با همراهی مردم و مصرف بهینه

گاز  30 درصد  مشترکان رایگان شد

صرفه جویی مشترکان خانگی زمینه ساز گازرسانی پایدار به دیگر بخش ها می شود

شرکت ملی گاز ایران همسو با سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی و دولت اقدام به اجرای طرح رایگان گاز کرده است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، روز چهارشنبه (سوم دی ماه) در تشریح طرح دولت برای رایگان شدن گازبهای مشترکان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، دغدغه رهبر معظم انقلاب این بود که بخش آب، برق و گاز دهک های پایین را رایگان کنیم که براین اساس در هیات دولت بحث و مصوب شد مصرف کنندگان گاز که در ۵ اقلیم قرار دارند با رعایت الگوی مصرف، گازبهایی پرداخت نکنند. حسن منتظر تربتی با بیان اینکه ۹۵ درصد گاز در اقلیم ۱ تا ۳ مصرف می شود، افزود: مطابق این مصوبه اگر مصرف کنندگان به ۱۰ دهک تقسیم شوند، مصرف گاز در ۳ دهک اول که معادل ۳۰ درصد مشترکان هستند، حدود ۱۰ درصد کل مصرف گاز کشور است. ۳ دهک دوم، ۲۵ درصد مصرف را دارند و بیش از ۵۰ درصد گاز در ۳ دهک آخر مصرف می شود. وی ادامه داد: با بررسی قبوض گاز سال های گذشته، مصرف در ۳ اقلیم اول که معادل ۳۳ درصد جامعه هستند (دهک های اول تا سوم) زیر ۲۰۰ متر مکعب است که مشمول رایگان شدن گازبها خواهند شد. الگوی مصرف در اقلیم ۴، کمتر از ۱۵۰ متر مکعب در ماه و در اقلیم 5 نیز تا ۱۰۰ متر مکعب در ماه است.  وی تاکید کرد: این طرح کمک می کند تا دهک چهارم نیز با کاهش مصرف شامل بخشودگی شود. گازبهای رایگان اکنون ۳۳ درصد جامعه را شامل می شود و با ورود دهک ۴ این عدد به ۴۰ درصد خانوارها می رسد که علاوه بر کمک به اقتصاد خانوار، مصرف گاز را نیز کاهش می دهد.  معاون وزیر نفت یادآور شد: این مصوبه از اول دی ماه اجرایی شده است و قبض هایی که در آینده به دست مشتریان می رسد و الگوی مصرف را رعایت کرده اند، رایگان خواهد بود. البته قبض صادر و اعلام می شود که گازبها رایگان است.

وی به بخش دیگر این مصوبه اشاره کرد و افزود: برای کل مصرف کنندگان اگر مصرف را به نسبت سال های ۹۶ و ۹۷ حدود ۱۰ درصد مصرف را کاهش دهند، کل گازبها را با ۱۵ درصد تخفیف محاسبه می کنیم. تربتی ادامه داد: با این حال اگر مصرف کنندگان پر مصرف به نسبت سال ۹۶ و ۹۷ بیش از ۱۵ درصد افزایش مصرف داشته باشند، قیمت کل گاز مصرفی ۱۵ درصد افزایش پیدا می کند. وی تاکید کرد: اجرای طرح گاز بهای رایگان، هزینه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد داشت که مشمول بخشودگی می شود و از منابع شرکت ملی گاز کم می شود و در بخش های دیگر جبران خواهد شد. معاون وزیر نفت با بیان اینکه در ماه های گرم هم این بخشودگی وجود دارد، گفت: در فصول گرم، اگر مصرف ماهانه ۴۵ متر مکعب و کمتر مصرف داشته باشند قبص به طور کامل بخشوده می شود.

 افزایش 10 میلیارد مترمکعب مصرف گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه به آمار و ارقام تولید و مصرف گاز اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰۳ میلیارد متر مکعب گاز در کشور تولید شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸، نشان دهنده رشد ۱۰ میلیارد متر مکعبی در مصرف گاز است. وی با بیان اینکه این عدد از نظر ارزش و مقدار انرژی قابل ملاحظه است، افزود: از مجموع این میزان، ۷ میلیارد متر مکعب به بخش خانگی اختصاص دادیم و ۳ میلیارد متر مکعب افزایش تامین در نیروگاه ها ثبت شده است.  تربتی تاکید کرد: در آذر ماه روزانه ۵۲ میلیون متر مکعب گاز بیشتری تولید شده که معادل ۲ فاز پارس جنوبی است. این افزایش تولید در بخش خانگی ۴۶ میلیون متر مکعب و نیروگاهی ۹ میلیون متر مکعب بوده است. وی با بیان اینکه در بخش مصرف افزایش عمدتا به سمت خانوارها هدایت می شود، گفت: باید فعالیت بیشتری برای بهینه سازی در بخش تبلیغات و تجهیزات انجام دهیم. در همین مسیر بهینه سازی موتور خانه ها اتفاق افتاد و مجریان مشخص شدند و کار در جریان است. بخشی نیز مربوط به مردم است که به صرفه جویی تشویق شوند.

زیرساخت های صادرات گاز به جمهوری آذربایجان وجود دارد

  معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره که واردات گاز تاکید کرد: هم اکنون واردات گاز نداریم و نیازهای کل کشور از منابع داخلی تامین می شود. همچنین شبکه گاز با افزایش تولید در پارس جنوبی به طور کامل آماده است. البته اولویت تامین گاز خانگی است و با افزایش مصرف، گازرسانی به صنایع کم می شود با این حال امیدواریم با رعایت ناچار به قطع گاز نشویم.  تربتی درباره دیدار وزرای نفت ایران و آذربایجان و افزایش همکاری ها در حوزه انرژی نیز گفت: به لحاظ ساختار شبکه ای امکان صادرات به جمهوری آذربایجان وجود دارد و به لحاظ زیرساختی مشکلی نداریم.