گشايشهاي نفتي برجام
مذاکرات نفتي شتاب بيشتري گرفت

معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير نفت، استحکام دروني برجام و توازن منافع را يکي از دلايل تمديد تعليق تحريمهاي هستهاي از سوي ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا عنوان کرد و گفت: مذاکرات با شرکتهاي خارجي براي حضور در صنعت نفت ايران شتاب بيشتري گرفت.
اميرحسين زماني نيا در دومين سالروز امضاي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به سبب آن بلافاصله همه تحريمهاي مرتبط با برنامه هستهاي ايران از هشت سال قبل آن برچيده شد، به شانا گفت: گشايشهاي برجام در صنعت نفت سبب شد که ما بتوانيم از همه ظرفيت خود براي توسعه، توليد و صادرات استفاده کنيم و هيچ مانع به خصوصي در اين زمينه وجود ندارد.
وي با بيان اين که صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سه ماه سوم سال 1396 به طور ميانگين به حدود 2 ميليون و 559 هزار بشکه در روز رسيده است، تصريح کرد: پس از اجراي برجام، اين روند به طور طبيعي ادامه يافته است.
به گفته معاون وزير نفت در امور بينالملل و بازرگاني، روند ثبات صادرات نفت خام و ميعانات گازي که پس از اجراي برجام از حدود يک ميليون بشکه در روز در يک دوره چندماهه به بيش از 2 ميليون و 500 هزار بشکه در روز رسيده، حفظ شده است.
زماني نيا يادآور شد: ميزان صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سال 1390، 2 ميليون و 487 هزار بشکه در روز، در سال 1391، يک ميليون و 361 هزار بشکه در روز و در سال 1392، يک ميليون و 284 هزار بشکه در روز و قبل از اجراي برجام در سال 1394، يک ميليون و 398 هزار بشکه در روز بوده است.
زماني نيا با بيان اين که واردات تجهيزات کليدي صنعت نفت و گاز کشور پس از اجراي برجام تسهيل شده و در حال انجام است، تصريح کرد: بر اساس گزارش دريافتي از مديريت پشتيباني ساخت و تامين کالاي نفت، اعتبار اسنادي قرارداد «ساخت و تامين کالا همراه با انتقال فناوري و دانش فني ساخت لولههاي مغزي CRA به داخل کشور» که خردادماه امسال ميان شرکت ملي نفت ايران و کنسرسيوم اسپانيايي-ايراني امضا شد، با دريافت ضمانتنامه بانکي معتبر از اعضاي کنسرسيوم، عملياتي شده است.
وي همچنين درباره تاثير برجام بر شرکت ملي نفتکش ايران در دومين سال اجراي آن اظهار کرد: تجديد عضويت در انجمن دريايي بينالمللي شرکتهاي نفتي (OCIMF)، برخوردار بودن ناوگان شرکت ملي نفتکش ايران از پوشش کلوپهاي IGA، امکان خريد قطعات يدکي و تعميرات کشتي بهطور مستقيم از فروشندگان اروپايي و آسيايي و... برخي از دستاوردهاي برجام در اين بخش بوده است.
حق انتخاب؛ نتيجه برجام
معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير نفت با بيان که برجام سبب رقابت شرکتهاي بزرگ خارجي براي حضور در پروژههاي صنعت نفت ايران شده است، گفت: اين وضع به ايران براي انتخاب شريکانش حق انتخاب ميدهد تا بهترين شرکت را با هزينه کمتر، کيفيت کار بهتر و سهم بيشتر شرکتهاي خصوصي ايران در پروژه‎ها انتخاب کند.
معاون وزير نفت با بيان اين که در چهار ماه آينده بايد کارهاي بزرگي انجام شود، بر ضرورت سرمايهگذاري در صنعت نفت تاکيد کرد و افزود: سرمايهگذاري شرکتهاي بزرگ و اروپايي در صنعت نفت ايران سبب خواهد شد تا اروپا سياست مستقل خود را در قبال آمريکا تقويت کند.
زمانينيا با بيان اينکه شرکتهاي بزرگ اروپايي، چيني و روسي به سرمايهگذاري در صنعت نفت ايران علاقهمند هستند، ادامه داد: مذاکرات با شرکتهاي خارجي سرعت خوبي گرفته است.
وي از فرصت تمديد چهار ماهه برجام بهعنوان فرصتي طلايي براي تسريع مذاکرات ياد کرد و درباره اين که آيا ترامپ پس از سپري شدن دوره چهار ماهه، برجام را تمديد خواهد کرد، افزود: اين که آن را تمديد کند يا نکند، به ديپلماسي ما با اروپا، چين، ژاپن و روسيه بستگي دارد.
معاون امور بين‎الملل و بازرگاني وزير نفت بر انعطاف طرفهاي مذاکره در برجام تاکيد کرد و گفت: معتقدم ترامپ در شرايطي قرار خواهد گرفت که به امضاي برجام پس از پايان دوره چهار ماهه مجبور خواهد بود.
26 ديماه 1394 يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بينالمللي انرژي اتمي، در اطلاعيهاي اعلام کرد که ايران همه تعهدهاي خود را تحت برجام اجرايي کرده و اجراي آنها مورد تأييد آژانس است.
کمي بعد در ساعت اوليه روز 27 ديماه 1394 (17 ژانويه 2016)، بيانيه اجرايي شدن برجام و لغو همه تحريمهاي اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا و همه قطعنامههاي تحريمي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران، در مقر آژانس بينالمللي انرژي اتمي در وين، از سوي فدريکا موگريني، نماينده عالي اتحاديه اروپا در سياست خارجي و امور امنيتي و محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران قرائت شد.
با قرائت اين بيانيه، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اجرايي شد که به موجب آن بلافاصله همه تحريمهاي مرتبط با برنامه هستهاي ايران از هشت سال قبل آن برچيده شد.

 


معاون وزير نفت تاکيد کرد
نقش راهبردي شرکت‎هاي گاز استاني در ايجاد رفاه عمومي

معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزير نفت گفت: شرکتهاي گاز استاني گامهاي بلندي در مسير رشد، توسعه و اقتصاد کشور برداشتهاند و در رفاه عمومي و اقتصاد کشور نقشي راهبردي دارند.
حبيب‎الله بيطرف در جمع مديران شرکت گاز استان اصفهان افزود: شرکتهاي گاز استاني اهميت بالايي دارند و خدمات اين شرکتها در وضع معيشت آحاد مردم تاثيرگذار است.
وي با بيان اين‎که مجموعه اقدامها و خدمات گازرساني در استان اصفهان بيانگر تعهد، توانمندي و تلاش مجموعه کارکناني است که دلسوزانه فعاليت مي‎کنند، ادامه داد: شرکتي که سرآمدي در عمليات، بهبود عملکرد اقتصادي و ارتقاي بهرهوري را به عنوان راهبردهاي اصلي خود قرار دهد، داراي برنامه و اهداف راهبردي است.
وي تصريح کرد: با وجود صنايع عمده و جزء، نيروگاهها و جمعيت کلان استان اصفهان، گاز طبيعي در روند توليد براي شرکتها و سازندگان و سلامت محيط زيست اين استان، يک نعمت ارزشمند است.
اين مقام مسئول گفت: هدف اين شرکت، تأمين گاز مورد نياز کشور و صادرات است که اميدواريم با برنامهريزي و همدلي همه دستگاهها و همچنين تکميل طرحهاي توسعه‎اي کشور، بيش از پيش در اين مسير موفق باشيم.
معاون امور مهندسي، پژوهش و فناوري وزير نفت گفت: فعاليتهاي عظيم شرکت ملي گاز ايران اکنون فرامرزي شده است و رشد و توسعه آن، تاثير بسيار مهمي در اقتصاد منطقهاي و جهاني دارد که اين نکتهاي بسيار مهم و حياتي است.
به گفته بيطرف، در قراردادهاي آينده حوزه نفت و گاز کشور، بايد از توان و ظرفيت سازندگان داخلي استفاده کنيم و سازندگان داخلي ميتوانند از اين فرصتهاي به وجود آمده در جهت کسب توانايي و مهارت در سطح جهاني استفاده کنند و شکوفا شوند.

پوشش گازرساني براي 95 درصد خانوارهاي روستايي اصفهان
سيد مصطفي علوي، مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان، نيز در اين نشست با بيان اينکه اين شرکت از سال 1377 بهطور مستقل از منطقه2 عمليات انتقال گاز، خدمات گازرساني را در سطح استان آغاز کرده است، گفت: در حال حاضر بيش از يک هزار و 111 کيلومتر خط انتقال گاز، 929 ايستگاه تقليل فشار و حفاظت از زنگ، بيش از 26 هزار کيلومتر شبکه گازرساني، يک ميليون و 830 هزار انشعاب و اشتراکپذيري بيش از يک ميليون و 707 هزار مشترک در سطح استان اجرايي شده است.
وي افزود: بهرهمندي 48 شهرک صنعتي و 8 هزار و 600 واحد صنعتي، 156 جايگاه سيانجي و پنج نيروگاه، 103 شهر از مجموع 107 شهر استان و 1338 روستا از مجموع 1448 روستاي مشمول گازرساني از گاز طبيعي، مهمترين سطح خدمات گازرساني اين شرکت در سطح استان را بيان ميکند.
علوي گفت: خوشبختانه با اين ميزان حجم خدمات گازرساني در سطح استان، در حال حاضر افزون بر 6/99 درصد از خانوارهاي شهري و 95 درصد از خانوارهاي روستايي استان تحت پوشش گاز طبيعي قرار دارند.
مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان، سرآمدي در عمليات، بهبود عملکرد اقتصادي و ارتقاي بهرهوري را از راهبردهاي اصلي اين شرکت عنوان کرد و افزود: اين شرکت با تکيه بر کارکنان متعهد و تأمينکنندگان توانمند خود، در زمينه ارائه خدمات مستمر و ايمن توزيع گاز طبيعي از طريق برنامهريزي، طراحي، اجرا، بهرهبرداري و نگهداري شبکهها و تأسيسات گازرساني، براي رفع نياز و رفاه مشترکان خانگي، صنعتي و عمومي در سطح استان، با رعايت استانداردها و ضوابط فني فعاليت ميکند.

 


مديرعامل شرکت ملي گاز ايران خبر داد
آمادگي ايران براي اجراي بخش خشکي طرح صادرات گاز به عمان

معاون وزير نفت در امور گاز گفت: بر اساس مذاکرات انجام شده ميان تهران و مسقط، در کنار زيرساختهاي لازم براي صادرات گاز ايران به عمان در بخش دريا، ايران براي اجراي بخش خشکي طرح صادرات گاز آمادگي دارد. حميدرضا عراقي، درباره روند پيشرفت اجراي طرح صادرات گاز ايران به عمان به شانا گفت: اجراي اين طرح، همچنان در اختيار وزارت نفت است که بايد در دو بخش دريايي و خشکي اجرايي شود.وي افزود: بخش دريايي زيرساختهاي صادرات گاز ايران به عمان هنوز پايان نيافته است، اما هر زمان که اين بخش نهايي شود، بايد به سراغ بخش خشکي و زيرساخت‎هاي آن برويم.با توجه به رويکرد راهبردي جمهوري اسلامي ايران به کشورهاي همسايه و با توجه به تاکيد رئيس جمهوري ايران و پادشاه کشور عمان، يادداشت تفاهمي در زمينه صادرات گاز طبيعي ميان وزيران نفت ايران و عمان در تاريخ 4 شهريور ماه 1392 به امضاي 2 طرف رسيد.

 

مطالعه ميدان‎هاي دانان و سوسنگرد در دستور کار پتروايران
شرکت ملي نفت ايران و شرکت پتروايران تفاهمنامه همکاري مشترکي امضا کردند که بر اساس آن، مطالعه ميدان‎هاي دانان و سوسنگرد در دستور کار شرکت پتروايران قرار گرفت.اين تفاهمنامه همکاري روز چهارشنبه، (27 ديماه) بين غلامرضا منوچهري، معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران و رهام قاسمي، مديرعامل شرکت پتروايران امضا شد.  اين تفاهمنامه‎، نخستيـن تفاهمنامه‎ مطالعاتي در قالب قراردادهاي جديد نفتي است که بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت پتروايران امضا شده است. شرکت ملي نفت ايران پيش از اين، مطالعه ميدان سوسنگردرابه گسترش ‎انرژي‎پاسارگاد و ايدرو و مطالعه ميدان دانان را به پتروپارس واگذار کرده بود. بر اساس اين گزارش، ميدان سوسنگرد در  45 کيلومتري شمال شرقي اهواز واقع است و مطالعات انجام شده از امکان توليد روزانه 30 هزار بشکه نفت در اين ميدان حکايت دارد. ميدان نفتي دانان نيز در 120 کيلومتري جنوب کرمانشاه و 30 کيلومتري جنوب شرق دهلران واقع  است و سيالات توليدي از اين ميدان به واحد بهرهبرداري دهلران منتقل ميشود.

 

رئيس کميسيون انرژي مجلس خبر داد:
تدوين طرح دو فوريتي براي ايجاد خط اعتباري در صنعت نفت

رئيس کميسيون انرژي مجلس از تدوين طرح دو فوريتي براي ايجاد خط اعتباري در صنعت نفت خبر داد که پس از بودجه در صحن علني مطرح ميشود.فريدون حسنوند با اشاره به حضور بيژن زنگنه، وزير نفت در نشست عصر روز سهشنبه،(26 ديماه) کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: در اين نشست اولويتها، مشکلات، موانع پيش روي صنعت نفت و راهکارهاي رفع آن بررسي شد.رئيس کميسيون انرژي مجلس با بيان اينکه وزارت نفت يکي از بخشهايي است که امروز در تحول اقتصادي و در حوزه اشتغال و توليد ميتواند تاثيرگذار باشد، افزود: طي هفتههاي گذشته اعضاي کميسيون انرژي بازديدهايي از مجموعههاي وزارت نفت در استانهاي مختلف داشتند که عمده مشکلات در حوزه تامين منابع مالي بود.وي با تاکيد بر اينکه در بخش تامين منابع مالي بايد به دنبال خلق منابع جديد در حوزه داخلي و بيروني باشيم، تصريح کرد: نگاه ما بايد به توانمنديهاي داخلي و سرمايهها و تکنولوژيهاي بيرون باشد که در کنار يکديگر بتوانند اتفاقهاي خوبي رقم بزنند.
حسنوند با اشاره به سفر هفته گذشته اعضاي کميسيون انرژي مجلس به هرمزگان و بازديد از پالايشگاه ستاره خليج فارس، گفت: رئيس جمهوري در روزهاي گذشته بنا به درخواست وزير نفت، دستوري براي اختصاص اعتبار به پروژه پالايشگاه ستاره خليج فارس صادر کرد که اين دستور بايد اجرايي شود.
وي با بيان اينکه اعضاي کميسيون طرحي اعتباري را پيشبيني کردند که پس از موضوع بودجه به عنوان طرح دو فوريتي در صحن علني مجلس مطرح شود، افزود: بدون اينکه بخواهيم مشکلات پيشرو را مدنظر قرار دهيم بايد از ظرفيتهاي جديد به عنوان خط اعتباري استفاده کنيم.حسنوند با تاکيد بر اينکه به اعتقاد ما منابع جديد وجود دارد، اما اين منابع بايد در اختيار وزارت نفت قرار گيرد، عنوان کرد: مجلس بايد به وزارتخانههاي مولد کمک کند تا از اين طريق بتوان استقلال، خودکفايي و رضايت مردم را رقم زد.

 

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس:
 مي‎توان سالانه 12 ميليارد دلار از 6 طرح پارس جنوبي درآمد نصيب کشور کرد

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه 6 طرح پارس جنوبي ميتواند سالانه 12 ميليارد دلار درآمد نصيب کشور کند، گفت: رويکرد وزارت نفت مبني بر اتمام فازهاي باقيمانده پارس جنوبي، رويکرد خوبي است.
اسدالله قرهخاني، در تشريح نشست عصر   سهشنبه، (26 ديماه) کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: بيژن زنگنه، وزير نفت با حضور در اين کميسيون گزارشي درباره قراردادهاي جديد نفتي ارائه داد.
سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‎که زنگنه در اين نشست گزارشي از مذاکرات با شرکتهاي مختلف به اعضاي کميسيون ارائه کرد، افزود: يکي از اين قراردادها عملياتي و اجرايي شده و برخي از آنها در مراحل نهايي يا در حال طي کردن روند مذاکره است.وي ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده، 21 قرارداد در حال مذاکره است که با انعقاد اين قراردادها،  تا سال 2030 ميلادي بايد 50 ميليارد دلار هزينه کنيم و از طريق اين قراردادها توليد نفت کشور حدود 2 ميليون بشکه و ميعانات گازي حدود يک ميليون بشکه افزايش مي‎يابد.قرهخاني با اشاره به اينکه وزير نفت درباره فازهاي مختلف پارس جنوبي از جمله قرارداد فاز 11 به اعضاي کميسيون گزارشي ارائه کرد، گفت: به استثناي قرارداد حفاري، مابقي قراردادهاي توتال منعقد شده است.
وي تصريح کرد: در صورت تکميل فازهاي 13، 14، 23 و 24 پارس جنوبي، ميتوانيم ماهانه حدود يک ميليارد دلار درآمد کسب کنيم و رويکرد وزارت نفت براي اتمام فازهاي باقيمانده، رويکرد خوبي است.
قرهخاني گفت: ما بايد جذب سرمايه داخلي را مدنظر قرار دهيم. وزير نفت نيز حدود 30 طرح بالادستي را در اين بخش تعريف کرد که با استفاده از شرکتها و فاينانس داخلي اين طرحها به ثمر ميرسد و مشوقهايي براي آنها ميتوان در نظر گرفت.سخنگوي کميسيون انرژي مجلس با بيان اينکه اين کميسيون درصدد است منابع جديدي را براي وزارت نفت آماده کند، به ايجاد خط اعتباري اشاره کرد و گفت: اين اقدام و فعال‎سازي طرح‎هاي صنعت نفت در ايجاد درآمد، افزايش صادرات، ايجاد اشتغال و رفع محروميت از استانهاي جنوبي تاثيرگذار است.وي خاطرنشان کرد: مقرر شد به صورت مستمر جلساتي بين وزارت نفت و کميسيون انرژي
برگزار شود.