پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت با رعایت محدودیت های کرونایی برگزار شد

به عنوان خدمتگزار مردم را دوست داشته باشیم

مشعل تا چند سال قبل اقداماتی که صنعت نفت برای جامعه پیرامونی خود انجام می داد، یک تعریف داشت و آن وظیفه نفت در قبال نفت بود و جامعه محلی نیز این نگاه را داشتند که پول نفت باید به زندگی آنها هم وارد شود. این نگاه اگرچه در معنای اصلی آن درست و به حق است اما نمی تواند در بلندمدت برای نسل های مختلف مفید و کارساز باشد. صنعت نفت از معدود صنایعی بود که از سالیان قبل، این تعهد خود به جامعه پیرامونی را در قالب مسئولیت اجتماعی به شکلی نظام مند در دستور کار قرار داد و حالا حداقل پنج سال است که برای پیشبرد بهتر پروژه ها و اهداف مربوط به مسئولیت اجتماعی همایشی با همین عنوان در صنعت نفت برگزار می شود. علاوه بر این اقدام فراگیر در همه بخش های صنعت نفت، حالا دیگر سهمی 4 درصدی در قراردادهای مهم نفت برای مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته می شود که حاکی از جایگاه مهم توجه به مسئولیت های اجتماعی در نفت است. پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت هم در سال کرونایی با وجود محدودیت ها به شکلی محدود و آنلاین طی دو روز برگزار شد تا تاکیدی دیگر بر اهمیت این موضوع باشد.

سیدامیر طالبیان، مشاور اجتماعی وزیر نفت  که در واقع پیگیری کننده اصلی این همایش بوده است، در روز اول این همایش با تاکید بر اینکه حالا دیگر درخت مسئولیت اجتماعی نفت با حمایت های وزیر نفت به بار نشسته است، تاکید کرد: تلاش می کنیم تا در اصول بنیادین مسئولیت اجتماعی، ارزش های اخلاقی سازمان نمود عینی تری پیدا کند. باید به این مسئله واقف بود که هر فعالیت و اقدام عام المنفعه ای که از جانب شرکت های اصلی و فرعی فعال در حوزه صنعت نفت و گاز انجام می شود، نمی توان عنوان مسئولیت اجتماعی را برای آن در نظر گرفت و قرار داد چارچوب و نظام نامه های کاری در همین راستا بوده است.

طالبیان به سازوکار و اهداف این همایش که در راستای معرفی شرکت ها و سازمان های فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی و گزارش دهی به موقع از اقدامات انجام شده است، اشاره کرد و گفت: گزارش های پایداری ارائه شده از بلوغ سازمانی نشأت گرفته است و از استاندارد و چارچوب خاصی تبعیت می کند. او به گزارش هایی که مدیرعامل شرکت پالایشگاه بید بلند و پتروشیمی هنگام ارائه داد، اشاره کرد و گفت: اینکه شرکت های بزرگ و با موقعیت خاص حتی قبل از شروع به کار رسمی خود را متعهد به ارائه گزارش پایداری می دانند، برای ما ارزشمند است.

    ارتباط با دانشگاه های علوم اجتماعی را حفظ کنید

بیژن زنگنه، وزیر نفت هم که در روز دوم مهمان آنلاین این همایش بود، بر لزوم تقویت ارتباط صنعت نفت با دانشکده های علوم اجتماعی و اساتید و پروژه های پژوهشی مشترک تاکید کرد و گفت:  لازم است اثرگذاری اجتماعی همه طرح های صنعت نفت بررسی و ارتباط صنعت نفت با دانشکده های علوم اجتماعی باید حفظ و تقویت شود. ما تاکنون نظام نامه ایفای مسئولیت اجتماعی صنعت تهیه کرده ایم، ممکن است این طرح در ظاهر بدیهیات به نظر آید اما وقتی بدیهیات حوزه اجتماعی کنار یکدیگر جمع شود، تحولات زیادی رخ می دهد. وی یکی از بخش های مهم در زمینه مسئولیت اجتماعی را توجه به بانوان و کودکان جامعه دانست و گفت: بانوان و کودکان محور تحول در جامعه هستند، از این رو باید به بحث آموزش و اشتغال بانوان توجه زیادی داشت. حرف ما این است که برای موفقیت در عرصه های اجتماعی باید به عنوان خدمتگزار مردم را دوست داشته باشیم و هر چقدر می توانیم با علاقه به آنان خدمت و فکر شده کار کنیم که اثر آن از سرمایه گذاری های عظیم بیشتر است و سند مسئولیت اجتماعی صنعت نفت به عنوان جمع بندی دستاوردهای هشت سال اخیر صنعت نفت در زمینه مسئولیت اجتماعی تدوین می شود و می تواند ریل گذاری برای برنامه های آینده باشد.  وزیر نفت به پشتکار دکتر طالبیان در پیگیری بسیاری از موضوعات صنعت نفت اشاره کرد و گفت:  مسئولیت اجتماعی از بخش های جدیدی است که صنعت نفت وارد آن شده اما دستاوردهای صنعت نفت در این زمینه نسبت به هشت سال قبل بسیار تفاوت دارد. امروز اگر بخواهیم در این صنعت طرحی را اجرا کنیم، تلاش می کنیم در محیط پیرامونی، مردم و طبیعت را مدنظر قرار دهیم و با آنها دوست باشیم. او در عین حال با اشاره به عملکرد برخی شرکت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: در بعضی از موارد دیده می شود که در شرکت ها، بخش مسئولیت اجتماعی فقط تبدیل به یک ستاد و جایی برای سمت با گریدهای بالا می شود، درحالی که شرایط نباید این گونه باشد، سنجش صلاحیت و توانمندی افراد برای فعالیت در این زمینه الزامی است و باید اطمینان یابیم که این افراد می توانند ما را رشد دهند و تکمیل کننده زنجیره باشند. البته نهادهایی هم مانند مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز و امور بانوان و خانواده صنعت نفت به طور مستقیم با این حوزه پیوند دارند. زنگنه تاکید دارد که هر چقدر طرح های عمرانی به دور از فشارها و خواسته های سیاسی و برای تامین منافع درازمدت مردم منطقه تعریف شود، اثربخشی این پروژه ها و رضایتمندی مردم افزایش می یابد و افزون بر آن ارتباط بین مردم منطقه و صنعت نفت تقویت می شود. وزیر نفت به پیشنهاد اختصاص ۴ درصد از اعتبارات پروژه های بزرگ نفتی برای طرح های عمرانی و ایفای مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد و گفت: این طرح با استقبال بسیار خوبی روبه رو شد و امیدواریم به عنوان الگو در دیگر سازمان ها مدنظر قرار گیرد که البته در اجرای آن باید تلاش کنیم مطالعات کارشناسی دقیقی انجام شود تا بدون مطالعه هزینه کنیم. برای نمونه در نظر داریم طرحی عظیم با بیش از ۲ میلیارد دلار هزینه سرمایه گذاری شامل زنجیره ای کامل از تولید گاز تا پالایش و تفکیک گاز، طرح پتروشیمی و بخش های پایین دست آن را در غرب کرمانشاه اجرا کنیم، از این رو به منظور اجرای آن و هم زمان انجام مطالعات توسعه ای منطقه، بررسی اثرگذاری این طرح در منطقه و تأثیر آن بر بهبود وضع زندگی مردم و رضایتمندی و  اوضاع آینده آنان را به مشاور سپرده ایم.

مسئولیت بزرگ ما حفظ محیط زیست است

حسن منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران که به عنوان یکی از اعضای اصلی در محل همایش حضور داشت، با اعلام اینکه بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی شرکت ملی گاز حفظ محیط زیست و به همین دلیل با حداکثر تولید، موضوع بهینه سازی مورد توجه قرار دارد، گفت: این شرکت امروز به دلیل کاری که انجام می دهد، مسئولیت زیادی در قبال محیط زیست دارد. گاز به عنوان دوستدار محیط زیست باید حداکثر تولید را داشته باشد و بهینه سازی را نیز مورد توجه قرار دهد که خوشبختانه در این بخش به ویژه بهینه سازی موتورخانه ها فعالیت های زیادی انجام شده است. تربتی به نگاه های مختلفی که درباره مسئولیت های اجتماعی وجود دارد اشاره کرد و گفت: زمانی که در منطقه ای ساخت تأسیسات را آغاز می کنیم، بدون شک در کنار آوردن امکانات و شرایط جدید زندگی، فرهنگ آن جامعه را نیز دچار تغییر و تحول می کنیم؛ بنابراین نکات منفی و مثبت به طور همزمان در آن منطقه شکل می گیرد. بدون شک یکی از اساسی ترین موضوع ها در مسئولیت های اجتماعی بحث ماندگاری اقتصادی است و بیشترین توجه ما در مسئولیت های اجتماعی حفظ محیط زیست است. معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه هم اکنون بحث اصلاح نشتی رگلاتورها در شرکت ملی گاز ایران دنبال می شود، تصریح کرد: مسئولیت های جدی بر دوش ما قرار دارد، زیرا گسترده ترین شبکه را در سطح کشور داریم، تنوع کار زیاد است که این موضوع بحث مسئولیت اجتماعی را در این شرکت دوچندان می کند.

هزینه کرد ۲۳۳ میلیارد تومانی پتروشیمی در حوزه اجتماعی

بهزاد محمدی،  معاون دیگر وزیر نفت در امور پتروشیمی نیز از میهمانان همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت بود که در این جلسه از هزینه کرد ۲۳۳ میلیارد تومانی شورای راهبردی صنعت پتروشیمی در حوزه اجتماعی در سال ۹۸ خبر داد که یکی از مهمترین بخش ها مربوط به حوادث طبیعی و کرونا بوده است.  مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به رشد دو برابری مجتمع های پتروشیمی طی چند سال اخیر و پیشتازی این صنعت در صادرات غیرنفتی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی به اشتغال فراگیر به صورت مستقیم و غیرمستقیم کمک بزرگی کرده است. در پایین دست انواع بنگاه های کوچک و بزرگ قرار دارند و اگرچه بسیاری از آنها خصوصی و دردایره تاثیرگذاری مستقیم ما نیستند، اما شاهد اقدامات مهمی در آنها هستیم.  وی در مورد عملکرد محیط زیستی و مقابله با تغییر اقلیم و کاهش انتشار CO2 در صنعت پتروشیمی گفت: کاهش سالانه ۴۱۸ هزار تن در پتروشیمی شیراز، ۴۰ هزار تن در پتروشیمی کرمانشاه، ۱۵۰ هزار تن در پتروشیمی مارون و ۴۳۵ هزار تن در پتروشیمی رازی محقق شده است . طرح پتروشیمی همت نیز در منطقه پارس جنوبی در دست بررسی است که به زودی اجرا می شود و از CO2 موجود چه در پالایشگاه و چه پتروشیمی منطقه استفاده و با شبکه های جمع آوری CO2 و ترکیب با گاز آمونیاک اوره تولید می کند. عملیات طراحی مهندسی این طرح را شرکت های خارجی انجام داده اند و دانش فنی از شرکت های اروپایی دریافت شده است و امیدواریم در سال های آینده شاهد اجرایی شدن این طرح مهم برای مردم منطقه باشیم.