نمادها سمبلی از جهان شناخته شده

نمادها، سمبلي از جهان شناخته شده هستند تا به اين شكل به چیزی از جهان ناشناخته اشاره كنند تا معنای چيزهايي را كه بيان آنها مشكل است، آسان تر شود. نمادها همه جا را احاطه كرده اند و آنها را مي توان در ایمیل ها، جاده ها، تبلیغات و... مشاهده كرد. همه ما با نمادهاي موجود آشنايي داريم، اما چقدر درباره ریشه و منشا آنها مي دانيم. اگر شما هم به دنبال جواب اين پرسش هستيد، اين مطلب را تا پايان بخوانيد.

علامت تیک

از این نماد برای نشان دادن درست بودن يا كامل بودن چيزي استفاده مي كنيم. جالب اينكه این نشانه در طول دوره امپراتوری روم به وجود آمده است. نشانه V در زبان رومی از کلمه veritas یعنی درست گرفته شده است. این علامت با گذشت زمان به دلیل استفاده از قلم های جوهری کمی تغییر کرد، زیرا هنگام نوشتن جوهر زود بیرون نمی آمد، دليلي كه باعث شد یک طرف این علامت کوتاه تر از طرف دیگر آن نوشته شود.

نماد بازیافت

اولین بار در نخستین روز زمین در سال ۱۹۷۰ اين نماد ايجاد شد. سه علامت فلش آن نشان دهنده منابع غیرقابل احیايی هستند که باید برای نسل های بعدی حفظ شوند، رنگ سبز در اين نشانه هم برگرفته از رنگ طبیعت است.

نماد بازیافت

اولین بار در نخستین روز زمین در سال ۱۹۷۰ اين نماد ايجاد شد. سه علامت فلش آن نشان دهنده منابع غیرقابل احیايی هستند که باید برای نسل های بعدی حفظ شوند، رنگ سبز در اين نشانه هم برگرفته از رنگ طبیعت است.

کلید فرمان

علامتي است كه فقط در کیبورد لپ تاپ اپل دیده می شود و برگرفته از علامت جاده ای در سودان است، همچنين در اين كشور از آن براي نشان دادن مکان های معروف استفاده مي كنند.

نماد کپی رایت

این نماد برای اولین بار در سال ۱۶۷۰ در کتاب ها دیده شد. تا سال ۱۸۰۲ در آمریکا یک عبارت طولانی به این منظور استفاده می شد، اما بعدها این عبارت کوتاه و کوتاه تر شد تا در نهايت تنها علامت © از آن باقی بماند.

خطر رادیواکتیو (تابش)

این نماد در سال ۱۹۴۶ برای نشان دادن مواد و محیط های رادیواکتیو ايجاد شد كه مفهوم آن با وجود تصوير یک اتم و سه نوع رادیواکتیو (آلفا، بتا و گاما) كاملا مشخص و گوياست.

علامت بخش

معمولا در کتاب ها برای نشان دادن فصل های کتاب از علامت بخش كمك مي گيرند. اين علامت شکل کوتاه شده دو حرف S انگلیسی است که از کلمه آلمانی satz گرفته شده است. برخي هم معتقدند كه این علامت شکل کوتاه شده عبارت signum sectiōnis است.

اتساین

ریشه این علامت كمي مبهم است. برخی عقيده دارند كه این علامت شکل کوتاه شده حرف اضافه لاتین است، در حالي كه در صفحه کلید کامپیوترها مورد استفاده قرار گرفت. در قرن ۱۶ این علامت برای نشان دادن واحد وزن arroba مورد استفاده قرار مي گرفت. در زبان روس به این علامت dog می گفتند، از آن جهت كه دم کوتاهی شبیه به دم سگ داشت.

نماد یو اس بی

 نماد یو اس بی برگرفته از نیزه سه شاخه خدای دریا برای نشان دادن قدرت الهام است، یعنی دستگاهی که قدرت اتصال به چندین کامپیوتر را داشته باشد. سه شاخه بودن این علامت، نشان دهنده کاربرد آن است.

هشتگ

در محيط وب با علامت هشتگ زياد مواجه مي شويم، با اين حال به نظر مي رسد مفهوم آن فراتر از یک هشتگ ساده باشد. در ادبیات قرون وسطی لاتین این علامت نشان دهنده صلیب بود، علاوه بر اين به عنوان نماد واحد وزن پوند هم از آن استفاده مي شد.

 نماد صلح

نماد صلح در جریان تظاهرات سال ۱۹۵۸ علیه سلاح های هسته ای شكل گرفت. این سمبل از علامت های با پرچم برای حروف N و D تشکیل شده است که اول کلمات عبارت «Nuclear Disarmament» به معنای خلع سلاح هسته ای است. در زبان پرچم ها، حرف N به معنای نگه داشتن پرچم ها، به صورت V برعکس است و D نیز به معنای بالا و پایین نگه داشتن آنها در جهت مخالف تلقی می شود. این علامت ها نماد صلح امروزی را تشکیل دادند.

  نماد روشن کردن دستگاه

در همه جا مي توان اين نماد را مشاهده كرد، اما کمتر کسی است كه علت هاي به کارگیری آن را بداند. مهندسان دهه ۱۹۴۰ میلادی از سیستم دوتایی (binary) برای نشان دادن وضعیت کلید ها استفاده می کردند. در آن زمان، يك به معنای روشن و صفر به معنای خاموش بود. در گذر زمان، ۰ و ۱ با یکدیگر ترکیب شدند تا علامت امروزي شكل بگيرد.

https://www.bartarinha.ir/fa/news/60