شرکت گاز استان کردستان

گازرسانی به 7روستای مرزی

پروژه گازرسانی به هفت روستای مرزی شهرستان بانه دراستان کردستان،به بهره برداری رسید.

احمد فعله گری،مدیرعامل شرکت گازاستان کردستان درآئین افتتاح طرح گازرسانی به هفت روستای مرزی شهرستان بانه که با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ومسئولان استانی و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: این شرکت گام های مؤثری برای گازرسانی به مناطق محروم روستایی برداشته است. وی بااشاره به بهره برداری ازطرح گازرسانی به هفت پروژه روستایی به مناسبت چهاردهمین سال تأسیس بنیادبرکت تصریح کرد: با گازرسانی به این هفت روستا 150خانوار(600 نفر)به شبکه گاز سراسری پیوستند. فعله گری تصریح کرد:برای گازرسانی به هفت روستای استان بانه ۳۲ هزار متر شبکه اجرا و تاکنون 113 عملک نصب شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان همچنین مجموع هزینه گازرسانی به این روستاها را 30 میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: بنیاد برکت استان کردستان در این طرح مشارکتی،هفت  میلیارد ریال هزینه کرده است. عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی فقیه دراستان کردستان نیزدر این آئین اظهار کرد: گاز بسیار ارزشمند است وشرکت گاز استان کردستان همسو با اهداف راهبردی شرکت ملی گازایران برای محرومیت زدایی و توسعه عدالت اجتماعی دراین استان گام های موفقی برداشته وبرای تحقق گسترش خدمات، برنامه مدونی را در پیش گرفته است. وی افزود: گازرسانی به هفت روستای مرزی شهرستان بانه ازاقدام های ارزشمند دولت در زمینه گسترش خدمات در مناطقی به شمار می آید که از امکانات رفاهی کمتری برخوردارندو نهضت گازرسانی در کردستان بسیار گویا و مشهود است. نماینده ولی فقیه دراستان کردستان تأکید کرد: وظیفه اصلی مسئولان خدمت به مردم است و محرومیت زدایی وایجاد طرح های اشتغال زادرکشور، به ویژه حاشیه شهرها، ازجمله فعالیت های مهم ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است.

 

    شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

بازسازی 4شیر ایمنی سرچاهی

مدیرتعمیر،تکمیل وخدمات فنی چاه های شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب از باز سازی و احیای چهارشیر ایمنی سرچاهی دراین شرکت خبرداد.

یونس عباسی لرکی بااشاره به فقدان موجودی شیرآلات ایمنی سرچاهی و مشکلات تأمین آنها افزود: با توجه به تخصص و تجربه همکاران دراین شرکت، شیرهای ایمنی سرچاهی یاد شده تعمیر، بازسازی واحیای کامل شدند. وی تصریح کرد: دراین عملیات سه عدد شیرایمنی 3000 پی اس آی و یک عدد شیرایمنی 5000 پی آس آی مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته اند.  عباس لرکی گفت: این تجهیزات پس از انجام موفقیت آمیز همه آزمایش های کارگاهی و استاندارد، روی چاه ها نصب و سبب احیای تولید شده اند.

مدیرتعمیر، تکمیل وخدمات فنی چاه های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اظهار کرد: امسال بیش از804 عدد شیرآلات و تجهیزات سرچاهی که برخی ازآنها دارای آلیاژ خاص و کمیاب بوده اند، با وجود کمبود قطعات حساس آنها ناشی از تحریم ها به طور کامل تعمیر و تبدیل به فرصت های خودکفایی شده است.

عباسی لرکی تصریح کرد: احیا و به کارگیری اقلام مذکور، صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی به میزان بیش از 600 میلیارد ریال به دنبال داشته است.

 

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران

افزایش ولتاژ حفاظتی خط لوله انتقال نفت ری - قزوین

مهندس ارشد حفاظت از خوردگی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت متطقه تهران از افزایش ولتاژحفاظتی خط لوله 18 اینچ ری  قزوین باراه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک کیانمهر دراستان البرز خبرداد. عباسعلی نژادسنگسری با مهم برشمردن این پروژه افزود: مهم ترین عامل اهمیت ایجاد این ایستگاه که درکیلومتر 67 قراردارد،جلوگیری ازخوردگی خط لوله 18 اینچی و افزایش ولتاژ حفاظتی آن است. وی گفت:سرقت ایستگاه بابا سلمان،حدفاصل شهرهای اندیشه وشهریار وکاهش ولتاژ خط، اهمیت احداث این ایستگاه را دو چندان کرده است. نژادسنگسری بااشاره به این که نبوداستحکام و ویژگی های حفاظتی اتاقک ترانس، احتمال سرقت دراین نقطه را برای افراد سودجوقوت می بخشد، اظهارکرد: کاهش خوردگی لوله و افزایش طول عمر آن ازمشخصات کیفی ونکات مهم این طرح است. وی با بیان این که اقدام یادشده به منظور ساماندهی سیستم کاتدی با توجه به مقدار استاندارد ولتاژحفاظتی خطوط لوله ری  قزوین انجام شده است،یادآورشد: استفاده از روش های حفاظت از زنگ وخوردگی،مستلزم صرف هزینه های اقتصادی زیاد است،اما با یک بررسی کارشناسی می توان نتیجه گرفت که صرف هزینه های اولیه برای پوشش دادن سازه و نصب سیستم حفاظت کاتدی نه تنها از خطرهای جانبی درآینده جلوگیری می کند،بلکه هزینه های مربوط به تعویض قطعات، تعمیرات و جبران خسارات و زیان های وارده را کاهش می دهد. مهندس ارشدحفاظت ازخوردگی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران توجیه اقتصادی هزینه های نصب چنین سیستم هایی را نیز از دیگر ویژگی ها برشمرد.

 

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق 

ساخت سازه سنگی درمسیر خطوط لوله شاهرود- نیشابور

6 سازه سد سنگی بتنی درمسيرخطوط لوله22و 20 اینچ شاهرود -نیشابور در نقاط آسیب پذیر ساخته و نصب شد.

رییس واحدمهندسی نگهداری وتعمیرات ساختمان و تاسیسات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق گفت: این سازه های سنگی با هدف ایمن سازی خطوط لوله یاد شده كه براثرسیلاب های اخیردچارسیل بردگی شده و عمق استقرار آن در دل زمین به حداقل رسیده بود، ساخته شده است.

کاظم پورمروجی با بیان این که مجموعه ساخت 6 سدسنگی  در مدت زمان سه ماه انجام شده است، تصریح کرد: درساخت این سدها از بتن عیار 300 ومیلگرد برای آرموتور بندی و مسلح سازی آنها استفاده شده است.

وی با تاکید بر ضرورت ایمن سازی خطوط انتقال فرآورده های نفتی به منظور جلوگیری از آب بردگی گفت: دربرخی موارد این سدها باطول 15 مترو عرض و ارتفاع دو مترساخته شده اند وهمگی با میلگرد آرموتور بندی شده اند.

پورمروجی تصریح کرد: براي محافظت از سد وجلوگيري ازضربات سنگ هاي درشتی كه در مسيرجريان آب قرارگرفته و به آبنما صدمه می زنند نیزاز بتن سيمان وميلگرد استفاده شده است.

 

      پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه

احداث مخازن ذخیره فرآورده های مکشوفه درمرزهای کرمانشاه

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه از احداث مخازن جهت ذخیره فرآورده های مکشوفه در پنج مرز استان کرمانشاه خبر داد.فریدون یاسمی در ششمین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی گفت:در این جلسه موارد مهمی مطرح وتصویب شد که ساخت نصب مخزن برای ذخیره سازی فرآورده های نفتی مکشوفه در مرزهای استان کرمانشاه از آن جمله است. یاسمی،نصب عمق سنج (دیب) دیجیتالی درمرزهای شوشمی، شیخ صله و سوماررا از دیگر موارد مهم و مصوب شده درجلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی عنوان کرد. وی درباره حضور کارکنان پخش منطقه کرمانشاه درنقطه صفر مرزی نیزگفت: بنابرتوافق اعضای کارگروه،هنگ مرزی ودستگاه های امنیتی مسئول حمایت و تامین امنیت نیروهای مستقر درمرز شدند.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه اظهار کرد: اقدام های متعددی درحوزه پیشگیری از انحراف خارج از شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی در استان انجام شده است که پایش ماهانه مصرف و ساماندهی،کنترل و ادامه رونداستانداردسازی سهمیه، همچنین بازدیدهای میدانی از مجاری عرضه سوخت، برگزاری کارگاه آموزشی و گشت مشترک از آن جمله است. یاسمی همچنین اجرای طرح توزیع الکترونیک فرآورده دراستان کرمانشاه را ازجمله اقدام های موثر درتوزیع نفت سفید،نفت گاز وگازمایع خواند و افزود: تحلیل های عملیاتی اخیر نشان می دهد انحراف انواع فرآورده های نفتی درحوزه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه، کاهش چشمگیری داشته است.

 

   شرکت گاز استان ایلام

دائمی شدن پایداری گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: با اجرای اتصال خط تغذیه شهرک صنعتی به خط تغذیه اصلی شهر ایلام، پایداری گاز در این استان دائمی شد. عباس شمس اللهی اظهارکرد:طراحی و اجرای این پروژه متناسب با اهداف پدافند غیرعامل وجلوگیری ازقطع گازشهرایلام باانشعاب گرفتن ازخط تغذیه شهرک صنعتی درشهرستان چوارانجام شده و پایداری گازدرشهرستان های ایلام،چوار،همچنین شهرک صنعتی ایلام را رقم زده است. وی با بیان این که دراین طرح بیش ازهفت کیلومتر خط تغذیه با برآورد مصرف و هزار و 500 مترمکعب درساعت اجرا شده است، اعتبارهزینه شده برای اجرای پروژه یاد شده را 25میلیارد ریال اعلام واظهار کرد:این مبلغ ازمحل منابع داخلی شرکت گاز استان کرمانشاه تامین شده است. مدیرعامل شرکت گازاستان همچنین بابیان این که این شرکت درفصل سرما برای جلوگیری از قطع گازمشترکان به اتصال خطوط از روش انشعاب گرم (هات تب) اقدام کرده است، گفت: برای اجرای این پروژه ازفناوری پیشرفته«هات تب باحذف شیرهای فلنجی مرسوم» استفاده شده است. تاکنون تنهاچند نمونه ازاین روش درکشوراجرایی شده است که بر اساس تحلیل ها ومطالعات علمی در مقابل زلزله مقاوم هستند.

 

   سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

حمایت از پروژه های تحصیلات تکمیلی دربوشهر

رئیس پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت:این سازمان برای همکاری بامتولیان تولید علم ودانش،ازپروژه های تحصیلات تکمیلی در استان بوشهر حمایت می کند. خشایارپورمحمدشاهینی افزود: به منظوربهبود فرآیندها، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری،با رعایت قوانین ومقررات وزارت نفت،سازمان منطقه ویژه پارس اقدام به حمایت از پروژه های تحصیلات تکمیلی در استان بوشهرمی کند. وی محورهای حمایت ازپروژه های دانشجویان رادرحوزه های ایمنی، بهداشت ومحیط زیست وپدافندغیرعامل،سرمایه گذاری،مدیریت ومنابع انسانی،همچنین آما یش سرزمین ،آثار متقابل جامعه وصنعت وآثارتحریم ها بر مناطق ویژه اقتصادی عنوان کرد. رئیس پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از رؤسای دانشگاه ها ومراکزعلمی استان بوشهردرخواست کردمراتب رابه اطلاع دانشکده ها، واحدها و مجموعه های زیردست و اعضای هیئت علمی خود برسانند. نموداراجرایی وچگونگی حمایت از پروژه های تحصیلات تکمیلی دردرگاه اینترنتی سازمان منطقه ویژه پارس به نشانی www.pseez.ir زیرپورتال پژوهش و فناوری قابل دسترس است.

تقویت بنیه علمی دانش آموزان بوشهر و هرمزگان

بیش از550دانش آموزشهرهای مجاور پارس جنوبی به منظورآمادگی برای حضور درکنکور سال 1400درطرح تقویت بنیه علمی شرکت می کنند.

نشست هماهنگی برگزاری هفتمین دوره ازطرح نخبه پروری که از مجموعه طرح های تقویت بنیه علمی دانش آموزان است،باحضور رؤسای آموزش وپرورش شهرستان های عسلویه، پارسیان، لامرد و کارشناسان و رؤسای سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد. این طرح امسال باحضور 350دانش آموز ازچهار شهرستان جنوبی استان بوشهر(عسلویه، کنگان، دیر وجم) و 200 دانش آموز از شهرستان های مجاور تأسیسات پارس جنوبی (مهر و لامرد در استان فارس، پارسیان در استان هرمزگان) برگزار می شود. لازمه حضور دانش آموزان دراین طرح،کسب معدل 17برای رشته های علوم تجربی و معدل 15برای رشته ریاضی و فیزیک درپایه یازدهم تحصیلی با تأکید براولویت دانش آموزان کم بضاعت و بی سرپرست است.

 

  شرکت نفت فلات قاره ایران

نوسازی شیلنگ های بارگیری پایانه صادراتی لاوان

شیلنگ های بارگیری پایانه صادراتی (SBM) نفت خام منطقه لاوان نوسازی و تعویض می شوند. با توجه به فرارسیدن زمان تعمیرات اساسی پایانه صادراتی SBM لاوان، پس ازبررسی و کارشناسی های لازم مقررشد همه فعالیت های مربوط به این پایانه ازسوی واحد عملیات تولید و تیم متخصص تعمیرات به ویژه واحد تعمیرات زیرآب وعملیات دریایی منطقه لاوان انجام شود.

تعویض Stud bolts مربوط به اسپول مسیرهای 16 و 20 اینچ انتقال نفت به نفتکش ها، تعمیرگیربکس،تعویض دوعدد Butter fly valve- 20 اینچ مربوط به مسیرهای نفت خروجی از SBM،همچنین تعویض یک عددButter fly valve-16 اینچ مربوط به کار گوهوزهای اتصال به نفتکش وتعویض Stud bolts و سرویس کاری چهارعدد Cap مربوط به محفظه نیتروژن، از جمله مواردبرنامه ریزی شده ای هستند که هم اکنون در دست اقدام است. فولاد کاری پایانه صادراتی شامل تعویض Hand rail اطراف اسکله شناور، تعویض و اصلاح پلکان اطراف SBM و Monkey ladder، برشکاری،سنگ زنی و تعویض فریم مربوط به فندرهای اسکله شناور،همچنین تعویض فندرهای قسمت پهلوگیر SBM و سند بلاست ورنگ آمیزی همه قسمت های پایانه صادراتی،دیگر موارد درحال انجام در اسکله صادرایت لاوان است.

 تجلیل از یک طرح پژوهشی در صنعت نفت 

تندیس طرح برترحوزه ارتباط دانشگاه باصنعت ازسوی معاونت پژوهش و فناوری ریاست جمهوری به طرح پژوهشی شرکت نفت فلات قاره ایران اختصاص یافت. هم زمان بافرارسیدن هفته پژوهش،طرح هاودستگاه های برتردرحوزه ارتباط دانشگاه باصنعت ازسوی معاونت پژوهش و فناوری ریاست جمهوری معرفی شدند که دراین میان، تندیس طرح برتر به طرح پژوهشی شرکت نفت فلات قاره ایران اختصاص یافت. طرح های برترحوزه ارتباط باصنعت درسه گروه«همکاربرگزیده درحوزه ارتباط با صنعت»، «دانشگاه های برگزیده درحوزه ارتباط باجامعه وصنعت» و«طرح های برگزیده وزارتخانه ها ودستگاه های اجرایی کشور» انتخاب و معرفی شدند که در گروه طرح های برگزیده وزارتخانه ها ودستگاه های اجرایی کشور، طرح ارائه شده ازسوی واحد پژوهش و فناوری شرکت نفت فلات قاره ایران با عنوان «معرفی ظرفیت های جدید نفت وگاز در گستره خلیج فارس با رویکرد الگوسازی یکپارچه سیستم های نفتی» ازمیان طرح های ارائه شده در حوزه صنعت نفت و گاز کشور به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد و ابوالفضل و روانی فراهانی به نمایندگی از شرکت نفت فلات قاره ایران مورد تجلیل قرارگرفت و تندیس طرح برتر به وی اهدا شد.

طرح های برگزیده ارائه شده ازسوی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور به شرح زیر است:

1- وزارت نفت-پژوهش وفناوری شرکت نفت فلات قاره ایران: معرفی پتانسیل های جدید نفت وگاز در گستره خلیج فارس با رویکرد الگوسازی یکپارچه سیستم های نفتی.

2- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح -سازمان هوا و فضا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: طراحی و ساخت منبع تغذیه فشار قوی.

3- سازمان حفاظت محیط زیست-معاونت محیط زیست انسانی:برآورد خسارت های ناشی از گرد و غبار به منابع محیط زیستی و اقتصاد استان.

4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- موسسه کار و تأمین اجتماعی: ارزیابی نقش سازمان های مردم نهاد در شناسایی و حل مسائل سالمندی.