعت نفت دهها مقالهISI با ايمپکتهاي بالا به چاپ رسانده و موفق به تاليف کتاب « بايوتکنولوژي محيط زيست در صنعت نفت» شده است.

ضرورت حمايت همه جانبه دولت از پژوهش
توسعه ملي که مهمترين هدف هر کشور اعم از توسعهيافته و درحالتوسعه به شمار ميرود، در جهان امروز به معني توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي با ملحوظ داشتن ابعاد کمي و کيفي است. از طرفي، لازمه نيل به اهداف توسعه ملي در سطوح بالا برخورداري از دانش و فناوري پيشرفته است که تنها در سايه انجام پژوهشهاي بنيادي، کاربردي و توسعهاي کسب ميشود. تعريف شاخصي مثل نسبت ميزان سرمايهگذاري در امر پژوهش به توليد ناخالص داخلي هر کشور (GERD/GDP) و برنامهريزي بيشتر کشورهاي توسعهيافته و در حالتوسعه براي ارتقاي اين شاخص، خود اهميت پرداختن به مقوله پژوهش را در اين کشورها نشان ميدهد. در بسياري از کشورهاي پيشرفته در دورههاي رکود، بحران يا رياضت اقتصادي سعي شده است حوزه پژوهش نسبت به ساير حوزهها، کمترين تأثير را ازنظر تخصيص منابع داشته باشد. اهميت پژوهش در دنياي امروز به حدي است كه در سايه انجام پژوهش، كشورها ميتوانند بهجاي استفاده صرف از افكار ديگران، خود به توليد علم و فناوري بپردازند.