توسعه منطقه 7 عملیات انتقال گاز با احداث كريدور انتقال گاز در غرب كشور

تحقق شعار سال با افزایش صادرات

منطقه ای راهبردی که با پوشش مناطق سردسیر کشور از جمله استان های مركزی، لرستان، كردستان، كرمانشاه، ايلام، همدان و بخشی از استان های آذربایجان غربی و قزوین سهم قابل توجهی در انتقال پایدار گاز، بویژه در مناطق سردسیر کشور و گرمابخشی به منازل هموطنان عزیزمان به عهده دارد. افزون بر موارد یادشده، این منطقه یکی از مجاری صادرات گاز به عراق است که این وظیفه سنگین را با بهره گیری از نیروی انسانی و ظرفیت تاسیسات اندازه گیری نفت شهر به بهترین شکل ممکن اجرایی کرده است.در سه سال گذشته، راه اندازی مراكز بهره برداری خطوط لوله خرم آباد- سنندج _كوهدشت و ايلام و تجهيز اين مراكز به ماشين آلات مورد نياز، راه اندازی و شروع بهره برداری از خطوط سراسری ششم و نهم سراسری به عنوان كريدور انتقال گاز در غرب كشور و همچنين راه اندازی تاسيسات تقويت فشار گاز كوهدشت در هفته دولت امسال با حضور ويدئو كنفرانسی رياست جمهوری؛ از جمله اقدام های مهم توسعه ای منطقه 7 عملیات انتقال گاز به شمار می آید. در ادامه گفت و گو با امین عبادی، مدیر منطقه 7 عملیات انتقال گاز را می خوانیم.

  در 6 ماه امسال چند میلیارد مترمکعب گاز از سوی منطقه منتقل و در این بازه زمانی، چند كيلومتر از خطوط لوله منطقه پیگرانی و نشت یابی شده است؟

در سال گذشته حدود 33 میلیارد مترمکعب و طی 6 ماه امسال حدود 5/17 میلیارد مترمکعب گاز از این منطقه منتقل شده كه افزايش حدودا 11 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد، همچنين حدود 4 هزار کیلومتر پیگرانی و 2 هزار و 500 کیلومتر نیز نشت یابی انجام شده است.

    چه برنامه هايی در خصوص توسعه همكاری با شركت های داخلی، برای تامين اقلام و تجهيزات مورد نياز داشته ايد؟

به طور كلی، تهيه اجناس توليد داخل در دستور كار منطقه است و در صورتی كه كالاهای مورد نياز بخش های مختلف عملياتی، دارای مشابه ايرانی نباشد، سعی می شود از طريق شركت های دانش بنيان بومی سازی (ساخت داخل ) شود. شركت های دانش بنيان با بازديد از تاسيسات و تجهيزات منطقه و تحويل نمونه ای از كالای مورد نظر و با استفاده از مهندسی معكوس، امكان توليد داخلی را بررسی می کند. در اين باره، جلسات متعدد و بازديد های مكرری برای توسعه همكاری با شركت های توليد كننده داخل انجام می شود و نتايج مطلوبی حاصل شده است.

    به طور خاص در سال های 98 و 99 چه اقدام هایی برای تحقق شعار سال(رونق توليد) و جهش توليد و حمايت از شركت های ايرانی داشته ايد؟

در سال گذشته، 76 درصد از كالاهای مورد نياز، از توليدات داخلی تامين شده است. با توجه به تخصصی بودن اقلام مورد نياز در صنعت گاز كشور كه اكثريت آنها منشا خارجی و اروپايی دارند، اين رقم درصد بالايی است. اين منطقه امسال نيز بخش قابل توجهی از اقلام مورد نياز منطقه را از شركت های داخلی تامين کرده و بهره وری خدمات را به عنوان يكی از مصاديق جهش توليد در دستور كار خود قرار داده است.

   حفظ حريم خطوط انتقال گاز از جمله چالش های مناطق عملياتی به شمار می آيد. چه فعاليت هایی برای حفظ حريم خطوط لوله داشته ايد و از چه نرم افزارهایی در اين حوزه بهره می بريد؟

برقراری گشت های متناوب در هر يك از حوزه های بهره برداری خطوط لوله منطقه به منظور كنترل هر چه بهتر حريم، تهيه فهرستی از فرمانداری ها، بخشداری ها و دهياری های مجاور خطوط لوله برای برقراری ارتباط در زمينه تشريح مسائل حريم و پاسخگويی به سؤال ها، برقراری ارتباط بهينه با برخی پاسگاه های انتظامی مستقر در حوزه های بهره برداری خطوط لوله برای استفاده از خدمات آنان در زمان های مورد نياز همچون تسطيح مسير و رفع تجاوزات به حريم خطوط لوله، استفاده از نرم افزار GIS، به روزرسانی اطلاعات نرم افزار با توجه به گشت های متناوب انجام شده و به روزرسانی و درج تابلوهای اطلاع رسانی در خصوص حريم خطوط لوله با همكاری واحد روابط عمومی منطقه و از همه مهم تر اقدام بنيادين آموزش آشنايی با حريم خطوط لوله در مدارس انتخابی از جمله موارد انجام شده در اين زمينه است.