شرکت ملی حفاری ایران   

حفر و تکمیل 107 حلقه چاه

معاون شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به نقش این شرکت در اجرای پروژه های کلید در دست (EPDS) درمیدان های نفتی مشترک در غرب کارون گفت: با بهره گیری از ناوگان ملی حفاری، تاکنون 107 حلقه چاه در این موقعیت حفاری، تکمیل و عملیاتی شده است.

علیرضا لایجی درتشریح فعالیت های عملیات حفاری شرکت ملی حفاری ایران در غرب کارون اظهارکرد: این شرکت درهمه مراحل اکتشاف، توسعه وتعمیرچاه ها درمیدان های آزادگان، یاران و یادآوران، نقش محوری به عهده داشته است.  وی افزود: حفاری وتکمیل 70حلقه چاه در بخش جنوبی وشمالی میدان آزادگان به متراژ 137هزار و 900 متر، یکی از شاخص های برجسته عملکرد شرکت ملی حفاری ایران در اجرای پروژه های کلید در دست در میدان های نفتی خشکی به شمار می آید.  معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری اظهار کرد: این شرکت همچنین حفاری 24حلقه چاه با متراژ 82 هزار و 699متر در میدان یادآوران و 13حلقه چاه درمیدان یاران جنوبی به متراژ حفاری بیش از 52هزار متر را در کارنامه فعالیت های خود در صنعت نفت کشور دارد.

لایجی درباره پروژه های در دست اجرا دراین منطقه نیزگفت: از پروژه 23حلقه چاه در میدان آزادگان جنوبی، آخرین حلقه چاه درحال تکمیل است وبا استقراردستگاه حفاری 37 فتح روی این چاه، پیش بینی می شود تادو ماه آینده این چاه نیزتکمیل و تحویل کارفرما شود.

وی با بیان این که شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) مجری طرح توسعه میدان های نفتی در غرب کارون است، افزود: پروژه 10حلقه چاه در آزادگان جنوبی نیز دیگر پروژه ملی شرکت ملی حفاری ایران است که به وسیله سه دستگاه حفاری درحال اجراست و متراژ حفاری این چاه ها به 12هزار متر رسیده است.

 معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری با اشاره به این که این شرکت دربخش ارائه خدمات یکپارچه فنی مهندسی نیزبا شرکت مهندسی و توسعه نفت همکاری مستمردارد، اظهارکرد: شرکت ملی حفاری ایران با هماهنگی وهمکاری متخصصان شرکت متن، تلاش دارد تا پروژه 10 حلقه چاه را در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به پایان برساند.

لایجی تصریح کرد: شرکت ملی حفاری ایران برای پاسخ گویی به نیازهای صنعت نفت و به منظورتحقق برنامه های شرکت ملی نفت ایران، آمادگی کامل دارد تاظرفیت های تخصصی، تجهیزاتی، فنی و مهندسی وعملیاتی خود را در هرمنطقه که ضرورت ایجاب کند، به کار گیرد.

 برگزاری نخستین دوره آموزش کنترل فوران چاه های نفت و گاز

 اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران نخستین دوره آموزش مجازی کنترل فوران چاه های نفت و گاز (IWCF) را برگزار کرد.

سیدمحمدحسین جزایری، سرپرست آموزش حفاری اداره آموزش وتجهیزنیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران گفت: دوره های آموزشی پیش ازاین به صورت حضوری تشکیل می شد اما هم اکنون به دلیل شیوع بیماری کووید 19 والزام رعایت شیوه نامه های بهداشتی، این مهم حسب اهمیت دوره، از طریق بستر فضای مجازی برگزار می شود. وی افزود: برگزاری دوره های IWCF سال ها براساس قرارداد همکاری میان شرکت ملی حفاری ایران و یک شرکت خارجی در اهواز برگزار می شد که چند سال به سبب تحریم ها تشکیل آن دچار وقفه و تأخیر شد. سرپرست آموزش حفاری اداره آموزش وتجهیزنیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: با توجه به اهمیت تشکیل این دوره ها به ویژه پس از حادثه فوران چاه 147 رگ سفید، به دستور وزیرنفت مبنی بر الزام گذراندن دوره های آموزشی کنترل فوران چاه در سطوح مختلف برای کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی، فنی، تخصصی و مهندسی، پروژه های خدمات فنی و ویژه درجهت شیوه نامه صلاحیت حرفه ای کارهای مربوط به عملیات حفاری، برگزاری این دوره ها ازسوی اداره آموزش وتجهیز نیروی انسانی ملی حفاری تحت نظارت مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران در دستور کار قرار گرفت. جزایری گفت: باهمکاری مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات شرکت ملی حفاری ایران نسبت به تهیه نرم افزارهای آموزشی اقدام و همسو با آن در زمینه تولید محتوا، کتاب های مرجع و جزوه های آموزشی اقدام و این دوره آموزشی در نخستین گام برای 25نفر از کارشناسان در سطوح دو و سه برگزار شد.

سرپرست آموزش حفاری اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران افزود: شرکت کنندگان در این دوره ها درصورت دریافت نمرات قبولی، گواهینامه با اعتبار دو ساله دریافت می کنند.

 وی اظهارکرد: تا پایان امسال نیز40نفردیگراز کارشناسان شرکت ملی حفاری ایران، حسب نوع مسئولیت عملیاتی که دارند فرصت حضور در دوره های آموز شی کنترل فوران چاه را خواهند داشت.

 

  خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران

ایمن سازی خط لوله قزوین - رشت در تقاطع رودخانه سپیدرود

 رئیس واحد تأسیسات وساختمان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران گفت: خط لوله قزوین– رشت در تقاطع با رودخانه سپیدرود با ایجاد یک دیواره بتنی در کنار سد سنگی روی رودخانه سپیدرود درمحدوده امام زاده هاشم در مسیر خط لوله ۱۴ اینچ قزوین – رشت مقاوم و ایمن سازی شد. جعفرصمغ آبادی افزود: دیواره مذکور واقع در کیلومتر 287 خط لوله قزوین – رشت، درحالی اجرا شد که این گذرگاه با دارا بودن یک لوله زمینی و یک لوله هوایی ازعرض رودخانه، نیازمند مستحکم سازی برای جلوگیری از آب بردگی لوله زیرین در بستر رود و آب بردگی پیِ لوله های هوایی بود. وی با اشاره به زمان 4 ماهه اجرای پروژه تصریح کرد: برای ساخت این دیواره بتنی پس از انحراف مسیر آب، عرض رودخانه، هشت متر وعمق آن نیز 1.5متر خاکبرداری و حفاری شد. به گفته صمغ آبادی، دیواره مزبورباسنگ آرموربه وزن معادل یک تن وحجم بیش ازیک مترمکعب، چیده وپس ازیکنواخت سازی وپرکردن بین آن باقلوه سنگ و لاشه سنگ، با فواصل 25 سانتی متر، آرماتوربندی شده است. رئیس واحد تأسیسات و ساختمان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران همچنین با اشاره به این که اجرای این عملیات با حمل سنگ های حجیم و چیدمان مناسب، کنارسد صورت انجام شده است، اظهارکرد: با انجام موفقیت آمیزاین عملیات دیگر نبایدنگران اختلال درانجام عملیات دراین مسیر وطغیان رودخانه براثر بارش باران و سیلاب باشیم. صمغ آبادی تصریح کرد: دراحداث سد احداث سد سنگی – بتنی که درمحل تقاطع با رودخانه سفیدرود – امامزاده هاشم به شکل پلکانی بناشده، 80 عدد پایل 10 اینچ در طول 150 متر از عرض رودخانه استفاده شده است.

وی با بیان این که این عملیات با هدف افزایش ایمنی و جلوگیری از آسیب دیدگی، آب بردگی و تخریب لوله انجام شده است، انتقال پایدار و ایمن فرآورده های نفتی و حفظ و نگهداری خط لوله را از دیگر اهداف این طرح برشمرد. رئیس واحد تأسیسات و ساختمان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران گفت: دراین عملیات گسترده که به دلیل تخریب های ایجاد شده ناشی از بارندگی های زیاد درمسیرعبورخط لوله ری–قزوین–رشت، انجام شد، واحدهای مختلف شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران ازجمله ترابری، تعمیرات خط و ساختمان بااستفاده ازماشین آلات سنگین مناطق جنوب شرق، شمال شرق، شمال غرب و شمال، فرآیند خاکریزی، پایل کوبی، سنگ ریزی وایمن سازی لوله را در بستر رودخانه انجام دادند. سرپرست نگهداری وتعمیرات خط شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران نیزمیزان تقریبی حجم سنگ تخلیه شده در این عملیات را 750 تن اعلام و اظهارکرد: حجم خاک ومخلوط جابه جا شده نیزبیش از 15هزارمترمکعب بود که پس از انحراف آب به سمت سد از پیش ساخته شده، شرایط محیط را برای اجرای عملیات فراهم کرده است. سعید فولادوند گفت: با ایمن سازی خط لوله قزوین– رشت درتقاطع رودخانه سپید رود، شدت آب عبوری ازاین گذرگاه نیز دربرخورد آن با خط لوله مزبور، مهار و از بروز مواردی همچون شکست لوله و تبعات آن جلوگیری شده است.

 

   شرکت گاز استان خراسان رضوی 

ایران درجمع دارندگان فناوری بوسنج گاز طبیعی

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی گفت: سومین نمونه دستگاه بوسنج گاز طبیعی جهان ازسوی یک شرکت دانش بنیان ایرانی به مرحله ساخت رسید. حسن افتخاری اظهار کرد: ایران سومین کشوری درجهان است که موفق به تولید وساخت این دستگاه با ظرفیت های بیشتر نسبت به نمونه های خارجی آن شده است. وی با بیان این که دستگاه بوسنج گازطبیعی ایرانی مطابق استاندارد جهانی ASTM D6273 ساخته شده است، افزود: وجود دستیار هوشمند اندازه گیری با قابلیت کمک به اپراتور، کالیبراسیون دیجیتال، نیازنداشتن به تصحیح نتایج، قابلیت ثبت وارسال نتایج، گیرنده جی پی اس، همچنین بی نیازی به تصحیح ارتفاع محل اندازه گیری و اتصال به دستگاه های همراه مانند تبلت و موبایل، از ویژگی های این دستگاه است. مدیرعامل شرکت گازاستان خراسان رضوی با اشاره به تحریم های بین المللی علیه ایران گفت: قیمت نمونه تولیدشده دستگاه داخلی بوسنج گازطبیعی حدود 60 درصد نمونه خارجی آن است و تجاری سازی و تولید انبوه این دستگاه، ایران را از واردات نمونه خارجی آن به صورت کامل بی نیاز خواهد کرد. افتخاری تصریح کرد: پروژه ساخت این دستگاه باحمایت شرکت گازاستان خراسان رضوی وهمکاری یک تیم دانش بنیان مستقر درپارک علم و فناوری خراسان در سه مرحله درحال انجام است و درمرحله نهایی، به تولید نخستین نمونه دستگاه بوسنج هوشمند گاز طبیعی جهان می رسیم.

 

   شرکت نفت خزر

تداوم همکاری با مهندسی و توسعه گاز در گلستان

مدیرعامل شرکت نفت خزرامضای تفاهمنامه مشترک باشرکت مهندسی و توسعه گاز را گامی در مسیر تداوم همکاری های فیمابین این دومجموعه خواندوگفت: نفت خزربرای انتقال دانش وتجربیات خود به منظورهم افزایی هرچه بیشترباصنعت گازبرای نیل به اهداف مدنظر در استان های شمالی کشور آمادگی کامل دارد.

علی اصولی در آئین امضای تفاهم نامه همکاری میان شرکت نفت خزر وشرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، با اشاره به سابقه تعامل دو مجموعه درسال های گذشته و فعالیت هایی که نفت خزر درمنطقه صوفیکم داشته است، افزود: مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نیز هم اکنون فعالیت هایی رادراستان گلستان دردست پیگیری دارد وامید است زمینه دستیابی به ذخایر هیدروکربوری در این خطه فراهم شود. اصولی یادآورشد: درصورت دستیابی نداشتن به ذخایرهیدروکربوری، می توان ازظرفیت های موجود دراین بخش برای ذخیره سازی گازبهره مند شد که دراین زمینه، مخزن ذخیره سازی سراجه قم، نمونه موفق و مناسبی است.

مدیرعامل شرکت نفت خزرگفت: انتظارمی رود که تلاش ها وفعالیت های صنعت نفت برای تسهیل فرایندهای گازرسانی به استان های شمالی کشور، باهم افزایی مناسب زیرمجموعه های مربوط، به نتایج مدنظر برسد. همکاری های علمی و فنی طرفین به منظور انتقال دانش و تجربیات با محوریت مطالعه های میدان ها وساختارهای واقع دردشت گرگان وحوضه خزر و ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی؛همچنین همکاری های آموزشی و پژوهشی درقالب برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، بلندمدت، تخصصی و کارگاه آموزشی و اجرای طرح های پژوهشی و کاربردی ازجمله مفاد تفاهم نامه امضا شده میان شرکت نفت خزربا شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است.

 

     پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود

توزیع 100 میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرودازتوزیع نزدیک به100 میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی درآذرماه امسال خبر داد.

علی اکبرعرب عامری گفت: تأمین وارسال سوخت موردنیازاستان سمنان و برخی شهرستان های استان های همجواربا وجود شرایط سخت زمستانی وکرونایی در حال انجام است. وی بااشاره به رسالت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود در تأمین سوخت بخش های مختلف حمل ونقل، خدماتی، تولیدی، صنعتی، کشاورزی، اصناف ونیروگاه ها، تصریح کرد: این خدمت رسانی به طور مستمردرایام تعطیل، غیر تعطیل و درشرایط مختلف جوی انجام می شود. عرب عامری تأکید کرد: آذرماه امسال با تلاش شبانه روزی خادمان عرصه سوخت رسانی و حمل ونقل، تأمین و ارسال به موقع 95 میلیون لیترانواع فرآورده نفتی مورد نیاز بخش های مختلف استان انجام شد. به گفته وی سوخت مورد نیاز دو نیروگاه بزرگ برق شهرستان های شاهرود و سمنان و همچنین شرکت های بزرگ تولیدی، تامین و ارسال شد. مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود گفت: در بازه زمانی یاد شده حدود پنج میلیون لیترانواع فرآورده نفتی شامل نفت کوره، نفت گاز، بنزین و نفت سفید نیز به نیروگاه برق نیشابور و شهرستان های مشهد، گرگان، سبزوار، نیشابور، همچنین کاشمر، اسفراین وبرخی دیگرازشهرستان های استان های خراسان رضوی، جنوبی، شمالی و گلستان ارسال شده است.

عرب عامری با قدردانی ازتلاشگران حوزه سوخت رسانی اظهارکرد: با برنامه ریزی های انجام شده، ذخایر سوخت مورد نیازاستان در انبارهای نفت در حد مطلوب است و سوخت موردنیاز جایگاه های عرضه سوخت استان و بخش های مختلف به موقع تأمین و ارسال می شود.

 

   شرکت نفت و گاز پارس 

بهره برداری از مخازن ذخیره سازی میعانات گازی پالایشگاه فاز 14

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از تکمیل عملیات راه اندازی و بهره برداری از دو مخزن ذخیره سازی میعانات گازی پالایشگاه فاز 14پارس جنوبی خبر داد.

محمد مشکین فام با اشاره به ایجاد ظرفیت های جدید انبارش میعانات گازی پارس جنوبی، گفت: براساس برنامه مقرر، دو مخزن ذخیره سازی میعانات گازی پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی تکمیل و آماده پذیرش میعانات گازی شده و هم اکنون انبارش این محصول در یکی از این مخازن ادامه دارد.

وی به آمادگی مخزن دوم پالایشگاه این فاز به منظور انبارش میعانات گازی اشاره و تصریح کرد: آماده سازی مخزن سوم نیز درحال انجام است وطبق برنامه، تا پایان دی ماه امسال آماده بهره برداری می شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین با بیان این که واحدهای جانبی پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: هم اکنون واحدهای جانبی پالایشگاه فاز 14 آماده راه اندازی است و به زودی واحد هوای ابزار دقیق وارد مدار تولید می شود. مشکین فام با اشاره این که همه واحدهای یوتیلیتی به ترتیب عملیاتی می شوند، گفت: با برق دار شدن قریب الوقوع پست های برق پالایشگاه، واحد تأمین سوخت گازی عملیاتی و شرایط تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز واحدهای پالایشگاهی امکان پذیر می شود.

وی با بیان این که با اجرایی شدن این فعالیت ها، دیگر سرویس های جانبی به ترتیب وارد مدار بهره برداری ومشعل پالایشگاه فاز 14 تا پایان امسال روشن خواهد شد، تصریح کرد: با تحقق این فعالیت ها، گام مهمی برای ورود گازخام به پالایشگاه این طرح برداشته می شود.

مدیرعامل شرکت نفت وگازپارس ازتأمین و ورود قطعات مورد نیاز ردیف های شیرین سازی پالایشگاه فاز 14، همچنین ایجاد جبهه های کاری جدید خبر داد و افزود: با توجه به محدودیت های بین المللی ناشی ازکرونا و شرایط تحریم، تأمین برخی از قطعات و شیرآلات باقی مانده با تأخیر جزئی مواجه شده که در حال پیگیری تأمین این اقلام هستیم.

تنبک در آستانه راه اندازی

مشکین فام همچنین با بیان این که تکمیل تست های برق و ابزار دقیق اسکله صادرات گاز مایع تنبک مراحل پایانی خود را می گذراند، گفت: هم اکنون فعالیت های راه اندازی این پروژه درحال انجام است و امیدواریم تا پایان دی ماه امکان بهره برداری از اسکله صادرات گاز مایع سرد فراهم شود.

وی افزود: با عملیاتی شدن یک پست اسکله LPG این پروژه، امکان صادرات گاز مایع پالایشگاه های گازی سایت دو تحقق خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین از راه اندازی مخازن گاز مایع پالایشگاه فازهای 13 و 22 تا 24 پارس جنوبی تاپایان امسال خبر داد و افزود: مطابق برنامه ریزی، برای هریک از پالایشگاه های این دو طرح، یک مخزن ذخیره سازی پروپان و یک مخزن ذخیره سازی بوتان تحویل بهره بردار خواهد شد. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه راه اندازی مخازن بوتان و پروپان پالایشگاه فازهای 22 تا 24 وارد فاز عملیاتی شده و تست مخازن با گاز نیتروژن درحال انجام است، گفت: در پالایشگاه فاز 13 نیزعملیات اجرایی آماده سازی مخازن LPG در حال پیگیری است وبا فاصله حدود یک ماه، مخازن گاز مایع این طرح به مرحله راه اندازی می رسد.

 

  خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران

ایمن سازی خط لوله قزوین - رشت در تقاطع رودخانه سپیدرود

 رئیس واحد تأسیسات وساختمان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران گفت: خط لوله قزوین– رشت در تقاطع با رودخانه سپیدرود با ایجاد یک دیواره بتنی در کنار سد سنگی روی رودخانه سپیدرود درمحدوده امام زاده هاشم در مسیر خط لوله ۱۴ اینچ قزوین – رشت مقاوم و ایمن سازی شد. جعفرصمغ آبادی افزود: دیواره مذکور واقع در کیلومتر 287 خط لوله قزوین – رشت، درحالی اجرا شد که این گذرگاه با دارا بودن یک لوله زمینی و یک لوله هوایی ازعرض رودخانه، نیازمند مستحکم سازی برای جلوگیری از آب بردگی لوله زیرین در بستر رود و آب بردگی پیِ لوله های هوایی بود. وی با اشاره به زمان 4 ماهه اجرای پروژه تصریح کرد: برای ساخت این دیواره بتنی پس از انحراف مسیر آب، عرض رودخانه، هشت متر وعمق آن نیز 1.5متر خاکبرداری و حفاری شد. به گفته صمغ آبادی، دیواره مزبورباسنگ آرموربه وزن معادل یک تن وحجم بیش ازیک مترمکعب، چیده وپس ازیکنواخت سازی وپرکردن بین آن باقلوه سنگ و لاشه سنگ، با فواصل 25 سانتی متر، آرماتوربندی شده است. رئیس واحد تأسیسات و ساختمان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران همچنین با اشاره به این که اجرای این عملیات با حمل سنگ های حجیم و چیدمان مناسب، کنارسد صورت انجام شده است، اظهارکرد: با انجام موفقیت آمیزاین عملیات دیگر نبایدنگران اختلال درانجام عملیات دراین مسیر وطغیان رودخانه براثر بارش باران و سیلاب باشیم. صمغ آبادی تصریح کرد: دراحداث سد احداث سد سنگی – بتنی که درمحل تقاطع با رودخانه سفیدرود – امامزاده هاشم به شکل پلکانی بناشده، 80 عدد پایل 10 اینچ در طول 150 متر از عرض رودخانه استفاده شده است.

وی با بیان این که این عملیات با هدف افزایش ایمنی و جلوگیری از آسیب دیدگی، آب بردگی و تخریب لوله انجام شده است، انتقال پایدار و ایمن فرآورده های نفتی و حفظ و نگهداری خط لوله را از دیگر اهداف این طرح برشمرد. رئیس واحد تأسیسات و ساختمان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران گفت: دراین عملیات گسترده که به دلیل تخریب های ایجاد شده ناشی از بارندگی های زیاد درمسیرعبورخط لوله ری–قزوین–رشت، انجام شد، واحدهای مختلف شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران ازجمله ترابری، تعمیرات خط و ساختمان بااستفاده ازماشین آلات سنگین مناطق جنوب شرق، شمال شرق، شمال غرب و شمال، فرآیند خاکریزی، پایل کوبی، سنگ ریزی وایمن سازی لوله را در بستر رودخانه انجام دادند. سرپرست نگهداری وتعمیرات خط شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران نیزمیزان تقریبی حجم سنگ تخلیه شده در این عملیات را 750 تن اعلام و اظهارکرد: حجم خاک ومخلوط جابه جا شده نیزبیش از 15هزارمترمکعب بود که پس از انحراف آب به سمت سد از پیش ساخته شده، شرایط محیط را برای اجرای عملیات فراهم کرده است. سعید فولادوند گفت: با ایمن سازی خط لوله قزوین– رشت درتقاطع رودخانه سپید رود، شدت آب عبوری ازاین گذرگاه نیز دربرخورد آن با خط لوله مزبور، مهار و از بروز مواردی همچون شکست لوله و تبعات آن جلوگیری شده است.